هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT
Havit HV-H2561BT Bluetooth Headset
{p:{id:"4592",et:"Havit HV-H2561BT Bluetooth Headset",pt:"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT",u:"/Product/4592",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=26727&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 215000
بارگذاری ...

هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT

Havit HV-H2561BT Bluetooth Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":4235,"idf":true,"p":{"up":1420,"fs":215000.0,"bs":252900.0,"dp":14.0,"pcc":10},"np":{"fs":204300.0,"bs":252900.0,"dp":19.0,"pcc":10},"vv":[{"vid":1007,"id":48,"t":"قرمز","gdt":1,"cc":"FF0000"},{"vid":1047,"id":236,"t":"گارانتی 1 ساله مارون","gdt":5,"cc":""}]},{"id":4234,"p":{"up":1420,"fs":215000.0,"bs":252900.0,"dp":14.0,"pcc":10},"np":{"fs":204300.0,"bs":252900.0,"dp":19.0,"pcc":10},"vv":[{"vid":1007,"id":285,"t":"طوسی","gdt":1,"cc":"E8E8E8"},{"vid":1047,"id":236,"t":"گارانتی 1 ساله مارون","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":26727,"t":"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-1?defaultImage=1&mediaId=26727&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-1?defaultImage=1&mediaId=26727&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-1?defaultImage=1&mediaId=26727&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"},"imc":true},{"id":13978,"t":"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-2?defaultImage=1&mediaId=13978&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-2?defaultImage=1&mediaId=13978&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-2?defaultImage=1&mediaId=13978&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":13979,"t":"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-3?defaultImage=1&mediaId=13979&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-3?defaultImage=1&mediaId=13979&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-3?defaultImage=1&mediaId=13979&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":41277,"t":"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-4?defaultImage=1&mediaId=41277&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-4?defaultImage=1&mediaId=41277&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-4?defaultImage=1&mediaId=41277&size=500","tv":{"id":285,"t":"طوسی","cc":"E8E8E8"}},{"id":26725,"t":"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-5?defaultImage=1&mediaId=26725&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-5?defaultImage=1&mediaId=26725&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-5?defaultImage=1&mediaId=26725&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":33092,"t":"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-6?defaultImage=1&mediaId=33092&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-6?defaultImage=1&mediaId=33092&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-6?defaultImage=1&mediaId=33092&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":33093,"t":"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-7?defaultImage=1&mediaId=33093&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-7?defaultImage=1&mediaId=33093&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-7?defaultImage=1&mediaId=33093&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":33094,"t":"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT - 8","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-8?defaultImage=1&mediaId=33094&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-8?defaultImage=1&mediaId=33094&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-8?defaultImage=1&mediaId=33094&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":33095,"t":"هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT - 9","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-9?defaultImage=1&mediaId=33095&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-9?defaultImage=1&mediaId=33095&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-h2561bt-9?defaultImage=1&mediaId=33095&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT

امتیاز کارشناس پلازا
کیفیت پخش صدا
7
کیفیت ساخت
7
ارزش خرید نسبت به قیمت
7
ارگونومی
7
قابلیت ها
6
نقاط مثبت
قرارگیری راحت بر روی گوش در طولانی مدتپخش صدای مناسب
summary description icon
هدست های شرکت هویت (HAVIT) همیشه یکی از بهترین ها در بازار هستند. این شرکت هدست بلوتوث مدل HV-H2561BT خود را با ویژگی های منحصر به فردی به بازار عرضه کرده است. با استفاده دکمه هایی که روی این هدست قرار دارد، کاربران می توانند درجه صدا و پخش آهنگ ها را کنترل کنند. در حین گوش دادن به موسیقی، می توان به تماس های دریافتی موبایل نیز پاسخ داد. برد مفید این هدست تا 10 متر است. در هدست مدل HV-H2561BT باتری قدرتمند 250 میلی آمپر ساعتی قرار داده شده که قابلیت نگهداری شارژ در حالت استندبای تا 100 ساعت را دارد. اگر به صورت مدام با این هدست بلوتوث آهنگ گوشی بدهید یا مکالمه کنید، شارژ آن تا 4 ساعت پاسخگوی نیاز شما است. این هدست بلوتوث از کارت حافظه TF نیز پشتیبانی می کند و برای انواع گوشی های هوشمند، تبلت ها و پخش کننده های دیجیتال خانگی مناسب است. قطر اسپیکرهایی که روی گوش کاربران قرار می گیرد 40 میلی متر است. یکی از برجسته ترین ویژگی‌های این هدست بلوتوث زمان سریع شارژ آن است. این هدست در کمتر از 2 ساعت به طور کامل شارژ می شود.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT

نقد و بررسی هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT

مدل HV-H2561BT
 
زیبا و دلنشین! 
همه کسانی که در خانه از دستگاه های دیجیتالی نظیر کامپیوتر، لپ تاپ، تلویزیون و سایر پخش کننده های صوتی و تصویری استفاده می کنند، برای یک بار هم که شده،  گوش دادن به موسیقی با هدست و هدفون را تجربه کرده اند. این روزها با توجه به آلودگی صوتی محیط و مشغله فراوانی که مردم را به خود سرگرم کرده، وجود یک هدست با کیفیت که گوش دادن به موسیقی را لذت بخش تر کند، قطعاً پیشنهاد خوبی است.
 
کمپانی هویت (Havit) با عرضه هدست بلوتوث مدل HV-H2561BT این نیاز کاربران را برطرف کرده است. هویت یکی از موفق ترین برندهایی است که چندین سال است به صورت تخصصی در زمینه تولید لوازم جانبی دیجیتال فعالیت می کند. این برند چینی هدست های متنوع و با کاربردهای مختلفی را تولید و روانه بازار کرده که با توجه به قیمت و کیفیت بالای این هدست ها، برند هویت به یکی از محبوب ترین ها در ایران تبدیل شده است. هدست بلوتوث مدل HV-H2561BT نمونه ای از این هدست های با کیفیت است. طراحی منحصر به فرد، وزن سبک، کیفیت و حجم صدای فوق العاده و قابلیت های متعددی که این هدست بلوتوث دارد، از مهم ترین دلایل محبوبیت آن محسوب می شود. با ما همراه باشید تا در ادامه به نقد و بررسی تخصصی این هدست بلوتوث هویت بپردازیم. 

طراحی

مدل HV-H2561BT
 
در این قسمت به صورت ویژه در خصوص شکل ظاهری و طراحی هدست هویت مدل HV-H2561BT بحث می کنیم. طراحان شرکت هویت برای ساخت این هدست به طول کامل از پلاستیک سخت و براق استفاده کرده اند. مواد اولیه پلاستیکی که برای ساخت بدنه این هدست بلوتوث استفاده شده از کیفیت بالایی برخوردار است که با لمس هدست می توان این موضوع را متوجه شد. هدست بلوتوث مدل HV-H2561BT در رنگ های مشکی، سفید، طوسی و قرمز تولید شده که نمونه طوسی آن برای نقد و بررسی در اختیار ما قرار دارد. استفاده از لوگوی هوکو و حلقه ای به رنگ نقره روی کاپ های هدست، از دیگر ویژگی های ظاهری آن محسوب می شود. به نظر می رسد. هویت تلاش زیادی کرده تا این هدست را به شکل مدرن طراحی کند. 
 
هویت از چرم مصنوعی برای پوشش روی اسپیکر هدست بهره برده است. این روکش چرمی سیاه رنگ کیفیت بالایی دارد و با قرار گرفتن و تماس با گوش کاربران، حس خوبی را به آن ها منتقل می کند. وجود این روکش چرمی باعث شده که کاربران به راحتی بتوانند تا چندین ساعت از این هدست بلوتوث استفاده کنند. از سوی دیگر، در قسمت زیرین هدبند های هدست مدل HV-H2561BT هم از چرم مصنوعی و فوم استفاده شده که حالت نرمی به آن داده تا در تماس به سر کاربران ایجاد مزاحمت نکند.
کلیدهایی روی کاپ چپ هدست بلوتوث مدل HV-H2561BT قرار داده شده که هرکدام از آنها وظیفه ای دارد. این کلیدها (از بالا به پایین) عبارت اند از: 
 
 1. کلید FM/MP3: این کلید که در بالاترین قسمت کاپ سمت چپ هدست هویت مدل HV-H2561BT قرار داده شده، وظیفه تغییر حالت (Mode) را بر عهده دارد. شما می توانید از طریق این کلید بین حالت های مختلف هدست نظیر بلوتوث، رادیو، کارت حافظه TF و AUX جا به جا شوید. کافی است یک بار و به صورت کوتاه این کلید را فشار بدهید. 
 
مدل HV-H2561BT
 
2. کلید V : این کلید در حالت های مختلف، کاربردهای متفاوتی دارد. با یک بار فشردن این کلید شما می توانید به آهنگ یا شبکه رادیویی بعدی بروید. اما اگر این کلید فشار داده و چند ثانیه نگه دارید، ولوم صدای هدست افزایش پیدا می کند که این افزایش صدا در تمام حالت ها ( بلوتوث، رادیو و ... ) به وجود می آید. 
 
3. کلید پخش: با استفاده از این کلید شما می توانید کنترل پخش موسیقی را در دست داشته باشید و هروقت که خواستید آن را قطع کنید. اما این تمام قابلیت های کلید پخش نیست. با استفاده از این کلید کاربران می توانند به تماس های ورودی موبایل خود پاسخ بدهند. البته با 2 ثانیه نگه داشتن این کلید، رد تماس داده می شود و با دو بار فشردن همین کلید آخرین تماس ورودی با گوشی شما، شماره گیری می شود. در حالت رادیو، با یک بار فشردن کلید پخش، کانال های رادیویی به طور خودکار جستجو و سپس ذخیره می شود. 
 
4. کلید V- : برای کاهش ولوم صدای هدست می توانید از این کلید استفاده کنید. کافی است کلید V- را فشرده و نگه دارید. با یک بار فشردن این کلید، به آهنگ قبلی یا شبکه رادیویی قبلی منتقل می شوید. 
 
5. کلید خاموش و روشن: همان طور که از نام این کلید مشخص است، با استفاده از این کلید می توانید هدست را خاموش یا روشن کنید. 

ویژگی و قابلیت ها 

مهم ترین ویژگی هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT را می توان قابلیت پشتیبانی آن از فناوری بلوتوث دانست. البته باید توجه داشته باشید که این هدست از بلوتوث نسخه 3.0 پشتیبانی می کند و در هنگام خرید به این موضوع دقت کنید. کافی است به قسمت تنظیمات بلوتوث گوشی موبایل بروید و به دنبال نام "HV-H2561BT" باشید. با انتخاب این نام، آهنگی در هدست شما پخش می شود که نشان از اتصال به بلوتوث گوشی دارد. برد مفید بلوتوث این هدست تا 10 متر ارزیابی شده و شما تا این فاصله می توانید از آن استفاده کنید. 
 
مدل HV-H2561BT
 
از دیگر ویژگی های برجسته هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT می توان به قابلیت تنظیم ارتفاع آن اشاره کرد. این قابلیت به شما اجازه می دهد تا اندازه هدست را با توجه به ابعاد سر خود تنظیم کنید. در ضمن می توانید از این هدست برای کودکان یا افراد بزرگسال هم استفاده کنید. 
 
قابلیت استفاده از کابل برای اتصال هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT به کامپیوتر، گوشی موبایل یا سایر دستگاه های دیجیتال از دیگر ویژگی های آن به شمار می رود. به همراه هدست مدل HV-H2561BT یک کابل AUX با طول 1 متر عرضه شده که کاربران از آن برای اتصال هدست به سایر دستگاه های دیجیتال می توانند استفاده کنند. 
 
پشتیبانی از رادیو و کارت حافظه TF از دیگر ویژگی های جالب هدست هویت به شمار می رود. در واقع شما با استفاده از این هدست می توانید به برنامه های رادیویی دلخواه خود گوش بدهید و یا آهنگ های ذخیره شده در کارت حافظه را بشنوید. البته با بررسی های تیم پلازا متوجه شدیم که جستجو و پخش کانال های رادیویی در این هدست بسیار ضعیف است و باید در موقعیت مکانی مناسبی ثابت باشید تا بتوانید رادیو بشنوید. 

عملکرد

در بخش عملکرد های هدست بلوتوث مدل HV-H2561BT باید به ویژگی های سخت افزاری این محصول اشاره کنیم. خوب است بدانید که این هدست بلوتوث به یک اسپیکر 40 میلی متری از نوع دینامیک مجهز است که کیفیت و حجم صدای مطلوبی را به گوش کاربران می رساند. تیم کارشناسان پلازا این موضوع را تایید می کنند که کیفیت و حجم صدای هدست مدل HV-H2561BT در حالت ماکسیمم و مینیمم بسیار خوب بوده و از وضوح بالایی برخوردار است.
 
مدل HV-H2561BT
 
 از سوی دیگر، یک باتری 250 میلی آمپر ساعتی درون این هدست قرار داده شده که برای شارژ کامل به مدت زمانی معادل 2 ساعت زمان نیاز دارد. پس از این مدت کاربران می توانند تا 4 ساعت به طور مداوم از هدست استفاده کرده و موسیقی بشنوند. البته این مدت، برای استفاده مداوم در نظر گرفته شده و در حالت نرمال، شارژ هدست تا چندین روز دوام می آورد. 

نتیجه گیری

با توجه به نقد و بررسی کارشناسان پلازا هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT از لحاط ظاهری، طراحی و سخت افزاری بسیار مطلوب ارزیابی شده است. اگر شما هم از جمله کاربرانی هستید که کیفیت و حجم صدایی که از هدست می شنوید برای شما اهمیت ویژه ای دارد، هدست مدل HV-H2561BT قطعاً انتخاب مناسبی خواهد بود. طراحی زیبا و مدرن، وزن کم، قابلیت تنظیم ارتفاع، استفاده از کاپ های چرمی و پشتیبانی از فناوری بلوتوث، رادیو، کارت حافظه و AUX از مهم ترین ویژگی های این هدست محسوب می شود. از سوی دیگر، تیم فروش پلازا قیمتی ارزان، با تخفیف ویژه و گارانتی معتبر برای این هدست ارائه داده تا رضایت مشتریان را به طور کامل جلب کند. 
 
مدل HV-H2561BTمدل HV-H2561BT
بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT
مشخصات فیزیکی
وزن
148 گرم
جنس
پلاستیک ، چرم مصنوعی
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
باسیم ، بی سیم
رابط
بلوتوث ، کارت حافظه TF ، جک 3.5 میلی متری
نسخه بلوتوث
3.0
رادیو
دکمه
کنترل صدا ، پاسخگویی تماس ، کنترل موسیقی ، روشن / خاموش ، FM/MP3
برد مفید
10 متر
طول کابل
1 متر
منبع تغذیه
باتری
ظرفیت باتری
250 میلی آمپر ساعت
مدت زمان شارژ
2 ساعت
مدت زمان پخش موسیقی
4 ساعت
نگهداری شارژ برای مکالمه
4 ساعت
نگهداری شارژ در حالت استندبای
100 ساعت
سازگار با
موبایل ، تبلت ، کامپیوتر ، لپ تاپ ، دستگاه های دیجیتال ، دستگاه های دارای بلوتوث
اقلام همراه
دفترچه راهنما ، کابل شارژ ، کابل AUX
سایر مشخصات
استفاده راحت در طولانی مدت طراحی ارگونومیک تنظیم ارتفاع بازوها
مشخصات هدفون
قطر درایور
40 میلی‌ متر
مشخصات میکروفن
میکروفن
داخلی ، جهت پاسخگویی به تماس
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست بلوتوث هویت مدل HV-H2561BT

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید