پیشنهاد ویژه--:--:--
هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 غیر اصل
LG Tone Active Premium HBS-850 Wireless Stereo Headset
پیشنهاد ویژه--:--:--
هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 1
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 2
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 3
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 4
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 5
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 6
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 7
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 8
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 9
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 10
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 11
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 12
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 13
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 14
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 16
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 17
 • هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 18
{p:{id:"2630",et:"LG Tone Active Premium HBS-850 Wireless Stereo Headset",pt:"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850",u:"/Product/2630",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=40711&size=169",soe:"104544"},g:{s:"headphone-Headset"}} 268000
بارگذاری ...

هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850

غیر اصل

LG Tone Active Premium HBS-850 Wireless Stereo Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":4515,"idf":true,"p":{"up":1840,"fs":268000.0,"bs":382900.0,"dp":30.0,"pcc":13},"np":{"fs":268000.0,"bs":382900.0,"dp":30.0,"pcc":13},"vv":[{"vid":1007,"id":45,"t":"صورتی","gdt":1,"cc":"FFC0CB"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]},{"id":4514,"p":{"up":1840,"fs":268000.0,"bs":382900.0,"dp":30.0,"pcc":13},"np":{"fs":268000.0,"bs":382900.0,"dp":30.0,"pcc":13},"vv":[{"vid":1007,"id":28,"t":"آبی","gdt":1,"cc":"0000FF"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]},{"id":4516,"p":{"up":1840,"fs":268000.0,"bs":382900.0,"dp":30.0,"pcc":13},"np":{"fs":268000.0,"bs":382900.0,"dp":30.0,"pcc":13},"vv":[{"vid":1007,"id":55,"t":"نارنجی","gdt":1,"cc":"FA8100"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]},{"id":12067,"p":{"up":1840,"fs":268000.0,"bs":382900.0,"dp":30.0,"pcc":13},"np":{"fs":268000.0,"bs":382900.0,"dp":30.0,"pcc":13},"vv":[{"vid":1007,"id":532,"t":"فسفری","gdt":1,"cc":"D5EC06"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":40711,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-1?defaultImage=1&mediaId=40711&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-1?defaultImage=1&mediaId=40711&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-1?defaultImage=1&mediaId=40711&size=500","tv":{"id":55,"t":"نارنجی","cc":"FA8100"},"imc":true},{"id":40712,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-2?defaultImage=1&mediaId=40712&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-2?defaultImage=1&mediaId=40712&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-2?defaultImage=1&mediaId=40712&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"},"imc":true},{"id":40713,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-3?defaultImage=1&mediaId=40713&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-3?defaultImage=1&mediaId=40713&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-3?defaultImage=1&mediaId=40713&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40714,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-4?defaultImage=1&mediaId=40714&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-4?defaultImage=1&mediaId=40714&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-4?defaultImage=1&mediaId=40714&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40715,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-5?defaultImage=1&mediaId=40715&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-5?defaultImage=1&mediaId=40715&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-5?defaultImage=1&mediaId=40715&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"},"imc":true},{"id":40716,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-6?defaultImage=1&mediaId=40716&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-6?defaultImage=1&mediaId=40716&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-6?defaultImage=1&mediaId=40716&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"}},{"id":40717,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-7?defaultImage=1&mediaId=40717&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-7?defaultImage=1&mediaId=40717&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-7?defaultImage=1&mediaId=40717&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"}},{"id":40718,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-8?defaultImage=1&mediaId=40718&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-8?defaultImage=1&mediaId=40718&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-8?defaultImage=1&mediaId=40718&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"}},{"id":40719,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 9","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-9?defaultImage=1&mediaId=40719&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-9?defaultImage=1&mediaId=40719&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-9?defaultImage=1&mediaId=40719&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"}},{"id":40720,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 10","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-10?defaultImage=1&mediaId=40720&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-10?defaultImage=1&mediaId=40720&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-10?defaultImage=1&mediaId=40720&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"}},{"id":40721,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 11","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-11?defaultImage=1&mediaId=40721&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-11?defaultImage=1&mediaId=40721&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-11?defaultImage=1&mediaId=40721&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"},"imc":true},{"id":40722,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 12","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-12?defaultImage=1&mediaId=40722&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-12?defaultImage=1&mediaId=40722&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-12?defaultImage=1&mediaId=40722&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":40723,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 13","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-13?defaultImage=1&mediaId=40723&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-13?defaultImage=1&mediaId=40723&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-13?defaultImage=1&mediaId=40723&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":40724,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 14","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-14?defaultImage=1&mediaId=40724&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-14?defaultImage=1&mediaId=40724&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-14?defaultImage=1&mediaId=40724&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":40726,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 16","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-16?defaultImage=1&mediaId=40726&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-16?defaultImage=1&mediaId=40726&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-16?defaultImage=1&mediaId=40726&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40727,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 17","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-17?defaultImage=1&mediaId=40727&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-17?defaultImage=1&mediaId=40727&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-17?defaultImage=1&mediaId=40727&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40728,"t":"هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 - 18","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-18?defaultImage=1&mediaId=40728&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-18?defaultImage=1&mediaId=40728&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-tone-active-premium-hbs-850-18?defaultImage=1&mediaId=40728&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تخفیف در پیشنهاد ویژه
   تومان
  • امتیاز پلازا بن
 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850

امتیاز کارشناس پلازا
کیفیت پخش صدا
9
کیفیت ساخت
10
ارزش خرید نسبت به قیمت
8
ارگونومی
9
قابلیت ها
9
نقاط مثبت
اسپیکر چهار لایه و میکروفن دیجیتالمقاوم در برابر آبطراحی اسپرتسرگوشی های جمع شونده
نقاط منفی
عدم حذف صدای مزاحم محیط
summary description icon
کمپانی ال جی (LG) در زمینه تولید محصولات با کیفیت و قابل اطمینان در زمینه کالای دیجیتال توانسته جایگاه بالایی در جهان کسب کرده و اعتماد بسیاری از افراد را به سوی خود جلب کند. این شرکت همچون سایر تولیدات خود، در زمینه تولید هدست های بلوتوثی نیز حرفی برای گفتن دارد. هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850 یکی از محصولات پرطرفدار و با کیفیت ساخت عالی این کمپانی است . در پشت طراحی حرفه ای و کاربر پسند این هندزفری، قدرت و قابلیت های بسیاری نهفته است. هدست مدل Tone Active Premium HBS-850 به بلوتوث نسخه 4.1 مجهز بوده و به راحتی به تلفن همراه، تبلت و یا موزیک پلیر شما وصل شده و امکان گوش دادن به موسیقی با کیفیت صدای استریو را برای شما فراهم خواهد کرد. با هدست بی سیم Tone Active Premium HBS-850 می توانید از گوش دادن به موسیقی مورد علاقه خود لذت ببرید و حتی صدای آن را کم و یا زیاد کنید. اگر در حال گوش کردن به موسیقی، گوشی شما زنگ خود، با این هدست استریو بی سیم به راحتی می توانید به تماس خود پاسخ دهید. در بسیاری از مواقع به دلیل مشغله های زیاد کاری فرصت خواندن پیام های دریافتی و یا برقراری تماس را نداریم. هدست بی سیم مدل HBS-85 با قابلیت خواندن پیام کوتاه و شماره گیری صوتی این مشکل کاربران را تا حد زیادی برطرف کرده است. از ویژگی های این محصول فوق العاده می توان به مواردی همچون دارای قابلیت aptX و aptX HD جهت بهبود کیفیت صدا و اسپیکر چهار لایه و میکروفن دیجیتال Dual MEMS اشاره کرد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850

هدست ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850

مدل Tone Active Premium HBS-850
 
ال جی (LG) در چند دهه اخیر نشان داده که یکی از محبوب ترین شرکت های تولید کننده لوازم دیجیتال در دنیا است. طراحان خلاق این شرکت دست از کار نمی کشند و کلکسیونی از لوازم دیجیتال از گوشی موبایل گرفته تا تلویزیون، یخچال، کولر، هدفون و هدست را با ظاهری منحصر به فرد تولید و روانه بازار کرده اند.
 
در این بین، هدست های سری Tone شرکت ال جی گوی رقابت را از رقبای سنتی این کمپانی ربوده است. هدست استریو بی سیم مدل Tone Active Premium HBS-850 نمونه ای درخشان از این هدست های شرکت ال جی است. طراحی این هدست بی سیم به گونه ای انجام شده که کاربران به راحتی بتوانند در هنگام انجام فعالیت های ورزشی نظیر دویدن با این هدست به موسیقی گوش بدهند. وزن سبک و بدنه انعطاف پذیر هدست مدل Tone Active Premium انجام فعالیت های ورزشی را لذت بخش تر می کند. 
 
 مدل Tone Active Premium
 
هدست بلوتوث مدل Tone Active Premium HBS-850 شرکت ال جی با طراحی منحصر به فرد خود، در مدت زمان اندکی پس از معرفی در سال 2016 میلادی به یکی از محبوب ترین هدست های این کمپانی تبدیل شد. استفاده از بدنه ضد آب و ضربه و وجود قابلیت های متعدد در این هدست بی سیم بر جذابیت های آن افزوده است. با ما همراه باشید تا با همه ویژگی های مثبت و منفی این هدست بلوتوث ال جی و نقد و بررسی آن در خدمت شما باشیم. 

طراحی

هدست استریو بی سیم مدل مدل Tone Active Premium HBS-850 ال جی با وزن کم خود شناخته می شود. اولین چیزی که طراحی این هدست را منحصر به فرد کرده استفاده از پلاستیک سبک و بدنه دو رنگ این هدست است. وزن این محصول ال جی تنها 53 گرم است و با لمس، متوجه بدنه نرم و ظریف آن می شوید. به نظر می رسد برای ساخت بدنه هدست از پلاستیک سخت و برای هدبندهای آن از پلاستیک نرم (لاستیک) استفاده شده است. 
 
 مدل Tone Active Premium
 
در قسمت انتهایی هدست بی سیم مدل Tone Active Premium که سر گوشی ها قرار دارد، بدنه کمی کشیده شده است. دلیل این شکل ویژه طراحی، جلوگیری از افتادن هدست در هنگام دویدن است. پس از قرار دادن هدست دور گردن، این کشیدگی بدنه به هم نزدیک می شود تا مانع افتادن آن شود. 
 
 
روی قسمت چپ بدنه هدست هم دو کلید وجود دارد که یکی از آنها برای روشن و خاموش کردن و قطع و پخش موسیقی در نظر گرفته شده و کلید دیگر برای پاسخگویی به تماس است. با استفاده از کلید پاسخگویی به تماس شما می توانید رد تماس بدهید، آخرین تماس دریافتی را شماره گیری کنید و کارهای دیگری انجام بدهید که درون دفترچه همراه این هدست تشریح شده است. 

ویژگی و قابلیت ها 

هدست بلوتوث مدل Tone Active Premium HBS-850 شرکت ال جی از قابلیت های مطلوبی برای ورزشکاران و افرادی که می خواهند در حین انجام فعالیت های روزانه از هدست استفاده کنند برخوردار است. شاید مهم ترین ویژگی این هدست بی سیم را بتوان قابلیت ضد آب بودن آن دانست. کاربران به راحتی می توانند در روزهای بارانی در حین قدم زدن یا دویدن، با این هدست ورزشی ال جی، به موسیقی دلخواه خود گوش بدهند. ( البته نسخه اصل این هدست، چنین قابلیتی را پشتیبانی می کند) 
 
 
پشتیبانی از فناوری بلوتوث نسخه 4.1 از دیگر ویژگی های این هدست محسوب می شود. کافی است به بخش تنظیمات بلوتوث گوشی موبایل خود بروید و در لیست جستجو روی نام این هدست اشاره کنید. به راحتی هدست به گوشی متصل می شود و می توانید تا فاصله 10 متری از آن استفاده کنید. 
 
هدست بی سیم ال جی به ویبراتور هوشمند مجهز است. این موتور لرزشی درون بدنه هدست جای داده شده و در مواقع ضروری، با لرزش خود، به کاربران اعلان وضعیت می کند. به عنوان مثال اگر در حین گوش دادن به موسیقی از طریق هدست، گوشی شما زنگ بخورد، این موتور ویبراتور فعال می شود و می لرزد تا کاربر را از تماس وروی گوشی خود مطلع کند. 
 
مدل Tone Active Premium
 
قابلیت پاسخگویی به تماس ورودی از مهم ترین ویژگی های هدست بی سیم ال جی است. به لطف وجود میکروفن داخلی در این هدست کاربران می توانند به راحتی به تماس های خود از طریق هدست پاسخ بدهند. از سوی دیگر، با استفاده از کلید پاسخگویی به تماس و قابلیت های متعددی که این کلید دارد شما می توانید رد تماس بدهید یا آخرین تماس دریافتی را شماره گیری کنید. 
 
به همراه این هدست بی سیم یک جفت سرگوشی اضافه هم عرضه شده که کاربران با توجه به عادت خود، می توانند این سر گوشی را با سر گوشی اصلی تعویض کنند. تفاوت این دو در اندازه آنها است وگرنه از نظر طراحی و شکل ظاهری تفاوت بخصوصی ندارند. 

عملکرد

پس از بررسی های دقیق کارشناسان پلازا در خصوص عملکرد هدست بلوتوث ال جی (LG) مدل Premium HBS-850 امتیاز 8.3 از 10 به دلیل کیفیت و حجم صدای مطلوب، به این هدست داده شد. تفکیک صدای زیر و بم به خوبی در این محصول انجام شده و صدای باس و تریبل مطلوبی به گوش کاربران می رسد. حجم صدای هدست در بالاترین میزان خود، بسیار عالی است و اگر کاربران از گوشی های شرکت ال جی برای اتصال به این هدست استفاده کنند، حجم و کیفیت صدای بالاتری را دریافت می کنند. 
 
مدل Tone Active Premium
 
نکته مهم دیگر در خصوص عملکرد این هدست بی سیم، باتری قدرتمند آن است. پس از یک بار شارژ کامل باتری این محصول کاربران می توانند تا 9 ساعت به طور مداوم به موسیقی گوش بدهند. البته نگهداری شارژ این باتری در حالت استندبای تا 432 ساعت هم می رسد که به دلیل باتری قدرتمند ان است. برای شارژ کردن این هدست باید از کابل بخصوصی که به همراه آن عرضه شده استفاده شود. 

نتیجه گیری 

اگر از آن دسته کاربرانی هستید که دوست دارید در حین قدم زدن یا انجام فعالیت های ورزشی نظیر دویدن به موسیقی دلخواه خود گوش بدهید، بهتر است به هدست های سری Tone شرکت ال جی نگاهی بیندازید. در این میان هدست بلوتوث مدل Tone Active Premium HBS-850 شرکت ال جی می تواند بهترین انتخاب باشد. این هدست همان طور که به صورت مفصل به بررسی آن پرداختیم، ویژگی های جالب و طراحی منحصر به فردی دارد که نظر هر کاربری را به خود جلب می کند. وزن بسیار سبک، طراحی دو تکه و دو رنگ، مقاومت در برابر آب و رطوبت، پشتیبانی از فناوری بلوتوث نسخه 4.1 و صدای استریو از جمله ویژگی های این هدست است. به همه این ویژگی ها کیفیت و حجم صدای فوق العاده ای که به گوشی کاربر می رسد را هم که اضافه کنید، قطعاً این هدست جزو انتخاب های اول شما خواهد بود.
 
مدل Tone Active Premium
بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850
مشخصات فیزیکی
ابعاد
141x 141 x 16.1 میلی متر
وزن
51 گرم
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
بی سیم
رابط
بلوتوث
نسخه بلوتوث
4.1
دکمه
روشن / خاموش ، چند کاره (تماس و کنترل پخش موسیقی) ، چندکاره (کنترل صدا / کنترل موسیقی)
برد مفید
10 متر
مقاومت در برابر
آب ، رطوبت
مدت زمان پخش موسیقی
9 ساعت
نگهداری شارژ برای مکالمه
13 ساعت
نگهداری شارژ در حالت استندبای
432 ساعت
سازگار با
موبایل ، تبلت ، اندروید ، iOS ، ویندوز
سایر مشخصات
استفاده راحت در طولانی مدت طراحی ارگونومیک
مشخصات میکروفن
میکروفن
داخلی
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست استریو بی سیم ال جی مدل Tone Active Premium HBS-850

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید