هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 غیر اصل
XP Product Xp-HS956 Bluetooth Headset
{p:{id:"5401",et:"XP Product Xp-HS956 Bluetooth Headset",pt:"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956",u:"/Product/5401",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=24280&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 112500
بارگذاری ...

هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956

غیر اصل

XP Product Xp-HS956 Bluetooth Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10475,"idf":true,"p":{"up":520,"fs":112500.0,"dp":0.0,"pcc":3},"np":{"fs":108600.0,"bs":112500.0,"dp":3.0,"pcc":3},"vv":[{"vid":1007,"id":40,"t":"سبز","gdt":1,"cc":"008000"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":24280,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-1?defaultImage=1&mediaId=24280&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-1?defaultImage=1&mediaId=24280&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-1?defaultImage=1&mediaId=24280&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":24275,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-2?defaultImage=1&mediaId=24275&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-2?defaultImage=1&mediaId=24275&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-2?defaultImage=1&mediaId=24275&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":24283,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-3?defaultImage=1&mediaId=24283&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-3?defaultImage=1&mediaId=24283&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-3?defaultImage=1&mediaId=24283&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":24314,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-4?defaultImage=1&mediaId=24314&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-4?defaultImage=1&mediaId=24314&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-4?defaultImage=1&mediaId=24314&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":24284,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-5?defaultImage=1&mediaId=24284&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-5?defaultImage=1&mediaId=24284&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-5?defaultImage=1&mediaId=24284&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"}},{"id":24285,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-6?defaultImage=1&mediaId=24285&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-6?defaultImage=1&mediaId=24285&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-6?defaultImage=1&mediaId=24285&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"}},{"id":24315,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-7?defaultImage=1&mediaId=24315&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-7?defaultImage=1&mediaId=24315&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-7?defaultImage=1&mediaId=24315&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":24319,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-8?defaultImage=1&mediaId=24319&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-8?defaultImage=1&mediaId=24319&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-8?defaultImage=1&mediaId=24319&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":24317,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 9","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-9?defaultImage=1&mediaId=24317&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-9?defaultImage=1&mediaId=24317&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-9?defaultImage=1&mediaId=24317&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":24316,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-10?defaultImage=1&mediaId=24316&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-10?defaultImage=1&mediaId=24316&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-10?defaultImage=1&mediaId=24316&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":39505,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 11","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-11?defaultImage=1&mediaId=39505&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-11?defaultImage=1&mediaId=39505&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-11?defaultImage=1&mediaId=39505&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":39506,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 12","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-12?defaultImage=1&mediaId=39506&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-12?defaultImage=1&mediaId=39506&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-12?defaultImage=1&mediaId=39506&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":39507,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 13","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-13?defaultImage=1&mediaId=39507&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-13?defaultImage=1&mediaId=39507&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-13?defaultImage=1&mediaId=39507&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":39508,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 14","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-14?defaultImage=1&mediaId=39508&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-14?defaultImage=1&mediaId=39508&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-14?defaultImage=1&mediaId=39508&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":39509,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 15","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-15?defaultImage=1&mediaId=39509&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-15?defaultImage=1&mediaId=39509&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-15?defaultImage=1&mediaId=39509&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":39510,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 16","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-16?defaultImage=1&mediaId=39510&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-16?defaultImage=1&mediaId=39510&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-16?defaultImage=1&mediaId=39510&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":39511,"t":"هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956 - 17","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-17?defaultImage=1&mediaId=39511&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-17?defaultImage=1&mediaId=39511&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-xp-hs956-17?defaultImage=1&mediaId=39511&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956

summary description icon
هدست هایی که توسط کمپانی ایرانی اکس پی پروداکت (XP Product) ساخته می شود، به دلیل کیفیت بالای خود، با نمونه های خارجی قابل رقابت هستند. هدست بلوتوث مدل Xp-HS956 که توسط این کمپانی تولید شده تمام نیازهای شما برای گوش دادن به موسیقی با کیفیت را برطرف می کند. این هدست بلوتوث مقاومت بالایی در برابر رطوبت و آب دارد؛ بنابراین می توانید در روزهای بارانی آن را روی گوش خود بگذارید و در حین قدم زدن به موسیقی مورد علاقه خود گوش بدهید . این هدست از طریق بلوتوث به گوشی شما متصل می شود و تا فاصله 10 متری قابل استفاده است.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956

هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل XP-HS956

 
هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل XP-HS956
 
فرقی ندارد به دنبال هدستی برای گوش دادن به موزیک در اماکن باز شهری هستید و یا می خواهید در فضای ساکت خانه، بدون مزاحمت برای دیگران از لذت شنیدن خروجی گوشی یا تبلت خود بهره مند شوید چون هدست بلوتوث HS956 اکس پی پروداکت برای شما ساخته شده و پوشش ترکدار شگفت انگیز آن، خاص بودن را فریاد می زند. با کمک این دستگاه، تجربه شنیداری خود را از شر سیم و کابل خلاص کنید و همراه ما باشید تا از زیر و بم قابلیت های هدست مذکور، با خبر شوید. 

طراحی هدست وایرلس XP-HS956 اکس پی پروداکت

 
هدست بی سیم اکس پی پروداکت مدل XP-HS956
 
در ساخت هدست HS956 اکس پی پروداکت از ترکیب پلاستیک فشرده با پوشش ساده و ترکدار استفاده شده که به طراحی آن تازگی خاصی می بخشد و حس متفاوت بودن را برای کاربر به ارمغان می آورد. پوشش مذکور روی گوشی ها و کمان دستگاه به کار رفته و با داشتن جنس مات، انر انگشت و خش افتادگی را به این زودی نمایان نخواهد کرد. این دستگاه را می توان در رنگ های سفید، مشکی، آبی، قرمز و سبز خریداری کرد اما احتمالا مدل های سفید و مشکی، طرفداران بیشتری خواهند داشت. 
 
گوشی های گرد هدست بلوتوث HS956 در بخش داخلی دارای پوششی چرم نما هستند که در تمام مدل ها به رنگ بدنه دستگاه است و در زیر آن بالشتکی از ابر کار شده تا روی گوش کاربر راحت قرار گیرد. این ترکیب در زیر کمان هدست نیز به کار گرفته شده تا از خستگی سر جلوگیری کند و تجربه شنیداری راحت تری در اختیار کاربر خود قرار دهد. روی گوشی های دستگاه، نشانه ای برای تشخیص کانال صوتی راست یا چپ وجود ندارد و اما اکس پی پروداکت معمولا دکمه های کنترلی را روی گوشی سمت چپ نصب می کند و پس از خرید می توانید از این اصل برای تشخیص کانال های خروجی استفاده کنید.
 
هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل XP-HS956
 
گوشی های دستگاه در قاب خود، چند درجه آزادی عمل دارند تا پوشش بهتری روی گوش داشته باشند و از ایجاد فشار زیاد جلوگیری کنند و می توان اندازه کمان را برای آسایش کاربران گوناگون، به دلخواه کم یا زیاد کرد. در طراحی هدست HS956 از مفصل هایی استفاده شده که به آن امکان تا کردن گوشی ها را می دهد و پس از این کار می توان دستگاه را آسان تر در کیف یا کوله پشتی جای داد. در این حال بهتر است یک کیسه پارچه ای نیز تهیه کرد تا خودکار، کلید یا وسایل تیز دیگر به دستگاه آسیب نرساند. 
 
هدست وایرلس XP-HS956 اکس پی پروداکت
 
روی گوشی سمت چپ می توان کانکتورهای دستگاه را مشاهده کرد و یک LED دورنگ نیز وضعیت هدست را به کاربر گزارش می دهد. شارژ باتری داخلی هدست HS956 با کانکتور microUSB انجام می شود و یک شیار مخصوص کارت حافظه microSD نیز در کنار آن به چشم می خورد. نکته جالب و کاربردی در این هدست، وجود یک جک 3.5 میلی متری است که امکان کاربرد آن را همانند یک هدفون سیمی ممکن می سازد اما باید بدانید که در این حالت نیز دستگاه به باتری داخلی خود متکی است و باید انرژی آن را تامین کرد. 
 
دکمه های کنترلی دستگاه نیز روی گوشی سمت چپ نصب شده اند و با وجود تعداد کم، قابلیت های زیادی به آن می دهند. دکمه روشن و خاموش دستگاه را می توان برای پخش و توقف آهنگ و برقراری یا  رد تماس تلفنی استفاده کرد و انتخاب منبع صوتی نیز با کمک دکمه ای انجام می شود که رادیوی دستگاه را نیز فعال می کند. در نهایت به دکمه های جلو و عقب بردن آهنگ می رسیم که نگه داشتن آن ها برای تنظیم حجم صدا نیز به کار می رود و کنترل دستگاه را بسیار ساده و خلاصه می کند. 

ویژگی ها و قابلیت های هدست بی سیم XP-HS956 اکس پی پروداکت

 
هدست وایرلس XP-HS956 اکس پی پروداکت
 
شیار کارت حافظه: اگر باتری گوشی شما زود به زود تمام می شود و یا روی آن حافظه کافی برای ذخیره موزیک ندارید، می توانید آلبوم های دلخواه خود را روی یک کارت microSD ریخته و به عنوان یک آرشیو قابل حمل، درون بدنه هدست HS956 قرار دهید. اگر در نامگذاری پوشه های داخل کارت حافظه دقت به خرج دهید و آن ها را به ذهن بسپارید، می توانید به صورت ذهنی، درون این مجموعه مسیریابی کنید. 
 
رادیوی FM: برنامه های رادیویی مخاطبان خاص خود را دارند و با خرید هدست HS956، از این نظر هم تامین خواهید بود. پس از قرار دادن دستگاه روی حالت رادیو، کافیست دکمه روشن و خاموش را بزنید تا جستجوی ایستگاه های رادیویی به صورت خودکار شروع شود و پس از آن می توان با زدن دکمه های جلو و عقب، ایستگاه دلخواه را یافت و با نگه داشتن دکمه های مذکور، حجم صدا را تغییر داد. 
 
هدست وایرلس اکس پی پروداکت مدل XP-HS956
 
برقراری تماس تلفنی: ارتباط بلوتوث برای کاربران هدست های امروزی، مزیت تماس تلفنی را نیز دارد و در صورت زنگ خوردن گوشی هنگام گوش دادن به موزیک می توان با دکمه روشن و خاموش هدست HS956 تماس تلفنی را پذیرفت و یا رد کرد. 
 
جک 3.5 میلی متری صوتی: با اینکه هدست HS956 افرادی را هدف گرفته که از سیم و کابل منتفرند اما گاه ممکن است با دستگاهی از عهد قدیم مواجه شویم که فاقد بلوتوث است و اینجاست که جک 3.5 میلی متری نصب شده روی بدنه این هدست، به کمک کاربر می شتابد. با کمک یک کابل AUX می توان صدای خروجی از هر منبع صوتی را به دستگاه HS956 ارسال کرد و از حجم و شفافیت صدای آن بهره مند شد و در این حال، فشار کمتری نیز روی باتری آن وارد می شود. 
 

عملکرد هدست بلوتوث XP-HS956 اکس پی پروداکت

 
هدست بیسیم اکس پی پروداکت مدل XP-HS956
 
درون گوشی های هدست HS956 اکس پی پروداکت، واحد های محرکه ای با قطر 40 میلی متر نصب شده که دارای امپدانس 32 اهم، گستره پاسخگویی 12 هرتز تا 22 کیلوهرتز و حساسیت 108 دسی بل هستند و می توانند 50 میلی وات قدرت ورودی را تحمل کنند. قدرت خروجی هدست HS956 بسیار بالا است و در هنگام کار با آن باید اصل 60/60 سلامتی گوش (محدود کردن کاربرد روزانه هدفون به 60 دقیقه آن هم با 60 درصد قدرت خروجی) را به کار بست.
 
گوشی های گرد دستگاه به خوبی روی گوش می نشینند و عایقبندی مطلوبی از سر و صدای محیطی دارند اما برای کاهش مخاطرات استفاده از آن ها در فضای باز، بهتر است حجم صدا را طوری تنظیم کنید که صدای محیط را نیز بشنوید. 

نتیجه گیری

هدست بلوتوث HS956 اکس پی پروداکت با ظاهر متفاوت، قدرت خروجی خوب و حجم صدای بالا انتخابی عالی برای کاربران نوجوان به حساب می آید و خرید آن، شما را با وسیله ای خوش ساخت و مجهز همراه می کند که با مراقبت خوب، تا سال ها برایتان ماندگاری خواهد داشت. قابلیت هایی همانند شیار کارت حافظه، رادیوی FM، جک 3.5 میلی متری صوتی و امکان پاسخگویی به تماس های تلفنی، ارزش خرید این هدست را افزایش می دهد و می توان از آن با عنوان هدیه ای مناسب برای قشر کم سن و سال نیز یاد کرد. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956
مشخصات کلی
نوع اتصال
بی سیم
رابط
بلوتوث ، کارت حافظه TF
دکمه
چندکاره (کنترل صدا / کنترل موسیقی)
برد مفید
10 متر
مقاومت در برابر
رطوبت ، عرق
منبع تغذیه
باتری
سازگار با
موبایل ، تبلت ، کامپیوتر ، دستگاه های دارای درگاه 3.5 میلی متری
مشخصات میکروفن
میکروفن
داخلی ، جهت پاسخگویی به تماس
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست بلوتوث اکس پی پروداکت مدل Xp-HS956

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید