مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130
Univo UN130 Smart Band
{p:{id:"13982",et:"Univo UN130 Smart Band",pt:"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130",u:"/Product/13982",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=51169&size=169",soe:"0"},g:{s:"smart-band"}} 265000
بارگذاری ...

مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130

Univo UN130 Smart Band

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":12366,"idf":true,"p":{"up":1200,"fs":265000.0,"dp":0.0,"pcc":9},"np":{"fs":256000.0,"bs":265000.0,"dp":3.0,"pcc":9},"vv":[{"vid":1007,"id":40,"t":"سبز","gdt":1,"cc":"008000"},{"vid":1047,"id":1159,"t":"گارانتی 12 ماهه بهین","gdt":5,"cc":""}]},{"id":12365,"p":{"up":1200,"fs":265000.0,"dp":0.0,"pcc":9},"np":{"fs":256000.0,"bs":265000.0,"dp":3.0,"pcc":9},"vv":[{"vid":1007,"id":32,"t":"بنفش","gdt":1,"cc":"800080"},{"vid":1047,"id":1159,"t":"گارانتی 12 ماهه بهین","gdt":5,"cc":""}]},{"id":12367,"p":{"up":1200,"fs":265000.0,"dp":0.0,"pcc":9},"np":{"fs":256000.0,"bs":265000.0,"dp":3.0,"pcc":9},"vv":[{"vid":1007,"id":55,"t":"نارنجی","gdt":1,"cc":"FA8100"},{"vid":1047,"id":1159,"t":"گارانتی 12 ماهه بهین","gdt":5,"cc":""}]},{"id":12368,"p":{"up":1200,"fs":265000.0,"dp":0.0,"pcc":9},"np":{"fs":256000.0,"bs":265000.0,"dp":3.0,"pcc":9},"vv":[{"vid":1007,"id":28,"t":"آبی","gdt":1,"cc":"0000FF"},{"vid":1047,"id":1159,"t":"گارانتی 12 ماهه بهین","gdt":5,"cc":""}]},{"id":12369,"p":{"up":1200,"fs":265000.0,"dp":0.0,"pcc":9},"np":{"fs":256000.0,"bs":265000.0,"dp":3.0,"pcc":9},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":1159,"t":"گارانتی 12 ماهه بهین","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":51169,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-1?defaultImage=1&mediaId=51169&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-1?defaultImage=1&mediaId=51169&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-1?defaultImage=1&mediaId=51169&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":51170,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-2?defaultImage=1&mediaId=51170&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-2?defaultImage=1&mediaId=51170&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-2?defaultImage=1&mediaId=51170&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51171,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-3?defaultImage=1&mediaId=51171&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-3?defaultImage=1&mediaId=51171&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-3?defaultImage=1&mediaId=51171&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51172,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-4?defaultImage=1&mediaId=51172&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-4?defaultImage=1&mediaId=51172&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-4?defaultImage=1&mediaId=51172&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51173,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-5?defaultImage=1&mediaId=51173&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-5?defaultImage=1&mediaId=51173&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-5?defaultImage=1&mediaId=51173&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51174,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-6?defaultImage=1&mediaId=51174&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-6?defaultImage=1&mediaId=51174&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-6?defaultImage=1&mediaId=51174&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51175,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-7?defaultImage=1&mediaId=51175&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-7?defaultImage=1&mediaId=51175&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-7?defaultImage=1&mediaId=51175&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"},"imc":true},{"id":51176,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-8?defaultImage=1&mediaId=51176&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-8?defaultImage=1&mediaId=51176&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-8?defaultImage=1&mediaId=51176&size=500","tv":{"id":55,"t":"نارنجی","cc":"FA8100"},"imc":true},{"id":51177,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 9","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-9?defaultImage=1&mediaId=51177&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-9?defaultImage=1&mediaId=51177&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-9?defaultImage=1&mediaId=51177&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"},"imc":true},{"id":51178,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 10","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-10?defaultImage=1&mediaId=51178&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-10?defaultImage=1&mediaId=51178&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-10?defaultImage=1&mediaId=51178&size=500","tv":{"id":44,"t":"سرمه ای","cc":"000080"},"imc":true},{"id":51179,"t":"مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 - 11","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-11?defaultImage=1&mediaId=51179&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-11?defaultImage=1&mediaId=51179&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-un130-11?defaultImage=1&mediaId=51179&size=500","tv":{"id":32,"t":"بنفش","cc":"800080"},"imc":true}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130

summary description icon
با توجه به اینکه مهم ترین کاربرد مچ بند هوشمند، همراهی شما در زمینه فعالیت فیزیکی و پایش تندرستی است، حتما لازم نیست هزینه زیادی برای خرید آن کنید و با کمک مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 می توانید به تمام هدف های ورزشی خود برسید. این دستگاه با داشتن بدنه ای محکم و بندی انعطاف پذیر، همانند یک ساعت شیک و اسپرت عمل می کند و با کمک حسگرهای اپتیکال خود می تواند ضربان قلب شما را تحت نظارت داشته باشد. بدین ترتیب با ترکیب این اطلاعات و داده هایی که از شتاب سنج و ژیروسکوپ به دست می آید، امکان محاسبه سرعت متوسط دویدن، مسافت طی شده و کالری سوزانده شده نیز وجود خواهد داشت. مچ اسمارت بند یونیوو مدل UN130 پس از برقراری اتصال با گوشی موبایل شما، پیام های متنی و اعلان ها را در دیدرستان قرار می دهد و با کمک آن می توانید برخی اپلیکیشن ها را نیز کنترل کنید. در صورتی که مقدار تحرک شما در طول روز کم باشد، مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130 به شما هشدار می دهد تا یکجا نشینی را خاتمه دهید و به پیاده روی یا ورزش بپردازید.

مشخصات فنی

مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130
مشخصات کلی
جنس بند
پلی کربنات
مشخصات فنی
صفحه نمایش لمسی
دارد
نوع صفحه نمایش
LCD
اندازه صفحه نمایش
0.96 اینچ
اتصال
بلوتوث
باتری
لیتیوم پلیمر
ظرفیت باتری
65 میلی آمپر ساعت
حسگر
شتاب سنج ، گام شمار ، ضربان قلب ، مسافت ، ژیروسکوپ
قابلیت
نمایش نام و شماره تماس گیرنده ، نمایش پیام متنی ، اعلان ، یادآور ، کنترل از راه دور دوربین گوشی هوشمند ، هشدار عدم تحرک ، پایش وضعیت خواب ، محاسبه‌ کالری مصرف شده
سازگار با
اندروید 4.4 و بالاتر ، iOS 7.1 و بالاتر
اقلام همراه
دفترچه راهنما
سایر مشخصات
دارای استاندارد IP67
بارگذاری ...

اینفوگرافی

مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

مچ بند هوشمند یونیوو مدل UN130

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید