هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports
Awei A885BL Sports Original Bluetooth Headset
{p:{id:"2980",et:"Awei A885BL Sports Original Bluetooth Headset",pt:"هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports",u:"/Product/2980",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=41251&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 366600
بارگذاری ...

هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports

Awei A885BL Sports Original Bluetooth Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":8809,"idf":true,"p":{"up":1220,"fs":366600.0,"bs":431300.0,"dp":15.0,"pcc":9},"np":{"fs":357400.0,"bs":431300.0,"dp":17.0,"pcc":9},"vv":[{"vid":1007,"id":46,"t":"طلایی","gdt":1,"cc":"FFD700"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":1905,"p":{"up":1220,"fs":366600.0,"bs":431300.0,"dp":15.0,"pcc":9},"np":{"fs":357400.0,"bs":431300.0,"dp":17.0,"pcc":9},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":41251,"t":"هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-1?defaultImage=1&mediaId=41251&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-1?defaultImage=1&mediaId=41251&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-1?defaultImage=1&mediaId=41251&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"},"imc":true},{"id":41252,"t":"هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-2?defaultImage=1&mediaId=41252&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-2?defaultImage=1&mediaId=41252&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-2?defaultImage=1&mediaId=41252&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":41255,"t":"هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-3?defaultImage=1&mediaId=41255&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-3?defaultImage=1&mediaId=41255&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-3?defaultImage=1&mediaId=41255&size=500","tv":{"id":38,"t":"رز گلد","cc":"DD9086"},"imc":true},{"id":12888,"t":"هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-4?defaultImage=1&mediaId=12888&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-4?defaultImage=1&mediaId=12888&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-4?defaultImage=1&mediaId=12888&size=500","tv":{"id":38,"t":"رز گلد","cc":"DD9086"}},{"id":41254,"t":"هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-5?defaultImage=1&mediaId=41254&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-5?defaultImage=1&mediaId=41254&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-5?defaultImage=1&mediaId=41254&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":6777,"t":"هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-6?defaultImage=1&mediaId=6777&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-6?defaultImage=1&mediaId=6777&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-6?defaultImage=1&mediaId=6777&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":41253,"t":"هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-7?defaultImage=1&mediaId=41253&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-7?defaultImage=1&mediaId=41253&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-a885bl-sports-7?defaultImage=1&mediaId=41253&size=500","tv":{"id":56,"t":"نقره ای","cc":"C0C0C0"},"imc":true}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports

summary description icon
سه نکته اساسی که کاربران دنیای دیجیتال هنگام خرید یک محصول به آن دقت می کنند اینها می باشد: اول راحتی استفاده از آن محصول، دومی زیبایی کالا و آخری به روز بودن آن. نکاتی که همه را یکجا می توانید در هدست بلوتوثی مدل A885BL Sports از برند معتبر آوی ببینید. این هدست زیبا با طراحی ارگونومیک، بر پایه فناوری بلوتوث 4.1 کار می کند. یعنی شما با هر دستگاهی که دارای فناوری بلوتوث باشد، می توانید به این هدست متصل شوید. اما نکته جالب توجه و بارز اینجاست که برند سازنده راه دوم راحت تری نیز برای ارتباط در نظر گرفته که آن تکنولوژی پیشرفته NFC می باشد. شما برای اتصال با NFC فقط کافیست به آرامی روی دکمه پاور را لمس کنید، تا هدست به دستگاه مدنظر شما متصل گردد. ویژگی بارزتر این هدست داشتن چیپست هوشمند CSR V4.0 است. چیزی که شاید در هیچ هدستی نتوانید بیابید. باید گفت که این تراشه هوشمند می تواند شارژ هدست را در زمان استندبای، زمان مکالمه و گوش کردن به موزیک، مدیریت کند تا دچار کمبود شارژ نشوید. همچنین کیفیت صدای خروجی را نیز بهبود می بخشد. از ویژگی های دیگر این هدست می توان به پشتیبانی از دستیار صوتی، قابلیت aptX جهت بهبود کیفیت صدا، داشتن دکمه های کنترل ولوم، پاسخ به تماس، کنترل موسیقی و دکمه پاور، پشتیبانی از اتصال همزمان به دو دستگاه، مقاوم در برابر آب و تعریق طبق استاندارد IPx4 اشاره کرد. باید اذعان داشت که برد مفید 10 متر این دستگاه به شما این قابلیت را می دهد تا به راحتی از دستگاه مبدا فاصله بگیرید و به انجام کارهای شخصی، پاسخ به تماس تلفنی و یا ورزش کردن، البته همراه با موزیک، بپردازید. از سایر ویژگی های این هدست می توان به مواردی مانند پشتیبانی از دستور صوتی و برخورداری از بلندگو چهارلایه قدرتمند و دو میکروفن دیجیتال MEMS اشاره کرد .

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports

هدست بی سیم آوی مدل A885BL Sports

هدست بی سیم آوی مدل A885BL Sports
 
هدست آوی؛ ورزش، باران، موسیقی
صبح یک روز بارانی که برای ورزش کردن از خانه بیرون می زنید، گوش دادن به موسیقی می تواند لحظات شما را جذاب تر کند. هدست بی سیم آوی مدل A885BL Sports دقیقا همان چیزی است که در این موقعیت به آن نیاز دارید. این هدست ورزشی که برخی از مردم آن را به نام هندزفری بلوتوث اوی awei a885bl هم می شناسند، از نوع ضد آب است و گوش دادن به موسیقی در روزهای بارانی را امکان پذیر می کند. 
 
برند خوش‌نام و با سابقه‌ی آوی (Awei) از سال 2010 میلادی کار خود را در زمینه تولید لوازم جانبی دیجیتال آغاز کرد. این برند چینی را به خاطر کیفیت بالای محصولاتش می شناسند. هندزفری بلوتوث Awei A885bl نمونه‌ای درخشان از محصولات این کمپانی است. این هدست ورزشی به گونه‌ای ساخته شده که به راحتی روی گوش قرار می گیرد و در حین انجام فعالیت های ورزشی نظیر دویدن می توان از آن استفاده کرد. با نقد و بررسی تخصصی این محصول همراه ما باشید تا ویژگی های فنی و نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی کنیم. 

طراحی 

چه چیزهایی می تواند طراحی یک هندزفری بلوتوث را جذاب‌تر کند؟ جنس مرغوب، رنگ‌های جذاب، کلیدهای نرم و بدنه‌ای ارگونومیک. هندزفری آوی مدل A885bl آنچه خوبان همه دارند را یکجا دارد. طراحان خلاق و خوش ذوق این شرکت، از پلاستیک با دوام و کیفیت بالا برای ساخت بدنه این هدست استفاده کرده اند. مشکی، طلایی، طوسی و رزگلد از جمله رنگ‌هایی است که نسخه‌های مختلف A885bl با این رنگ‌ها روانه‌ی بازار شده است. 
 
وقتی هدست ورزشی آوی A885bl را روی گوش خود قرار دهید متوجه وزن سبک آن خواهید شد. این محصول تنها 23.5 گرم وزن دارد و به همین دلیل استفاده طولانی مدت از آن به هیچ وجه گوش یا سر شما را خسته نمی کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که یک هندزفری ورزشی باید داشته باشد همین وزن کم است. علاوه بر این، طراحی ارگونومیک این محصول به گونه‌ای انجام شده که پس از قرار گیری درون گوش، در حین دویدن به هیچ وجه از آن خارج نمی شود. 
 
سر گوشی های جذاب و سیلیکونی هندزفری بلوتوث آوی مدل A885bl به گونه‌ای طراحی شده که کاملاً درون گوش قرار می گیرد. این هدفون به قابلیت کاهش صدای مزاحم مجهز است که این موضوع به دلیل طراحی دقیق سرگوشی های آن است. البته باید به این موضوع توجه داشته باشید که این قابلیت فقط باعث می شود که صدای اطراف را در حین گوش دادن به موسیقی کمتر بشنوید نه اینکه به طور کامل صدای محیط را حذف کند. 
 
کلیدهایی روی بدنه هندزفری Awei A885bl دیده می شود که هرکدام وظیفه‌ی مخصوص به خود را دارد. دو کلیدی که در زیر سرگوشی جای داده شده یکی برای افزایش ولوم صدا (رفتن به آهنگ بعد) و دیگری برای کاهش صدا (رفتن به آهنگ قبلی) کاربرد دارد. علاوه بر این، یک کلید چند کاره در بالای سر گوشی دیده می شود که بیش از نصف عملکردهای هدست بر عهده این کلید است. در بخش بعد به بررسی ویژگی های این کلید چندکاره می پردازیم. 
 
هدست بی سیم آوی مدل A885BL Sports
 
به لطف وجود میکروفن در هدست بی سیم آوی A885bl کاربران می توانند به تماس های ورودی گوشی موبایل خود پاسخ بدهند. این میکروفن درون بدنه جای داده شده و به همین دلیل قابل مشاهده نیست اما سوراخی روی هدست وجود دارد که در نزدیکی میکروفن ایجاد شده است. این میکروفن صدای شما را با وضوح و شفافیت بالا به مخاطبان می رساند. 
 
در آخر باید به درگاه ورودی MicroUSB که روی این هدست وجود دارد اشاره کرد. این پورت ورودی مخصوص شارژ کردن باتری هدست است. البته آوی به همراه این محصول یک کابل MicroUSB کوتاه هم عرضه کرده که پیشنهاد می کنیم برای شارژ هدست فقط از همین کابل استفاده کنید تا مشکلی برای باتری و هدست شما به وجود نیاید. 

ویژگی و امکانات هدست 

ضدآب بودن را باید مهم‌ترین ویژگی هدست بی سیم آوی مدل A885bl به حساب آورد. این کمپانی توانسته گواهینامه IPX4 را برای این محصول خود دریافت کند. طبق این استاندارد جهانی، هدست بلوتوث A885bl در برابر آب، رطوبت و تعرق به شدت مقاوم است و هیچ گونه آسیبی به آن نمی رسد. بنابراین می توان در روزهای بارانی و در هنگام انجام ورزش‌های سخت از این هندزفری استفاده کرد. 
 
هدست بلوتوث A885bl
 
دو راه برای اتصال هندزفری ورزشی آوی به گوشی موبایل وجود دارد. یا به بخش تنظیمات بلوتوث موبایل خود بروید و روی نام این محصول کلیک کنید تا به سرعت متصل شود یا از NFC استفاده کنید. اگر گوشی شما به تکنولوژی NFC مجهز است با نزدیک کردن گوشی به هدست اتصال برقرار می شود. توجه داشته باشید که برد مفید بلوتوث در این محصول تا 10 متر است. 
 
یک باتری لیتیوم یونی درون هندزفری آوی جای داده شده است. پس از شارژ کامل این باتری که حدود 2 ساعت طول می کشد کاربران می توانند تا 8 ساعت به طور مداوم با آن به موسیقی دلخواه خود گوش بدهند. علاوه بر این، ماندگاری باتری در حالت مکالمه هم همان 8 ساعت است. به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر از هدست کمتر استفاده کنید، در حالت استندبای، باتری آن تا 180 ساعت دوام می آورد و این یعنی 7 روز نیازی به شارژ هدست نخواهید داشت. 
 
کلید چندکاره ویژگی مهم دیگری است که به هیچ وجه نمی توان از آن گذشت. این کلید امکانات فراوانی را برای کاربران به ارمغان می آورد. با استفاده از این کلید می توانید موسیقی در حال پخش را قطع کنید، به تماس های ورودی گوشی خود پاسخ بدهید، رد تماس بزنید، هدست را از طریق آن روشن یا خاموش کنید و اتصال NFC یا بلوتوث را فعال کنید. برای آشنایی بیشتر با قابلیت‌های این کلید چندکاره باید دفترچه راهنمایی که به همراه این محصول عرضه شده را بخوانید

کیفیت صدای هدست 

به لطف وجود اسپیکر قدرتمند در هدست بی سیم آوی مدل A885bl صدایی که به گوش کاربران می رسد بسیار پرحجم است. علاوه بر این، تفکیک بین صداهای زیر و بم به دلیل امپدانس 32 اهم و حساسیت 90 دسی بل، بسیار مطلوب است و می توانید آهنگ‌های ورزشی دلخواه خود را با بیس (Bass) بالا از این هدست بشنوید. از سوی دیگر، به دلیل وجود قابلیت کاهش صدای مزاحم در این هدست، صدایی شفاف و بدون نویز به گوش شما خواهد رسید. 

نتیجه‌گیری 

تمام چیزی که از یک هدست ورزشی انتظار دارید در هدست بی سیم آوی مدل A885bl وجود دارد. این محصول از نوع ضد آب است و کاربران می توانند در روزهای بارانی و در حین ورزش از آن استفاده کنند. از سوی دیگر، طراحی ارگونومیک بدنه‌ی این محصول به گونه‌ای انجام شده که استفاده طولانی مدت از آن به هیچ وجه باعث خستگی گوش ورزشکاران نمی شود. شما می توانید با این هدست اسپرت علاوه بر گوش دادن به موسیقی، به تماس های ورودی گوشی خود هم پاسخ بدهید. به طور کلی خرید awei A885bl برای آن دسته از کاربران و ورزشکارانی که به دنبال یک محصول مقاوم در برابر آن و با کیفیت صدای خوب هستند، مناسب است. 
بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports
مشخصات فیزیکی
وزن
22 گرم
جنس
TPE
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
بی سیم
رابط
بلوتوث ، NFC
نسخه بلوتوث
4.1
دکمه
کنترل صدا ، چندکاره (پاسخگویی و قطع تماس / رد تماس / کنترل پخش موسیقی / روشن، خاموش )
برد مفید
10 متر
مقاومت در برابر
آب ، عرق
استاندارد
IPX4
منبع تغذیه
باتری ، لیتیومی
ظرفیت باتری
130 میلی آمپر ساعت
مدت زمان شارژ
2 ساعت
مدت زمان پخش موسیقی
8 ساعت
نگهداری شارژ برای مکالمه
8 ساعت
نگهداری شارژ در حالت استندبای
180 ساعت
اتصال همزمان به
2 دستگاه
دستور صوتی
هوشمند
سازگار با
موبایل ، تبلت ، اندروید ، iOS ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دارای NFC
سایر مشخصات
پشتیبانی از پروتکل aptx استفاده راحت در طولانی مدت طراحی ارگونومیک پشتیبانی از پروتکل های HSP, HFP, A2DP, AVRCP
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
20 هرتز تا 20 هزار هرتز
امپدانس
32 اهم
حساسیت
90 دسی بل
خروجی صدا
استریو
قابلیت کاهش صدای مزاحم
تکنولوژی کاهش صدای مزاحم
CVC 6.0
مشخصات میکروفن
میکروفن
داخلی ، جهت پاسخگویی به تماس
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست بلوتوث اورجینال آوی مدل A885BL Sports

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید