هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB
Corsair VOID PRO RGB Wireless Gaming Headset
{p:{id:"14020",et:"Corsair VOID PRO RGB Wireless Gaming Headset",pt:"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB",u:"/Product/14020",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=51403&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 2785000
بارگذاری ...

هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB

Corsair VOID PRO RGB Wireless Gaming Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":12379,"idf":true,"p":{"up":10700,"fs":2785000.0,"dp":0.0,"pcc":80},"np":{"fs":2689600.0,"bs":2785000.0,"dp":3.0,"pcc":80},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":1160,"t":"گارانتی 12 ماهه تخت جمشید","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":51403,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-1?defaultImage=1&mediaId=51403&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-1?defaultImage=1&mediaId=51403&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-1?defaultImage=1&mediaId=51403&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":51404,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-2?defaultImage=1&mediaId=51404&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-2?defaultImage=1&mediaId=51404&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-2?defaultImage=1&mediaId=51404&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51405,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-3?defaultImage=1&mediaId=51405&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-3?defaultImage=1&mediaId=51405&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-3?defaultImage=1&mediaId=51405&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51406,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-4?defaultImage=1&mediaId=51406&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-4?defaultImage=1&mediaId=51406&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-4?defaultImage=1&mediaId=51406&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51407,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-5?defaultImage=1&mediaId=51407&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-5?defaultImage=1&mediaId=51407&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-5?defaultImage=1&mediaId=51407&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"},"imc":true},{"id":51408,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-6?defaultImage=1&mediaId=51408&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-6?defaultImage=1&mediaId=51408&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-6?defaultImage=1&mediaId=51408&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":51409,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-7?defaultImage=1&mediaId=51409&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-7?defaultImage=1&mediaId=51409&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-7?defaultImage=1&mediaId=51409&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":51410,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 8","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-8?defaultImage=1&mediaId=51410&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-8?defaultImage=1&mediaId=51410&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-8?defaultImage=1&mediaId=51410&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":51411,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 9","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-9?defaultImage=1&mediaId=51411&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-9?defaultImage=1&mediaId=51411&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-9?defaultImage=1&mediaId=51411&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":51412,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 10","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-10?defaultImage=1&mediaId=51412&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-10?defaultImage=1&mediaId=51412&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-10?defaultImage=1&mediaId=51412&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":51413,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 11","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-11?defaultImage=1&mediaId=51413&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-11?defaultImage=1&mediaId=51413&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-11?defaultImage=1&mediaId=51413&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":51414,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 12","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-12?defaultImage=1&mediaId=51414&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-12?defaultImage=1&mediaId=51414&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-12?defaultImage=1&mediaId=51414&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":51415,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 13","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-13?defaultImage=1&mediaId=51415&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-13?defaultImage=1&mediaId=51415&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-13?defaultImage=1&mediaId=51415&size=500"},{"id":51416,"t":"هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB - 14","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-14?defaultImage=1&mediaId=51416&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-14?defaultImage=1&mediaId=51416&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-void-pro-rgb-14?defaultImage=1&mediaId=51416&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB

summary description icon
صدای فراگیر، چیزی است که در گیمینگ، اهمیتی غیرقابل انکار دارد. با خرید هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB می توانید شلیک از زوایای مختلف، نزدیک شدن دشمن از پشت سر یا بمباران از بالای سر را به آسانی تشخیص دهید و همیشه یک گام جلوتر از حریفان و رقیبان خود باشید. این هدست بازی، از درایورهای 50 میلی متری بهره می برد و با داشتن امپدانس 32 اهم، از پس پخش فرکانس هایی بین 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز بر می آید. این درایورها در گوشی هایی بزرگ و راحت تعبیه شده اند که ظاهر فضایی آن ها شبیه هیچ کدام از هدفون های مخصوص بازی نیست.
شرکت Corsair در ساخت هدست گیمینگ VOID PRO RGB از پارچه ضد تعریق و فوم انعطاف پذیر استفاده کرده است تا پس از قرار دادن آن روی سر، راحت باشید و در صورت بالا گرفتن جنگ و رقابت، گوش هایتان خنک بماند. این پوشش روی هدبند دستگاه نیز مشاهده می شود و کافیست آن را روی سر قرار دهید تا پس از چند دقیقه بازی، وجودش را به کل فراموش کنید. انتقال صدای شما به رقیبان در هدست بازی کورسیر مدل VOID PRO RGB با کمک یک میکروفون تک جهته انجام می شود که فقط صدای خارج شده از دهان شما را دریافت می کند و سر و صدای محیط، تاثیری در کارکرد آن ندارد. این میکروفن حساس با فشردن یک دکمه خاموش می شود و LED قرمز آن، به شما هشدار می دهد که در وضعیت Mute قرار دارید.
برای ارتباط هدست کورسیر مدل VOID PRO RGB با کامپیوتر شما، یک دانگل وایرلس در بسته بندی دستگاه عرضه می شود که با زدن آن به USB، همه چیز برای ارتباطی سریع و کارامد آماده می شود. ناگفته نماند که هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB به LED هایی چندرنگ نیز مجهز شده است و با کمک برنامه iCue می توانید ریتم و رنگ نورافشانی آن ها را به دلخواه تغییر دهید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB

هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB

 
هدست گیمینگ کورسیر مدل Void pro RGB
 
در بازی‌های ویدیویی، همان قدر که وجود کیبورد و ماوس مخصوص بازی به شیوه بازی کردنتان کمک می‌کند، وجود یک هدفون با کیفیت صدای خوب همانند هدست گیمینگ کورسیر مدل Void Pro RGB این امکان را به شما می‌دهد تا همواره یک قدم جلوتر از سایر رقبای خود باشید. علاوه بر این، یک هدست مخصوص بازی باید از میکروفن قابل اعتمادی هم برخوردار باشد تا در سخت‌ترین شرایط بازی، این امکان را بدهد که به راحتی و با با وضوح بالا با دوستانتان مکالمه کنید.
 
کمپانی کورسیر که جزو یکی از برترین تولیدکنندگان محصولات گیمینگ به شمار می‌رود، با عرضه هدست بی‌سیم مخصوص بازی Void Pro RGB توجه بسیاری از کاربران را به سوی خود جلب کرده‌است. اگر قصد خرید هدست گیمینگ Void Pro RGB را دارید، با ما همراه باشید تا با نگاهی ریز بینانه به نقد و بررسی این محصول جدید کمپانی کورسیر بپردازیم.
طراحی هدست بی سیم مخصوص بازی کوسیر مدل Void Pro RGB
 
Corsair Void pro RGB
 
کمپانی کورسیر هدفون مخصوص بازی Void Pro RGB را در سه رنگ مشکی-خاکستری، سفید-مشکی و زرد-مشکی به بازار عرضه کرده‌است. ساختار این هدست به طور عمده از پلاستیک مرغوب تشکیل شده‌است که ضمن سبک نگه داشتن دستگاه، قیمت آن را پایین‌تر از دستگاه های فلزی نگه می‌دارد.
 
در دنیای گیمرها، هدست‌های گیمینگ همواره با سایز‌های عجیب و ابعاد اغراق‌آمیزشان شناخته می‌شوند. در نگاه اول به هدست گیمینگ کورسیر مدل Void Pro RGB چیزی که بیشتر توجه شما را به خود جلب خواهد کرد، طراحی خاص و متفاوت آن است. 
 
کمپانی کورسیر با به کار بردن زوایای مختلف در طراحی این هدست مخصوص بازی، ظاهر آن را در مقایسه با دیگر هدست‌های گیمینگ موجود در بازار به کلی دگرگون ساخته‌است و این طرز طراحی، تازگی خود را تا سال‌ها برای شما حفظ خواهد کرد.
 
هدست گیمینگ Void pro rgb کورسیر
 
بر روی کاپ‌های هدست بازی Void Pro RGB لوگوی برند کورسیر به زیبایی هرچه تمام تر نقش بسته است. جالب است بدانید که با استفاده از نرم افزار مخصوص این کمپانی می‌توانید لوگوی موجود بر روی کاپ‌های آن را با نور و افکت دلخواه، به رنگ مورد نظر خود در آورید.
 
تمام تنظیمات مورد نیاز برای استفاده آسان و بی‌دردسر از این هدست، بر روی کاپ سمت چپ آن قرار دارد. به عنوان مثال، دکمه روشن و خاموش و دکمه mute روی گوشی، در کنار لوگوی کورسیر دیده می‌شود. در حالی که دکمه تنظیم صدای آنالوگ و یک پورت میکرو  USB برای شارژ کردن Void Pro RGB در قسمت زیرین کاپ سمت چپ این هدست جای داده شده ‌است.
 
Corsair void pro rgb headphone
 
میکروفون هدست بی‌سیم مخصوص بازی کورسیر مدل Void Pro RGB بر روی کاپ سمت چپ آن قرار مشاهده می‌شود . میکروفن این هدست مخصوص بازی، برخلاف نمونه سیمی هدست void Pro RGB از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و به شما امکان می‌دهد آن را برای در اختیار داشتن بهترین کیفیت صدا، به بالا یا پایین بچرخانید. 
 
هدفون وایرلس کورسیر مدل Void Pro RGB
 
روی میکروفن هدست گیمینگ Void Pro RGB یک LED قرار دارد که در واقع نشانگر وضعیت mute بودن یا نبودن میکروفن این هدست است. علاوه بر این، هرگاه میکروفن را به سمت هدبند ببرید صدای آن قطع می‌شود و بدین ترتیب در هنگام بازی، نیازی به جستجو برای یافتن دکمه میوت را نخواهید داشت.
 
وجود بالشتک نرم بر روی کاپ‌ها و هدبند این هدست در هنگام استفاده هیچگونه فشاری به جمجمه و گوشتان وارد نمی‌کند. لازم به ذکر است که کاپ‌های هدست گیمینگ Void Pro RGB قابلیت چرخش 90 ردجه‌ای را دارند و هنگامی که هدست را به دور گردن خود می‌اندازید، به شما امکان می‌دهد که کاپ‌های آن را بچرخانید تا به شکل بهتری دور گردنتان بایستد.
 
 
هدست بیسیم مخصوص بازی کورسیر مدل Void pro rgb
 
بدون شک یکی از برجسته‌ترین نکات در طراحی این هدست، هدبند متحرک آن است که بسته به سایز جمجمه شما کوچک یا بزرگ می‌شود تا به خوبی گوشی‌های آن بر روی گوشتان بنشیند. اتصال هدست گیمینگ کورسیر مدل Void Pro RGB به کامپیوتر، از طریق یک دانگل وایرلس انجام می‌شود که با فعالیت در گستره 2.4 گیگاهرتزی، سرعت پاسخگویی بسیار بالایی دارد.

ویژگی‌های هدست گیمینگ کورسیر مدل Void Pro RGB

هدست گیمینگ کورسیر Void Pro RGB قابلیت‌های بسیار متعدد و شگفت‌انگیزی دارد. با ما همراه باشید تا در ادامه، به ویژگی‌های جذاب این هدست گیمینگ بی‌سیم بپردازیم.
 
صدای فراگیر مجازی 7.1: برند کورسیر با به کار بردن فناوری صدای فراگیرDolby 7.1 surround sound تجربه عمیق‌تری از گوش دادن به صداها را در اختیار شما قرار می‌دهد. فناوری صدای فراگیر مجازی 7.1 کانال این کمپانی شما را قادر می‌سازد تا صدای رخدادهای گوناگون در فضای بازی را از همان جهاتی که رخ می‌دهند، دریافت کنید و بدین ترتیب، نزدیک شدن رقیب یا دشمنان را بهتر تشخیص دهید.
 
فناوری RGB Lighting: با استفاده از نرم افزار انحصاری شرکت کورسیر می‌توانید نورپردازی هدست را در دست بگیرید و با افزودن افکت‌های مختلف زیبایی آن را دوچندان کنید. این قابلیت با کمک LED های چندرنگ نصب شده درون بدنه دستگاه در اختیار شما قرار می‌گیرد و آن‌قدر درخشان نیست که حواس شما را از بازی، منحرف کند.
 
هدست بازی کورسیر مدل VOID PRO RGB
 
طول عمر بالای باتری: باتری هدست گیمینگ کورسیر مدل Void Pro RGB با هر بار شارژ چیزی نزدیک به 16 ساعت کار می‌کند که به راحتی پاسخگوی شما در یک روز خواهد بود. مثل همیشه، توصیه می‌کنیم که تجربه شنیداری خود با هدفون و هدست را به یک ساعت در روز خلاصه کنید تا آسیبی به سامانه شنوایی شما وارد نشود و بتوانید تا پایان عمر، صدای محیط اطراف خود را با وضوح و شفافیت بالا بشنوید.
 
راحتی بالا: بالشتک نرم و انعطاف پذیر به همراه پارچه توری و ضد تعریق به کار فته در هدست کورسیر مدل Void RGB PRo، علاوه بر اینکه گوشتان را خنک نگاه می‌دارد، این امکان را می‌دهد تا در استفاده های طولانی مدت هیچ فشاری بر روی گوش‌ و جمجمه خود احساس نکنید. این ویژگی، مزیت بزرگی در هنگام انجام بازی‌های کامپیوتری است چون گرم شدن گوش و وارد شدن فشار به آن، تمرکز گیمر را به شدت کاهش می‌دهد.

عملکرد هدست بی‌سیم گیمینگ کورسیر مدل Void Pro RGB

 
Corsair Void Pro RGB Gaming headset
 
وجود درایورهای 50 میلیمتری از نوع نئودیمیوم داخل گوشی‌های هدفون مخوص بازی Void Pro RGB شما را قادر خواهد ساخت تا هنگام بازی، جهت کوچک‌ترین صداهای تولید شده را تشخیص داده و خود را به سرعت به محل درگیری برسانید. 
 
درایورهای سفارشی کورسیر  با امپدانس 32 اهمی می‌توانند فرکانس‌هایی بین 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز را پخش کنند. خروجی صدای 7.1 کاناله و Dolby هدست گیمینگ کورسیر بسیار عالی است و در شناور کردن شما در اتمسفر بازی، هیچ مشکلی ندارد.
 
عملکرد میکروفن هدست وایرلس گیمینگ کورسیر مدل Void Pro RGB با توجه به قیمت کمتر نسبت به رقبای هم‌رده خود همچون Razer Man O’War و HyperX Cloud Flight  قابل قبول است. این میکروفن با قابلیت حذف صدای مزاحم یک طرفه و حساسیت 38 دسی‌بل، مکالمه صوتی شما با دوستانتان در هنگام بازی را به خوبی پشتیبانی خواهد کرد.
 
هدفون بیسیم کورسیر مدل Void Pro RGB
 
مجهز بودن هدست گیمینگ کورسیر Void Pro RGB به فناوری شبیه‌سازی صدای فراگیر مجازی، در هنگام بازی، برتری صوتی و تمرکز بیشتری نسبت به سایر رقبایتان به شما اهدا می‌کند. به کمک این قابلیت می‌توانید کوچک‌ترین صداها در محیط بازی همچون صدای پا را تشخیص دهید و به راحتی رقیب خود را از میان بردارید.
 
کورسیر با ارائه نرم افزار انحصاری iCue این امکان را به کاربر می‌دهد تا به تنظیم جزئیات صدای هدست بپردازد. در بخش EQ preference این نرم افزار شما قادر خواهید بود گستره‌ی وسیع از صداها را به طور دلخواه تنظیم کنید و برای مثال باس یا تریبل صدا را افزایش یا کاهش دهید.
 
شاید با خود فکر کنید که هدفون Void Pro RGB فقط مخصوص بازی طراحی شده است، اما به شما این اطمینان را می‌دهیم که به لطف قدرت تفکیک عالی و شفافیت بالا، گوش دادن به موسیقی نیز با این هدست بسیار لذت بخش خواهد بود. 

نتیجه‌گیری

به طور کلی، هدست بی‌سیم مخصوص بازی کورسیر مدل Void Pro RGB با داشتن کیفیت بالا، طراحی خاص و بسیار زیبا و قیمت کمتر نسبت به رقبای هم‌رده، نظر هر کاربری را در نگاه اول به خود جلب خواهد کرد. کیفیت صدای این هدست به کمک فناوری  Dolby 7.1 surround sound بسیار شفاف است و با قرار دادن آن روی سر، خود را به سادگی در وسط میدان بازی مجسم خواهید کرد.
 
علاوه بر این، طراحی ارگونومیک هدست Void Pro RGB نشان از حساسیت بالای کمپانی کورسیر روی استانداردهای ساخت خود دارد. خطوط به کار رفته در طراحی، قابلیت چرخش 90 درجه‌ای کاپ‌ها به علاوه قابلیت تنظیم سایز هدبند، همگی به منظور راحتی بالای کاربر در این هدست استفاده شده‌اند.
 
در انتها اگر قصد خرید هدفون جدید مقرون به صرفه اما حرفه‌ای برای بازی با تمام وجود را دارید، هست گیمینگ کورسیر مدل Void Pro RGB یکی از بهترین‌ها برای شما خواهد بود.بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
بی سیم
رابط
دانگل وایرلس
دکمه
Mute ، روشن / خاموش ، چند کاره (کنترل صدا / اکولایزر)
برد مفید
12 متر
منبع تغذیه
باتری
طول عمر باتری
16 ساعت
نشانگر LED
دارد
دارای قابلیت
advanced virtual 7.1 surround sound جهت کیفیت صدا ، برنامه ریزی از طریق برنامه Corsair i CUE
سازگار با
کامپیوتر ، لپ تاپ
سایر مشخصات
استفاده راحت در طولانی مدت طراحی ارگونومیک نورپردازی RGB استاندارد DISCORD Certified استفاده از پارچه توری و فوم جهت کاهش گرما و رطوبت
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
20 هرتز تا 20 هزار هرتز
امپدانس
32 کیلو اهم
حساسیت
107 دسی بل
قطر درایور
50 میلی‌ متر
خروجی صدا
7.1 کانال ، Dolby ، همه جانبه
نوع درایور
نئودیمیوم
مشخصات میکروفن
فرکانس پاسخگویی
100 هرتز تا 10 هزار هرتز
حساسیت
38 - دسی بل
امپدانس
2 کیلو اهم
میکروفن
خارجی ، روی هدست
دارای قابلیت
حذف صدای مزاحم یک سویه
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست گیمینگ بی سیم کورسیر مدل VOID PRO RGB

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید