اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B
Cigii S41B Bluetooth Speaker
{p:{id:"6699",et:"Cigii S41B Bluetooth Speaker",pt:"اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B",u:"/Product/6699",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=40437&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 185000
بارگذاری ...

اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B

Cigii S41B Bluetooth Speaker

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":7964,"idf":true,"p":{"up":1000,"fs":185000.0,"bs":237200.0,"dp":22.0,"pcc":7},"np":{"fs":177500.0,"bs":237200.0,"dp":25.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":40437,"t":"اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-1?defaultImage=1&mediaId=40437&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-1?defaultImage=1&mediaId=40437&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-1?defaultImage=1&mediaId=40437&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":40438,"t":"اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-2?defaultImage=1&mediaId=40438&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-2?defaultImage=1&mediaId=40438&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-2?defaultImage=1&mediaId=40438&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":40439,"t":"اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-3?defaultImage=1&mediaId=40439&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-3?defaultImage=1&mediaId=40439&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-3?defaultImage=1&mediaId=40439&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":40440,"t":"اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-4?defaultImage=1&mediaId=40440&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-4?defaultImage=1&mediaId=40440&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-4?defaultImage=1&mediaId=40440&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":40441,"t":"اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-5?defaultImage=1&mediaId=40441&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-5?defaultImage=1&mediaId=40441&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-5?defaultImage=1&mediaId=40441&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":40442,"t":"اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-6?defaultImage=1&mediaId=40442&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-6?defaultImage=1&mediaId=40442&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-s41b-6?defaultImage=1&mediaId=40442&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B

summary description icon
گوش دادن به موسیقی در دل طبیعت بسیار لذت بخش است. در میان اسپیکرهای متنوعی که این روزها وارد بازار می شود، اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41 یکی از بهترین ها محسوب می شود. کمپانی سی جی (Cigii) که یکی از برندهای شناخته شده در زمینه تولید اسپیکر به شمار می رود، این اسپیکر را با بدنه ای پلاستیکی و اندازه و وزنی متناسب تولید کرده است. شما می توانید از طریق فناوری بلوتوث، گوشی یا تبلت خود را به این اسپیکر متصل کنید و تا فاصله مشخصی از اسپیکر، به موسیقی گوش بدهید. علاوه بر این، درگاه USB، AUX و شیار کارت حافظه هم روی بدنه این اسپیکر تعبیه شده تا کار را برای شما راحت تر کند. کلیدهایی برای کنترل پخش موسیقی روی این اسپیکر وجود دارد تا همه چیز در دستان شما باشد. این محصول شرکت سی جی (Cigii) از رادیو پشتیبانی می کند و به همین می توانید برنامه های رادیویی مورد علاقه خود را با کیفیت عالی بشنوید. کیفیت و حجم صدای این اسپیکر مثال زدنی است و صدا را با وضوح عالی به گوش شما می رساند.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B

اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B

 
اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B
 
یکی از دشواری های گوش دادن به موزیک با یک اسپیکر بلوتوث این است که این دستگاه ها به قدری کوچکند که گرفتن آن ها در دست معمولا به بلوکه شدن خروجی صدای آن ها می انجامد. اما اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B این مشکل را با بدنه استوانه ای خود حل کرده است و می توان آن را به سادگی هنگام گردش یا مسافرت همراه برداشت. این بخش به نقد و بررسی اسپیکر S41B سی جی اختصاص دارد و اگر قصد خرید اسپیکر بلوتوث را دارید، بهتر است با ما همراه شوید. 

طراحی اسپیکر بلوتوث Cigii S41B

بلندگوی بلوتوث S41B سی جی ظاهری استوانه مانند دارد و بیشتر به یک قمقمه شبیه است تا یک دستگاه صوتی. بخش مرکزی دستگاه از پلاستیک مشکی رنگ و زبری ساخته شده است که انگشتان دست به خوبی به دور آن حلقه می شوند و می توان به استحکام آن اطمینان کامل داشت. ابعاد این دستگاه برابر 175 در 80 میلی متر است و با اینکه با هیچ استانداردی نمی توان آن را جیبی به حساب آورد اما با کمی خلاقیت می توان آن را به روش های مختلفی همراه برداشت. 
 
اسپیکر بلوتوث Cigii مدل S41B
 
بدنه استوانه ای شکل اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B با 6 عدد پیچ چهارسو به هم متصل شده است و به این دلیل می توان به امکانپذیر بودن تعمیر آن امیدوار بود. در بخش تحتانی بدنه دستگاه 4 عدد پایه کوچک حلقه مانند تعبیه شده است که فاقد بالشتک لاستیکی هستند و اگر نمی خواهید اسپیکر شما هنگام پخش موزیک با حداکثر حجم صدا، روی میز راه برود، بهتر است آن را روی سطحی نرم و انعطاف پذیر قرار دهید. بهتر از آن، می توانید برای دستگاه یک کیف زیپ دار شیک و زیبا تهیه کنید و زمانی که قصد استفاده از آن را دارید، آن را روی یک دستمال پارچه ای قرار دهید. 
 
اسپیکر بی سیم سی جی مدل S41B
 
در دو طرح بدنه بلندگوی پرتابل S41B سی جی دو بخش چرخ دنده ای شکل از جنس پلاستیک مشاهده می شود که در یک سمت به واحد محرکه و در سمت دیگر به پنل دستگاه ختم می شود. دو عدد توری فلزی محکم از اجزای حساس داخلی اسپیکر حفاظت می کنند و جلوی ورودی گرد و خاک و مواد خارجی دیگر را به داخل اسپیکر می گیرند. در بسته بندی بلندگوی قابل حمل Cigii S41B یک کابل microUSB عرضه می شود که برای شارژ دستگاه کاربرد دارد و یک کابل AUX نیز در اختیار شما قرار می گیرد که می توانید به سادگی دستگاه را با کمک آن به هر منبع صوتی دلخواهی متصل کنید. 
 
اسپیکر وایرلس سی جی مدل S41B
 
پنل اسپیکر بلوتوث Cigii S41B در بر گیرنده دکمه ها و کانکتورهای دستگاه است و وجود یک کلید کشویی روشن و خاموش روی آن به خوبی جلب توجه می کند. در بالای این کلید یک LED کوچک نصب شده که وظیفه گزارش دادن وضعیت دستگاه را بر عهده دارد و در کنار آن می توان شیار کارت حافظه، پورت USB Type-A، ورودی برق microUSB و جک 3.5 میلی متری ورودی اسپیکر را مشاهده کرد. دکمه های کنترلی اسپیکر S41B به تعداد 4 عدد درسمت راست پنل مشاهده می شوند و برای انتخاب وضعیت پخش، توقف آهنگ، جلو و عقب بردن قطعه در حال پخش و کم و زیاد کردن حجم صدا به کار می روند.

ویژگی های اسپیکر بی سیم سی جی مدل S41B

شرکت Cigii (سی جی) برای تبدیل کردن اسپیکر بلوتوث S41B به دستگاهی جذاب و خواستنی، آن را به قابلیت های متعددی مجهز کرده است که در ادامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم. 
 
بلندگو بلوتوث سی جی مدل S41B
 
حمل و نقل آسان: هنگامی که در طبیعت مشغول پیاده روی هستید می توانید بدنه استوانه مانند اسپیکر S41B سی جی را در دست بگیرید و پوشش زیر آن، به ثبات دستگاه در دستان شما کمک زیادی می کند. اگر طالب یک درجه آسایش بیشتر در حمل اسپیکر هستید، می توانید یک بند مچی به آن متصل کنید و هر کدام از پایه های سوراخدار 4 گانه دستگاه برای این کار در دسترس شما هستند. وجود این بندها به شما امکان نصب دستگاه روی کیف، کمربند یا کوله پشتی را نیز می دهد و بدین ترتیب، می توانید اسپیکر S41B سی جی را همه جا به همراه بردارید.
 
ورودی AUX: فقدان جک 3.5 میلی متری AUX بسیار محدود کننده است اما وجود این جک روی اسپیکر بلوتوث S41B سی جی به شما امکان می دهد آن را به عنوان بلندگوی پرتابل لپتاپ نیز به کار ببرید. این ورودی صوتی را می توان با کمک انواع کابل های AUX به کار انداخت و کابل موجود در بسته بندی دستگاه نیز برای این منظور کارکرد مطلوبی دارد. هنگام استفاده از این قابلیت بهتر است صدای اسپیکر را تا بالاترین حد ممکن زیاد کرده و صدای وسیله صوتی منبع را طوری تنظیم کنید که دیستورشن یا اعوجاجی در صدای خروجی شنیده نشود.
 
بلندگوی بی سیم سی جی مدل S41B
 
قابلیت پخش از کارت حافظه و فلش: یکی از قابلیت هایی که نسل جدید اسپیکرهای پرتابل به آن مجهز شده اند، توانایی پخش آهنگ از حافظه های جانبی است. این قابلیت به شما امکان می دهد در مواقعی که باتری یا حافظه گوشی شما برای پخش بلوتوث و ذخیره سازی آلبوم های مختلف جوابگو نیست، آهنگ های مورد علاقه خود را از طریق فلش یا کارت حافظه روی دستگاه پخش کنید. البته در این حال، پخش فولدرها و فایل ها به ترتیب حروف الفبا انجام می شود و حرکت در بین آلبوم ها اندکی دشوار خواهد شد. اما اگر بیشتر اهل میکس و فولدرهای حاوی تک آهنگ هنرمندان مختلف هستید، بهترین راهکار برای حفظ باتری گوشی شما خواهد بود. 
 
دارای رادیوی FM: رادیو، این رسانه فراگیر رایگان که همه در دسترس شما است، برنامه های علمی، فرهنگی و خبری بسیار متنوعی دارد و اگر به گوش فرا دادن به رادیو عادت دارید، از خرید اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B رضایت کامل خواهید داشت. تیونر اف ام این اسپیکر با فشار دادن یک دکمه فعال می شود و پس از جستجوی ایستگاه های رادیویی می توانید آن ها را به سادگی انتخاب کنید. دقت داشته باشید که تنظیم حجم صدا در وضعیت رادیو، درست مشابه پخش موزی است و با نگه داشتن دکمه های جلو و عقب بردن آهنگ صورت می گیرد. 

عملکرد اسپیکر پرتابل Cigii مدل S41B

برای استفاده از اسپیکر بلوتوث Cigii مدل S41B نخست باید آن را شارژ کنید. این کار حدود 2 ساعت طول می کشد و برای انجام دادن آن باید از یک کابل MicroUSB مشابه آنچه در بسته بندی دستگاه یافت می شود استفاده کنید. در این حالت LED قرمز رنگ دستگاه پس از پر شدن باتری خاموش می شود و می توانید با حرکت دادن کلید روشن و خاموش، آن را در وضعیت بلوتوث قرار دهید. زمانی که اسپیکر S41B در وضعیت Pairing قرار دارد، LED نشانگر آن با نور آبی چشمک می زند و می توانید آن را از لیست دستگاه های بلوتوث در دسترس گوشی خود، انتخاب کنید. در این حالت چشمک زدن LED متوقف می شود و روشن ماندن آن خبر از اتصال موفقیت آمیز را می دهد.
 
دکمه M در اسپیکرهای Cigii برای انتخاب منبع صوتی به کار می روند و با کمک آن، رادیوی FM دستگاه در دسترس شما قرار می گیرد. جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی با کمک دکمه پخش و توقف آهنگ شروع می شود و در این خلال می توانید پیش نمایشی از ایستگاه های دریافتی توسط دستگاه را بشنوید. پس از اتمام جستجو، دستگاه روی اولین ایستگاه ذخیره شده تنظیم می شود و بعد می توانید با کمک دکمه های جلو و عقب بردن آهنگ، ایستگاه بعدی یا قبلی را انتخاب کنید. 
 
بلندگوی پرتابل سی جی مدل S41B
 
در صورت وصل کردن فلش یا کارت حافظه به پورت های اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B، دستگاه به صورت خودکار، پخش آهنگ از حافظه های جانبی را آغاز می کند و نیازی به فشردن دکمه منبع صوتی نیست. این دستگاه همچنین تغذیه شدن با سیگنال صوتی از طریق جک 3.5 میلی متری AUX خود را نیز تشخیص می دهد و در این حال می توانید بدون کوچکترین دردسری، کار پخش موزیک را شروع کنید.
 
صدای خروجی از اسپیکر بی سیم سی جی مدل S41B از قدرت بسیار بالایی برخوردار است و پر کردن یک اتاق بزرگ از صدای دلنشان موزیک برایش هیچ کاری ندارد. در خروجی صدای این دستگاه می توان قدرت پخش سیگنال های تریبل و میان را به خوبی حس کرد اما به دلیل وابستگی صرف آن به یک واحد محرکه میدرنج، نباید روی قدرت لرزانندگی صدای باس آن حساب باز کنید. 

نتیجه گیری

اگر به دنبال یک بلندگوی بی سیم می گردید که کلمه قابل حمل را برایتان معنا کند، خرید اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B را به شما توصیه می کنیم. این دستگاه با داشتن بدنه ای خوش ساخت، یک درایور قدرتمند و روش های مختلف پخش موزیک آماده است تا شما را در سفر و گردش همراهی کند و می توانید آن را به روش های مختلف، روی دست یا متصل به کیف و کوله پشتی، همراه بردارید. قیمت مناسب اسپیکر های قابل حمل سی جی همانند مدل S41B آن را به گزینه مناسبی برای خرید جهت هدیه دادن نیز تبدیل می کند و با هدیه دادن آن به افراد کم سن و سال می توانید دل آن ها را به دست بیاورید. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B
مشخصات فنی
جنس بدنه
پلاستیک
نوع اتصال
با سیم ، بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث ، شیار کارت حافظه ، جک 3.5 میلی متری ، پورت USB
منبع تغذیه
باتری ، برق شهری
ظرفیت باتری
1200 میلی آمپر ساعت
رادیو
دارد ، FM
برد مفید
10 متر
کنترل پخش از طریق
دکمه
دکمه
روشن / خاموش ، کنترل موسیقی ، Mode ، چندکاره (حجم صدا / کنترل موسیقی)
قابلیت حمل توسط
بند
دارای
نشانگر LED
پشتیبانی از
فلش مموری
سازگار با
موبایل ، تبلت ، کامپیوتر ، لپ تاپ ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دارای USB ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دیجیتال ، دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری
اقلام همراه
بند برای حمل ، کابل AUX ، کابل MicroUSB
سایر مشخصات
دارای استاندارد CE/FCC/ROHS دارای استاندارد A2DP
مشخصات اسپیکر
ولتاژ ورودی
5 ولت
کیفیت پخش صدا
HiFi
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اسپیکر بلوتوث سی جی مدل S41B

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید