درج نتایج بنچمارک به صورت نمودارشروع کنید

چنانچه در حال گردآوری مقاله ای در مورد یک گوشی تلفن همراه هستید و می خواهید اطلاعات آماری آن را از منظرهای مختلف در مقایسه با گوشی های دیگر قرار داده و آن را در اختیار خوانندگان خود قرار دهید، این ابزار انتخاب مناسبی برای شما می باشد.

برای مشاهده نمودار مقایسه ای ایجاد شده توسط این ابزار در یک وب سایت، این نمونه مقاله را که در محتوای آن از نمودار بنچمارک پلازا استفاده شده است دنبال فرمایید.

درج نتایج بنچمارک به صورت جدولشروع کنید

توسط این ابزار می توانید نتایج آزمونهای مختلف چند گوشی را به صورت همزمان در کنار یکدیگر قرار دهید. از این ابزار در حالاتی استفاده نمایید که تمایل دارید در محتوای مقاله خود تعدادی از پارامترهای کیفی را در کنار یکدیگر قرار داده و آن را در قالب یک جدول واحد به مخاطبین خود ارائه دهید.

برای مشاهده جدول ایجاد شده توسط این ابزار در یک وب سایت، این نمونه مقاله را دنبال فرمایید.

Embed Back

چرا از سرویس بنچمارک پلازا استفاده کنم؟

1فروشگاه پلازا منبع جامعی از نتایج بدست آمده از آزمونها و پارامترهای کیفی اندازه گیری شده گوشی های تلفن همراه را گردآوری کرده است. وب سایتهای دیگر می توانند از این منبع اطلاعاتی به صورت رایگان استفاده کرده و نتایج آزمونهای بنچمارک را در محتوای وب سایت خود درج نمایند.

2چنانچه نویسنده مقاله ای در مورد گوشی های تلفن همراه هستید و نیاز به درج اطلاعاتی از پارامترهای کیفی گوشی مورد نظر در مقاله خود احساس می کنید، می توانید با استفاده از سرویس بنچمارک فروشگاه پلازا این اطلاعات را به آسانی در مقاله خود جانمایی کنید.

3استفاده از سرویس بنچمارک نیاز به دانش کد نویسی ندارد. فروشگاه پلازا با استفاده از واسط کاربری مناسب کد دسترسی به اطلاعات بنچمارک را برای شما ایجاد می کند. شما تنها باید کد ایجاد شده را در محتوای مورد نظر خود درج نمایید.