هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
REMAX RB-200HB Bluetooth Headset
{p:{id:"1338",et:"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset",pt:"هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB",u:"/Product/1338",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=36952&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 340000
بارگذاری ...

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB

REMAX RB-200HB Bluetooth Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":1085,"idf":true,"p":{"up":3700,"fs":340000.0,"bs":400000.0,"dp":15.0,"pcc":27},"np":{"fs":312200.0,"bs":400000.0,"dp":21.0,"pcc":27},"vv":[{"vid":1007,"id":49,"t":"قهوه ای","gdt":1,"cc":"8B4513"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":36952,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36952&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36952&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36952&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"},"imc":true},{"id":36953,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36953&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36953&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36953&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":36954,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36954&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36954&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36954&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":36955,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36955&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36955&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36955&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":36956,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36956&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36956&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36956&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36957,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36957&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36957&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36957&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36958,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36958&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36958&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36958&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":37227,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=37227&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=37227&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=37227&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":1107,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=1107&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=1107&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=1107&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":1108,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=1108&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=1108&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=1108&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":1109,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=1109&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=1109&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=1109&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":39376,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39376&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39376&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39376&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":39377,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39377&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39377&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39377&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":39378,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39378&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39378&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39378&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":39379,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39379&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39379&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39379&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":39380,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39380&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39380&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39380&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":39381,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39381&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39381&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39381&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":39382,"t":"REMAX RB-200HB Bluetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39382&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39382&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rb-200hb-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39382&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB

نقاط مثبت
کیفیت صدای پخش عالیحذف صدای محیطاتصال بی سیم
summary description icon
کمپانی ریمکس (Remax) در زمینه تولید لوازم جانبی دیجیتال از جمله هدفون های قدرتمند با کیفیت ساخت عالی بسیار موفق عمل کرده است. هدست بلوتوث مدل RB-200HB محصول شرکت ریمکس (Remax) با طراحی زیبا و منحصر به فرد و عملکرد عالی توانسته توجهات بسیاری را به سمت خود جذب کند. این هدست بلوتوث مجهز بالشتک های گوشی راحت برای استفاده طولانی مدت است که امکان استفاده در هر شرایطی را برای شما فراهم خواهد کرد. هدست ریمکس مدل RB-200HB برای پخش موسیقی از دستگاه شما علاوه بر بلوتوث نسخه 4.1 مجهز به جک 3.5 میلیمتری هدفون است که موسیقی را بدون تاخیر و با کیفیت عالی برای شما پخش خواهد کرد. با هدست بلوتوث مدل RB-200HB می توانید از گوش دادن به موسیقی مورد علاقه خود لذت ببرید و حتی صدای آن را کم و یا زیاد کنید. اگر در حال گوش کردن به موسیقی، گوشی شما زنگ خود، با این هدست بلوتوث ریمکس به راحتی می توانید به تماس خود پاسخ دهید. از ویژگی های این محصول فوق العاده می توان به مواردی همچون برد مفید 10 متر، باتری لیتیومی 300 میلی آمپر، نگهداری شارژ برای موسیقی حدود 10 ساعت، سیستم حذف صدای محیط Passive و پشتیبانی از کابل AUX اشاره کرد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
 
هدست ریمکس؛ شیک و زیبا 
هدست‌ها را از نظر شکل ظاهری می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ هدست‌هایی با کاپ و هدبند بزرگ، هدست‌هایی با بدنه‌ی باریک و کاپ‌های کوچک و هدست‌هایی با اندازه‌ی معمولی. هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB در دسته‌ی سوم جای می‌گیرد. اگر حواس پنجگانه‌ی قدرتمندی داشته باشید با دیدن شکل ظاهری، لمس روکش چرمی و استشمام بوی این هدست حتماً عاشقش می‌شوید. 
 
ریمکس (Remax) به عنوان یکی از قابل اعتمادترین برندها در ایران شناخته می شود. این شرکت چینی محصولات متنوعی با کیفیت بالا و قیمت مناسب تولید کرده و به همین دلیل در چند سال اخیر طرفداران زیادی در ایران و سایر کشورها پیدا کرده است. هدست بیسیم ریمکس مدل RB-200HB نمونه‌ای شیک و زیبا از محصولات این کمپانی است. با در دست  گرفتن این محصول به کیفیت بالای بدنه آن پی خواهید برد. اما برای اینکه با ویژگی‌های فنی و کیفیت صدای این محصول بیشتر آشنا شوید همراه ما باشید. در ادامه قصد داریم ویژگی‌های این هدست بلوتوث را بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را بسنجیم.

طراحی هدست ریمکس RB-200HB

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
 
حتماً با نظر ما موافقید که یک کیفیت یک محصول را می‌توان از شکل بسته‌بندی آن متوجه شد. این موضوع در خصوص هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB کاملاً صدق می‌کند. جعبه و شکل بسته‌بندی این محصول به شما نوید یک محصول با کیفیت را می دهد. اما قبل از بررسی ویژگی‌های ظاهری، اجازه بدهید ببینیم درون جعبه‌ی این هدست، چه چیزهایی در انتظار ماست. 
 
در یک نگاه 
اقلام موجود در جعبه: 
هدست بلوتوث 200HB
کابل شارژ MicroUSB
کابل AUX
دفترچه راهنما 
 
پس از باز کردن جعبه‌ی این محصول اولین چیزی که حس می‌کنید، بوی خوشایندی است که هدست دارد. با در دست گرفتن و لمس بدنه‌ی هدست ریمکس 200hb به کیفیت بالای مواد استفاده شده در آن پی می برید. ترکیبی از پلاستیک، فلز و چرم مصنوعی در این محصول استفاده شده که با طراحی زیبایی در کنار هم قرار گرفته اند. کاپ‌ها از پلاستیک ساخته شده اند اما قاب بیرونی آن‌ها با فلز آلومینیوم پوشانده شده است. وزن این محصول 160 گرم است و کاپ‌های آن به شکل مستطیل طراحی شده اند. 
 
هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
 
ریمکس این محصول را در سه رنگ مختلف روانه‌ی بازار کرده که نمونه‌ی مشکی و قهوه‌ای آن برای بررسی در اختیار ما قرار دارد. رنگ خاکی و رنگ خاکستری و آبی مدل‌های دیگر همین هدست هستند. چرم استفاده شده برای روکش کاپ‌ها از لطافت و نرمی بالایی برخوردار است و این موضوع را زمانی متوجه می شوید که هدست را روی گوش‌های خود قرار بدهید. روکش چرمی تمام سطح داخلی کاپ‌ها را پوشانده و فوم نرم و نازکی در زیر آن وجود دارد که حسی خوشایند در هنگام استفاده به کاربران می دهد. 
 
هدبند از طریق بازوهای آلومینیومی به بدنه‌ی هدست متصل شده است. روکشی از جنس چرم و پارچه برای هدبندها استفاده شده تا تمام آن با سر کاربران خوشایند باشد. جنس روکش چرمی به کار رفته در این قسمت هم مانند کاپ‌ها بسیار با کیفیت است. 
 
کلیدها و پورت‌هایی روی کاپ هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB دیده می شود. پورت AUX برای اتصال کابل مخصوص به هدست در نظر گرفته شده و پورتی از نوع MicroUSB برای شارژ کردن هدست در نظر گرفته شده است. اما کلیدهایی که روی قاب بیرونی کاپ هدست وجود دارد عبارت اند از: 
 
کلید روشن و خاموش کردن / پاسخگویی به تماس / پخش یا قطع موسیقی 
کلید رفتن به آهنگ بعدی / افزایش صدا 
کلید رفتن به آهنگ قبلی / کاهش صدا 

امکانات هدست ریمکس 200hb

در این بخش حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. هدست مدل RB-200HB ویژگی‌ها و امکانات جالبی دارد که نظر بسیاری از کاربران را به خود جلب خواهد کرد. برخی از این ویژگی‌ها عبارت اند از: 
 
قابلیت چرخش 60 درجه کاپ‌ها: با تماشای عکس‌های هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB قطعاً طراحی خاص کاپ‌ها و شیوه‌ی اتصال آن به هدبند نظر شما را به خود جلب کرده است. طراحان خلاق شرکت ریمکس کاپ‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده اند که می تواند تا زاویه 60 درجه بچرخد. این قابلیت باعث می شود که قرارگیری کاپ روی گوش کاربران با آزادی عمل بیشتری انجام شود. 
 
هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
 
دارای بازوهای تا شونده: برای حمل و نقل راحت‌تر هدست، طراحان شرکت ریمکس از بازوهای تاشونده برای هدست ریمکس 200hb استفاده کرده‌اند. بنابراین به راحتی می توانید بازوهای هدست را جمع کرده و آن را درون کیف یا چمدان خود قرار بدهید. این ویژگی جلوی آسیب‌هایی که در حین حمل و نقل ممکن است به هدست وارد شود را می گیرد. 
 
هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
 
قابلیت تنظیم ارتفاع: برای آن دسته از کاربرانی که نمی خواهند هدست با سر آنها تماس داشته باشد، ریمکس قابلیت تنظیم ارتفاع را در هدست RB-200HB  قرار داده است. با وجود این قابلیت دیگر فرقی نمی کند سر کوچکی داشته باشید یا بزرگ، به راحتی می توانید ارتفاع بازوهای هدست را تنظیم کنید. این ویژگی به درد جوانانی می خورد که دوست ندارند هدست با موهای آنها برخورد کند. 
 
پشتیبانی از AUX: همان طور که در بخش قبل اشاره کردیم، در زیر کاپ هدست ریمکس درگاه ورودی جک 3.5 میلی متری یا همان AUX جای داده شده است. کافی است کابل مخصوصی که به همراه هدست عرضه شده را به این درگاه متصل کنید و بدون نیاز به روشن بودن و استفاده از باتری هدست، به موسیقی دلخواه خود گوش بدهید. 
 
هدست بییسم ریمکس مدل RB-200HB
 
پشتیبانی از بلوتوث: هدست Remax RB-200HB از فناوری بلوتوث نسخه 4.1 پشتیبانی می کند. سرعت اتصال هدست به گوشی بسیار بالا است و پس از یک بار اتصال به موبایل، در دفعات بعد به طور خودکار به آن متصل می شود. توجه داشته باشید که برد مفید هدست در حالت بلوتوث تا 10 متر است. 
 
قابلیت پاسخگویی به تماس: کمپانی ریمکس برای هدست مدل RB-200HB از میکروفنی استفاده کرده تا کاربران بتوانند به تماس‌های ورودی گوشی خود پاسخ بدهند. در هنگام زنگ خوردن گوشی، کافی است کلید مخصوصی که روی کاپ وجود دارد را فشار بدهید تا بتوانید پاسخگوی تماس باشید. برای استفاده از سایر قابلیت‌‎های کلید پاسخگویی به تماس حتماً دفترچه راهنمای آن را مطالعه کنید؛ امکانات جذابی دارد. 
 
هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB

باتری و کیفیت صدا 

به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نقد و بررسی رسیدیم. اول از همه باید به ظرفیت باتری و ماندگاری آن در هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB اشاره کنیم. ریمکس برای این محصول خود از یک باتری 300 میلی آمپر ساعتی استفاده کرده است. با یک بار شارژ کردن این باتری که حدودا 2.5 ساعت طول می کشد، باتری هدست تا 10 ساعت (به طور مفید) ماندگاری خواهد داشت. بنابراین اگر کاربر پر مصرفی نباشید با این باتری می توانید تا چندین روز از هدست استفاده کنید. 
 
هدست ریمکس 200hb از نوع استریو بوده و اسپیکری با قطر درایور 40 میلی متر دارد. امپدانس 32 اهم و حساسیت 110 دسی بل از دیگر ویژگی‌های فنی این محصول به شمار می روند؛ اما این اعداد و ارقام چه معنایی دارد؟ پس از بررسی کیفیت صدای هدست ریمکس، به این نتیجه رسیدیم که به لطف وجود اسپیکر قدرتمند، صدایی با حجم بالا تولید می کند. جالب اینجاست که صداهای زیر و بم به خوبی از هم تفیکیک شده اند و این ویژگی نوید یک صدای شفاف را به کاربران می دهد.  

نتیجه‌گیری 

خرید هدست شیک و زیبای ریمکس مدل RB-200HB برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال یک محصول بی نقص هستند، بسیار مناسب است. پشتیبانی از بلوتوث نسخه 4.1 و AUX و برخورداری از قابلیت‌های متعددی نظیر پاسخگویی به تماس، بازوهای تاشونده، کلیدهای کنترل پخش موسیقی و باتری 300 میلی آمپر ساعتی تنها بخش کوچکی از ویژگی های این محصول به شمار می رود. به طور کلی، با توجه به قیمت هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB و امکانات متعددی که دارد، قطعا از خرید و استفاده از آن راضی خواهید بود. 
 
هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
مشخصات فیزیکی
وزن
160 گرم
جنس
فلز ، چرم مصنوعی
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
باسیم ، بی سیم
رابط
بلوتوث ، جک 3.5 میلی متری
نسخه بلوتوث
4.1
دکمه
چندکاره (کنترل صدا / کنترل موسیقی) ، چندکاره (پاسخگویی تماس / کنترل پخش موسیقی / روشن و خاموش)
برد مفید
10 متر
توان ورودی
10 میلی وات
منبع تغذیه
باتری ، لیتیومی
ظرفیت باتری
300 میلی آمپر ساعت
مدت زمان شارژ
2.5 ساعت
مدت زمان پخش موسیقی
10 ساعت
نگهداری شارژ در حالت استندبای
720 ساعت
بازوهای تاشونده
نشانگر LED
دارد ، برای نمایش وضعیت شارژ ، برای نمایش وضعیت اتصال
سازگار با
موبایل ، تبلت ، کامپیوتر ، لپ تاپ ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دارای درگاه 3.5 میلی متری
سایر مشخصات
استفاده راحت در طولانی مدت طراحی ارگونومیک تنظیم ارتفاع بازوها
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
20 هرتز تا 20 هزار هرتز
امپدانس
32 اهم
حساسیت
110 دسی بل
قطر درایور
40 میلی‌ متر
خروجی صدا
استریو
حذف صدای مزاحم
دارد
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست بلوتوث ریمکس مدل RB-200HB

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید