هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301
Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset
{p:{id:"5005",et:"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset",pt:"هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301",u:"/Product/5005",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=37079&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 100000
بارگذاری ...

هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301

Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":4855,"idf":true,"p":{"up":620,"fs":100000.0,"bs":133300.0,"dp":24.0,"pcc":4},"np":{"fs":95400.0,"bs":133300.0,"dp":28.0,"pcc":4},"vv":[{"vid":1007,"id":40,"t":"سبز","gdt":1,"cc":"008000"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":4850,"p":{"up":620,"fs":100000.0,"bs":133300.0,"dp":24.0,"pcc":4},"np":{"fs":95400.0,"bs":133300.0,"dp":28.0,"pcc":4},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":37079,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=37079&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=37079&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=37079&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":36983,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36983&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36983&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36983&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36984,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36984&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36984&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36984&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36985,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36985&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36985&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36985&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36982,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36982&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36982&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36982&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36987,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36987&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36987&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36987&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36986,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36986&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36986&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=36986&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":16786,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16786&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16786&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16786&size=500","tv":{"id":55,"t":"نارنجی","cc":"FA8100"},"imc":true},{"id":16787,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16787&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16787&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16787&size=500","tv":{"id":55,"t":"نارنجی","cc":"FA8100"}},{"id":16844,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16844&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16844&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16844&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"},"imc":true},{"id":16784,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16784&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16784&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=16784&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":39368,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39368&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39368&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39368&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39369,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39369&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39369&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39369&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39370,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39370&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39370&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39370&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39371,"t":"Venous PV-HBT301 BLuetooth Headset","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39371&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39371&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/venous-pv-hbt301-bluetooth-headset?defaultImage=1&mediaId=39371&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301

summary description icon
گوش دادن به موسیقی با هدستی پیشرفته و با کیفیت، لذت این کار را چندین برابر می کند. هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301 تمام امکاناتی که از یک هدست انتظار دارید را در اختیار شما قرار می دهد. این هدست در کنار طراحی زیبا و منحصر به فرد خود، به تمام دستگاه های دیجیتالی که دارای جک 3.5 میلی متری یا فناوری بلوتوث هستند، متصل می شود. با استفاده از این هدست می توانید علاوه بر موسیقی، به رادیو گوش داده و در عین حال تماس های ورودی گوشی خود را پاسخ بدهید. شرکت ونوس در طراحی این هدست سنگ تمام گذاشته و از یک دکمه مخصوص پاسخگویی به تماس و میکروفنی حرفه ای استفاده کرده است. اگر قابلیت های سخت افزاری هدست برای شما اهمیت دارد، پس خوب است بدانید که هدست Venous PV-HBT301 حساسیت 108 دسی بل و امپدانس 32 اهمی دارد و فرکانس پاسخگویی آن در محدوده شنوایی انسان است.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301

هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301

هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301
 
از یک هدست چه امکاناتی انتظار دارید؟ کیفیت و حجم صدای خوب، طراحی زیبا، قیمت مناسب، پشتیبانی از کارت حافظه و بلوتوث، بازوهای تاشونده و قابل تنظیم. همه‌ی این ویژگی‌ها در هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301 وجود دارد. در واقع، هرچیزی که از یک هدست بخواهید در این محصول قرار داده شده تا کاربران با هزینه‌ی کمتر، هدست بلوتوثی با کیفیت بالا خریداری کنند. 
 
از همین اول باید بگوییم که ونوس (Venous) یک شرکت چینی است. این کمپانی طیف وسیعی از محصولات دیجیتال نظیر هدفون و هدست، هندزفری، کیبورد، موس و اسپیکر تولید و روانه‌ی بازار کرده است. هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301 یکی از چند مدل هدست این کمپانی به شمار می رود که به دلیل امکانات فوق العاده و قیمت ارزان از محبوبیت بالایی برخوردار است. کاربران می توانند از طریق بلوتوث، AUX یا کارت حافظه آهنگ‌های دلخواه خود را به این هدست منتقل کرده و سپس بشنوند. قابلیت پاسخگویی به تماس و پشتیبانی از رادیو از دیگر ویژگی‌های این محصول به شمار می رود. در ادامه قصد داریم ویژگی‌های فنی این محصول را به دقت بررسی کنیم. همراه ما باشید. 

طراحی هدست بلوتوث ونوس PV-HBT301

با یک هدست کوچک، سبک و ظریف طرف هستیم. هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301 با بدنه‌ای از جنس پلاستیک ساخته شده است. جنس قاب بیرونی کاپ‌های راست و چپ از کیفیت بالایی برخوردار است و نواری نقره‌ای روی آن‌ها کشیده شده است. قبل از اینکه  بیشتر در خصوص ویژگی‌های ظاهری این هدست صحبت کنیم، اجازه بدهید ببینیم درون جعبه‌ی آن چه چیزهایی در انتظار ماست. 
 
در یک نگاه
اقلام موجود در جعبه: 
هدست PV-HBT301
کابل AUX
کابل شارژ MicroUSB
دفترچه راهنما
 
کمپانی ونوس هدست مدل PV-HBT301 را در رنگ‌های متنوعی تولید و روانه‌ی بازار کرده که از این میان می توان به رنگ‌های نارنجی، سبز، سفید و صورتی اشاره کرد. البته هدستی که برای نقد و بررسی در اختیار ما قرار گرفته، نسخه‌ی مشکی است. پس از باز کردن جعبه‌ی مثلثی شکل این هدست، وزن کم و اندازه‌ی کوچک آن نظر ما را به خود جلب کرد. با اینکه اندازه‌ی قسمت داخلی سر گوشی‌ها بزرگ‌تر از قاب بیرونی آن است اما در کل باید این هدست را در دسته‌ی هدست‌های کوچک دسته بندی کرد. 
 
هدست ونوس مدل PV-HBT301
 
روی کاپ‌ها و سرتاسر هدبند این هدست با روکشی از جنس چرم مصنوعی پوشانده شده است. چرم به کار رفته برای این هدست بسیار با کیفیت است و این موضوع را با لمس کردن آن متوجه خواهید شد. از سوی دیگر، کاپ‌های راست و چپ از طریق یک میله‌ی آلومینیومی نازک به یکدیگر متصل شده اند. این میله از استحکام بالایی برخوردار است. 
 
تمام امکانات هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301 روی کاپ سمت چپ قرار دارد. در ضمن باید به این نکته هم اشاره کنیم که حروف R و L روی کاپ‌ها حک شده تا کاربران بدانند کدام کاپ برای گوش راست و کدام برای گوش چپ است. در این بخش تمام مواردی که روی کاپ سمت چپ وجود دارد را معرفی می کنیم که عبارت است از: 
 
کلید چندکاره (کنترل پخش موسیقی / کنترل ولوم صدا / تغییر کانال‌های رادیویی/ تغییر حالت)
کلید روشن و خاموش کردن  هدست 
کلید پاسخگویی به تماس (روی قاب بیرونی کاپ قرار دارد) 
درگاه AUX
درگاه MicroUSB (برای شارژ کردن هدست) 
شیار کارت حافظه TF 
چراغ LED
 
همان طور که گفتیم به همراه این هدست یک کابل AUX  و یک کابل MicroUSB هم عرضه شده که اولی برای اتصال گوشی یا کامپیوتر به هدست و دومی برای شارژ کردن هدست قابل استفاده است. پیشنهاد می کنیم برای شارژ هدست حتما از همین کابل استفاده کنید تا آسیبی به آن وارد نشود. 

امکانات هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301

فوق العاده است! اینکه یک هدست بی سیم و ارزان، امکانات متعددی داشته باشد واقعاً فوق العاده است. در این بخش برخی از ویژگی‌ها و امکانات هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301 را به شما معرفی می کنیم که عبارت اند از: 
 
مجهز به میکروفن: هدست بلوتوث Venous PV-HBT301 برای پاسخگویی به تماس‌های ورودی گوش به میکروفن مجهز شده است. حفره‌ی کوچکی روی کاپ سمت چپ در کنار کلید پاور دیده می‌شود که همان ورودی صدای میکروفن است. به لطف وجود این میکروفن و کلید مخصوصی که روی بدنه هدست تعبیه شده شما می توانید به راحتی به تماس های موبایل خود پاسخ بدهید.
 
هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301
 
پشتیبانی از کارت حافظه: اگر به بالای کاپ سمت چپ این هدست نگاهی بیندازید، شیار کارت حافظه را مشاهده می‌کنید. بنابراین پس از خرید هدست، یک مموری کارت مخصوص آن تهیه کنید و آهنگ‌های مورد علاقه‌تان را در آن ذخیره کنید. حالا با اتصال مموری به هدست، دیگر نیاز به هیچ دستگاه دیگری (موبایل یا کامپیوتر) نخواهید داشت و در مصرف باتری هدست هم صرفه جویی بیشتری می شود. 
 
بازوهای تاشونده و قابل تنظیم: طراحی ارگونومیک بدنه‌ی این هدست باعث شده که به راحتی روی گوش قرار بگیرد. طراحان کمپانی ونوس از قابلیت بازوهای تا شونده در این هدست استفاده کرده اند تا کاربران بتوانند هدست را جمع کرده و درون کیف یا چمدان خود قرار بدهند. علاوه بر این، شما می توانید اندازه هدست را با توجه به اندازه‌ی سر خود کوچک یا بزرگ کنید. این قابلیت از طریق میله‌ی آلومینیومی که بالای هرکدام از کاپ‌ها قرار داده شده به وجود آمده است. 
 
هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301
 
پشتیبانی از رادیو: هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301 از پخش رادیو هم پشتیبانی می کند. کافی است کلید چندکاره‌ی هدست را چند ثانیه نگه دارید تا از حالت پخش بلوتوث به حالت FM یا رادیو برود. حالا باید کانال‌های رادیویی را جستجو کرده و ذخیره کنید. برای این کار پیشنهاد می‌کنیم دفترچه راهنمایی که به همراه این محصول عرضه شده را مطالعه کنید. البته این نکته را هم بگوییم که ما نتوانستیم موج رادیویی مورد نظرمان را با این هدست پیدا کنیم. 
 
دارای درگاه AUX: ساده‌ترین راه انتقال موسیقی از گوشی به هدست، استفاده از کابل AUX است. با این کار هم باتری گوشی  کمتر مصرف می شود و هم باتری خود هدست. خوشبختانه ورودی AUX یا همان جک 3.5 میلی متری در این هدست تعبیه شده است. 

کیفیت صدای هدست ونوس مدل PV-HBT301

حجم صدایی که توسط هدست ونوس مدل PV-HBT301 تولید می شود خیلی زیاد است. این موضوع به دلیل وجود اسپیکرهایی با قطر درایور 40 میلی متر ایجاد شده است. البته حجم بالای صدا همیشه به معنی کیفیت بالا هم نیست. اگر ولوم صدای هدست را روی درجه‌ی متوسط قرار بدهید، کیفیت صدای مطلوبی به گوش می رسد اما اگر روی درجات آخر قرار بدهید، صداهای زیر و بم در هم ترکیب می‌شوند و این موضوع روی کیفیت صدا تاثیر منفی می گذارد. 
 
هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301
 
جالب است که روی جعبه و درون دفترچه‌ی این محصول هیچ اشاره‌ای به ظرفیت باتری نشده و به همین دلیل نمی‌توانیم عدد دقیقی برای آن ذکر کنیم. البته روی جعبه اشاره‌هایی به ماندگاری باتری شده است؛ به عنوان مثال ماندگاری باتری هدست در حالت پخش موسیقی یا گوش دادن به رادیو تا 10 ساعت نوشته شده است که ما نمی‌توانیم این موضوع را با اطمینان تایید کنیم. 

نتیجه‌گیری

در یک جمع‌بندی کلی می توان هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301 را یک محصول با کیفیت، ارزان قیمت و مخصوص همه‌ی سلیقه‌ها دانست. تنوع رنگ یکی از دلایلی است که باعث شده هرکس با هر سلیقه‌ای بتواند با این هدست ارتباط برقرار کند. پشتیبانی از بلوتوث، رادیو و برخورداری از شیار کارت حافظه و ورودی AUX از دیگر ویژگی‌هایی است که بر جذابیت‌های این هدست افزوده است. علاوه بر این، به لطف وجود میکروفن داخلی، کاربران می توانند با فشردن تنها یک کلید هدست، پاسخگوی تماس‌های ورودی خود باشند. بنابراین از خرید هدست بی سیم ونوس مدل PV-HBT301 با توجه به قیمت ارزان و امکانات متعدد آن قطعاً پشیمان نخواهید شد. 
بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301
مشخصات فیزیکی
ابعاد
18x 14 x 7 میلی متر
وزن
125 گرم
جنس
پلاستیک ، چرم مصنوعی ، آلومینیوم
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
باسیم ، بی سیم
رابط
بلوتوث ، کارت حافظه TF ، جک 3.5 میلی متری
رادیو
دکمه
پاسخگویی تماس ، روشن / خاموش ، چندکاره (کنترل صدا / کنترل موسیقی)
شارژ باتری توسط
درگاه MicroUSB
بازوهای تاشونده
نشانگر LED
دارد
دستور صوتی
ندارد
راهنمای صوتی
دارد ، اعلام وضعیت اتصال
سازگار با
موبایل ، تبلت ، کامپیوتر ، لپ تاپ ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دیجیتال ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دارای درگاه 3.5 میلی متری
اقلام همراه
کابل AUX
سایر مشخصات
تنظیم ارتفاع بازوها
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
20 هرتز تا 20 هزار هرتز
امپدانس
32 اهم
حساسیت
108 دسی بل
قطر درایور
40 میلی‌ متر
مشخصات میکروفن
میکروفن
داخلی ، جهت پاسخگویی به تماس
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست بلوتوث ونوس مدل PV-HBT301

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}} {{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}} {{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}} {{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}} {{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد. در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید