کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800
Rapoo X1800 wireless Keyboard and Mouse
{p:{id:"6193",et:"Rapoo X1800 wireless Keyboard and Mouse",pt:"کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800",u:"/Product/6193",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=20999&size=169",soe:"0"},g:{s:"Keyboard"}} 313500
بارگذاری ...

کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800

Rapoo X1800 wireless Keyboard and Mouse

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":7220,"idf":true,"p":{"up":1880,"fs":313500.0,"bs":391900.0,"dp":20.0,"pcc":14},"np":{"fs":299500.0,"bs":391900.0,"dp":23.0,"pcc":14},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":747,"t":"گارانتی 18 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":20999,"t":"خرید کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800 - 1 - بلوتوث","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=20999&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=20999&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=20999&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":21000,"t":"خرید کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800 - 2 - بلوتوث","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-2-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=21000&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-2-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=21000&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-2-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=21000&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":21001,"t":"خرید کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800 - 3 - بلوتوث","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-3-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=21001&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-3-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=21001&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-3-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=21001&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":21002,"t":"خرید کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800 - 4 - بلوتوث","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-4-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=21002&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-4-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=21002&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-x1800-4-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB?defaultImage=1&mediaId=21002&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800

summary description icon
استفاده از کیبورد و ماوس هایی که کیفیت نامطلوب دارند، ممکن است شما را زودتر از آنچه تصور می کنید خسته کند. اگر برای کامپیوتر خود به دنبال یک کیبورد و ماوس با کیفیت هستید که با یکدیگر سازگاری داشته باشد، کیبورد و ماوس بی سیم رپو (Rapoo) مدل X1800 انتخاب مناسبی است. این مجموعه از طریق دانگل وایرلس به کامپیوتر یا لپ تاپ شما متصل می شود. برد مفید این کیبورد و ماوس تا 10 متر ارزیابی شده است. از جمله ویژگی های جالب کیبورد Rapoo X1800 می توان به وجود 12 کلید Fn روی آن اشاره کرد که قابلیت های بیشتری به آن اضافه می کند. اما مهم ترین ویژگی این کیبورد مقاومت بالای آن در برابر آب و رطوبت است که خیال شما را از این بابت هم راحت می کند. ماوس Rapoo X1800 با یک باتری قلمی کار می کند. دقت حسگر نوری این ماوس 1000 DPI در نظر گرفته شده که برای انجام کارهای روزمره، بازی های کامپیوتری و حتی طراحی های سه بعدی کاربرد دارد. طراحی ارگونومیک ماوس Rapoo X1800 به گونه ای انجام شده که به هیچ وجه دست شما را خسته نمی کند.

مشخصات فنی

کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800
مشخصات کلی
نوع اتصال
بی سیم
رابط
دانگل وایرلس
منبع تغذیه
باتری ، 1 عدد قلمی
طول عمر باتری
12 ماه
کلید میانبر
کلیدهای تابعی
تعداد کلید تابعی
12 عدد
برد مفید
10 متر
فرکانس
2.4 گیگاهرتز
مقاوم در برابر
آب ، رطوبت
پایه
دارد
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر ، دستگاه دارای درگاه USB
مشخصات ماوس
کلید
روشن / خاموش
نوع حسگر
نوری
دقت حسگر
1000 ، DPI
فرکانس
2.4 گیگاهرتز
باتری
1 عدد قلمی
طول عمر باتری
9 ماه
برد مفید
10 متر
مقاومت در برابر
آب
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر ، دستگاه های دارای درگاه USB
سایر مشخصات
راحتی استفاده در طولانی مدت حرکت آسان و سریع ذخیره سازی شارژ
بارگذاری ...

اینفوگرافی

کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

کیبورد و ماوس بی سیم رپو مدل X1800

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید