ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB
Corsair M65 Elite RGB Gaming Mouse
{p:{id:"14017",et:"Corsair M65 Elite RGB Gaming Mouse",pt:"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB",u:"/Product/14017",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=51452&size=169",soe:"0"},g:{s:"Mouse"}} 1785000
بارگذاری ...

ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB

Corsair M65 Elite RGB Gaming Mouse

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":12376,"idf":true,"p":{"up":6700,"fs":1785000.0,"dp":0.0,"pcc":50},"np":{"fs":1725000.0,"bs":1785000.0,"dp":3.0,"pcc":50},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":1160,"t":"گارانتی 12 ماهه تخت جمشید","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":51452,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-1?defaultImage=1&mediaId=51452&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-1?defaultImage=1&mediaId=51452&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-1?defaultImage=1&mediaId=51452&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":51453,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-2?defaultImage=1&mediaId=51453&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-2?defaultImage=1&mediaId=51453&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-2?defaultImage=1&mediaId=51453&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51454,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-3?defaultImage=1&mediaId=51454&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-3?defaultImage=1&mediaId=51454&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-3?defaultImage=1&mediaId=51454&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51455,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-4?defaultImage=1&mediaId=51455&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-4?defaultImage=1&mediaId=51455&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-4?defaultImage=1&mediaId=51455&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51456,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-5?defaultImage=1&mediaId=51456&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-5?defaultImage=1&mediaId=51456&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-5?defaultImage=1&mediaId=51456&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51457,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-6?defaultImage=1&mediaId=51457&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-6?defaultImage=1&mediaId=51457&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-6?defaultImage=1&mediaId=51457&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51458,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-7?defaultImage=1&mediaId=51458&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-7?defaultImage=1&mediaId=51458&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-7?defaultImage=1&mediaId=51458&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51459,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-8?defaultImage=1&mediaId=51459&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-8?defaultImage=1&mediaId=51459&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-8?defaultImage=1&mediaId=51459&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51460,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-9?defaultImage=1&mediaId=51460&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-9?defaultImage=1&mediaId=51460&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-9?defaultImage=1&mediaId=51460&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51461,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-10?defaultImage=1&mediaId=51461&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-10?defaultImage=1&mediaId=51461&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-10?defaultImage=1&mediaId=51461&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51462,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 11","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-11?defaultImage=1&mediaId=51462&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-11?defaultImage=1&mediaId=51462&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-11?defaultImage=1&mediaId=51462&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51463,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 12","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-12?defaultImage=1&mediaId=51463&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-12?defaultImage=1&mediaId=51463&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-12?defaultImage=1&mediaId=51463&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51464,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 13","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-13?defaultImage=1&mediaId=51464&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-13?defaultImage=1&mediaId=51464&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-13?defaultImage=1&mediaId=51464&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":51465,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 14","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-14?defaultImage=1&mediaId=51465&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-14?defaultImage=1&mediaId=51465&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-14?defaultImage=1&mediaId=51465&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":51466,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 15","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-15?defaultImage=1&mediaId=51466&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-15?defaultImage=1&mediaId=51466&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-15?defaultImage=1&mediaId=51466&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":51467,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 16","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-16?defaultImage=1&mediaId=51467&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-16?defaultImage=1&mediaId=51467&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-16?defaultImage=1&mediaId=51467&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":51468,"t":"ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB - 17","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-17?defaultImage=1&mediaId=51468&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-17?defaultImage=1&mediaId=51468&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-m65-elite-rgb-17?defaultImage=1&mediaId=51468&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB

summary description icon
موس گیمینگ M65 Elite یکی از شاهکارهای برند کورسیر (Corsair) به حساب می آید و تقریبا همه چیز آن قابل تنظیم است. داشتن این سطح از کنترل، ارمغان خرید ماوس کورسیر مدل M65 Elite RGB برای گیمرهایی است که می خواهند با تنظیم موشواره خود، مراحل بازی را به آسانی و در نهایت لذت، به پایان برسانند. در ساخت موس گیمینگ کورسیر M65 Elite RGB از یک شاسی آلومینیومی سبک و محکم استفاده شده است و کلیدهای آن که توسط برند Omron ساخته شده اند، طول عمری برای 50 میلیون بار فشرده شدن را دارند. حسگر اپتیکال موشواره بازی کورسیر مدل M65 Elite RGB، سرعتی برابر 18000 نقطه بر اینچ دارد و می توانید آن را به دو شیوه بسیار جالب و کاربردی، تنظیم کنید.
کم و زیاد کردن DPI در این موس مخصوص بازی، از طریق 3 دکمه انجام می شود که دو مورد آن ها وظیفه افزایش و کاهش سرعت به اندازه دلخواه شما را بر عهده دارند. اما در زمانی که می خواهید تک تیراندازی کنید، دکمه مخصوص Sniper را با انگشت می گیرید و سرعت حرکت پوینتر، بلافاصله کم می شود تا امکان نشانه گیری دقیق وجود داشته باشد. تمامی 8 دکمه ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB، قابل برنامه ریزی هستند و کارکرد آن ها به همراه ماکروها و میانبر ها در پروفایل های مختلفی قابل ذخیره سازی است.
وزن موس بازی کورسیر مدل M65 Elite RGB برابر 97 گرم است و با کمک جایگاه های مخصوص نصب شده در کف دستگاه، می توانید وزنه هایی برای تنظیم مرکز ثقل دستگاه به کار ببرید. در نهایت به نورپردازی داخلی ماوس بازی کورسیر مدل M65 Elite RGB می رسیم که در دو ناحیه مختلف به چشم می خورد و امکان تنظیم رنگ و ریتم آن ها با نرم افزار iCUE کورسیر وجود دارد.

مشخصات فنی

ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB
مشخصات فیزیکی
وزن
97 گرم
جنس
آلومینیوم
مشخصات کلی
نوع اتصال
با سیم
نوع رابط
USB
تعداد کلید
8 عدد
کلید
قابل برنامه ریزی ، Macro
طول کابل
1.8 متر
نوع حسگر
نوری
دقت حسگر
18000 ، DPI
عمر ضربه پذیری کلیدها
50 میلیون بار کلیک
قابلیت استفاده
با دست راست
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر ، ویندوز
حافظه داخلی
دارد
نرخ گزارش
125 هرتز ، 250 هرتز ، 500 هرتز ، 1000 هرتز
سایر مشخصات
راحتی استفاده در طولانی مدت حرکت آسان و سریع دارای قابلیت افزایش و کاهش وزن ماوس طراحی ارگونومیک قابل برنامه ریزی از طریق برنامه Corsair i CUE استفاده از سوییچ های OMRON قابلیت ذخیره سازی یک پروفایل بر روی حافظه دارای سنسور PMW3391 دارای قابلیت نوردهی RGB دو منطقه ای مناسب برای بازی های FPS ( اول شخص ) دارای کلید شلیک اسنایپر برای مواقع حیاتی در بازی
بارگذاری ...

اینفوگرافی

ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

ماوس گیمینگ کورسیر مدل M65 Elite RGB

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید