ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W
TSCO TM 640W Wireless Mouse
{p:{id:"4412",et:"TSCO TM 640W Wireless Mouse",pt:"ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W",u:"/Product/4412",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=35942&size=169",soe:"0"},g:{s:"Mouse"}} 58500
بارگذاری ...

ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W

TSCO TM 640W Wireless Mouse

  •  7.3 از 5 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":4020,"idf":true,"p":{"up":100,"fs":58500.0,"bs":68800.0,"dp":14.0},"np":{"fs":57700.0,"bs":68800.0,"dp":16.0},"vv":[{"vid":1007,"id":45,"t":"صورتی","gdt":1,"cc":"FFC0CB"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]},{"id":4019,"p":{"up":100,"fs":58500.0,"bs":68800.0,"dp":14.0},"np":{"fs":57700.0,"bs":68800.0,"dp":16.0},"vv":[{"vid":1007,"id":48,"t":"قرمز","gdt":1,"cc":"FF0000"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":35942,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35942&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35942&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35942&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":35943,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35943&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35943&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35943&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":35944,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35944&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35944&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35944&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":35945,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35945&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35945&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35945&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":35946,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35946&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35946&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35946&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":35947,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35947&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35947&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35947&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":35948,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35948&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35948&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35948&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":35949,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35949&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35949&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35949&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":35950,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35950&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35950&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35950&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":35951,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35951&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35951&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35951&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":13650,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=13650&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=13650&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=13650&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":35952,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35952&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35952&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=35952&size=500"},{"id":33473,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=33473&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=33473&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=33473&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":33474,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=33474&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=33474&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=33474&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":33472,"t":"TSCO TM 640W Wireless Mouse","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=33472&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=33472&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-tm-640w-wireless-mouse?defaultImage=1&mediaId=33472&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W

امتیاز کارشناس پلازا
دقت و عملکرد
7
طراحی و کیفیت ساخت
7
امکانات و قابلیت ها
6
ارزش خرید نسبت به قیمت
7
نقاط مثبت
طراحی ارگونومیک دقت حسگر بالابرد مفید تا 10 متر
نقاط منفی
فاقد دکمه تنظیم دقت حسگر
summary description icon
ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W محصول خوش دست شرکت تسکو است. این مدل از طریق دانگل USB به دستگاه ها متصل می شود. پس لپ تاپ، کامپیوتر و سایر دستگاه های دیجیتال دارای درگاه USB دارای قابلیت اتصال به این محصول هستند. فرکانس ماوس 2.4 گیگا هرتز در نظر گرفته شده که سبب افزایش قدرت شناسایی کوچکترین حرکت نشانگر و افزایش دقت آن می شود. برد مفید 10 متری این امکان را فراهم می آورد که کاربر تا شعاع 10 متری، قدرت کنترل حرکت نشانگر را داشته باشد. دقت 1000DPI این ماوس نیز از موارد قابل توجه است. منبع تغذیه ماوس مدل TM 640W یک عدد باتری قلمی است. طراحی این محصول به گونه ای است که امکان استفاده با هر دو دست وجود داشته باشد. جنس این موس تسکو از پلاستیک مرغوب انتخاب شده که به نوبه خود باعث افزایش دوام و عمر محصول شده است. موس TSCO TM 640W به حسگر نوری با دقت 1000 DPI مجهز است که برای انجام بازی های کامپیوتری، طراحی های مهندسی و حتی کاربرهای معمولی بسیار مناسب است. اندازه مناسب و طراحی ارگونومیک ماوس تسکو به گونه ای انجام شده که استفاده طولانی مدت از آن به هیچ وجه دستان شما را خسته نمی کند.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W

ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W

ماوس تسکو مدل TM 640W
 
راحت برانید! 
اینکه یک ماوس امکانات و کلیدهای متعددی داشته باشد در خیلی از مواقع برای کاربران باعث زحمت می شود. ماوس های حرفه ای با کلیدهای چندکاره و قابلیت هایی که دارند مخصوص گیمرها یا مهندسان ساخته شده اند. اما کاربران خانگی با خرید چنین موس هایی بیشتر گیج می شوند و از امکانات آن هم استفاده ای نمی کنند.
 
در این میان، شرکت های تولید کننده لوازم جانبی دیجیتال نظیر تسکو (TSCO)، اقدام به تولید ماوس هایی ویژه کاربران معمولی کرده اند؛ کاربرانی که در خانه از ماوس استفاده می کنند و به امکانات و کلیدهای فراوان موس نیازی ندارند. ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W نمونه ای از این محصولات است. این موس شرکت تسکو با امکانات محدود و به اندازه یک کاربر خانگی و بدنه ای ساده طراحی شده است. با ما همراه باشید تا در ادامه به نقد و بررسی ماوس بی سیم مدل TM 640W بپردازیم و نقاط مثبت و منفی آن را ارزیابی کنیم. 
 
 

طراحی ماوس تسکو مدل TM 640W 

ماوس تسکو مدل TM 640W
 
در همین ابتدا خوب است بدانید که ماوس بی سیم مدل TM 640W تسکو بیشتر برای کاربران خانگی، افرادی با دستان معمولی و نه خیلی بزرگ طراحی شده است. اینکه بدانیم طراحی یک ماوس با هدف چه کاربرانی انجام شده قطعاً در خرید ما تاثیر فراوانی دارد. پس از باز کردن جعبه این محصول، دانگل وایرلس و خود ماوس را مشاهده می کنید. با در دست گرفتن این ماوس متوجه وزن کم و ابعاد معمولی آن خواهید شد. 
 
اگر دستان کوچک و ظریفی دارید، ماوس بی سیم تسکو می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. طراحی بدنه این ماوس به گونه ای انجام شده که کاربران با دست کوچک و ظریف می توانند ساعت ها از آن استفاده کنند. اما اگر دستان بزرگی دارید، خالی بودن کف دست در هنگام استفاده از ماوس، در طولانی مدت مچ دست شما را خسته خواهد کرد. بنابراین به ابعاد دست خود و این ماوس قبل از خرید آن توجه داشته باشید. 
 
موضوع دیگری که در خصوص طراحی ماوس تسکو می توان به آن اشاره کرد، طراحی ارگونومیک و با قابلیت دوگانه آن است. در واقع شما می توانید با هر دو دست از این ماوس تسکو استفاده کنید. این شکل از طراحی به کاربران چپ دست هم امکان استفاده می دهد. علاوه بر این، کشیدگی انتهایی در دو طرف این ماوس از خستگی زود رس دستان کاربران جلوگیری می کند. 
 
ماوس تسکو مدل TM 640W
 
کلیدهای چپ و راست روی بدنه این ماوس وجود دارد که از نوع صدادار است. صدای کلیک ماوس برای بسیاری از کاربران اهمیت دارد. بنابراین خوب است بدانید که با کلیک چپ یا راست ماوس، صدای فشرده شده کلید آن به گوش می رسد. علاوه بر این دو کلید، یک اسکرول هم در وسط ماوس مدل TM 640W تسکو تعبیه شده است. این اسکرول خیلی روان است و می توان از کلیک آن هم استفاده کرد. 

عملکرد ماوس تسکو مدل TM 640W

ماوس تسکو مدل TM 640W
 
مهم ترین ویژگی ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W را شاید بتوان دقت بالای حسگر آن دانست. دقت حسگر نوری این ماوس 1000 DPI در نظر گرفته شده است. کاربرانی که در خصوص دقت حسگر اطلاعی ندارند باید بدانند که هرچقدر دقت حسگر یک ماوس بالاتر باشد، سرعت حرکت نشانگر ماوس روی صفحه مانیتور بیشتر است. البته این افزایش سرعت خیلی از مواقع باعث دردسر می شود. گیمرهایی حرفه ای اغلب ماوس هایی تهیه می کنند که کلید تنظیم دقت حسگر داشته باشد تا در حین انجام بازی دقت ماوس را تغییر بدهند. اما برای کاربران خانگی، بهترین دقت 1000 DPI است که دقت معمولی و استاندارد یک موس است. 
 
وجود دانگل وایرلس به همراه این ماوس برای اتصال راحت تر آن به دستگاه های مختلف انجام شده است. کاربران می توانند از طریق این دانگل وایرلس و اتصال آن به کامپیوتر، لپ تاپ، تلویزیون، ویدیو پروژکتور و سایر دستگاه های دیجیتالی، به راحتی از فاصله دور به سیستم خود متصل شوند. فرکانس این دانگل وایرلس 2.4 گیگا هرتز و برد مفید آن تا 10 متر است. 
 
ماوس تسکو مدل TM 640W
 
از دیگر ویژگی های قابل ذکر در این ماوس می توان به منبع تغذیه آن اشاره کرد. یک باتری قلمی به همراه این ماوس عرضه شده که پس از باز کردن جعبه باید باتری را درون ماوس قرار بدهید. تسکو اطلاعاتی در خصوص عمر این باتری و میزان ماندگاری آن ارائه نکرده اما اگر با اطلاعاتی که از ماوس های مشابه وجود دارد، می توان گفت چنین ماوس با باتری قلمی حداقل تا یک سال برای کاربران کار می کند و نیازی به تغییر باتری آن نیست. 

نتیجه گیری 

در یک جمع بندی نهایی، می توان ماوس بی سیم تسکو مدل TSCO TM 640W را به دلیل طراحی ساده، وزن سبک و دقت حسگر بالا، ماوس مناسب برای کاربران خانگی و غیر حرفه ای دانست. بنابراین اگر برای کامپیوتر یا لپ تاپ خود به دنبال یک ماوس ساده با کیفیت بالا هستید، می توانید روی این ماوس شرکت تسکو حساب کنید. دقت 1000 DPI و طراحی ارگونومیک بدنه قطعاً نظر بسیاری از کاربران را به خود جلب می کند. در کنار این ویژگی های مثبت، اگر قیمت مناسبی که برای این محصول در نظر گرفته شده را هم قرار بدهید، می توان ماوس بی سیم مدل TSCO TM 640W تسکو را انتخاب مناسبی به حساب آورد. 
 
ماوس تسکو مدل TM 640W
ماوس تسکو مدل TM 640W
بارگذاری ...

مشخصات فنی

ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W
مشخصات فیزیکی
ابعاد
105x 60 x 35 میلی متر
جنس
پلاستیک ABS
مشخصات کلی
نوع اتصال
بی سیم
نوع رابط
دانگل وایرلس
تعداد کلید
3 عدد
نوع حسگر
نوری
دقت حسگر
1000 ، DPI
فرکانس
2.4 گیگاهرتز
برد مفید
10 متر
منبع تغذیه
باتری
باتری
دارد ، 1 عدد قلمی
قابلیت استفاده
با هر دو دست
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر
لوازم همراه
باتری
سایر مشخصات
راحتی استفاده در طولانی مدت حرکت آسان و سریع
بارگذاری ...

اینفوگرافی

ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

ماوس بی سیم تسکو مدل TM 640W

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید