ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT
Havit HV-MS61GT Wireless Mouse
{p:{id:"6222",et:"Havit HV-MS61GT Wireless Mouse",pt:"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT",u:"/Product/6222",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=37248&size=169",soe:"0"},g:{s:"Mouse"}} 165000
بارگذاری ...

ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT

Havit HV-MS61GT Wireless Mouse

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":7254,"idf":true,"p":{"up":900,"fs":165000.0,"bs":183300.0,"dp":9.0,"pcc":6},"np":{"fs":158200.0,"bs":183300.0,"dp":13.0,"pcc":6},"vv":[{"vid":1007,"id":42,"t":"سفید","gdt":1,"cc":"FFFFFF"},{"vid":1047,"id":236,"t":"گارانتی 1 ساله مارون","gdt":5,"cc":""}]},{"id":7253,"p":{"up":900,"fs":165000.0,"bs":183300.0,"dp":9.0,"pcc":6},"np":{"fs":158200.0,"bs":183300.0,"dp":13.0,"pcc":6},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":236,"t":"گارانتی 1 ساله مارون","gdt":5,"cc":""}]},{"id":9495,"p":{"up":900,"fs":165000.0,"bs":183300.0,"dp":9.0,"pcc":6},"np":{"fs":158200.0,"bs":183300.0,"dp":13.0,"pcc":6},"vv":[{"vid":1007,"id":48,"t":"قرمز","gdt":1,"cc":"FF0000"},{"vid":1047,"id":236,"t":"گارانتی 1 ساله مارون","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":37248,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-1?defaultImage=1&mediaId=37248&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-1?defaultImage=1&mediaId=37248&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-1?defaultImage=1&mediaId=37248&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":37249,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-2?defaultImage=1&mediaId=37249&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-2?defaultImage=1&mediaId=37249&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-2?defaultImage=1&mediaId=37249&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37250,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-3?defaultImage=1&mediaId=37250&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-3?defaultImage=1&mediaId=37250&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-3?defaultImage=1&mediaId=37250&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37251,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-4?defaultImage=1&mediaId=37251&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-4?defaultImage=1&mediaId=37251&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-4?defaultImage=1&mediaId=37251&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":30412,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-5?defaultImage=1&mediaId=30412&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-5?defaultImage=1&mediaId=30412&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-5?defaultImage=1&mediaId=30412&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37252,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-6?defaultImage=1&mediaId=37252&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-6?defaultImage=1&mediaId=37252&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-6?defaultImage=1&mediaId=37252&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":37253,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-7?defaultImage=1&mediaId=37253&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-7?defaultImage=1&mediaId=37253&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-7?defaultImage=1&mediaId=37253&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":37254,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 8","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-8?defaultImage=1&mediaId=37254&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-8?defaultImage=1&mediaId=37254&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-8?defaultImage=1&mediaId=37254&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":37255,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 9","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-9?defaultImage=1&mediaId=37255&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-9?defaultImage=1&mediaId=37255&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-9?defaultImage=1&mediaId=37255&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":30390,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 10","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-10?defaultImage=1&mediaId=30390&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-10?defaultImage=1&mediaId=30390&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-10?defaultImage=1&mediaId=30390&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":30391,"t":"ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT - 11","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-11?defaultImage=1&mediaId=30391&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-11?defaultImage=1&mediaId=30391&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-ms61gt-11?defaultImage=1&mediaId=30391&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT

summary description icon
امروزه ماوس های بی سیم با کیفیت های مختلف و کاربردهای متفاوت به بازار راه می یابند. اگر به دنبال یک ماوس از نوع بی سیم و با کیفیت بالا هستید و از کار کردن با ماوس کابلی خود خسته شده اید، می توانید ماوس بی سیم هویت ( Havit ) مدل HV-MS61GT را خریداری و امتحان کنید. ماوس هویت مدل HV-MS61GT از سری محصولات باکیفیت موجود در بازار است که مجهز به 3 کلید کاربردی شده است. این ماوس هویت به صورت بی سیم کار می کند و دارای دانگل وایرلس است. از این رو، برای دستگاه هایی که دارای درگاه USB هستند مناسب و قابل استفاده است. دقت حسگر ماوس Havit HV-MS61GT قابل تنظیم و تغییر است و بر حسب نیاز خود می توانید آن را روی 800، 1200 و همچنین 1600 DPI قرار دهید. این ماوس بی سیم ساده اما خوش ساخت قابلیت استفاده با هر دو دست را دارد و حرکت آسان و سریعی را در حین کار کردن برای شما به ارمغان می آورد.
ماوس Havit HV-MS61GT باکیفیت دارای قابلیت ذخیره سازی باتری است و انرژی مورد نیاز خود را از طریق باتری قلمی تامین می کند. عمر مفید این باتری 12 ماه است و از قابلیت شارژ سریع بهره می برد. گفتنی است که در کنار ماوس Havit HV-MS61GT یک کابل شارژ USB نیز عرضه می شود. شما می توانید از ماوس هویت مدل HV-MS61GT برای اتصال به لپ تاپ و کامپیوتر مجهز به نسخه های مختلف ویندوز، مکینتاش و همچنین لینوکس استفاده کنید. این محصول هویت دارای برد مفید 10 متر است و مجهز به فرکانس کاری 2.4 گیگاهرتز شده است. خوب است بدانید که عمر ضربه پذیری کلیدها در این ماوس باکیفیت هویت، 3 میلیون بار کلیک است. با خرید Havit HV-MS61GT می توانید در محیط کار و خانه فعالیت های خود را به راحتی و بدون هیچ گونه مشکلی انجام دهید. ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT دارای کیفیت ساخت بالایی است و ارزش خرید بالایی هم دارد.

مشخصات فنی

ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT
مشخصات کلی
نوع اتصال
بی سیم
نوع رابط
دانگل وایرلس
تعداد کلید
3 عدد
دقت حسگر
800 ، 1200 ، 1600 ، DPI
فرکانس
2.4 گیگاهرتز
برد مفید
10 متر
باتری
1 عدد قلمی
طول عمر باتری
12 ماه
عمر ضربه پذیری کلیدها
3 میلیون بار کلیک
شارژ سریع
دارد
قابلیت استفاده
با هر دو دست
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر ، ویندوز ، MacOS ، لینوکس
لوازم همراه
باتری ، کابل شارژ USB
سایر مشخصات
حرکت آسان و سریع دارای قابلیت ذخیره سازی باتری
بارگذاری ...

اینفوگرافی

ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

ماوس بی سیم هویت مدل HV-MS61GT

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید