ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX
A4tech G9-730FX Wireless Mouse
{p:{id:"4125",et:"A4tech G9-730FX Wireless Mouse",pt:"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX",u:"/Product/4125",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=11897&size=169",soe:"0"},g:{s:"Mouse"}} 275000
بارگذاری ...

ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX

A4tech G9-730FX Wireless Mouse

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":9796,"idf":true,"p":{"up":1200,"fs":275000.0,"bs":323500.0,"dp":14.0,"pcc":9},"np":{"fs":266000.0,"bs":323500.0,"dp":17.0,"pcc":9},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":1019,"t":"گارانتی 18 ماهه نوترونیک","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":11897,"t":"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-1?defaultImage=1&mediaId=11897&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-1?defaultImage=1&mediaId=11897&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-1?defaultImage=1&mediaId=11897&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":10743,"t":"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-2?defaultImage=1&mediaId=10743&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-2?defaultImage=1&mediaId=10743&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-2?defaultImage=1&mediaId=10743&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":10742,"t":"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-3?defaultImage=1&mediaId=10742&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-3?defaultImage=1&mediaId=10742&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-3?defaultImage=1&mediaId=10742&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39297,"t":"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-4?defaultImage=1&mediaId=39297&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-4?defaultImage=1&mediaId=39297&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-4?defaultImage=1&mediaId=39297&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39298,"t":"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-5?defaultImage=1&mediaId=39298&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-5?defaultImage=1&mediaId=39298&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-5?defaultImage=1&mediaId=39298&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39299,"t":"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-6?defaultImage=1&mediaId=39299&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-6?defaultImage=1&mediaId=39299&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-6?defaultImage=1&mediaId=39299&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39300,"t":"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-7?defaultImage=1&mediaId=39300&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-7?defaultImage=1&mediaId=39300&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-7?defaultImage=1&mediaId=39300&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39301,"t":"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-8?defaultImage=1&mediaId=39301&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-8?defaultImage=1&mediaId=39301&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-8?defaultImage=1&mediaId=39301&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39302,"t":"ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-9?defaultImage=1&mediaId=39302&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-9?defaultImage=1&mediaId=39302&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-g9-730fx-9?defaultImage=1&mediaId=39302&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX

summary description icon
یکی از قدیمی ترین شرکت هایی که در زمینه تولید لوازم جانبی کامپیوتر فعالیت می کند، کمپانی ای فورتک (A4tech) است. این کمپانی محصولات متنوعی تولید و به سراسر دنیا صادر می کند. ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX یکی از با کیفیت ترین محصولات این شرکت به شمار می رود. این ماوس از تکنولوژی اختصاصی شرکت ای فورتک به نام V-Track استفاده می کند؛ این تکنولوژی باعث می شود که ماوس G9-730FX به راحتی روی تمام سطوح و بدون نیاز به پد کار کند. اسکرول چهار جانبه و استفاده از تکنولوژی مدیریت مصرف باتری از دیگر مزیت های این ماوس به شمار می رود. ای فورتک در این ماوس از حسگر نوری قدرتمندی بهره برده است. کاربران می توانند دقت این حسگر را بین اعداد 800 تا 2000 DPI تنظیم کنند. ماوس A4tech G9-730FX از یک باتری قلمی تغذیه می کند و به کمک دانگل وایرلس به تمام دستگاه های دیجیتالی که دارای پورت ورودی USB هستند متصل می شود.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX

ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX

ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX

 

کنترل از راه دور به روش A4TECH!
دنیای لوازم جانبی یک دنیای بسیار عجیب و غریب است؛ چراکه آن‌قدر تنوع محصولات در آن بالاست که انتخاب یک محصول مناسب سلیقه و البته کاربری مورد نظر برای ما مقداری سخت است. بنابراین در بسیاری از موارد به پیشنهادات دیگران نیاز پیدا کرده یا به وب سایت های ارائه‌دهنده ی نقد و بررسی مراجعه می کنیم. کالایی که امروز قرار است از زیر تیغ بازبینی متخصصین پلازا بگذرد، یکی از محصولات کمپانی ای فورتک (A4TECH) است. با نقد و بررسی تخصصی موس بی سیم A4Tech G9-730FX با ما همراه باشید.
 
موس بی سیم A4Tech G9-730FX از آن دسته کالاهایی است که توانسته چه به صورت تکی و چه حاضر در مجموعه به صورت کیبورد و موس جای خود را در دل علاقمندان به دنیای فناوری باز کرده و با قیمت مناسب و ارزش خرید بالایی که دارد به رکورد فروش خوبی دست پیدا کند؛ در ادامه به بررسی نکات مثبت و منفی A4Tech G9-730FX خواهیم پرداخت.

طراحی

طراحی یک موس می تواند از آن دسته چیزهایی باشد که برای یک خریدار بسیار مهم است و بر روی فروش آن تاثیر بسیار زیادی دارد؛ اما این تمام ماجرا نیست و رعایت اصول ارگونومی در طراحی، می تواند به کاهش حداکثری آسیب وارد شده به مچ دست شما موثر باشد.
 
یکی از نکاتی که در موس بی سیم A4Tech G9-730FX به خوبی رعایت شده است اصول ارگونومی است و این کالا را می توان یک محصول ارگونومیک قابل قبول دانست. خطوط به گونه ای طراحی شده اند که زوایای مناسبی را برای قرارگیری دست بر سطح موس ایجاد کنند و دست شما در استفاده ی طولانی مدت از این کالا در عذاب نباشد. 
 
در یک نگاه
اقلام موجود در جعبه:
موس G9-730FX
باتری
راهنمای دانلود نرم افزار
 
این موس اندازه ای متوسط دارد و برای کسانی طراحی شده است که دستان متوسط دارند. اگر از آن دسته کاربرانی هستید که دستتان بزرگ است باید به این نکته توجه داشته باشید که در هنگام استفاده از این موس، ممکن است مقداری مجبور به جابجایی دست خود باشید. با این وجود باز هم مشکلی در استفاده از این دستگاه نخواهید داشت و از تسلط دستتان بر آن لذت خواهید برد. 
 
ای فورتک G9-730FX از جنس پلاستیک مرغوب ساخته شده و در بدنه ی آن از دو رنگ خاکستری و مشکی استفاده شده است که رنگ مشکی در قسمت هایی جلوه ی نیمه مات و در قسمت هایی جلایی براق را ارائه می کند. همچنین در قسمت قرارگیری انگشت شست، تعداد 46 سوراخ کم عمق نیز برای جلوگیری از لیز خوردن این انگشت و افزایش سلطه ی شما بر موس طراحی شده اند.
 
بر روی موس بی سیم A4Tech G9-730FX تعداد 5 کلید را مشاهده می کنید که شامل کلید های کلیک چپ و راست، کلید اسکرول، کلید دو کاره و کلید تنظیم DPI می باشند. کلید دو کاره درست در بین اسکرول و کلید کلیک چپ قرار گرفته است و ارتفاع بیشتری دارد تا دست شما بصورت اشتباهی آن را نفشارد. کلید DPI در زیر کلید اسکرول و نزدیک به مرکز سطح موس قرار دارد و زیبا طراحی شده است.

ویژگی ها

این دستگاه برای اتصال از یک دانگل وایرلس استفاده کرده است که فرکانس 2.4 گیگاهرتز را پشتیبانی می کند و 10 تا 15 متر برد دارد. A4Tech G9-730FX از یک سنسور اپتیکال (نوری) استفاده می کند که دقت حسگری معادل 800، 1000، 1200، 1600 و 2000 DPI را ارائه می دهد و این میزان از طریق کلید تغییر DPI قابل انتخاب است.
 
A4Tech G9-730FX از یک عدد باتری قلمی نیرو می گیرد که (پیشنهاد می کنیم یک باتری از نوع آلکالاین را انتخاب کنید)  با توجه به دارا بودن فناوری ذخیره باتری، می تواند تا 12 ماه یک باتری را حفظ کند. محدوده ی پاسخ در این کالا 125 هرتز است، همچنین موس ای فورتک G9-730FX به فناوری عملکرد بدون تاخیر (No-lag technology) مجهز شده است تا همه چیز درست در لحظه برای شما انجام شود.
 
تاکنون شده است که موس خود را بر یک سطح خاص بگذارید و متوجه عدم عملکرد درست آن شوید؟ این مشکل در A4Tech G9-730FX بر طرف شده ست، آن هم به لطف وجود یک فناوری به نام V-Track که به شما اجازه می دهد این موس را حتی بر روی خز و پشم هم استفاده کنید.

عملکرد

اگر بخواهیم از عملکرد صحبت کنیم، باید این مبحث را به دو بخش "طراحی و ارگونومی" و "عملکرد سخت افزاری" تقسیم کنیم تا بتوانیم ابتدا از حس و حال قرارگیری در دست، شرایط فیزیکی که برای مچ ما ایجاد می کند و راحتی استفاده از آن گفته و سپس به سراغ عملکرد سخت افزاری آن برویم؛ چراکه یک موس با طراحی عذاب آور هرگز یک موس خوب نیست!
 
طراحی و ارگونومی: انتهای A4tech G9-730FX پهن است و همین مسئله باعث پر شدن فضای انتهایی دست می شود که به نظر مطلوب است. اگر موس را در دست خود بگیرید، متوجه جذب چربی دست توسط آن خواهید شد که سطح آن را براق می کند، اما در عملکرد تاثیری ندارد و باعث از دست رفتن تسلط شما بر آن نمی شود. محل قرارگیری کلید DPI از نظر زیبایی شناختی مناسب و از نظر ارگونومیک بسیار نامناسب است و برای فشردن این کلید، الزاماً باید دست خود را از روی آن بردارید. تسلط بر اسکرول خوب است و این دلیلی ندارد مگر استفاده از لاستیک باکیفیت در ساخت آن. این محصول به دلیل استفاده از 5 تکه پلاستیک صیقل خورده و نرم در کف آن، حرکتی روان دارد و بر روی سطوح به راحتی می لغزد، اما کنترل آن از دست نخواهد رفت.
 
سخت افزار: این محصول به راحتی به دستگاه شما متصل می شود و می توان آن را Plug & Play دانست، با این تفاوت که در صورت نصب نرم افزار مختص این کالا، از امکانات بیشتری برخوردار خواهید شد؛ اما به صورت کلی برای استفاده ی عادی از این موس نیازی به نصب درایور خاصی نخواهید داشت. میزان برد مفید بنا به محیط اطراف شما متغیر است و با توجه به مواد اولیه استفاده شده در اطراف، می تواند از 10 تا 15 متر متغیر باشد. صدا و سختی کلید ها آزار دهنده نیست و می توان آنها را معقول به شمار آورد.

نتیجه گیری

موس A4Tech G9-730FX را یک موس بی سیم مناسب برای کاربری اداری و خانگی یافتیم که می توان از آن با عنوان یک کالای با کیفیت و مناسب در رده ی قیمتی خودش یاد کرده و آن را بعنوان یک گزینه ی پیشنهادی برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال یک خرید معقول هستند به شمار آورد.
بارگذاری ...

مشخصات فنی

ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX
مشخصات فیزیکی
جنس
پلاستیک
مشخصات کلی
نوع اتصال
بی سیم
نوع رابط
دانگل وایرلس
تعداد کلید
5 عدد
کلید
روشن / خاموش
نوع حسگر
نوری
دقت حسگر
800 ، 1000 ، 1600 ، 2000 ، DPI
دکمه تنظیم حسگر
فرکانس
2.4 گیگاهرتز
برد مفید
10 متر
باتری
دارد ، 1 عدد قلمی
طول عمر باتری
12 ماه
قابلیت استفاده
با دست راست
تکنولوژی V-Track
قابلیت استفاده در تمام سطوح
نرخ گزارش
125 هرتز
سایر مشخصات
راحتی استفاده در طولانی مدت تبدیل اسکرول به اسکرول دو طرفه حرکت آسان و سریع مجهز به گیرنده نانو جهت کنترل عملکرد ماوس تا برد 15 متر مجهز به نرم افزار Shuttle دارای قابلیت ذخیره سازی باتری
بارگذاری ...

اینفوگرافی

ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

ماوس بی سیم ای فورتک مدل G9-730FX

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید