هدست بلوتوث نیا مدل X3
NIA X3 Bluetooth Headset
{p:{id:"1092",et:"NIA X3 Bluetooth Headset",pt:"هدست بلوتوث نیا مدل X3",u:"/Product/1092",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=40736&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 105000
بارگذاری ...

هدست بلوتوث نیا مدل X3

NIA X3 Bluetooth Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":4498,"idf":true,"p":{"up":300,"fs":105000.0,"bs":131300.0,"dp":20.0,"pcc":2},"np":{"fs":102800.0,"bs":131300.0,"dp":21.0,"pcc":2},"vv":[{"vid":1007,"id":285,"t":"طوسی","gdt":1,"cc":"E8E8E8"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":4496,"p":{"up":300,"fs":105000.0,"bs":131300.0,"dp":20.0,"pcc":2},"np":{"fs":102800.0,"bs":131300.0,"dp":21.0,"pcc":2},"vv":[{"vid":1007,"id":42,"t":"سفید","gdt":1,"cc":"FFFFFF"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":4499,"p":{"up":300,"fs":105000.0,"bs":131300.0,"dp":20.0,"pcc":2},"np":{"fs":102800.0,"bs":131300.0,"dp":21.0,"pcc":2},"vv":[{"vid":1007,"id":532,"t":"فسفری","gdt":1,"cc":"D5EC06"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":4502,"p":{"up":300,"fs":105000.0,"bs":131300.0,"dp":20.0,"pcc":2},"np":{"fs":102800.0,"bs":131300.0,"dp":21.0,"pcc":2},"vv":[{"vid":1007,"id":55,"t":"نارنجی","gdt":1,"cc":"FA8100"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":40736,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40736&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40736&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40736&size=500","tv":{"id":285,"t":"طوسی","cc":"E8E8E8"},"imc":true},{"id":40737,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40737&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40737&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40737&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40738,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40738&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40738&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40738&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":40739,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40739&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40739&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40739&size=500","tv":{"id":41,"t":"سبز فسفری","cc":"7FFF00"}},{"id":40740,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40740&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40740&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40740&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":40741,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40741&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40741&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40741&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":40742,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40742&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40742&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40742&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":40743,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40743&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40743&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40743&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":40744,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40744&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40744&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40744&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":40745,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40745&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40745&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40745&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":40746,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40746&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40746&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40746&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":40747,"t":"NIA X3 Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40747&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40747&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/nia-x3-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=40747&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست بلوتوث نیا مدل X3

امتیاز کارشناس پلازا
کیفیت پخش صدا
6
کیفیت ساخت
7
ارزش خرید نسبت به قیمت
8
ارگونومی
5
قابلیت ها
7
نقاط مثبت
قابلیت مکالمهپشتیبانی رادیودارای شیار کارت حافظه
summary description icon
شرکت نیا (NIA) پس از موفقیتی که با هدست مدل X2 در بازار بدست آورد، حالا نسخه جدید آن با نام X3 را به بازار روانه کرده است. اولین چیزی در این هدست توجه شما را جلب می کند، طیف رنگ زیبای آن است. علاوه بر این با تنظیم ارتفاع هدست، می توان آن را به راحتی روی سر قرار داد. هدست هیجان انگیز نیا (NIA) مدل X3 برای پخش موسیقی از دستگاه شما، علاوه بر جک 3.5 میلی متری، به بلوتوث نسخه 4 نیز مجهز است که موسیقی را بدون تاخیر و با کیفیت عالی برای شما پخش می کند. اگر در حال گوش کردن به موسیقی، گوشی شما زنگ خود، با هدست بلوتوث نیا (NIA) مدل X3 به راحتی می توانید به تماس خود پاسخ دهید. همچنین این هدست بلوتوث یک شیار کارت حافظه دارد تا در مواقع لزوم، بدون اتصال به هر گونه وسیله ای، موسیقی مورد علاقه شما را برایتان پخش نماید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست بلوتوث نیا مدل X3
 

نقد و بررسی هدست بلوتوث نیا مدل X3

ارتقاء دادن یک محصول، می تواند تاثیر زیادی روی کیفیت و کارایی آن داشته باشد. هدست بلوتوث نیا مدل X3 نمونه ای از یک هدست ارتقاء یافته است که چند سال قبل این کمپانی روانه بازار کرده بود. هدست بلوتوث نیا مدل X2 با طراحی منحصر به فرد و استفاده از رنگ های جذاب، در مدت زمان اندکی دل کاربران مخصوصاً جوانان را به دست آورد. اما کمپانی نیا (NIA) که یکی از معروف ترین شرکت ها در زمینه تولید هدست بی سیم در دنیا محسوب می شود، دست از تلاش نکشید و هدست مدل X3 را روانه بازار کرد. این هدست چه از لحاظ ظاهری و چه از نظر خصوصیات سخت افزاری شباهت زیادی با نسل قبلی خود دارد و تنها در برخی از جزئیات تغییراتی را شاهد بوده است. البته نباید از نقاط ضعف این هدست هم غافل بود. با ما همراه باشید تا در ادامه به بررسی دقیق هدست مدل X3 برند نیا بپردازیم و برخی از نقاط مثبت و منفی آن را به طور دقیق و موشکافانه ارزیابی کنیم. 
 
مدل X3
 

طراحی 

پس از باز کردن هدست نیا مدل X3 با یک هدست تا شده مواجه می شوید. اولین نکته جالبی که در خصوص طراحی این هدست توجه کاربران را به خود جلب می کند، انعطاف بالای بدنه آن است. بازوهای تاشونده این هدست بلوتوث به گونه ای طراحی شده که اندازه و فضایی که اشغال می کند را به نصف کاهش می دهد. بنابراین به راحتی می توانید با تا کردن هر دو بازوی هدست نیا، آن را درون کیف یا چمدان خود قرار داده و جا به جا کنید. نیا برای ایجاد قابلیت بازوهای تاشوند از میله های آلومینیومی هم رنگ بدنه هدست استفاده کرده که بسیار نازک هستند. 
قاب بیرونی کاپ های هدست از جنس پلاستیک ساخته شده و لوگوی NIA به وضوح روی آن حک شده است. طراحان نیا برای ساخت این محصول از رنگ های متنوعی استفاده کرده اند و شما می توانید یکی از 10 رنگی که این محصول عرضه شده را انتخاب کنید. برخی از رنگ های جذاب این هدست عبارت اند از فسفری، آبی، صورتی، نارنجی، سبز، سفید و مشکی که از رنگ های مورد علاقه جوانان است. 
نکته دیگری که پس از در دست گرفتن هدست بلوتوث نیا مدل X3 توجه شما را به خود جلب خواهد کرد. روکش چرمی روی کاپ و هدبند است. روکشی از جنس چرم مصنوعی روی هر دو کاپ هدست کشیده شده تا قرار گرفتن هدست روی گوش باعث مزاحمت برای کاربران نشود. از سوی دیگر، این روکش چرمی تماس سطح هدبند این هدست را هم پوشانده و در قسمت زیر این روکش چرمی از فوم استفاده شده تا حالت نرمی و لطافت به هدست بدهد. این روکش چرمی با دوخت مناسب و منظمی به هدبند دوخته شده که ظاهر زیبایی به آن داده است. 
پس از مدتی جستجو روی بدنه هدست مدل X3 نیا، خلاصه حروف R و L را پیدا کردیم. در قسمت اتصال هدبند به کاپ، یک قاب پلاستیکی کوچک قرار دارد که حروف R و L روی آن حک شده است. بهتر است بر اساس این حروف حک شده رو کاپ ها، هدست را روی گوش راست و چپ خود قرار بدهید تا به راحتی کلید و پورت ها در دسترس شما باشد. 
روی کاپ سمت راست کلید و پورت های تعبیه شده که عبارت اند از: 
 ورودی میکروفن داخلی 
کلید روشن و خاموش کردن هدست 
درگاه جک 3.5 میلی متری (AUX)
پورت MicroUSB
کلید ولوم چند کاره
شیار کارت حافظه MicroSD
 

ویژگی و قابلیت ها 

استفاده از بلوتوث نسخه 4 یکی از مهم ترین ویژگی های هدست بلوتوث نیا مدل X3 است. البته روی دفترچه ای که درون جعبه این کالا وجود دارد، نسخه بلوتوث آن را 4.2 نوشته که با مشخصات کالا در سایت اصلی نیا مطابقت ندارد. طبق بررسی هایی که کارشناسان پلازا به عمل آوردند، به نظر می رسد نسخه بلوتوث این هدست 4 باشد و تا فاصله 10 متری از منبع صوت می تواند موسیقی را دریافت و پخش کند. اما این تنها راه ارتباطی با هدست نیا مدل X3 نیست و راه های دیگری هم وجود دارد. 
ساده ترین راه اتصال هدست به گوشی موبایل پس از بلوتوث، استفاده از کابل AUX برای این کار است. کابل AUX درون جعبه این هدست وجود ندارد و باید برای این روش، کابل AUX جداگانه ای تهیه کنید. روش دیگر اتصال به این هدست شرکت نیا استفاده از کارت حافظه است. به لطف وجود شیار کارت حافظه روی بدنه هدست مدل X3 شما می توانید مموری کارت خود را در آن قرار بدهید. 
از دیگر ویژگی های برجسته این هدست شرکت نیا می توان به پشتیبانی آن از رادیو اشاره کرد. کافی است کلید ولوم چندکاره این هدست را به سمت پایین فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا از حالت پخش بلوتوث به حالت رادیو منتقل شود. با استفاده از کلیدهای دیگر می توانید کانال های رادیویی را تغییر بدهید. دستور العمل استفاده از قابلیت های رادیو درون دفترچه کالا نوشته شده و کافی است آن را مطالعه کنید. البته کیفیت پخش رادیو با این هدست چندان مطلوب نیست و با تغییر مکان، نویز زیادی به گوش کاربران می رسد. 
به لطف وجود میکروفن داخلی در هدست مدل X3 نیا کاربران می توانند به تماس های ورودی گوشی موبایل خود هم پاسخ بدهند. کلیدی روی کاپ سمت راست این هدست تعبیه شده که مخصوص پاسخگویی به تماس است. این کلید قابلیت های چندگانه دارد. اگر موبایل شما در حین گوش دادن به موسیقی از طریق هدست، زنگ بخورد می توانید با نگه داشتن این کلید، رد تماس بدهید. در حالت گوش دادن به موسیقی با فشردن و نگه داشتن این کلید، آخرین تماس ورودی گوشی شماره گیری می شود. 

عملکرد

کیفیت و حجم صدایی که توسط هدست بلوتوث نیا مدل X3 شنیده می شود، مطلوب ارزیابی شده است. حداکثر صدایی که توسط این هدست شنیده می شود، بدون نویز است و تفکیک صدای بم و زیر آن به خوبی انجام شده است. قطر درایور این هدست 40 میلی متر است و به همین دلیل حجم صدای مطلوبی را ارائه می دهد. از سوی دیگر، ظرفیت باتری این هدست نسبت به نسل قبلی خود کاهش داشته و می توان این بخش را به عنوان نقطه ضعف هدست مدل X3 نیا دانست. پس از یک بار شارژ کامل هدست نیا که حدود 2 ساعت زمان نیاز دارد شما می توانید تا 5 ساعت به طور مداوم به موسیقی دلخواه خود گوش بدهید یا با گوشی مکالمه داشته باشید. علاوه بر این، اندازه کاپ ها و شیوه ساخت این هدست را هم یکی دیگر از نقاط ضعف آن می توان به شمار آورد. اندازه کاپ های هدست کوچک است و برای سرهای بزرگ، می تواند مشکل ایجاد کند. 

جمع بندی

در یک نگاه کلی می توان هدست بلوتوث نیا مدل X3 را نمونه ای ارتقاء یافته از نسل قدیمی این هدست به شمار آورد. کیفیت و حجم صدای این محصول مانند هدست X2 است و می توانید با آن تا 5 ساعت به موسیقی دلخواه خود گوش بدهید. تنوع رنگ و وزن سبک از دیگر نقاط قوت هدست مدل X3 نیا است که سلیقه بسیاری از جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد. پشتیبانی از فناوری بلوتوث، رادیو، کارت حافظه، AUX و برخورداری از بازوهای تاشونده از دیگر ویژگی های برجسته این محصول نیا محسوب می شود. در آخر باید گفت که هدست بلوتوث نیا مدل X3 با توجه به قیمت مناسب و قابلیت های گوناگونی که دارد قطعاً نظر شما را جلب خواهد کرد. 
بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست بلوتوث نیا مدل X3
مشخصات فیزیکی
ابعاد
149x148x60 میلی متر
وزن
189 گرم
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
باسیم ، بی سیم
رابط
بلوتوث ، کارت حافظه ، جک 3.5 میلی متری
نسخه بلوتوث
4.2
رادیو
دکمه
پاسخگویی تماس ، روشن / خاموش ، چندکاره (کنترل صدا / کنترل موسیقی / رادیو / بلوتوث)
برد مفید
10 متر
توان ورودی
50 میلی وات
منبع تغذیه
باتری ، لیتیوم پلیمری
مدت زمان شارژ
2 ساعت
مدت زمان پخش موسیقی
5 ساعت
نگهداری شارژ برای مکالمه
5 ساعت
شارژ باتری توسط
درگاه MicroUSB
بازوهای تاشونده
نشانگر LED
دارد
سازگار با
موبایل ، تبلت ، کامپیوتر ، لپ تاپ ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دارای درگاه 3.5 میلی متری
سایر مشخصات
استفاده راحت در طولانی مدت طراحی ارگونومیک پشتیبانی از پروتکل های HSP, HFP, A2DP, AVRCP
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
20 هرتز تا 20 هزار هرتز
امپدانس
32 اهم
حساسیت
108 دسی بل
قطر درایور
40 میلی‌ متر
خروجی صدا
استریو
نوع درایور
نئودیمیوم
مشخصات میکروفن
میکروفن
داخلی ، جهت پاسخگویی به تماس
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست بلوتوث نیا مدل X3
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست بلوتوث نیا مدل X3
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست بلوتوث نیا مدل X3

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید