پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
Remax RPP-59 20000mAh Power Bank
{p:{id:"7049",et:"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/7049",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=36959&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 265000
بارگذاری ...

پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

Remax RPP-59 20000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":8476,"idf":true,"p":{"up":920,"fs":265000.0,"bs":378600.0,"dp":30.0,"pcc":6},"np":{"fs":258100.0,"bs":378600.0,"dp":31.0,"pcc":6},"vv":[{"vid":1007,"id":42,"t":"سفید","gdt":1,"cc":"FFFFFF"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":36959,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36959&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36959&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36959&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":36960,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36960&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36960&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36960&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36961,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36961&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36961&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36961&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36962,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36962&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36962&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36962&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36963,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36963&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36963&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36963&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36964,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36964&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36964&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36964&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36965,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36965&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36965&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36965&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36966,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36966&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36966&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=36966&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":27341,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=27341&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=27341&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=27341&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":27340,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=27340&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=27340&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=27340&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":27342,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=27342&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=27342&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=27342&size=500","tv":{"t":"","cc":""}},{"id":39362,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39362&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39362&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39362&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39363,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39363&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39363&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39363&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39364,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39364&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39364&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39364&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39365,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39365&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39365&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39365&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39366,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39366&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39366&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39366&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39367,"t":"Remax RPP-59 20000mAh Power Bank","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39367&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39367&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/remax-rpp-59-20000mah-power-bank?defaultImage=1&mediaId=39367&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
یکی از شیک ترین پاور بانک هایی که توسط کمپانی ریمکس تولید و روانه بازار شده، پاوربانک مدل Kooker RPP-59 است. ریمکس (Remax) در ساخت این پاوربانک از پلاستیک پلی کربنات ضد اشتعال و پلاستیک ABS استفاده کرده تا هم ظاهری زیبا به آن بدهد و هم مقاومت این محصول را بالا ببرد. پاور بانک ریمکس مدل RPP-59 با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت و وزن 366 گرم تولید شده است؛ بنابراین کاربران می توانند با این پاوربانک ریمکس حداقل 6 بار گوشی آیفون 7، 5 بار هواوی P9 و حدود دو بار آیپد مینی را به طور کامل شارژ می کند. به لطف وجود دو درگاه USB روی شارژر همراه ریمکس مدل کوکر RPP-59 کاربران می توانند به طور همزمان دو گوشی یا تبلت را با آن شارژ کنند. علاوه بر این، یک نمایشگر LCD روی بدنه این پاوربانک قرار داده تا کاربران از وضعیت شارژ باقیمانده آن اطلاع پیدا کنند. شرکت سازنده، برای این محصول خود، از ویژگی شارژ سریع استفاده کرده اما نه به عنوان یک تکنولوژی، مانند آنچه فست شارژهای کوالکام انجام می دهند، بلکه به این معنا که درگاه با شدت جریان خروجی 2.1 آمپر آن، نسبت به پاوربانک های معمولی با شدت جریان 2.0 آمپر یا کمتر، باتری دستگاه مورد نظر شما را سریع تر شارژ می کند.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک ریمکس مدل Kooker RPP-59

پاوربانک ریمکس مدل RPP-59
 
پاوربانک متفاوت ریمکس 
به‌جز ظرفیت بالا، احتمالا شما هم در هنگام خرید پاور بانک به ظاهر آن توجه زیادی می کنید. این روزها، همه به اهمیت وجود یک شارژر همراه در هنگام سفرهای چند روزه پی برده‌اند؛ دستگاهی که در مواقع اضطراری به کمک کاربران می آید و با وجود آن، دیگر نیازی نیست نگران تمام شدن شارژ باتری گوشی، تبلت و حتی دوربین دیجیتال خود شوید. پاوربانک ریمکس مدل Kooker RPP-59 نمونه‌ای از این محصولات به شمار می رود.
 
ریمکس (Remax) را به دلیل تولید محصولاتی با کیفیت و ظاهر متفاوت می شناسند. طراحان خلاق و خوش ذوق این کمپانی برای ساخت محصولات ریمکس از ایده‌های جذابی بهره می برند که نتیجه‌ی آن محبوبیت بالای این برند در کشورهای مختلف است. شارژر همراه ریمکس مدل RPP-59 نمونه‌ای از محصولات زیبای این شرکت است. اگر نگاهی گذرا به عکس‌های این محصول بیندازید متوجه طراحی متفاوت آن می شوید. علاوه بر این، 20000 میلی آمپر ساعت ظرفیت برای این شارژر همراه در نظر گرفته شده تا از هر نظر یک محصول کامل باشد. با ما همراه باشید تا در ادامه ویژگی‌های ظاهری و فنی این پاوربانک ریمکس را بررسی کنیم. 

طراحی (Design)

پاور بانک ریمکس مدل RPP-59
 
اندازه و وزن پاوربانک یکی از موضوعاتی است که همیشه در هنگام خرید اهمیت پیدا می کند. خوشبختانه طراحان شرکت ریمکس پاوربانک مدل RPP-59 را با اندازه و وزن مناسبی روانه‌ی بازار کرده اند. طول و عرض این محصول 15.8 در 8.4 سانتی متر و ضخامت آن 1.7 سانتی متر در نظر گرفته شده است؛ با در نظر گرفتن این نکته که وزن پاوربانک ریمکس معادل 366 گرم است باید گفت که کاربران به راحتی می توانند این محصول را درون جیب خود قرار بدهند. 
 
در یک نگاه
اقلام موجود در جعبه: 
پاوربانک Remax RPP-59
کابل MicroUSB
دفترچه راهنما
 
ریمکس برای ساخت بدنه‌ی شارژر همراه ریمکس مدل RPP-59 از پلاستیک پلی کربنات و ABS استفاده کرده تا علاوه بر زیبایی، مقاومت بالایی به آن بدهد. این محصول در دو رنگ مشکی و سفید تولید شده و اگر به سطح بدنه‌ی هر دو رنگ نگاهی بیندازید متوجه بافت زیبایی که برای آنها در نظر گرفته شده می شوید. نکته‌ی جالب در خصوص این پاوربانک، جعبه‌ی عجیب و غریب آن است. پاور بانک Remax RPP-59 درون یک جعبه‌ی مشکی بزرگ که شباهت زیادی به یک کتاب دارد، قرار داده شده که بسیار خلاقانه طراحی شده است. 
 
پاور بانک ریمکس مدل RPP-59
 
نمایشگر پاوربانک در قسمت بالای آن دیده می شود. دور تا دور این نمایشگر دایره‌ای با نواری نقره‌ای رنگ پوشانده شده که جلوه‌ای زیبا به آن بخشیده است. با فشردن کلید بزرگی که در گوشه‌ی این پاوربانک قرار داده شده، نمایشگر روشن می شود. اعداد به رنگ سفید روی این نمایشگر نشان داده می شوند. ریمکس برای نمایش دقیق وضعیت شارژ پاوربانک از این نمایشگر استفاده کرده است. دقت داشته باشید که این نمایشگر به طور خودکار خاموش می شود و با فشردن مجدد کلید نمی توانید آن را خاموش کنید. 
 
کاربران برای شارژ دستگاه‌های خود باید از دو پورت USB که روی این محصول قرار داده شده استفاده کنند. این دو پورت خروجی در کنار هم جای داده شده اند و کمی آن طرف‌تر درگاه ورودی MicroUSB دیده می شود. این پورت ورودی برای شارژ کردن پاوربانک در نظر گرفته شده و اکثر شرکت‌ها پیشنهاد می کنند فقط از کابل مخصوصی که خودشان به همراه محصول عرضه کرده اند برای شارژ کردن پاوربانک استفاده کنید تا آسیبی به آن وارد نشود. 

ظرفیت پاور بانک (Capacity)

پاوربانک ریمکس مدل RPP-59
 
طراحی ظاهری و وزن پاوربانک در اولویت‌های بعدی قرار دارند؛ مهم‌تر از این موضوعات، ظرفیت پاوربانک است. ریمکس برای شارژر همراه مدل RPP-59 از باتری‌هایی با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت استفاده کرده است. با این میزان شارژ شما می توانید به یک سفر چند روزه به دل طبیعت بروید و نگران تمام شدن شارژ گوشی یا تبلت خود نباشید. اگر بخواهیم تعداد دفعات شارژ گوشی توسط این پاوربانک را به شما بگوییم باید از ظرفیت باتری گوشی مطلع باشیم. به عنوان مثال اگر یک آیفون 7 داشته باشید تا 7 بار می توانید آن را با پاور بانک ریمکس مدل RPP59 شارژ کنید. تعداد دفعات شارژ گوشی‌های برند سامسونگ، هواوی و سایر گوشی‌های اندرویدی به دلیل ظرفیت بالای باتری آن‌ها، کمتر خواهد بود. 
 
در این قسمت ذکر یک نکته بسیار مهم است. ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعتی که برای این پاوربانک در نظر گرفته شده، ظرفیت اسمی آن است و با ظرفیت واقعی تفاوت دارد. ظرفیت واقعی پاور بانک‌هایی با این ظرفیت، در حدود 14 تا 16 هزار میلی آمپر است که این موضوع به کمپانی سازنده و کیفیت محصول ارتباط دارد. به طور کلی، هیچ‌گاه از یک پاوربانک 20000 میلی آمپر ساعتی، توقع ارائه‌ی همین میزان شارژ نداشته باشید. 

قابلیت‌های پاوربانک (Features)

پاوربانک‌ها معمولاً امکانات عجیبی ندارند و اصلاً انتظار قابلیت‌های زیاد از یک پاوربانک خیلی هم معقول نیست. با این وجود، وجود یک سری قابلیت حداقلی نظیر مواردی که در زیر اشاره می کنیم، در این دستگاه‌های دیجیتال ضروری است. این امکانات و قابلیت‌ها عبارت است از: 
 
پاور بانک ریمکس مدل RPP-59
 
شارژ همزمان دو دستگاه: شما می توانید با استفاده از پاوربانک ریمکس کوکر دو گوشی، تبلت یا دستگاه دیجیتال را به طور همزمان شارژ کنید. این قابلیت به لطف وجود دو پورت خروجی از نوع USB روی این شارژر همراه فراهم شده است. وجود دو پورت خروجی روی پاوربانک به ویژه در مواقعی که سفر هستید و می خواهید چند گوشی را به طور همزمان شارژ کنید بسیار کاربردی است. البته توجه به این نکته هم ضروری است که در صورت اتصال دو گوشی به پاوربانک، شدت جریان خروجی آن کاهش پیدا می کند و طبیعتاً دیرتر از حالت معمولی گوشی‌های شما شارژ خواهد شد. در حالت عادی شدت جریان خروجی پورت‌ها 2.1 آمپر است. 
 
مقاوم در برابر اشتعال: پاوربانک 20000 میلی آمپر ساعتی ریمکس مدل RPP-59 در برابر دمای بالا و اشتعال بسیار مقاوم است. این ویژگی زمانی به کمک شما می آید که در روزهای گرم سال  یا در دل کویر بخواهید از این پاوربانک استفاده کنید. علاوه بر این، به دلیل استفاده از پلاستیک مخصوص برای ساخت بدنه‌ی RPP-59، این محصول در برابر آسیب‌های متعددی مقاوم است. 
 
پاوربانک ریمکس مدل RPP-59
 
مدت زمان کوتاه شارژ پاوربانک: پاوربانک‌هایی که ظرفیت بالا دارند اغلب مدت زمان زیادی طول می کشد تا به طور کامل شارژ شوند. پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 اما این گونه نیست. اگر از کابل مخصوص این محصول برای شارژ استفاده کنید، در مدت زمانی بین 10 تا 12 ساعت باتری‌های آن به طور کامل شارژ می شوند. به عنوان مثال کافی است یک شب تا صبح این پاوربانک را به پریز برق متصل کنید تا کاملاً شارژ شود. 
 
سیستم حفاظت الکتریکی: یکی از مزیت‌های استفاده از پاوربانک به جای اتصال مستقیم گوشی به پریز برق این است که این دستگاه‌ها در برابر آسیب‌های الکتریکی از گوشی شما محافظت می کنند. پاوربانک Remax RPP-59 هم از این قاعده مستثنی نیست. این شارژر همراه می تواند از گوشی یا تبلت شما در برابر نوسانات شدت جریان، ولتاژ اضافی، اتصال کوتاه و شارژ اضافه محافظت کند. 
 
پاوربانک ریمکس مدل RPP-59
 
مدیریت هوشمند شارژ: این قابلیت در بیشتر پاوربانک‌ها وجود دارد. مدیریت هوشمند شارژ در مواقعی که شارژ گوشی شما کامل شده، فرایند شارژدهی را قطع می کند تا در مصرف باتری پاوربانک صرفه جویی شود. 

نتیجه‌گیری (Conclusion)

پاوربانک متفاوت ریمکس به دلیل طراحی ظاهری و ظرفیت بالایی که دارد به سرعت می تواند جای خود را در دل کاربران باز کند. کمپانی ریمکس برای ساخت پاور بانک مدل RPP-59 از پلاستیک پلی کربنات و مقاوم در برابر اشتعال استفاده کرده تا علاوه بر زیبایی، مقاومت بالایی در برابر آسیب داشته باشد. اما مهم‌ترین ویژگی این پاور بانک ظرفیت 20000mAh آن است. به لطف این ظرفیت بالا کاربران می توانند گوشی‌های هوشمند خود را حداقل 6 بار به طور کامل شارژ کنند. البته تعداد دفعات شارژ به ظرفیت باتری گوشی هم بستگی دارد. به طور کلی اگر به دنبال یک شارژر همراه متفاوت، ارزان قیمت و با ظرفیت بالا هستید با خرید پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 قطعاً به هدف خود خواهید رسید. 
بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
158x 84 x 17 میلی متر
وزن
366 گرم
جنس
پلاستیک ABS ، PC
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
2.0 آمپر
ولتاژ خروجی
5 ولت
شدت جریان خروجی
2.1 آمپر
قابلیت شارژ سریع
دارد
دکمه روشن / خاموش
تعداد درگاه خروجی
2 عدد ، USB
شارژ همزمان
2 دستگاه
ظرفیت
20000 میلی آمپر ساعت
مقاوم در برابر
اشتعال
دارای
LCD ، جهت نمایش وضعیت شارژ
مدت زمان شارژ باتری پاوربانک
10 تا 12 ساعت
قابلیت حمل آسان
محافظت شده در برابر
نوسانات جریان ، ولتاژ اضافی ، اتصال کوتاه ، افزایش دما ، شارژ اضافی
سازگار با
موبایل ، تبلت ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دیجیتال ، دستگاه های دارای درگاه USB
سایر مشخصات
دارای استانداردهای CE، ROHS و FCC
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک ریمکس مدل RPP-59 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید