اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182
TSCO TS 2182 Bluetooth Speaker
{p:{id:"4445",et:"TSCO TS 2182 Bluetooth Speaker",pt:"اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182",u:"/Product/4445",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=40001&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 1130600
بارگذاری ...

اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182

TSCO TS 2182 Bluetooth Speaker

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":4035,"idf":true,"p":{"up":3420,"fs":1130600.0,"bs":1507500.0,"dp":25.0,"pcc":25},"np":{"fs":1105000.0,"bs":1507500.0,"dp":26.0,"pcc":25},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":40001,"t":"اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-1?defaultImage=1&mediaId=40001&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-1?defaultImage=1&mediaId=40001&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-1?defaultImage=1&mediaId=40001&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":40002,"t":"اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-2?defaultImage=1&mediaId=40002&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-2?defaultImage=1&mediaId=40002&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-2?defaultImage=1&mediaId=40002&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":40003,"t":"اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-3?defaultImage=1&mediaId=40003&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-3?defaultImage=1&mediaId=40003&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-3?defaultImage=1&mediaId=40003&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":40004,"t":"اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-4?defaultImage=1&mediaId=40004&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-4?defaultImage=1&mediaId=40004&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-4?defaultImage=1&mediaId=40004&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":40005,"t":"اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-5?defaultImage=1&mediaId=40005&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-5?defaultImage=1&mediaId=40005&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-5?defaultImage=1&mediaId=40005&size=500"},{"id":51587,"t":"اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-6?defaultImage=1&mediaId=51587&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-6?defaultImage=1&mediaId=51587&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-6?defaultImage=1&mediaId=51587&size=500"},{"id":51586,"t":"اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-7?defaultImage=1&mediaId=51586&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-7?defaultImage=1&mediaId=51586&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-3-%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2182-7?defaultImage=1&mediaId=51586&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182

امتیاز کارشناس پلازا
کیفیت ساخت
8
ارزش خرید نسبت به قیمت
8
امکانات و قابلیت ها
7
کیفیت پخش صدا
7
نقاط مثبت
پخش صدای عالیقابلیت استفاده آسانکیفیت ساخت مناسب
summary description icon
اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو (TSCO) مدل TS 2182 برای برقراری ارتباط با لپ تاپ، کامپیوتر و دستگاه های دیجیتال شما، از فناوری بلوتوث، پورت USB و جک 3.5 میلیمتری استفاده می کند، علاوه بر اینها، چنانچه از شنیدن موسیقی های تکراری در دستگاه های دیجیتال خود خسته شدید، می توانید با قرار دادن کارت حافظه در شیار تعبیه شده برای این منظور، از شنیدن طیف گسترده تری از موسیقی توسط این اسپیکر بلوتوث لذت ببرید. کمپانی تسکو اسپیکر بلوتوث 3 تکه مدل TS 2182 را به گونه ای طراحی کرده که قدرتمندی آن از ظاهر محصول نیز مشخص باشد. این اسپیکر بلوتوث 3 تکه را می توان یک محصول قدرتمند در دنیای اسپیکرها دانست که توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182

اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182

 
اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182
 
اگر می خواهید برای خانه خود یک اسپیکر پرقدرت تهیه کنید و یا هنگام بازی به چیزی کمتر از یک اسپیکر غول آسا رضایت نمی دهید، اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182 برای شما ساخته شده است. این دستگاه یکی از گرانقیمت ترین ساخته های برند ایرانی تسکو است اما با وجود داشتن کیفیت صدای عالی، با قیمتی به مراتب کمتر از سیستم های صوتی خانگی ساخت برندهای دیگر به فروش می رسد. در این بخش اسپیکر TS 2182 تسکو را از زیر ذره بین می گذرانیم و توانا توانایی های آن را مورد آزمایش قرار می دهیم.

طراحی اسپیکر بلوتوث TS 2182 تسکو

اسپیکر TS 2182 تسکو در رده اسپیکر رومیزی قرار می گیرد و از یک ساب ووفر و دو بلندگوی ایستاده تشکیل شده است. وظیفه پخش فرکانس های میانه و زیر بر عهده اسپیکر ایستاده و تولید صدای بیس یا بم توسط ساب ووفر دستگاه انجام می شود. ابعاد و وزن نسبتا بالای این دستگاه، استفاده از آن را برای میزهای کوچک کمی دست و پا گیر می کند اما برای همراهی با تلویزیون LED باریک و شکیل شما بسیار مناسب است.
 
اسپیکر کامپیوتر تسکو مدل TS 2182
 
ساب ووفر بلندگوی TS 2182 تسکو اصلی ترین بخش بدنه آن است. این جعبه بزرگ و سیاه رنگ، تمام کانکتورها و دکمه های کنترلی مجموعه را در بر گرفته و با ریموت دستگاه نیز ارتباط دارد. در قسمت فوقانی بدنه این ساب ووفر، یک پورت USB برای وصل کردن فلش و یک شیار برای استفاده از کارت حافظه SD تعبیه شده است و با کمک آن ها می توانید بدون نیاز به روشن کردن کامپیوتر یا تلویزیون خود، از صدای موزیک بهره مند شوید.
 
پنل کنترلی بلندگوی کامپیوتر 2182 یک نمایشگر LED با قابلیت نمایش 4 رقم دارد که با نور سرخ رنگی می درخشد و هنگام خاموش بودن دستگاه چهار خط تیره نمایش می دهد. پیچ تنظیم حجم صدای دستگاه درست در زیر این پنل قرار گرفته است و عملکرد آن درجه بندی خفیفی به شکل کلیک هایی نامحسوس دارد. در اطراف این کلید بزرگ، دکمه های مختلفی نصب شده که با کارکرد تکی یا ترکیبی خود، کنترل دستگاه از فاصله نزدیک را آسان می کنند.
 
دکمه های بلندگو خانگی تسکو مدل TS 2182 برای پخش و توقف آهنگ، جلو و عقب بردن آهنگ یا ایستگاه رادیویی، تنظیم رنگ صدای دستگاه و انتخاب منبع صدای ورودی به کار می روند. نگه داشتن دکمه پخش آهنگ، دستگاه را به وضعیت استندبای می برد و با زدن دکمه منبع صدا، می توانید دستگاه را در حالت رادیوی FM، پخش AUX یا بلوتوث قرار دهید. در بسته بندی این بلندگو یک ریموت کنترل خوش ساخت با بدنه ای تراشدار و دکمه ها متعدد نیز عرضه می شود که ارزش خرید اسپیکر را بهبود می دهد و کنترل آن را هم راحت تر می کند. 
 
اسپیکر بی سیم تسکو مدل TS 2182
 
در بخش پشتی ساب ووفر دستگاه دو کانکتور RCA برای وصل کردن اسپیکر های ایستاده در نظر گرفته شده است. دو جک 3.5 میلی متری نیز در کنار آن ها مشاهده می شود که اولی برای دریافت صدا از تلویزیون یا پخش کننده DVD و بلوری به کار می رود و می توان دومی را هم به یک پخش کننده دیگر زد و یا کابل آن را کنار دستگاه مخفی کرد تا در صورت نیاز اورژانسی به پخش AUX بتوانید به سرعت آن را بیابید.
 
اسپیکر TS2182 تسکو
 
هر کدام از دو بلندگوی ایستاده مدل TS 2182 فقط یک درایور میدرنج در خود جای داده اند و جعبه بزرگ آن ها برای بالاتر قرار دادن درایور از سطح زمین برای پرتاب بهتر صدا کاربرد دارد. در بخش فوقانی، یک توییتر تزیینی نیز نصب شده که تاثیری در کیفیت صدای دستگاه ندارد و فقط برای جلوه دادن به آن تعبیه شده است. هر کدام از این دو اسپیکر با یک کابل ی متری و فیش RCA به ساب ووفر دستگاه متصل می شوند.
 
اسپیکر مخصوص کامپیوتر تسکو مدل TS 2182
 
در بسته بندی اسپیکر بلوتوث تسکو مدل 2182 علاوه بر ریموت کنترل، یک کابل مشاهده می شود که یک سر RCA دارد و سر دیگرش به جایی وصل نیست. این کابل کوچک به عنوان آنتن رادیو به کار می رود و پس از زدن آن به کانکتور پشت ساب ووفر، می توانید فراموشش کنید. 

ویژگی ها و قابلیت های اسپیکر کامپیوتر 2182 تسکو

بلندگوی خانگی TS 2182 تسکو علاوه بر طراحی شیک و قدرت صدای فوق العاده خود، قابلیت های جالب توجه دیگری نیز دارد که این بخش از نقد و بررسی آن را به مرور همین ویژگی ها اختصاص داده ایم.
 
 
 
قدرت 40 وات: هر کدام از اسپیکرهای ایستاده مجموعه TS 2182 تسکو دارای قدرت 10 وات هستند که توان کلی آن ها را به 20 وات می رساند. ساب ووفر دستگاه نیز قدرتی برابر 20 وات دارد و در نتیجه توان کلی صوتی این اسپیکر، 40 وات است. این قدرت صدا ممکن است در مقایسه با یک ساندبار ساخته شده توسط برندهای مطرح، کمتر به نظر بیاید اما توجه داشته باشید که زندگی شهری و آپارتمانی و محدودیت در بالا بردن حجم صدا، موجب می شود تا این آمار و ارقام، اهمیت خود را از دست بدهند. 
 
انعطاف بالا در پخش: اسپیکر بلوتوث 2182 تسکو هر آنچه به سمتش پرتاب کنید را پخش می کند. دو عدد ورودی صوتی AUX به شما امکان می دهند آن را همواره به تلویزیون و پخش کننده خانگی خود متصل نگه دارید و امکان گوش دادن به موزیک از طریق فلش و کارت حافظه نیز روی آن وجود دارد. در نهایت به رادیوی FM و پخش بلوتوث می رسیم که احتمالا جالب ترین ویژگی در یک اسپیکر خانگی است و با کمک آن دیگر مجبور نیستید به پنل دستگاه نزدیک شوید و از سیک و کابل برای وصل کردن گوشی خود استفاده کنید. 
 
اسپیکر تسکو مدل TS 2182
 
مجهز به نمایشگر LED: یک نمایشگر LED کوچک که در بالای پنل بلندگوی خانگی TS 2182 تسکو نصب شده است به شما امکان می دهد وضعیت دستگاه را به سادگی تشخیص دهید و با یک نگاه بفهمید دستگاه در وضعیت پخش بلوتوث قرار دارد و یا در چه فرکانسی مشغول دریافت امواج رادیویی است. نمایشگر مذکور آنقدر پرنور نیست که حواس شما را هنگام دیدن تلویزیون پرت کند و از طرفی به قدری واضح است که می توانید آن را از فاصله دور نیز بخوانید.
 
دارای ریموت کنترل: بسته بندی یک بلندگو خانگی بدون ریموت کنترل کامل نیست و ریموت موجود در بسته بندی اسپیکر TS 2182 تسکو تاثیر بسزایی در سادگی کارکرد با آن دارد. این ریموت را می توان برای انتخاب منبع صدا، تنظیم اکولایزر، تنظیم حجم صدا، کنترل پخش موزیک و تنظیم موج رادیویی استفاده کرد و یک دکمه برای ساکت کردن آنی بلندگوها نیز روی آن تعبیه شده است. 

عملکرد اسپیکر خانگی TS 2182 تسکو

اسپیکر 2182 یکی از گرانقیمت ترین ساخته های برند تسکو به حساب می آید اما به نظر می رسد هزینه ای که صرف خرید این دستگاه می شود، توسط سازنده برای انتخاب واحدهای محرکه با کیفیت و طراحی آکوستیک مطلوب به کار رفته باشد. استفاده از جنس مات و براق، ظاهری چشم نواز و شیک به این دستگاه داده و می توان در طولانی مدت نیز به کیفیت ساخت دستگاه اطمینان داشت.  
 
اسپیکر TS 2182 تسکو
 
عملکرد این اسپیکر بسیار خطی است و می تواند فرکانس های زیر، میانه و بم را با شدتی مطلوب و مناسب پخش کند اما اگر طالب باس و تریبل بیشتری هستید، می توانید از میان حالات از پیش تعیین شده اکولایزر، یکی را به دلخواه انتخاب کنید و یا سری به اکولایزر تلویزیون یا پخش کننده چندرسانه ای خانگی خود بزنید. باس خروجی از اسپیکر TS 2182 تسکو کنترل شده است و تنها با بالا بردن اسلایدر سمت چپ اکولایزر خود تا انتها می توانید موجب غرش خارج از کنترل آن شوید. توانایی درایورهای میدرنج این دستگاه در پخش صداهای زیر، صدایی پر از جزئیات در اختیار شما قرار می دهد که برای تماشای فیلم یا گوش دادن به موسیقی ارکسترال، بسیار مناسب است. 

اسپیکر بلوتوث 2182 تسکو – یک انتخاب ایده آل

شرکت تسکو با ساخت بلندگوی 2182 نشان داد که انحصار ساخت اسپیکر خانگی با کیفیت در دست برندهای خارجی نیست و می توان از کیفیت صدای اسپیکر های تولید داخل نیز انتظارات بالایی داشت. خرید اسپیکر بلوتوث TS 2182 تسکو به شما امکان می دهد صدای فیلم و موزیک پخش شده در منزل خود را به طرز محسوسی بهبود دهید و تجربه شنیداری فوق العاده ای داشته باشید. اگر به تازگی تلویزیون خریده اید و می خواهید یک مجموعه اسپیکر خوش ساخت و با کیفیت برای استفاده همراه آن خریداری کنید، مجموعه 2182 تسکو یکی از بهترین انتخاب های شما است. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182
مشخصات فنی
ابعاد
97 × 118 ×366 میلی متر
نوع اتصال
با سیم ، بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث 3.0 ، شیار کارت حافظه ، جک 3.5 میلی متری ، پورت USB
منبع تغذیه
برق شهری
ریموت کنترل
رادیو
دارد ، FM
برد مفید
10 متر
کنترل پخش از طریق
ریموت کنترل ، دکمه
دکمه
کنترل موسیقی ، حجم صدا ، چندکاره (روشن، خاموش / کنترل پخش موسیقی) ، Source
دارای
نمایشگر LED
پشتیبانی از
فلش مموری
سازگار با
موبایل ، تبلت ، کامپیوتر ، لپ تاپ ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دیجیتال ، دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری
اقلام همراه
دفترچه راهنما ، کابل AUX ، ریموت کنترل
مشخصات اسپیکر
توان خروجی
10 وات
فرکانس پاسخگویی
120 هرتز تا 20 هزار هرتز
تعداد اسپیکر
2 عدد
امکان تنظیم
Treble ، Bass
وضوح صدا
70db
ساب ووفر
دارد
مشخصات ساب ووفر
ابعاد
186 × 312 ×354 میلی متر
توان خروجی
20 وات
فرکانس
20 هرتز تا 170 هرتز
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اسپیکر بلوتوث 3 تکه تسکو مدل TS 2182

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید