اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی — به زبان ساده و همراه با مثال

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی
 • twiter
 • linked-in
 • whatsapp

در این مقاله با آموزش اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی همراه شما هستیم. به عبارت بهتر در ادامه یاد می‌گیریم که اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش کدام اسامی هستند و چطور می‌توان آن‌ها را بکار برد.

بعضی از اسامی در انگلیسی به چیزهایی اشاره دارند که می‌توان آن‌ها را تک تک به صورت جداگانه شمرد و قابل شمارش هستند. به این‌ها اسامی قابل شمارش countable nouns می‌گوییم. از طرف دیگر، در گرامر انگلیسی بعضی چیزها به صورت یک کل شناخته می‌شوند و غیرقابل شمارش هستند. این‌ها را اسامی غیرقابل شمارش uncountable nouns می‌نامند چون غیرقابل جدا کردن یا شمارش هستند. در این مقاله قصد داریم اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را به صورت جداگانه آموزش بدهیم و برای هر کدام چند مثال بیاوریم. البته اگر قصد دارید با جنبه های مختلف زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید آموزش‌های فرادرس بهترین گزینه برای شما به حساب می‌آیند.

در ادامه میخوانیم

اسامی قابل شمارش

این اسامی همانطور که از نامشان پیداست قابل شمارش هستند و می‌توان آن‌ها را به صورت جداگانه و تک تک شمرد. به این ترتیب تفاوت اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در انگلیسی در همین است که یکی را می‌توان شمرد و دیگری به صورت یک چیز کلی است و نمی‌توان تک تک آن را شمرد. در اینجا چند مثال از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی برای شما ارائه می‌دهیم. ابتدا با اسامی قابل شمارش آشنا می‌شویم:

 • A car, three cars
 • My cousin, my two cousins
 • A book, a box full of books
 • A city, several big cities

همانطور که در مثال اسامی قابل شمارش بالا مشاهده می‌کنید، اسامی «car، cousin،  book و city را می‌توانیم با «S» جمع ببندیم چون قابل شمارش هستند. برای مثال می‌توانیم بگوییم یک یا دو اتومبیل و S جمع را در آخر اسم car بیاوریم.

اسامی قابل شمارش مفرد و جمع

اسامی قابل شمارش می‌توانند مفرد یا جمع باشند. این اسامی را می‌توان با a/an و با اعداد numbers و بسیاری از determiner ها مثل these, a few و غیره بکار برد:

 • She’s got two sisters and a young brother
 • Most people buy things like cameras and MP3-players online these days
 • These shoes look old now
 • I’ll take a few magazines with me for the flight

برای جملات مثبت می‌توانیم از a/an برای اسامی مفرد و some برای اسامی جمع استفاده بکنیم:

 • There’s a man at the door
 • I have some friends in New York

برای جملات منفی می‌توانیم از a/an برای اسامی مفرد و any برای اسامی جمع استفاده بکنیم:

 • I don’t have a dog
 • There aren’t any seats

اسامی غیرقابل شمارش

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

در ادامه آموزش اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در گرامر زبان انگلیسی قصد داریم اسامی غیرقابل شمارش را آموزش بدهیم و چند جمله با اسامی غیر قابل شمارش و فعل اسامی غیر قابل شمارش معرفی بکنیم. در انگلیسی، اسامی غیرقابل شمارش به صورت یک کل در نظر گرفته می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را به صورت تک تک از هم جدا کرد یا شمرد. به همین دلیل آن‌ها را اسامی غیرقابل شمارش می‌نامند.

بعضی از نمونه‌های اسامی غیرقابل شمارش عبارتند از:

 • ایده‌ها و تجربه‌ها: advice, information, progress, news, luck, fun, work
 • مواد: water, rice, cement, gold, milk
 • کلمات مربوط به آب و هوا: weather, thunder, lightning, rain, snow
 • اسامی گروه‌ها یا مجموعه‌ای از چیزها: furniture, equipment, rubbish, luggage
 • سایر اسامی غیرقابل شمارش رایج عبارتند از: accommodation, baggage, homework, knowledge, money, permission, research, traffic, travel, bread, coffee, money, luggage, furniture

این اسامی را نمی‌توان با a/an یا اعداد numbers بکار برد و جمع بسته نمی‌شوند:

 • We’re going to get new furniture for the living room
 • We had terrible weather last week
 • We need rice next time we go shopping

بعضی از اسامی، شکل جمع دارند اما غیرقابل شمارش هستند چون نمی‌توانیم اعداد numbers با آن‌ها بکار ببریم:

 • I bought two pairs of trousers

سایر اسامی از این دسته عبارتند از:

 • Shorts
 • Pants
 • Pajamas
 • Glasses
 • Binoculars
 • Scissors

به این ترتیب در ادامه اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی می‌خواهیم درباره a، some، any، much و many هم صحبت بکنیم. می‌دانید چطور می‌توان این‌ها را بکار برد؟ نگاهی به مثال‌های زیر بیاندازید تا اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش را به همراه این‌ها بکار ببریم:

 • I’m making a cup of tea
 • There’s some money on the table
 • ?Have we got any bread
 • ?How many chairs do we need
 • ?How much milk have we got

اسامی غیرقابل شمارش را در جملات مثبت با some و در جملات منفی با any بکار می‌بریم:

 • There’s some milk in the fridge
 • There isn’t any coffee

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در جملات پرسشی

در جملات پرسشی با اسامی قابل شمارش a/an، any یا how many بکار می‌بریم:

 • ?Is there an email address to write to
 • ?Are there any chairs
 • ?How many chairs are there

و از any و how much برای اسامی غیرقابل شمارش در جملات پرسشی استفاده می‌کنیم:

 • ?Is there any sugar
 • ?How much orange juice is there

اما وقتی چیزی را تعارف می‌کنیم یا درخواست چیزی داریم، معمولاً از some استفاده می‌کنیم:

 • ?Do you want some chocolate
 • ?Can we have some more chairs, please
 • ?We also use some in a question when we think the answer will be ‘yes
 • ?Have you got some new glasses

سایر عبارات کمیت

عبارت a lot of (or lots of) را می‌توان هم با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی بکار برد:

 • There are lots of apples on the trees
 • There is a lot of snow on the road

توجه داشته باشید که معمولاً از کلمه many یا much در جملات مثبت استفاده نمی‌کنیم و به جای آن از a lot of استفاده می‌کنیم:

 • hey have a lot of money

با این حال در جملات منفی از not many با اسامی قابل شمارش و از not much با اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌کنیم:

 • There are a lot of carrots but there aren’t many potatoes
 • There’s lots of juice but there isn’t much water

اما عبارات a few, few, very little و a bit of را چطور بکار ببریم؟ در مثال‌های زیر مشاهده می‌کنید که چطور می‌توان از این عبارات با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش استفاده کرد:

 • I have a few friends, so I’m not lonely
 • She has few friends, so she’s quite lonely
 • ?We’ve got a bit of time before our train. Shall we get a coffee
 • !We’ve got very little time before our train. Hurry up

عبارت a few و a bit of یا a little به معنای همان some یا مقداری یا چند تاست. از عبارت a few با اسامی جمع استفاده می‌کنیم و عبارت a bit of یا a little را با اسامی غیرقابل شمارش بکار می‌بریم:

 • I have a few ideas
 • I’ve brought a few friends
 • There’s a bit of milk left
 • It needs a little more work

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این گرامر زیبان انگلیسی می‌توانید به آموزش‌های فرادرس هم مراجعه کنید:

عبارت few و very little را زمانی بکار می‌بریم که می‌خواهیم مقداری کمی را نشان بدهیم. عبارت few برای اسامی قابل شمارش و very  little برای اسامی غیرقابل شمارش است:

 • Few people came to the meeting
 • There are few places where you can still see these birds
 • We have very little time
 • I have very little money

توجه داشته باشید که می‌توانید little را بدون very بکار ببرید، اما کمتر رایج است و خیلی formal یا رسمی به نظر می‌رسد:

 • She had little water

تبدیل اسامی غیرقابل شمارش به قابل شمارش

در این قسمت قصد داریم روش تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش را آموزش بدهیم. وقتی می‌خواهیم اسامی غیرقابل شمارش را به اسامی قابل شمارش تبدیل بکنیم معمولاً از یک واحد اندازه‌گیری با اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌کنیم مانند مثال‌های زیر:

 • a bag of sugar
 • a bar of chocolate
 • a bottle of milk
 • a bottle of wine
 • a box of cereal
 • a box of matches
 • a bunch of grapes
 • a carton of milk
 • a clap of thunder
 • a cube of ice
 • a drop of rain
 • a flake of snow
 • a glass of milk
 • a glass of wine
 • a gram of sugar
 • a head of lettuce
 • a jar of jam
 • a layer of dust
 • a loaf of bread
 • a lump of coal
 • a packet of biscuits
 • a patch of oil
 • a piece of bread
 • a piece of cheese
 • a pinch of salt
 • a pint of beer
 • a pot of tea
 • a ream of paper
 • a roll of tape
 • a sack of rice
 • a shot of whisky
 • a shower of rain
 • a slice of bread
 • a spark of electricity
 • a spoonful of sugar
 • a squirt of cream
 • a stick of butter
 • a sum of money
 • a tube of toothpaste

جمع بندی

در این مقاله به طور کلی تعریفی از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی ارائه شد. علاوه بر این هر یک از اسامی غیرقابل شمارش و همینطور اسامی قابل شمارش آموزش داده شده و روش کاربرد آن‌ها در جملات مثبت، منفی و جملات پرسشی ارائه شد. همچنین روش تبدیل اسامی غیرقابل شمارش به اسامی قابل شمارش هم معرفی شد. با این حال اگر سوالی یا نظری درباره اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در گرامر انگلیسی دارید می‌توانید در قسمت دیدگاه‌های پلازا در پایین صفحه بیان کنید.

پاراگراف 30 آرون گروپس
{{farsiNumber(model.mPrc.data && model.mPrc.data.rate)}}
تعداد رای: {{farsiNumber(model.mPrc.data && model.mPrc.data.count)}} نفر
{{farsiNumber(n)}}
مقالات مرتبط
دیدگاه شما
captcha
جدول فروش فیلم ها
 • 77.5 میلیارد تومان
  انفرادی
  اکران: 07 اردیبهشت 1401
 • 42.1 میلیارد تومان
  سگ بند
  اکران: 25 اسفند 1401
 • 27 میلیارد تومان
  بخارست
  اکران: 24 آبان 1401
 • 22.1 میلیارد تومان
  علف زار
  اکران: 28 اردیبهشت 1401
 • 21.5 میلیارد تومان
  پسر دلفینی
  اکران: 02 شهریور 1401
 • 21.5 میلیارد تومان
  تی تی
  اکران: 15 تیر 1401
 • 20.4 میلیارد تومان
  ابلق
  اکران: 26 مرداد 1401
 • 19.7 میلیارد تومان
  دوزیست
  اکران: 20 مرداد 1401
 • 15 میلیارد تومان
  لوپتو
  اکران: 01 مهر 1401
 • 12.5 میلیارد تومان
  موقعیت مهدی
  اکران: 18 اسفند 1400