ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk
Razer Basilisk Gaming Mouse
{p:{id:"5435",et:"Razer Basilisk Gaming Mouse",pt:"ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk",u:"/Product/5435",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=17724&size=169",soe:"0"},g:{s:"Mouse"}} 1815000
بارگذاری ...

ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk

Razer Basilisk Gaming Mouse

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":5851,"idf":true,"p":{"up":8800,"fs":1815000.0,"bs":2135300.0,"dp":15.0,"pcc":66},"np":{"fs":1749000.0,"bs":2135300.0,"dp":18.0,"pcc":66},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":239,"t":"گارانتی 6 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":17724,"t":"ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-1?defaultImage=1&mediaId=17724&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-1?defaultImage=1&mediaId=17724&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-1?defaultImage=1&mediaId=17724&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17901,"t":"ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-2?defaultImage=1&mediaId=17901&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-2?defaultImage=1&mediaId=17901&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-2?defaultImage=1&mediaId=17901&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17725,"t":"ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-3?defaultImage=1&mediaId=17725&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-3?defaultImage=1&mediaId=17725&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-3?defaultImage=1&mediaId=17725&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17726,"t":"ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-4?defaultImage=1&mediaId=17726&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-4?defaultImage=1&mediaId=17726&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-4?defaultImage=1&mediaId=17726&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17900,"t":"ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-5?defaultImage=1&mediaId=17900&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-5?defaultImage=1&mediaId=17900&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-5?defaultImage=1&mediaId=17900&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17902,"t":"ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-6?defaultImage=1&mediaId=17902&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-6?defaultImage=1&mediaId=17902&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-6?defaultImage=1&mediaId=17902&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17903,"t":"ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-7?defaultImage=1&mediaId=17903&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-7?defaultImage=1&mediaId=17903&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-basilisk-7?defaultImage=1&mediaId=17903&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk

summary description icon
کمپانی ریزر (Razer) یکی از معروف ترین برندهای تولید کننده لوازم جانبی دیجیتال در حوزه گیمینگ است. این شرکت طیف وسیعی از محصولات دیجیتال را با بالاترین کیفیت تولید و به سراسر دنیا صادر می کند. ماوس ریزر مدل Basilisk Gaming یکی از محصولات پرفروش این شرکت است. طراحی این ماوس با توجه به دانش ارگونومی انجام شده و کار کردن طولانی مدت با آن، به هیچ وجه دست شما را خسته نمی کند. مهم ترین ویژگی این ماوس، دقت حسگر آن است. حسگر نوری Razer Basilisk دقتی معادل 16000 DPI دارد که برای انجام بازی های پیچیده و سخت کامپیوتری قطعاٌ به کار شما می آید. علاوه بر این، کلیدهای مختلفی روی بدنه این ماوس وجود دارد که قابل برنامه ریزی است و در بازی های استراتژیک، ویژگی مهمی به شمار می رود.
سرعت حرکت این ماوس روی پد تا 450 اینچ بر ثانیه ارزیابی شده که برای یک گیمر حرفه ای که لحظه لحظه بازی برای او اهمیت دارد بسیار کاربردی است. تزئین بدنه ماوس Razer Basilisk با نورهای کروما بر زیبایی آن افزوده و هیجان انجام یک بازی را چند برابر می کند. این نورهای در گوشه های ماوس و زیر اسکرول حرفه ای آن قرار داده شده تا در نور کم، بیشتر به چشم بیاید. خوب است بدانید که طراحی ماوس Razer Basilisk برای افراد راست دست انجام شده و به طور کامل در دست این افراد جای می گیرد. این ماوس وزن کمی دارد و به راحتی از طریق کابل و پورت USB به کامپیوتر، لپ تاپ و کنسول های بازی متصل می شود.

مشخصات فنی

ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk
مشخصات فیزیکی
ابعاد
124x 75 x 43 میلی متر
وزن
107 گرم
مشخصات کلی
نوع اتصال
با سیم
نوع رابط
USB
تعداد کلید
8 عدد
کلید
قابل برنامه ریزی
نوع حسگر
نوری ، 5G
دقت حسگر
16000 ، DPI
فرکانس
1 گیگاهرتز
قابلیت استفاده
با دست راست
سرعت ماوس
450 اینچ بر ثانیه
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر
حداکثر شتاب ماوس
50G
دارای سوئیچ
مکانیکی
سایر مشخصات
راحتی استفاده در طولانی مدت حرکت آسان و سریع قابلیت انتخاب 16.8 میلیون رنگ دارای قابلیت نوردهی Razer Chroma دارای اسکرول با قابلیت شخصی سازی دارای قابلیت Ultrapolling با فرکانس 1000 هرتز دارای قابلیت تنظیم حساسیت On-The-Fly دارای قابلیت Razer Synapse 3 دارای اسکرول لمسی دارای 8 کلید مستقل با حساسیت بالا و قابل برنامه ریزی قابلیت ذخیره سازی تنظیمات بر روی حافظه داخلی سیستم و یا فضای ابری DPI clutch جدا شونده
بارگذاری ...

اینفوگرافی

ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

ماوس گیمینگ ریزر مدل Basilisk

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید