پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
Energizer UE20022 20000mAh Power Bank
{p:{id:"4586",et:"Energizer UE20022 20000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/4586",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=40455&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 365000
بارگذاری ...

پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

Energizer UE20022 20000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":4167,"idf":true,"p":{"up":1560,"fs":365000.0,"bs":486700.0,"dp":25.0,"pcc":11},"np":{"fs":353300.0,"bs":486700.0,"dp":27.0,"pcc":11},"vv":[{"vid":1007,"id":28,"t":"آبی","gdt":1,"cc":"0000FF"},{"vid":1047,"id":210,"t":"گارانتی 1 ساله داده پرداز رایانه متین","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":40455,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=40455&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=40455&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=40455&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"},"imc":true},{"id":40456,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=40456&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=40456&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=40456&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40457,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=40457&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=40457&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=40457&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40458,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=40458&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=40458&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=40458&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40459,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=40459&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=40459&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=40459&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40460,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=40460&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=40460&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=40460&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":51220,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=51220&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=51220&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=51220&size=500"},{"id":51221,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=51221&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=51221&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=51221&size=500"},{"id":51222,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-9?defaultImage=1&mediaId=51222&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-9?defaultImage=1&mediaId=51222&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20022-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-9?defaultImage=1&mediaId=51222&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

امتیاز کارشناس پلازا
عملکرد
7
کیفیت ساخت
8
ارزش خرید نسبت به قیمت
7
نقاط مثبت
ظرفیت بالاشارژ همزمان دو دستگاهمدیریت هوشمند شارژ
نقاط منفی
وزن زیاد
summary description icon
کمپانی انرجایزر (Energizer) یکی از فعال ترین شرکت ها در زمینه تولید باتری و منابع انرژی است. پاوربانک های ساخت این شرکت همیشه جزو بهترین و باکیفیت ترین محصولات در بازار هستند. پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 با 20000 میلی آمپر ساعت ظرفیت یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت به شمار می رود. با استفاده از این پاور بانک و باتری لیتیوم پلیمری آن می توانید چندین بار گوشی، تبلت، موزیک پلیر و دستگاه های دیجیتال خود را شارژ کنید. ظرفیت بالای این پاور بانک باعث می شود تا بدون هیچ گونه نگرانی به سفرهای چند روزه در دل طبیعت بروید و دستگاه های دیجیتال شما هم در کنار شما باشند. با 20000 میلی آمپر ساعت ظرفیت می‌توانید حدوداً 7 بار گوشی خود را به طور کامل شارژ کنید. پاوربانک (شارژر همراه) انرجایزر مدل UE20022 از فناوری شارژ سریع پشتیبانی می کند و می تواند در کمترین زمان ممکن شارژ گوشی را پر کند. امکان شارژ دو دستگاه به صورت همزمان یکی دیگر از قابلیت های این پاور بانک انرجایزر محسوب می شود. این پاوربانک از دو درگاه خروجی با شدت جریان خروجی 2.4 آمپر و ولتاژ 5.0 ولت برخوردار است. علاوه بر این، پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 با طراحی باریک و ظریف در برابر افزایش جریان، دما و اتصال کوتاه مقاومت بالایی دارد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 

مدل UE20022
 
به دردت میخوره!
بیشتر مردم ایران با نام برند انرجایزر (Energizer) آشنایی دارند. باتری های قلمی این کمپانی، چندین سال است که در سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های لوازم برقی به فروش می‌رسد و یکی از بهترین و خوشنام ترین محصولاتی است که مورد توجه همه قرار گرفته است؛ اما این تنها بخش کوچکی از محصولات شرکت آمریکایی انرجایزر به شمار می رود.
 
پاوربانک های شرکت انرجایزر یکی دیگر از محصولات این برند محسوب می شود که با توجه به کیفیت، قیمت و طراحی منحصر به فردی که دارد، از محبوبیت بالایی برخودار است. انرجایزر توانسته با تولید پاوربانک های متنوع و با ظرفیت ها مختلف خود، در میدان رقابت با سایر شرکت های معروف و برجسته دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.
  
پاور بانک انرجایزر (Energizer UE20022) مدل UE20022 نمونه ای از محصولات این شرکت به شمار می رود که با طراحی منحصر به فرد و ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعتی خود، به رقیبی سرسخت برای سایر رقبا تبدیل شده است. قیمت مناسب و مقرون به صرفه این محصول با توجه به امکانات و ظرفیت آن یکی از مهم ترین دلایل موفقیت این محصول بوده است. با ما همراه باشید تا در ادامه به بررسی تخصصی پاور بانک انرجایزر مدل UE20022 بپردازیم. 

طراحی

پاوربانک (شارژر همراه) انرجایزر مدل UE20022 با بدنه ای پلاستیکی که با دو رنگ سرمه ای و طوسی رنگ آمیزی شده، روانه بازار شد. طراحان شرکت انرجایزر برای قاب بالای این محصول از رنگ سرمه ای مات و برای قاب زیرین از رنگ طوسی استفاده کرده اند که جلوه ای زیبا به آن داده است. در نگاه اول، ابعاد این پاوربانک است که نظر شما را به خود جلب می کند. طول و عرض این پاور بانک 161 در 84 میلی متر و ارتفاع آن 23.3 میلی متر در نظر گرفته شده است. 
 
مدل UE20022
 
وزن پاوربانک انرجایزر 460 گرم در نظر گفته شده که نسبت به ظرفیت باتری آن، وزن سبکی محسوب می شود. با توجه به این وزن کم و ابعاد متناسب این محصول، کاربران به راحتی می توانند این پاور بانک را در کیف یا جیب خود قرار داده و جا به جا کنند.
 
مهم ترین قسمت در این پاوربانک، یکی از گوشه های آن است که تمام پورت ها و امکانات این محصول، در این بخش قرار دارد. اگر به این قسمت از پاور بانک انرجایزر مدل UE20022 نگاه دقیقی بیندازید، موارد زیر را مشاهده خواهید کرد: 
 
• کلید روشن و خاموش کردن پاوربانک
• پورت خروجی USB اول 
• پورت ورودی microUSB برای شارژ خود پاور بانک
• نشانگرهای LED که میزان شارژ باقیمانده باتری پاور بانک را نشان می دهد
• پورت خروجی USB دوم 
 
مدل UE20022
 

ویژگی و قابلیت ها 

پس از اینکه نگاهی به ظاهر پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 انداختیم، نوبت به ویژگی و قابلیت های مخصوص این محصول می رسد. سازندگان این پاوربانک دو پورت خروجی از نوع USB برای شارژ دستگاه های مختلف در این محصول قرار داده اند. بنابراین کاربران می توانند از طریق این پورت ها به صورت همزمان دو گوشی موبایل، تبلت، دوربین یا سایر دستگاه های دیجیتال را شارژ کنند.
 
 از مهم ترین ویژگی های پاور بانک انرجایزر مدل UE20022 باید به شدت جریان و ولتاژ خروجی آن اشاره کرد که منجر به شارژ سریع می شود. انرجایزر برای این پاور بانک خود شدت جریان خروجی 2.4 آمپر و ولتاژ خروجی 5 ولت را در نظر گرفته است. با توجه به این ویژگی، پاور بانک انرجایزر مدل UE20022 می تواند در کم ترین زمان ممکن دستگاه های متصل شده را شارژ کند. 
 
یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد این پاور بانک ایمنی بالای آن است. کاربران با خیال راحت می توانند دو گوشی را به صورت همزمان به پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 متصل کنند و نگران هیچگونه خطری نباشند. این پاور بانک از دستگاه های متصل شده در برابر آسیب هایی نظیر نوسانات شدت جریان، ولتاژ و اتصال کوتاه محافظت می کند. علاوه بر این، به لطف وجود قابلیت مدیریت شارژ در این پاور بانک، پس از شارژ کامل گوشی، پاوربانک به طور خودکار قطع می شود تا فشاری به گوشی وارد نشود و علاوه بر این، طول عمر باتری پاوربانک افزایش پیدا کند.
 
به طور کلی، این پاور بانک در برابر شارژ اضافی از دستگاه های متصل شده محافظت می کند. نشانگرهای LED که روی بدنه پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 قرار داده شده، به طور کامل میزان شارژ باقیمانده آن را نشان می دهد. 4 نشانگر LED روی این پاور بانک تعبیه شده که هرکدام از آنها نشان دهنده میزان بخصوصی از شارژ باتری است. 
 
مدل UE20022
 
به همراه این پاور بانک یک کابل microUSB کوتاه عرضه شده تا کاربران برای شارژ پاوربانک بتوانند از آن استفاده کنند. این کابل خیلی کوتاه است و به همین دلیل در هنگام شارژ پاور بانک باید آن را در نزدیکی پریز برق قرار بدهید یا از کابلی بلندتر برای این کار استفاده کنید. برای روشن و خاموش کردن پاور بانک انرجایزر مدل UE20022 باید از تنها کلیدی که روی بدنه این محصول قرار داده شده استفاده کنید. با یک بار فشردن این کلید، پاور بانک و نشانگرهای LED آن روشن می شود. برای خاموش کردن این محصول کافی است دو بار پشت سر هم، کلید پاوربانک را فشار بدهید. 

عملکرد

برای بررسی عملکرد پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 باید روی سرعت شارژ، قابلیت شارژ همزمان و ظرفیت آن تست های کارشناسی انجام داد. ظرفیت اسمی این پاور بانک 20000 میلی آمپر ساعت در نظر گرفته شده که مانند همه پاوربانک های با این ظرفیت، حدود 15 تا 16 هزار میلی آمپر ساعت به صورت عملی در اختیار کاربران قرار می گیرد.
 
با توجه به بررسی های کارشناسان پلازا در خصوص میزان شارژ پاور بانک انرجایزر مدل UE20022 می توان گفت که این پاوربانک می تواند گوشی آیفون 7 را حدوداً 7 بار به طور کامل شارژ کند که عملکرد فوق العاده ای است. البته اگر گوشی هایی با باتری بزرگ تر داشته باشید، بالطبع این تعداد کمتر می شود. موضوع دیگری که در خصوص عملکرد پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 باید گفته شود، مدیریت هوشمند شارژ در آن است. اگر دو گوشی به صورت همزمان به خروجی پورت های USB این پاوربانک متصل کنید، با توجه به نوع گوشی، باتری و قدرت پردازنده آن، پاور بانک شدت جریان بخصوصی را اعمال می کند تا کمترین آسیب و سریع ترین زمان برای شارژ در اختیار شا قرار بگیرد.
 
مدل UE20022
 

نتیجه گیری 

پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 با قابلیت های منحصر به فردی که دارد، قطعاً یکی از محبوب ترین پاوربانک هایی است که در بازار وجود دارد. این پاوربانک با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعتی خود خیال کاربران را از همه لحاظ راحت می کند؛ کاربران می توانند با این پاور بانک حداقل 8 بار گوشی های هوشمند خود را به طور کامل شارژ کنند.
بنابراین برای سفرهای چند روزه در دل طبیعت این پاوربانک به کمک همه می آید. علاوه بر این، به دلیل وجود دو پورت خروجی USB روی این پاوربانک، امکان شارژ همزمان دو گوشی با آن وجود دارد. پاور بانک انرجایزر مدل UE20022 از قابلیت شارژ هوشمند بهره می برد که شدت جریان و ولتاژ خروجی را با توجه به دستگاه متصل شده، تنظیم می کند.
طراحی زیبای بدنه، استفاده از رنگ های جذاب و محافظت از دستگاه های متصل شده در برابر نوسانات شدت جریان و ولتاژ از دیگر ویژگی های برجسته این محصول به شمار می رود. در کنار تمام ویژگی های برجسته و مثبت پاور بانک انرجایزر مدل UE20022 قیمت مناسب و مقرون به صرفه آن را هم که در نظر بگیرید، این محصول به اولین انتخاب شما تبدیل خواهد شد. 
 
مدل UE20022مدل UE20022
بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
23.3 × 84 ×161 میلی متر
وزن
460 گرم
جنس
پلاستیک ABS
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
2.0 آمپر
قابلیت شارژ سریع
دارد
ولتاژ خروجی شارژ سریع
5 ولت
شدت جریان خروجی شارژ سریع
2.4 آمپر
دکمه روشن / خاموش
تعداد درگاه خروجی
2 عدد ، USB
شارژ همزمان
2 دستگاه
ظرفیت
20000 میلی آمپر ساعت
دارای
نشانگر LED ، جهت نمایش وضعیت شارژ
محافظت شده در برابر
نوسانات جریان ، ولتاژ اضافی ، اتصال کوتاه ، افزایش دما ، شارژ اضافی
سازگار با
موبایل ، تبلت ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دیجیتال
سایر مشخصات
مدیریت هوشمند شارژ دارای استانداردهای CE، MSDS و FCC
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک انرجایزر مدل UE20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید