کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB
A4tech KR-83 Keyboard With USB
{p:{id:"4063",et:"A4tech KR-83 Keyboard With USB",pt:"کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB",u:"/Product/4063",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=11784&size=169",soe:"0"},g:{s:"Keyboard"}} 175000
بارگذاری ...

کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB

A4tech KR-83 Keyboard With USB

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":9824,"idf":true,"p":{"up":720,"fs":175000.0,"bs":205900.0,"dp":15.0,"pcc":5},"np":{"fs":169600.0,"bs":205900.0,"dp":17.0,"pcc":5},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":1019,"t":"گارانتی 18 ماهه نوترونیک","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":11784,"t":"کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-1?defaultImage=1&mediaId=11784&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-1?defaultImage=1&mediaId=11784&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-1?defaultImage=1&mediaId=11784&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":11783,"t":"کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-2?defaultImage=1&mediaId=11783&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-2?defaultImage=1&mediaId=11783&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-2?defaultImage=1&mediaId=11783&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39275,"t":"کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-3?defaultImage=1&mediaId=39275&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-3?defaultImage=1&mediaId=39275&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-3?defaultImage=1&mediaId=39275&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39276,"t":"کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-4?defaultImage=1&mediaId=39276&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-4?defaultImage=1&mediaId=39276&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-4?defaultImage=1&mediaId=39276&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39277,"t":"کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-5?defaultImage=1&mediaId=39277&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-5?defaultImage=1&mediaId=39277&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-5?defaultImage=1&mediaId=39277&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39278,"t":"کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-6?defaultImage=1&mediaId=39278&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-6?defaultImage=1&mediaId=39278&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-6?defaultImage=1&mediaId=39278&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39279,"t":"کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-7?defaultImage=1&mediaId=39279&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-7?defaultImage=1&mediaId=39279&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-kr-83-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-7?defaultImage=1&mediaId=39279&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB

summary description icon
اگر به دنبال یک کیبورد حرفه ای و کلاسیک هستید که استفاده طولانی مدت و تایپ کردن با آن دستان شما را خسته نکند، می توانید روی کیبورد ای فورتک مدل KR-83 حساب کنید. این کیبورد که یکی از محصولات پر فروش شرکت ای فورتک (A4tech) به شمار می رود با کلیدهای منحصر به فردی تولید شده است. برآمدگی بخصوصی که با توجه به حالت انگشتان کاربران روی کلیدهای این کیبورد ایجاد شده، حس خوبی در هنگام تایپ به انگشتان شما می دهد و این کار را برای شما راحت تر می کند. این کیبورد از طریق کابل 1.5 متری و کانکتور USB به کامپیوتر شما متصل می شود. از جمله ویژگی های جالب این صفحه کلید می توان به حروف حک شده روی کلیدها و پایه های قابل تنظیم آن اشاره کرد. شما می توانید با استفاده از این پایه ها، شیب مناسب را تنظیم کنید. از دیگر ویژگی های این کیبورد ای فورتک باید به مقاومت بالای آن در برابر رطوبت و قطرات آب اشاره کرد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB

کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB

کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB

 

روان، سریع، ای فورتک!
نمی توان نقش کیبورد ها را در دنیای فناوری اطلاعات و عصر تکنولوژی نادیده گرفت. هرچه بیشتر به سمت استفاده ی روزمره از کامپیوتر و ماشینی شدن کارها پیش می رویم، وابستگی‌مان به لوازم جانبی مرغوب برای کامپیوتر بیشتر می شود و یکی از آن لوازم جانبی بی هیچ شکی کیبورد است. هرچه کیبورد روان تر و سریع تر باشد، کارها سریع تر پیش رفته و راندمان کاری بالاتر می رود که البته اگر یک تایپیست باشید که دیگر بعید می دانیم بیان اهمیت کیفیت یک کیبورد برای شما لازم باشد. یکی از کیبورد هایی که باید آن را یک محصول بسیار دوست داشتنی در رده ی قیمتی خودش به حساب بیاوریم، بدون شک کیبورد a4tech kr-83 است.
 
کیبورد a4tech kr-83 مانند بسیاری از دیگر محصولات برند A4Tech، به دلیل کیفیت ساخت بالا و فروش بسیار گسترده توانست توجه ما را جلب کند تا آن را زیر ذره‌بین گذاشته و شما را در نقد و بررسی آن شریک کنیم؛ بنابراین لطفاً چند دقیقه با ما همراه باشید تا به بررسی تخصصی نقاط قوت و ضعف این صفحه کلید دوست داشتنی بپردازیم. 

طراحی

با یک کیبورد ساده سروکار داریم که برای تایپ کردن ساخته شده است. کیبورد ای فورتک مدل kr-83 میزان 510 گرم وزن دارد که برای یک کیبورد میزان مناسبی به نظر می آید. کلید ها در کیبورد a4tech kr-83 بصورت گوشه های خمیده (Rounded Edge Keycaps) طراحی شده اند که در نتیجه کلید های این صفحه کلید را می توان از نوع Comfort Key (کلید راحت) دانست. بر روی کیبورد، تعداد 104 عدد کلید وجود دارند که فاصله ی میان آنها اصولی است و بنابراین در هنگام استفاده از کیبورد دچار مشکل نخواهید شد. 
 
کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB
 
کیبورد a4tech kr-83 از جنس پلاستیک بسیار مرغوب و باکیفیت ساخته شده است که بافت زبر آن، باعث می شود کلید ها از زیر دستان شما لیز نخورند؛ اما، این پلاستیک اندکی مستعد جذب چربی دست بوده و به راحتی برق چربی دست شما بر کلید های آن باقی می ماند که البته بر عملکرد آن هیچ تاثیری ندارد و باز هم دستان شما از روی کلید ها لیز نخواهند خورد.
 
دو جک در پشت کیبورد نقش افزایش دهنده ی ارتفاع را برای a4tech kr-83 ایفا می کنند تا مقدار شیب ملایمی که ایجاد می شود، بتواند شما را در زمینه ی بهبود بخشیدن به روند عملکردتان کمک کند. سوراخ هایی در پشت این کیبورد تعبیه شده اند که وظیفه دارند اگر آبی به درون کیبورد راه پیدا کرد، آن را تخلیه کنند.
 
سه چراغ LED برای نمایش وضعیت کلیدهای سه‌‌گانه ی Caps Lock، Num Lock و Scroll Lock در بالای قسمت فوقانی کلید های عددی و زیر نماد برند A4TECH قرار گرفته اند که با رنگ سبز، ترکیب جالبی را با بدنه ی مشکی a4tech kr-83 به وجود آورده اند.
 
کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB
 
حروف فارسی و انگلیسی به زیبایی و با فونتی خوانا بر روی کلید های این کیبورد حک شده اند تا اگر هنوز در تشخیص جای درست کلید ها به طور صحیح مشکل دارید، با کمترین نگاه بتوانید جای کلید مورد نظر خود را پیدا کنید. کیبورد ای فورتک مدل kr-83 دارای 12 کلید FN  در قسمت بالایی است که تنها عملکرد عادی خود را دارند و از کلید تغییر عملکرد در پایین کیبورد خبری نیست.

ویژگی های فنی

کیبورد ای فورتک مدل kr-83 توسط یک سیم به طول 1.5 متر و با استفاده از یک رابط USB به دستگاه شما متصل می شود. در ویژگی های فنی که برای KR-83 ذکر شده است، نکته ی قابل توجهی وجود دارد؛ این کیبورد در برابر پاشش قطرات آب مقاوم است و این مطلقاً به معنی مقاوت در برابر آب نیست، بنابراین در هنگام کار با این کیبورد باید هشیارتر بود؛ هرچند که آب از طریق سوراخ های تخلیه آب تخلیه می شود، اما احتیاط بیشتر را به شما توصیه می کنیم.
 
کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB
 
این کیبورد کلید های بسیار نرمی دارد و صدای حاصل شده از فعالیت کلید ها به هیچ وجه آزار دهنده نیست. به دلیل طراحی خاص کلید های این کیبورد، احتمال آنکه کلید ها را گم کرده و بصورت اشتباهی کلید دیگری را فشار دهید فوق‌العاده ناچیز است؛ بنابراین اگر یک تایپیست حرفه ای هستید، این کیبورد برای شما ساخته شده است.
 
کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB
 
میزان برق دریافتی این کیبورد از دستگاه شما 5 ولت و با شدت جریان 30 میلی آمپر است که در نتیجه می توان آن را یک کیبورد معقول در زمینه ی مصرف انرژی دانست. این کیبورد نورپردازی نشده است که البته با توجه به قیمت و کاربری که از KR-83 انتظار داریم، این مسئله اصلاً دور از انتظار نیست.
 
هنگامی که مشغول کار با KR-83 می شوید، نکته ی جالبی که قابل توجه است، گستره ی دید مناسب این کیبورد است که این به معنی افزایش میزان تمرکز شماست. منظور ما از گستره ی دید مناسب این است که فاصله بر سطح این کیبورد آن‌قدر اصولی رعایت شده است که هیچ نیازی به فعالیت چشمی بالا برای پیدا کردن حروف یا کلید های متفاوت نیست و تقریبا می توان تمامی حروف را به راحتی در یک نگاه مشاهده کرد که البته اگر به محل قرارگیری کلید ها در کیبورد های استاندارد عادت کرده باشید همان یک نگاه هم نیاز نیست.
 
در نهایت باید گفت که این کیبورد تنها با سیستم عامل ویندوز سازگار است و نمی توان آن را در محیط مکینتاش یا لینوکس استفاده کرد.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه کیبورد a4tech kr-83 در یک رده ی قیمتی بسیار معقول و تقریبا می توان گفت مناسب همه قرار دارد، رقبایش نیز بسیارند و این می تواند کار را برای این کیبورد سخت کند؛ اما این تنها ظاهر امر است و باید گفت رقبای این محصول در این دسته ی قیمتی اندک هستند. اگر بخواهیم صادقانه در مورد این کیبورد صحبت کنیم، باید گفت از اینکه کلید های مالتی مدیا را بر روی آن نمی بینیم و این امر که تنها با سیستم عامل ویندوز سازگار است اندکی ناراحت شده ایم، اما، کیفیت ساخت و کیفیت عملکردی این کیبورد بسیار دوست داشتنی آن‌قدر بالاست که حقیقتاً باید این یک مسئله را به آن بخشید و چیزی را به دل نگرفت؛ با این حال برای آنکه نقد و بررسی دقیق و صادقانه ای انجام داده باشیم، یک امتیاز را در زمینه ی امکانات از کیبورد a4tech kr-83 کم می کنیم و این تنها امتیازی است که می شود از این کیبورد کم کرد! علی ای حال، اولین پیشنهاد ما به شما در این بازه ی قیمت، قطعاً کیبورد ای فورتک kr-83 خواهد بود.
 
کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB
بارگذاری ...

مشخصات فنی

کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB
مشخصات فیزیکی
ابعاد
450x 152 x 26 میلی متر
وزن
510 گرم
جنس
پلاستیک
مشخصات کلی
نوع اتصال
باسیم
رابط
USB
تعداد کلید
104 عدد
طول کابل
1.5 متر
حروف فارسی
مقاوم در برابر
قطرات آب
پایه
دارد ، قابل تنظیم
سازگار با سیستم عامل
ویندوز
حروف حک شده
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر ، دستگاه دارای درگاه USB
بارگذاری ...

اینفوگرافی

کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

کیبورد ای فورتک مدل KR-83 با رابط USB

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید