پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
Hoco B12E ILLUSTRATION 13000mAh Power Bank
{p:{id:"2915",et:"Hoco B12E ILLUSTRATION 13000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/2915",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=37750&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 285000
بارگذاری ...

پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

Hoco B12E ILLUSTRATION 13000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":3373,"idf":true,"p":{"up":1140,"fs":285000.0,"bs":356300.0,"dp":20.0,"pcc":8},"np":{"fs":276400.0,"bs":356300.0,"dp":22.0,"pcc":8},"vv":[{"vid":1007,"id":386,"t":"فانتزی","gdt":1,"cc":"ABFFF8"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":37750,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=37750&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=37750&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=37750&size=500","tv":{"id":386,"t":"فانتزی","cc":"ABFFF8"},"imc":true},{"id":23936,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=23936&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=23936&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=23936&size=500","tv":{"id":386,"t":"فانتزی","cc":"ABFFF8"}},{"id":37749,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=37749&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=37749&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=37749&size=500"},{"id":37751,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=37751&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=37751&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=37751&size=500"},{"id":6448,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=6448&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=6448&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=6448&size=500","tv":{"id":386,"t":"فانتزی","cc":"ABFFF8"}},{"id":6449,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=6449&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=6449&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=6449&size=500","tv":{"id":386,"t":"فانتزی","cc":"ABFFF8"}},{"id":6447,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=6447&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=6447&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=6447&size=500","tv":{"id":386,"t":"فانتزی","cc":"ABFFF8"}},{"id":32964,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 8","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=32964&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=32964&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=32964&size=500","tv":{"id":386,"t":"فانتزی","cc":"ABFFF8"}},{"id":32965,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 9","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-9?defaultImage=1&mediaId=32965&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-9?defaultImage=1&mediaId=32965&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-9?defaultImage=1&mediaId=32965&size=500","tv":{"id":386,"t":"فانتزی","cc":"ABFFF8"}},{"id":32966,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-10?defaultImage=1&mediaId=32966&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-10?defaultImage=1&mediaId=32966&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-10?defaultImage=1&mediaId=32966&size=500","tv":{"id":386,"t":"فانتزی","cc":"ABFFF8"}},{"id":6450,"t":"پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت - 11","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-11?defaultImage=1&mediaId=6450&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-11?defaultImage=1&mediaId=6450&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b12e-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-13000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-11?defaultImage=1&mediaId=6450&size=500","tv":{"id":386,"t":"فانتزی","cc":"ABFFF8"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
بسیاری از افراد برای خرید یک پاوربانک خوب و با کیفیت، علاوه بر مشخصات فنی به طراحی و ظاهر این محصول نیز دقت می کنند و به عبارتی یکی از فاکتورهای مهم برای انتخاب پاوربانک، طراحی زیبای آن نیز می باشد. کمپانی Hoco با ارائه پاوربانک B12E ILLUSTRATION با طرح فانتزی ، این نیاز کاربران را به خوبی پاسخگو بوده است. در کنار طراحی زیبا. جنس بدنه این پاوربانک از پلاستیک ABS بوده و در برابر ضربه از مقاومت مناسبی برخوردار است. ظرفیت باتری B12E برابر 13000 میلی آمپر است که توسط آن می توانید حدود 3 بار آیفون 7 خود را شارژ کنید و هنوز شارژ پاوربانک تخلیه نشده باشد. ضمن اینکه دو درگاه تعبیه شده بر روی بدنه این محصول، شما را از صرف زمان برای شارژ نوبتی گجت های خود بی نیاز خواهد کرد. درگاه های خروجی B12E مجموع شدت جریان 2.1 آمپر را به شما ارائه خواهند داد. همچنین توسط نشانگر LED که بر روی بدنه B12E وجود دارد می توانید از میزان شارژ باقیمانده پاوربانک مطلع شوید. پاوربانک B12E هوکو با طراحی فانتزی برای انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دستگاه های دیجیتال مناسب بوده و در برابر افزایش جریان، دما و اتصال کوتاه محافظت شده می باشد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک هوکو مدل B12E

شارژر همراه مدل هوکو مدل B12E
 
پاوربانکی برای کادو دادن! 
اینکه پاوربانکی وجود دارد که علاوه بر ظرفیت بالا، طراحی منحصر به فردی داشته باشد و بتوان آن را هدیه داد، خیلی ها را خوشحال می کند. هوکو مدل B12E یک پاوربانک فانتزی با طرح و رنگ عروسکی است که می توانید به خانم ها و بچه های فامیل هدیه بدهید.
 
برند هوکو (Hoco) یک نام شناخته شده در کشور چین، ایران و بسیاری از کشورهای اروپایی است. این شرکت چینی که در شهر صنعتی شنژن تاسیس شده تمرکز خود را روی تولید لوازم جانبی دیجیتال از اسپیکر، هدفون و هدست، شارژر گرفته تا پاوربانک گذاشته است. از خصوصیات جالب هوکو، طراحی منحصر به فرد محصولاتی است که تولید می کند. این شرکت جامعه هدف خود را جوانان قرار داده است. 
 
شارژر همراه مدل هوکو مدل B12E نمونه ای درخشان از محصولات این شرکت خوش ذوق است. این پاوربانک در سه طرح زیبا روانه بازار شده و همه این سه طرح ظرفیتی معادل 13000 میلی آمپر ساعت دارند. در ادامه، ویژگی های ظاهری، امکانات و عملکرد این پاوربانک را به صورت تخصصی بررسی می کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را می سنجیم. 

طراحی 

پاوربانک مدل B12E
 
بدون شک جذاب ترین قسمت از پاوربانک هوکو مدل B12E طراحی آن است. قبل از بررسی ویژگی های ظاهری این پاوربانک باید به محتویات درون جعبه این محصول نگاهی بیندازیم. 
 در یک نگاه
اقلام موجود در جعبه:
پاوربانک مدل B12E
کیف محافظ 
کابل شارژ MicroUSB
 
با باز کردن جعبه شیشه ای این پاوربانک شرکت هوکو، اولین چیزی که توجه ما را به خود جلب می کند، وجود یک کیف زیبای پارچه ای درون جعبه خیلی خوشحال کننده بود. این کیف پارچه ای دو جیب دارد و به وسیله بند کشی درب کیف را محکم نگه می دارد. برای محافظت از پاوربانک در برابر آسیب هایی نظیر ضربات شدید و خط و خش، کیف گزینه مناسبی است. 
 
هوکو پاوربانک مدل B12E را در سه طرح روانه بازار کرده است. یکی از این طرح ها روباه و چمن، دیگری دلفین و دیگری حیوانات قهوه ای دریایی است که با هیچ نام دیگری نمی توان این طرح ها را معرفی کرد. نکته جالب در خصوص طراحی این شارژر همراه، جنس جذابی است که بدنه آن دارد. با لمس بدنه این پاوربانک حالتی زیر مانند را احساس می کنید که به دلیل رنگ آمیزی خاص آن است. 
 
پاوربانک هوکو مدل B12E
 
چهار چراغ LED روی این پاوربانک قرار داده شده تا میزان شارژ باقیمانده آن را به کاربران نشان بدهد. پس از اتصال گوشی موبایل یا تبلت به پاوربانک، این چراغ ها روشن می شوند و با قطع اتصال، به طور خودکار پس از چند ثانیه خاموش می شوند تا در مصرف باتری صرفه جویی شود. 
 
پورت های خروجی این محصول، در گوشه‌ی آن قرار داده شده است. دو درگاه USB 2.0 در دو طرف گوشه ها وجود دارد و یک پورت ورودی MicroUSB در وسط این دو پورت قرار داده شده که مخصوص شارژ کردن خود پاوربانک است. 
 
پاوربانک مدل B12E
 
از سوی دیگر، یک کابل سفید رنگ برای شارژ کردن پاوربانک عرضه شده است. این کابل حدود 30 سانتی متر طول دارد و از نوع تخت یا فلت است. هوکو پیشنهاد کرده که برای شارژ پاوربانک حتماً از این کابل استفاده شود تا آسیبی به باتری های آن وارد نشود. 

ظرفیت 

ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعتی این شارژر همراه را می توان مهم ترین ویژگی آن به حساب آورد. البته باید بدانید که این عدد فقط ظرفیت اسمی پاوربانک است و در عمل این محصول حدود 10000 میلی آمپر ساعت ظرفیت دارد. این موضوع در میان پاوربانک ها طبیعی است؛ به عنوان مثال پاوربانکی که 20000 میلی آمپر ظرفیت دارد در واقع 16000 در اختیار شما قرار می دهد. 
 
پاوربانک هوکو مدل B12E
 
با توجه به ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعتی این پاوربانک شما می توانید حدود 3 بار گوشی آیفون 7 خود را شارژ کنید. البته این تعداد دفعات برای گوشی هایی با ظرفیت باتری بیشتر مانند سامسونگ و هواوی، کمتر می شود. به عنوان مثال گوشی سامسونگ گلکسی J7 Pro با این پاوربانک کمتر می شود.

ویژگی و قابلیت‌ها 

از جمله ویژگی های پاوربانک هوکو مدل BE12E می توان به وجود دو درگاه خروجی در آن اشاره کرد. کاربران می توانند به طور همزمان دو گوشی یا تبلت مختلف را با استفاده از این پاوربانک شارژ کنند. البته سرعت شارژ در این حالت کمتر می شود اما اگر از یکی از پورت ها برای شارژ گوشی استفاده کنید، شدت جریان 2.1 آمپر در اختیار شما قرار می گیرد که سرعت شارژ را افزایش می دهد. 
 
پاوربانک مدل B12E
 
هوکو این شارژر همراه را به گونه ای طراحی کرده که در برابر نوسانات برق از دستگاه متصل شده محافظت می کند. این محصول در برابر ولتاژ اضافی، نوسان شدت جریان، اتصال کوتاه و افزایش دما از گوشی یا تبلت شما محافظت می کند. این ویژگی به شما این امکان را می دهد که با خیال راحت گوشی های گران قیمت خود را به پاوربانک متصل کنید. 
 
سرعت شارژ از جمله ویژگی های مهمی است که برای بسیاری از کاربران اهمیت دارد. اگرچه این پاوربانک از تکنولوژی شارژ سریع کوالکام پشتیبانی نمی کند اما برای شارژ گوشی های آیفون می توانید روی سرعت بالای آن حساب کنید. این محصول با شدت جریان خروجی 2.1 آمپر و ولتاژ 5 ولت در مدت زمان کوتاهی گوشی شما را شارژ می کند. 

جمع بندی

اینکه شرکت هوکو طراحان خوش سلیقه ای دارد را هیچ کس نمی توان انکار کند. پس از باز کردن جعبه پاوربانک هوکو مدل BE12E و مشاهده کیف پارچه ای زیبایی که درون آن قرار داده شده، به این خوش سلیقگی پی می برید. این محصول هوکو را می توان انتخابی مناسب برای کادو دادن به حساب آورد. به دلیل طراحی منحصر به فرد و فانتزی این پاوربانک، به نظر می رسد خانم ها و کودکان بیشتر از هدیه گرفتن این محصول خوشحال شوند. اما ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعتی آن هم نکته بسیار مهمی است که بر جذابیت های آن افزوده است. به طور کلی می توان پاوربانک هوکو مدل BE12E را محصولی به حساب آورد که پس از خرید آن صد در صد از آن راضی خواهید بود. 
 
پاوربانک مدل B12Eپاوربانک مدل B12E
بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
130x 74 x 15 میلی متر
وزن
212 گرم
جنس
پلاستیک ABS ، PC
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
2.0 آمپر
ولتاژ خروجی
5 ولت
شدت جریان خروجی
2.1 آمپر
قابلیت شارژ سریع
دارد
دکمه روشن / خاموش
تعداد درگاه خروجی
2 عدد ، USB
شارژ همزمان
2 دستگاه
ظرفیت
13000 میلی آمپر ساعت
دارای
نشانگر LED ، جهت نمایش وضعیت شارژ
کابل
دارد ، MicroUSB
محافظت شده در برابر
نوسانات جریان ، ولتاژ اضافی ، اتصال کوتاه ، افزایش دما
سازگار با
موبایل ، تبلت ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دیجیتال
اقلام همراه
کیف مخصوص حمل
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک هوکو مدل B12E طرح فانتزی ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید