پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
Hoco B29A 15000mAh Power Bank
{p:{id:"3363",et:"Hoco B29A 15000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/3363",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=24050&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 427500
بارگذاری ...

پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

Hoco B29A 15000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":3188,"idf":true,"p":{"up":1720,"fs":427500.0,"bs":570000.0,"dp":25.0,"pcc":12},"np":{"fs":414700.0,"bs":570000.0,"dp":27.0,"pcc":12},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":3186,"p":{"up":1720,"fs":427500.0,"bs":570000.0,"dp":25.0,"pcc":12},"np":{"fs":414700.0,"bs":570000.0,"dp":27.0,"pcc":12},"vv":[{"vid":1007,"id":42,"t":"سفید","gdt":1,"cc":"FFFFFF"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":24050,"t":"پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=24050&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=24050&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=24050&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":13361,"t":"پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=13361&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=13361&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=13361&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":24049,"t":"پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=24049&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=24049&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=24049&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":24048,"t":"پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=24048&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=24048&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=24048&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":8044,"t":"پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=8044&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=8044&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=8044&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":24046,"t":"پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=24046&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=24046&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=24046&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"},"imc":true},{"id":8043,"t":"پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=8043&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=8043&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=8043&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":24047,"t":"پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=24047&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=24047&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-b29a-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-15000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=24047&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
پاوربانک Hoco مدل B29A دارای دو درگاه خروجی با شدت جریان 1.0 و 2.0 آمپر است که امکان شارژ همزمان دو دستگاه، مانند یک گوشی همراه و یک تبلت، یا دو گوشی همراه را به شما خواهد داد. توسط درگاه 2.0 آمپری می توانید انواع تبلت را به راحتی شارژ کنید. باتری پاوربانک B29A ظرفیتی برابر 15000 میلی آمپر ساعت داشته و از نوع لیتیومی است. توسط نشانگرهای LED که بر روی بدنه آن تعبیه شده می توانید از میزان شارژ باقیمانده پاوربانک B29A متوجه شوید. همچنین یک چراغ قوه اضطراری برای این محصول در نظر گرفته شده که در مواقع ضرورت می توانید از آن استفاده کنید. شدت جریان ورودی برای این پاوربانک، 2.0 آمپر است و شارژ آن از طریق شارژرهای رومیزی، دیواری و دستگاه های مجهز به درگاه USB شارژ خواهد شد. جنس بدنه این پاوربانک، از پلاستیک فشرده غیرقابل اشتعال است. از ویژگی های پاوربانک B29A می توان به مواردی همچون برخورداری از چراغ قوه اضطراری، نمایشگر LED برای نشان دادن وضعیت شارژ و محافظت شده بودن آن در برابر افزایش جریان، دما و اتصال کوتاه اشاره کرد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

پاور بانک هوکو مدل B29A

 
پاوربانک هوکو مدل B29A
 
پاور بانک ها ادواتی ساده به حساب می آیند و بازار آن ها هم جایی است که هر سازنده ای تلاش می کند با ارائه قابلیت های فراوان تر، کاربران بیشتری را به سمت خود جلب کند. پاور بانک B29A هوکو با داشتن یک چراغ قوه پرنور و بدنه پلاستیکی محکم و سبک وسیله ای کاربردی و با کیفیت است که می تواند همزمان دو وسیله مختلف را شارژ کند و در رنگ های متنوعی نیز عرضه می شود. در این بخش به نقد و بررسی پاور بانک B29A هوکو می پردازیم و تک تک قابلیت های آن را  مرور می کنیم تا در خرید این شارژر همراه کارامد، شکی به دل راه ندهید. 

طراحی پاور بانک هوکو مدل B29A

سازندگان پاوربانک گاه به صورت عمدی، محصولاتشان را به شکل وسایل دیگری همانند فلاپی دیسک، بطری نوشابه یا عروسک می سازند اما پی بردن به اینکه هوکو پاور بانک B29A را عمدا این گونه طراحی کرده و یا قصد و غرضی در این زمینه داشته است، به شکل راز باقی خواهد ماند. ظاهر این پاور بانک تا حد زیادی به شیشه عطر شباهت دارد و این تشابه به خصوص در مورد برادر کوچک تر 10000 میلی آمپر ساعتی دستگاه یعنی مدل B29 به چشم می آید. در هر صورت مقدار این شباهت نه آنقدر بالا است که شما را به اشتباه بینداز و نه آنقدر کم که دستگاه را خسته کننده و یکنواخت جلوه دهد. 
 
پاوربانک هوکو مدل B29A
 
طراحان هوکو در ساخت پاوربانک B29A دقت و سلیقه زیادی به خرج داده اند. بخش قابل توجهی از بدنه این دستگاه از پلاستیک مات ساخته شده اند و فرورفتگی های درز مانندی آن را به بخش های مختلف تقسیم می کنند. قسمت فوقانی بدنه پاور بانک B29A هوکو هم پوششی براق با جلای آینه ای دارد که ظاهری متفاوت به دستگاه می دهد و آن را از شبیه شدن بیش از حد به مدل های مشکی معمولی بازار دور می کند. ابعاد این پاوربانک برابر 165 در 65 در 23 میلی متر است و وزن 323 گرمی، آن را به دستگاهی میانه رو تبدیل می کند.
 
پاور بانک B29A هوکو
 
بخش براق و چشمگیر بالای پاور بانک B29A هوکو یک نمایشگر  LED سفید رنگ را پشت خود مخفی کرده است که دوام باتری را در قالب درصد و با دقتی بالا به اطلاع شما می رساند و هنگام شارژ شدن دستگاه چشمک می زند. در سمت راست نمایشگر تنها دکمه پاوربانک مشاهده می شود که برای روشن و خاموش کردن آن به کار می رود و قرار گرفتن آن در یک فرورفتگی موجب می شود تا هنگام قرار دادن در کیف و کوله پشتی، به شکل تصادفی روشن نشود. قرینه این دکمه در سمت دیگر بدنه، جایگاه پورت MicroUSB ورودی دستگاه است که با وصل کردن آن به شارژر دیواری یا فندکی می توان پاور بانک را شارژ کرد. 
 
پاور بانک B29A
 
خروجی های دوگانه پاور بانک B29A هوکو در قسمت فوقانی بدنه آن نصب شده اند و در بین آن ها یک عامل هیجان زا نیز مشاهده می شود. خروجی های Type-A دستگاه را می توان همراه انواع و اقسام کابل ها، اعم از microUSB، Type-C و لایتنینگ به کار برد و شدت جریان خروجی آن ها با تعداد نشانه های صاعقه از هم متمایز شده است. خروجی 2 آمپری دستگاه دو علامت دارد و هنگام شارژ ادوات بزرگ تر همانند تبلت باید آن را به این پورت وصل کرد اما خروجی یک آمپری دستگاه برای زنده کردن وسایلی جمع و جور همانند ساعت هوشمند یا هدست بلوتوث به کار می رود.

ویژگی ها و قابلیت های پاور بانک B29A هوکو

 
پاور بانک هوکو B29A
 
بدنه مقاوم در برابر حرارت: پلاستیک به کار رفته در ساخت پاوربانک هوکو B29A در برابر شعله مقاومت زیادی دارد. البته بعید می دانیم کسی پاور بانکش را در مجاورت آتش قرار دهد اما می توان اطمینان داشت که در شرایط گرم، این دستگاه با مشکلی مواجه نخواهد شد. قدر مسلم قضیه اینجا است که گاه پاوربانک ها به خاطر سپری کردن عمر مفید خود، ممکن است داغ شوند اما تا کنون فقط دو مورد انفجار و آتش سوزی از آن ها گزارش شده است و با خرید پاور بانک های هوکو می توانید اطمینان داشته باشید که این قضیه شامل حال شما نخواهد شد.  
 
مجهز به نمایشگر: تخمین زدن دوام باتری پاوربانک از روی LED های چهارگانه ای معمولا روی این دستگاه ها دیده می شود، بسیار دشوار است و به خصوص وقتی تنها با یک چراغ روشن مواجهید، نمیدانید دستگاه 2 درصد شارژ دارد یا 25 درصد. پاور بانک B29A هوکو به جای وابسته بودن به این LED ها، یک نمایشگر رقومی تمام عیار دارد که درصد دقیق باتری را تنها با فشار یک دکمه به شما گزارش می دهد. این نمایشگر به رنگ سفید انتخاب شده است و خوانایی بالایی دارد.
 
پاوربانک B29A
 
دارای چراغ قوه پرنور: عاملی که پاوربانک B29A هوکو را از یک باتری پرتابل متمایز می کند، وجود یک LED پرنور در بین کانکتورهای آن است که نقش چراغ قوه را برای شما ایفا می کند. ممکن است شدت نور این LED در حد یک چراغ قوه نظامی نباشد اما بی شک وجود آن روی پاور بانک شما کاربردی خواهد بود. به همین دلیل پاور بانک B29A خود را همیشه شارژ نگه دارید و آن را در محلی در دسترس قرار دهید تا در صورت قطعی برق بتوانید به سادگی محیط پیرامون خود را روشن کنید.  

ظرفیت پاور بانک B29A هوکو

از هر کسی که با پاوربانک کار کرده باشد بپرسید، به شما خواهد گفت که ظرفیت تبلیغ شده پاور بانک به طرز محسوسی کمتر از ظرفیت واقعی آن است. آیا تولید کنندگان به ما دروغ می گویند؟ در ادامه این موضوع را به طور کامل برایتان باز می کنیم.
 
پاور بانک B29
 
باتری های لیتیومی همانند آنچه در پاوربانک به کار می رود، با ولتاژ 3.7 ولت شارژ می شوند و خروجی آن ها نیز 3.7 ولتی است. اما برای راه اندازی دستگاه های USB باید خروجی خود را به 5 ولت افزایش دهند. این در حالی است که برق 5 ولتی هنگام شارژ باتری گوشی شما، دوباره به 3.7 ولت تبدیل می شود و همین اتلاف انرژی های پیاپی است که موجب می شود ظرفیت واقعی یک پاوربانک حدود 30 درصد کمتر از ظرفیت اسمی آن باشد. یک پاور بانک 15000 میلی آمپر ساعتی همانند پاوربانک B29A هوکو ظرفیت واقعی 10000 میلی آمپر ساعت دارد که برای 3 مرتبه شارژ یک گوشی هوشمند میان رده یا یکی دو بار شارژ کامل تبلت شما کفایت خواهد کرد. 

عملکرد پاور بانک B29A هوکو

شرکت هوکو اطلاعاتی از مدت زمان مورد نیاز برای شارژ باتری پاور بانک B29A منتشر نکرده است و احتمالا باید چیزی بین 6 تا 8 ساعت برای این کار وقت بگذارید. بهترین زمان برای شارژ پاوربانک، زمان شب تا سحر است چون هم به آسانی و فقط با خوابیدن سپری می شود و هم وسایل دیجیتال ما طی آن، نیازی به شارژ شدن با پاور بانک ندارند. نمایشگر LED این پاوربانک هنگام شارژ شدن چشمک می زند و درصد ذخیره شده در باتری دستگاه را به صورت زنده به شما نمایش می دهد.
 
پاور بانک B29A
 
در بسته بندی پاوربانک B29A هوکو یک کابل microUSB کوچک ارائه می شود که برای شارژ گوشی طراحی شده است و احتمالا به خاطر کوتاه بودن نمی توان از آن همراه شارژرهای دیواری استفاده کرد. علت کوتاه بودن طول کابل های ارائه شده با پاوربانک این است که برق خروجی از پاوربانک هنگام گذر از یک کابل بلند، صرف غلبه بر مقاومت الکتریکی آن می شود و راندمان شارژ را کاهش می دهد. توصیه ما به شما این است که برای این پاوربانک یک کیف پارچه ای مناسب تهیه کنید تا بتوانید به سادگی کابل های مورد نیاز برای کاربرد آن را نیز همراه خود بردارید و از بدنه زیبا و خوش ساخت دستگاه نیز محافظت کنید.

نتیجه گیری

پاوربانک هوکو B29A دستگاهی محکم و بادوام است و با داشتن ظرفیت اسمی 15000 میلی آمپر ساعت، می تواند گوشی و تبلت شما را در طول روز از پنچری کامل به شارژ 100 درصد برساند. این پاوربانک از یک نمایشگر دقیق و واضح برای گزارش درصد دقیق شارژ خود استفاده می کند و توانایی شارژ همزمان دو وسیله الکترونیکی را نیز دارد. از دیگر ویژگی های جالب توجه این دستگاه می توان به چراغ قوه آن اشاره کرد که کاربرد بسیار زیادی در زندگی روزمره ما دارد و خرید پاوربانک B29A هوکو را به گزینه ای ایده آن تبدیل می کند.  

بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
165x 65 x 23 میلی متر
وزن
323 گرم
جنس
پلاستیک ABS ، PC
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
2.0 آمپر
ولتاژ خروجی
5 ولت
شدت جریان خروجی
1.0 آمپر ، 2.0 آمپر
تعداد درگاه خروجی
2 عدد ، USB
شارژ همزمان
2 دستگاه
ظرفیت
15000 میلی آمپر ساعت
مقاوم در برابر
اشتعال
چراغ قوه اضطراری
دارای
LCD ، جهت نمایش وضعیت شارژ
محافظت شده در برابر
نوسانات جریان ، ولتاژ اضافی ، اتصال کوتاه ، افزایش دما
سازگار با
موبایل ، تبلت ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دیجیتال
سایر مشخصات
مدیریت هوشمند شارژ
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک هوکو مدل B29A ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید