پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
Hoco B25 10000mAh Power Bank
{p:{id:"2921",et:"Hoco B25 10000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/2921",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=23945&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 285000
بارگذاری ...

پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

Hoco B25 10000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":3211,"idf":true,"p":{"up":1140,"fs":285000.0,"bs":356300.0,"dp":20.0,"pcc":8},"np":{"fs":276400.0,"bs":356300.0,"dp":22.0,"pcc":8},"vv":[{"vid":1007,"id":46,"t":"طلایی","gdt":1,"cc":"FFD700"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":3210,"p":{"up":1140,"fs":285000.0,"bs":356300.0,"dp":20.0,"pcc":8},"np":{"fs":276400.0,"bs":356300.0,"dp":22.0,"pcc":8},"vv":[{"vid":1007,"id":38,"t":"رز گلد","gdt":1,"cc":"DD9086"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":3347,"p":{"up":1140,"fs":285000.0,"bs":356300.0,"dp":20.0,"pcc":8},"np":{"fs":276400.0,"bs":356300.0,"dp":22.0,"pcc":8},"vv":[{"vid":1007,"id":37,"t":"خاکستری","gdt":1,"cc":"808080"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":23945,"t":"پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=23945&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=23945&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=23945&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"},"imc":true},{"id":13427,"t":"پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=13427&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=13427&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=13427&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":6477,"t":"پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=6477&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=6477&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=6477&size=500","tv":{"id":38,"t":"رز گلد","cc":"DD9086"}},{"id":6476,"t":"پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=6476&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=6476&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b25-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=6476&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
پاور بانک از وسایل جانبی اساسی و مورد نیاز هر فرد دارنده دستگاه دیجیتال در دنیای تکنولوژی امروز است. پاور بانک Hoco B25 یکی از آن محصولات عالی با ظرفیت 10000 میلی آمپر است که قادر است به خوبی نیاز کاربران را برطرف کند. چون این ظرفیت شما را قادر می‌سازد که یک دستگاه با باتری 3300 میلی آمپر (مانند نوت 8) را بالغ بر 3 بار به طور کامل شارژ کنید. از ویژگی‌های بازر این پاور بانک می توان به نمایشگر LCD برای نمایش وضعیت شارژ اشاره کرد. باید قبول کرد داشتن نمایشگر LCD برای نشان دادن میزان شارژ باقی مانده ویژگی خوبی است. پاوربانک هوکو B25 دارای یک درگاه خروجی با شدت جریان 2.1 آمپر است که امکان شارژ انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دستگاه های دیجیتال را به شما خواهد داد. البته باید به درگاه‌ micro-USB، برای رابط کاربری ساده‌تر جهت شارژ شدن، نیز اشاره کرد. در نهایت می‌توان اذعان داشت که طراحی این محصول به خوبی انجام گرفته، به گونه‌ای که جنس بدنه آن از پلاستیک ABS با کیفیت بوده و این مورد شما را از نگرانی‌های مربوط به ضربه خوردن های ناگهانی و در نتیجه آسیب دیدن محصول رها می کند.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک هوکو مدل B25

 
پاوربانک هوکو مدل B25
 
چیزی که یک گجت را برای خانم ها مناسب می کند رنگ جذاب و بدنه باریک است و هر دوی این خصوصیات، پاور بانک B25 هوکو را از سایر مدل های موجود در بازار متمایز می کند. البته این امر به معنای نامناسب بودن دستگاه برای آقایان نیست اما خانم ها بیش از آقایان به ویژگی های ظاهری اهمیت می دهند و همین امر، کاربرد پاوربانک های معمولی موجود در بازار را برای آن ها خسته کننده خواهد کرد. اگر به فکر خرید یک پاوربانک هستید و باریک بودن و جنس فلزی آن برایتان اهمیت دارد، در نقد و بررسی پاوربانک B25 هوکو، همراه ما باشید.

طراحی پاوربانک فلزی B25 هوکو

 
پاور بانک هوکو مدل B25
 
پاوربانک B25 هوکو قد و قواره ای همانند یک گوشی هوشمند بزرگ دارد اما آنچه بیش از طول و عرض 150 در 72 میلی متری آن جلب توجه می کند، ضخامت 10 میلی متری آن است که در عالم پاور بانک ها، فقط می توان آن را با ترکیب "کم نظیر" توصیف کرد. این ویژگی، نخستین چیزی است که کاربران خانم را به سمت پاوربانک B25 هوکو جذب می کند و بدین ترتیب می توانید آن را به سادگی در کیف دستی خود که همیشه جا کم دارد، قرار دهید. 
 
بدنه پاور بانک هوکو مدل B25 پوسته ای یکپارچه از آلومینیوم دارد که با فرایند آنودایز، به شکلی مات و چشمگیر در آمده است. این دستگاه را می توان در رنگ های دودی (خاکستری تیره)، طلایی و رزگلد خریداری کرد که همگی هم در میان کاربران آقا طرفدار دارند و هم مورد توجه خانم ها هستند. همراه برداشتن این پاوربانک در کیف دستی یا کوله پشتی فقط 186 گرم به شما فشار خواهد آورد که در رده پاوربانک های 10000 میلی آمپر ساعت، رکوردی عالی به حساب می آید.
 
پاوربانک هوکو مدل B25
 
کانکتورهای پاوربانک B25 هوکو در قسمت فوقانی بدنه آن تعبیه شده اند و شامل یک ورودی و یک خروجی می شوند. ورودی دستگاه از نوع Micro USB است و می توانید آن را با انواع شارژرهای دیواری و فندکی شارژ کنید. وجود یک خروجی USB Type-A ممکن است در نگاه اول کمی محدود کننده به نظر بیاید اما وقتی بدانید هنگام شارژ همزمان دو گوشی، هر دوی آن ها با سرعت پایینی شارژ می شوند، این کاستی برایتان اهمیت چندانی نخواهد داشت. در کنار کانکتورهای دستگاه یک دکمه روشن و خاموش در نظر گرفته شده است. پاوربانک های هوکو جزو معدود مدل هایی در بازار هستند که برای کار کردن به این کلید وابستگی دارند و بسیاری از مدل های موجود در بازار بلافاصله پس از وصل کردن کابل خود، روشن می شوند.
 
پاوربانک B25 هوکو
 
فشردن کلید روشن و خاموش، یک نمایشگر رقومی LED را روی بدنه دستگاه روشن می کند که درصد باقیمانده باتری را به شما نشان می دهد. مزیت این نمایشگر نسبت به پاور بانک هایی که از LED های چهارگانه استفاده می کنند این است که دیگر نیازی به حدس و گمان در مورد ظرفیت واقعی دستگاه وجود نخواهد داشت. این نمایشگر چه در زمان شارژ کردن گوشی و چه هنگام وصل بودن پاور بانک به شارژر، درصد باتری را با نور آبی نافذی به شما نشان می دهد و می توانید روند افزایشی یا کاهش ظرفیت باتری آن را همیشه تحت پایش داشته باشید.

ویژگی ها و قابلیت های پاور بانک B25 هوکو

 
پاور بانک B25 هوکو
 
خروجی 2.1 آمپری: وجود خروجی با شدت جریان بالا در یک پاور بانک اهمیت زیادی دارد چون برخی ادوات همانند تبلت که با آمپراژ پایین شارژ نمی شوند در برخورد با برخی پاوربانک ها، مشکلاتی در شارژ نشان می دهند. این پاوربانک به استانداردهای شارژ سریع کوالکام یا همان Quick Charge مجهز نیست اما بیشتر کاربران پاوربانک ها، در شارژ گوشی خود عجله ای ندارند و در کار با این پاوربانک دچار مشکلی نخواهند شد.  
 
نمایش زنده درصد باتری: با این که کاربرد LED های 4 عددی برای نمایش درصد باتری بین صفر، 25، 50 و 75 درصد روشی عمومی و کار راه انداز است اما هوکو با ساخت پاوربانک B25 پا را کمی فراتر گذاشته و این مدل را به یک نمایشگر رقومی تمام عیار مجهز کرده است. این نمایشگر که اعداد آن با نور آبی واضحی می درخشند، ظرفیت باتری دستگاه را به صورت زنده به شما نشان می دهد و در هر لحظه می توانید از شارژ باتری های موجود در بدنه پاوربانک باخبر شوید. 
 
مدارهای ایمنی شارژ: پاور بانک B25 هوکو طوری طراحی شده است که در صورت بروز افت و خیز در ولتاز ورودی یا اتصال کوتاه در خروجی، به طور خودکار خاموش می شود و از ایجاد فشار روی باتری گوشی جلوگیری می کند. همچنین زمانی که شارژ گوشی شما در حین اتصال به پاوربانک به اتمام می رسد و یا باتری های دستگاه هنگام وصل بودن به شارژر پر می شوند، دستگاه با قطع خودکار، از اتلاف انرژی جلوگیری می کند. از دیگر ویژگی های این پاوربانک می توان به جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری های آن اشاره کرد که یکی از مخرب ترین پدیده ها در کار با پاوربانک است و می تواند دستگاه را راهی تعمیرگاه کند.

ظرفیت پاور بانک B25 هوکو

 
پاوربانک B25 هوکو
 
ظرفیت واقعی پاور بانک ها با چیزی که سازنده روی بسته بندی آن ها درج می کند، متفاوت است. باتری های لیتیومی با ولتاژ 3.7 ولت پر و خالی می شوند اما استاندارد USB ولتاژی 5 ولتی دارد و همین اختلاف موجب می شود ظرفیت واقعی یک پاوربانک حدود 30 درصد کمتر از ظرفیت تبلیغ شده آن باشد. بدین ترتیب ظرفیت پاور بانک هوکو مدل B25 برابر 6700 میلی آمپر ساعت خواهد بود و با این مقدار شارژ می توانید باتری یک گوشی میان رده را 2 بار از صفر تا 100 درصد شارژ کنید. 
 
پاور بانک فلزی B25 هوکو
 
اگر گوشی شما باتری کوچک تری دارد، ممکن است بتوانید تا 3 مرتبه نیز آن را شارژ کنید اما هنگام شارژ تبلت های 7 یا 8 اینچی که باتری حجیمی دارند، ظرفیت پاور بانک برای یک بار شارژ کامل آن ها پاسخگو خواهد بود. تبلت های 10 اینچ به بالا، نیاز بیشتری به انرژی دارند و ممکن است با یک بار وصل کردن به پاوربانک پر، 80 تا 90 درصد شارژ شوند. در هر صورت این روش برای سنجش کارایی پاوربانک ها چندان قابل اعتماد نیست چون بیشتر ما فقط انتظار داریم پاور بانک، باتری گوشی ما را از حدود خطرناک 10 تا 15 درصد به بالای 50 درصد برساند و پاوربانکی مثل مدل B25 هوکو، به خوبی نیازهای شارژ شما را در طی روز پشتیبانی خواهد کرد. 

عملکرد پاور بانک هوکو مدل B25

 
پاور بانک فلزی B25 هوکو
 
شارژ یک باتری پرتابل 10000 میلی آمپر ساعتی حدود 6 تا 7 ساعت طول می کشد و بهتر است شارژ کردن پاوربانک B25 هوکو را به اوقاتی موکول کنید که نیازی به استفاده از آن ندارید. ساعات شب تا صبح برای این منظور عالی هستند چون دستگاه پس از شارژ کامل، به صورت خودکار خاموش می شود. در بسته بندی پاور بانک B25 هوکو یک کابل microUSB نواری و کوتاه عرضه می شود که می توان با کمک آن هم پاوربانک و هم گوشی و تبلت را شارژ کرد. علت کوتاه بودن این کابل ها جلوگیری از اتلاف انرژی است چون کابل های بلند از مقاومت بالایی برخوردارند و به همین دلیل هنگام همراه شدن با پاوربانک، گوشی شما را با راندمان پایین تری شارژ می کنند.

نتیجه گیری

اگر از ظاهر زمخت و ضخیم پاوربانک های معمول در بازار خوشتان نمی آید و در فکر تهیه یک پاور بانک فلزی باریک و زیبا هستید، خرید پاور بانک هوکو مدل B25 را به شما پیشنهاد می کنیم. این دستگاه از آلومینیوم ساخته شده است و می توان آن را در سه رنگ جذاب خریداری کرد. پاور بانک B25 هوکو، ضمن داشتن ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت، بدنه ای با ضخامت یک سانتی متر دارد و به نمایشگری واضح برای نشان دادن ظرفیت باتری نیز مجهز شده است. با خرید این پاوربانک از بابت شارژ گوشی و تبلت خود در روز نگرانی نخواهید داشت و همراه برداشتن آن نیز به خاطر ابعا و وزن کم، بسیار راحت خواهد بود.  

بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
150x 72 x 10 میلی متر
وزن
186 گرم
جنس
پلاستیک ABS ، آلومینیوم ، PC
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
2.0 آمپر
ولتاژ خروجی
5 ولت
شدت جریان خروجی
2.1 آمپر
قابلیت شارژ سریع
دارد
دکمه روشن / خاموش
تعداد درگاه خروجی
1 عدد ، USB
ظرفیت
10000 میلی آمپر ساعت
دارای
صفحه نمایش LED ، جهت نمایش وضعیت شارژ
محافظت شده در برابر
نوسانات جریان ، ولتاژ اضافی ، اتصال کوتاه ، افزایش دما
سازگار با
موبایل ، تبلت ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دیجیتال
سایر مشخصات
دارای استانداردهای CE، ROHS و FCC
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک هوکو مدل B25 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید