کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017
Razer BlackWidow Ultimate 2017 gaming Keyboard
{p:{id:"5446",et:"Razer BlackWidow Ultimate 2017 gaming Keyboard",pt:"کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017",u:"/Product/5446",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=17852&size=169",soe:"0"},g:{s:"Keyboard"}} 3702600
بارگذاری ...

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017

Razer BlackWidow Ultimate 2017 gaming Keyboard

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":5862,"idf":true,"p":{"up":17960,"fs":3702600.0,"bs":4628300.0,"dp":20.0,"pcc":134},"np":{"fs":3568000.0,"bs":4628300.0,"dp":22.0,"pcc":134},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":239,"t":"گارانتی 6 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":17852,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-1?defaultImage=1&mediaId=17852&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-1?defaultImage=1&mediaId=17852&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-1?defaultImage=1&mediaId=17852&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17853,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-2?defaultImage=1&mediaId=17853&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-2?defaultImage=1&mediaId=17853&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-2?defaultImage=1&mediaId=17853&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17854,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-3?defaultImage=1&mediaId=17854&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-3?defaultImage=1&mediaId=17854&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-3?defaultImage=1&mediaId=17854&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17963,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-4?defaultImage=1&mediaId=17963&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-4?defaultImage=1&mediaId=17963&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-4?defaultImage=1&mediaId=17963&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17960,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-5?defaultImage=1&mediaId=17960&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-5?defaultImage=1&mediaId=17960&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-5?defaultImage=1&mediaId=17960&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17961,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-6?defaultImage=1&mediaId=17961&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-6?defaultImage=1&mediaId=17961&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-6?defaultImage=1&mediaId=17961&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17962,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-7?defaultImage=1&mediaId=17962&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-7?defaultImage=1&mediaId=17962&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-ultimate-2017-7?defaultImage=1&mediaId=17962&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017

summary description icon
تفاوت را احساس کنید! این شعار کمپانی ریزر (Razer) پس از رونمایی از کیبورد مدل BlackWidow Ultimate 2017 بود. این کیبورد منحصر به فرد، تمام چیزهایی که به عنوان یک کاربر معمولی یا یک گیمر حرفه ای نیاز دارید را در مقابل شما قرار می دهد. بدنه این کیبورد به گونه ای ساخته شده که مقاومت بالایی در برابر مایعات و گرد و خاک دارد. ریزر توانسته گواهینامه IP54 را برای این کیبورد دریافت کند که با توجه به این گواهینامه، کیبورد BlackWidow Ultimate در برابر مایعات داغ و گرد و غبار کاملاً مقاوم است. نورپردازی، یکی از عادت های همیشگی کمپانی ریزر (Razer) است. این شرکت پس زمینه کلیدهای کیبورد BlackWidow Ultimate را با نورهای رنگی تزئین کرده تا استفاده از آن لذت بخش تر شود. این نور نئون که در پس زمینه کلیدهای کیبورد قرار دارد، هیجان انجام بازی های کامپیوتری را هم بیشتر می کند و می توان ترتیبی داد تا هنگام فشرده شدن کلیدها، موجی از نور از هر کلید به اطراف منتشر شود.
کلیدهای نرم و استفاده از سوییچ مکانیکی از دیگر قابلیت های این کیبورد محسوب می شود. ریزر 10 کلید آنتی گوست روی این کیبورد در نظر گرفته تا مشکل ثبت نشدن فرمان کیبورد، که پس از فشردن برخی از کلیدها ایجاد می شود، در هنگام استفاده از این کیبورد به وجود نیاید. یکی دیگر از ویژگی های همیشگی کیبوردهای ریزر، عمر ضربه پذیری بالای کلیدها آن است. عمر ضربه پذیری کلیدهای کیبورد BlackWidow Ultimate تا 80 میلیون ضربه ارزیابی شده که عدد فوق العاده ای است. در واقع شما تا چندین سال می توانید از این کیبورد استفاده کنید و نگران خراب شدن کلیدهای آن نباشید. کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017 را می توانید همراه کنسول ایکس باکس وان مایکروسافت نیز به کار ببرید اما در این حال امکان استفاده از قابلیت های نورپردازی دستگاه وجود نخواهد داشت.

مشخصات فنی

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017
مشخصات کلی
نوع اتصال
باسیم
رابط
USB
دارای کلید
آنتی گوست ، Macro Recording با قابلیت برنامه ریزی
کلید آنتی گوست
10 عدد
مقاوم در برابر
آب ، گرد و خاک
عمر ضربه پذیری کلیدها
80 میلیون ضربه
نوع سوئیچ
مکانیکی
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر
سایر مشخصات
دارای قابلیت Razer Synapse دارای قابلیت Ultrapolling با فرکانس 1000 هرتز دارای قابلیت تنظیم حساسیت On-The-Fly دارای Gaming Mode دارای نور پس زمینه کیبورد
بارگذاری ...

اینفوگرافی

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Ultimate 2017

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید