پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
Remax RPL-36 Minion 10000mAh Power Bank
{p:{id:"7080",et:"Remax RPL-36 Minion 10000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/7080",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=27600&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 200000
بارگذاری ...

پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

Remax RPL-36 Minion 10000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":8437,"idf":true,"p":{"up":980,"fs":200000.0,"bs":266700.0,"dp":25.0,"pcc":7},"np":{"fs":192600.0,"bs":266700.0,"dp":27.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":39,"t":"زرد","gdt":1,"cc":"FFFF00"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":27600,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=27600&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=27600&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=27600&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":27601,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=27601&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=27601&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=27601&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":27608,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=27608&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=27608&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=27608&size=500","tv":{"t":"","cc":""}},{"id":39501,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=39501&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=39501&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=39501&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":39502,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=39502&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=39502&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=39502&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":39503,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=39503&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=39503&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=39503&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":39504,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=39504&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=39504&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpl-36-minion-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=39504&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
اگر اهل مسافرت هستید و نگران تمام شدن شارژ گوشی موبایل و یا تبلت خود هستید باید بگوییم که پاوربانک ریمکس (Remax) مدل RPL-36 Minion با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت انتخاب مناسبی است. این پاوربانک با طراحی مینیون شکل خود از جذابیت خاصی برای نوجوانان برخوردار است. جنس بدنه این محصول فوق العاده کاربردی از پلاستیک ABS و PC ساخته شده و دارای کیفیت ساخت بالایی است. این پاوربانک مجهز به فناوری شارژ سریع است و قادر است در کمترین زمان ممکن دستگاه مورد نظر شما را شارژ کند. نکته مهم دیگر این است که پاوربانک ریمکس به چراغ قوه اضطراری مجهز شده تا در صورت نیاز بتوانید از آن به عنوان چراغ قوه هم استفاده کنید. پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion به یک درگاه خروجی شارژ سریع با ولتاژ خروجی 5 ولت و شدت جریان خروجی 2.0 آمپر مجهز شده است. در کنار این قابلیت ها پردازنده داخلی در آن تعبیه شده و در برابر شدت جریان، ولتاژ اضافی، اتصال کوتاه، افزایش دما، شارژ اضافی و همچنین شارژ معکوس محافظت شده است. این محصول فوق العاده کاربردی دارای نشانگر LED است تا وضعیت شارژ را نمایش دهد. شما می توانید از پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion برای شارژ موبایل، تبلت و سایر دستگاه های دارای درگاه USB استفاده کنید.
نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

 
 پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion
 
این روزها وقتی که کودکان صرف کار با گوشی و تبلت می کنند به مراتب بیشتر از بزرگسالان است و البته واکنش این قشر از کاربران کالاهای دیجیتال به مواجهه با باتری پنچر نیز با بزرگسالان بسیار متفاوت است. اگر دوست ندارید فرزند خود یا عزیزانتان را در حالت بهانه گیری ببینید و از پرتاب شدن تبلت بدون باتری به در و دیوار  نیز دل خوشی ندارید، بد نیست به فکر تهیه یک پاوربانک جذاب باشید تا در صورت اتمام باتری تبلت یا گوشی، کودک با اشتیاق دستگاه را با کمک آن شارژ کند. پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion با داشتن ظرفیت مناسب، کیفیت ساخت عالی و قیمت مطلوب، یکی از جالب ترین منابع انرژی همراه به حساب می آید و در این بخش به بررسی دقیق قابلیت های آن می پردازیم.

طراحی پاوربانک RPL-36 Minion ریمکس

 
 پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion
 
با اینکه پاوربانک RPL-36 Minion ریمکس در چین ساخته شده اما زمین تا آسمان با محصولات چینی رایج در بازار تفاوت دارد و این امر را می توان با نیم نگاهی به جعبه دستگاه فهمید. درون این کارتن کوچک و خوش ساخت، پاوربانکی کوچک مشاهده می شود که در نهایت دقت بین دو قطعه پلاستیک بسته بندی معلق شده تا هنگام حمل ضربه نخورد و یک بروشور راهنمای جالب و رنگارنگ نیز با آن عرضه می شود.
 
کیفیت ساخت از درزهای ناپیدای پاوربانک RPL-36 Minion می تراود. بدنه این دستگاه از پلاستیک ABS ساخته شده و پوششی از رنگ براق با جلای صدفی دارد. وزن 190 گرمی، آن هم روی دستگاهی که ابعادی برابر 105 در 47.5 در 49.5 میلی متر دارد، حس خوب سنگینی حاصل از کیفیت ساخت خوب را به کاربر منتقل می کند و در دست گرفتن آن، تجربه ای مشابه برداشتن یک قوطی دئودورانت کوچک است. 
 
 پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion
 
روی بدنه مینیون مانند پاوربانک RPL-36 ، دکمه ای کوچک نصب شده که یک بار فشردن آن، دستگاه را روشن می کند و با دوبار زدن پیاپی، می توان دستگاه را خاموش کرد. درست بالای این دکمه، ردیفی چهارگانه از LED های سفید کوچک دیده می شود که وضعیت شارژ یا تخلیه را در معرض دید کاربر قرار می دهند و با ظاهر شیک و ساده دستگاه همخوانی کامل دارند. هر کدام از این LED ها نشانگر 25 درصد حجم باتری است و برای مثال زمانی که سه عدد آن ها روشن باشد، دستگاه حدود 75 درصد شارژ دارد. این LED ها موقع شارژ پاوربانک چشمک زن هستند اما هنگام تغذیه گوشی یا تبلت، روشن می مانند و فقط LED انتهایی چشمک می زند.
 
شرکت Remax برای پاوربانک RPL-36 Minion، یک پایه لاستیکی در نظر گرفته تا دستگاه روی میز لیز نخورد و توجه به همین نکته ظریف، از دقت سازنده در رسیدگی به جزئیاتی خبر می دهد که یک محصول معمولی را به دستگاهی پرطرفدار تبدیل می کنند. جایی که عینک مینیون قرار دارد، یک LED کوچک نصب شده که سازنده از آن به عنوان چراق قوه یاد می کند اما قدرت آن بیشتر برای استفاده به عنوان چراغ شب تاب مناسب است. 
 
 پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion
 
در قسمت پشتی بدنه پاوربانک RPL-36 Minion ریمکس، یک پورت microUSB برای شارژ دستگاه تعبیه شده و درست زیر آن، یک پورت USB برای تغذیه گوشی، تبلت و سایر وسایل مشاهده می شود. این دستگاه در آن واحد تنها توانایی شارژ یک وسیله را دارد اما بعید می دانیم کاربران آن که احتمالا همگی کودک هستند، نیازی به کانکتورهای بیشتر داشته باشند. با این حال، خروجی این پورت واحد، 2 آمپری است و دستگاه های سازگار را با سرعت بیشتری شارژ می کند که برای خردسالان کم طاقت، امتیاز بزرگی محسوب می شود. 

ظرفیت پاوربانک

بدنه کوچک و جمع و جور پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion یک باتری 10000 میلی آمپر ساعتی را در خود جای داده که می تواند یک گوشی معمولی با باتری 3000 میلی آمپر ساعتی را 2 مرتبه از وضعیت تخلیه کامل به حداکثر شارژ برساند. تبلت های 7 و 8 اینچی که باتری کوچکی دارند نیز با کمک این پاوربانک، یک بار به طور کامل شارژ می شوند اما اگر ظرفیت باتری تبلتتان از 7000 میلی آمپر ساعت بیشتر است، نباید روی پر شدن کامل باتری آن توسط این پاوربانک حساب باز کنید. محصولات هوشمند شرکت اپل به دلیل ظرفیت کم باتری هایشان، با این پاوربانک سازگاری بهتری نشان می دهند و می توان یک آیفون کوچک را با آن تا 3 مرتبه شارژ کرد.

ویژگی ها و قابلیت های پاوربانک RPL-36 Minion ریمکس

بدنه مقاوم به فشار: استفاده از پلاستیک ABS مرغوب در ساخت پاوربانک RPL-36 Minion موجب شده تا این دستگاه در برابر فشار و له شدن، مقاومت خوبی داشته باشد. این امر به خصوص برای کاربران کم سن و سال که ممکن است روی وسایلشان راه بروند و آن ها را به اطراف پرتاب کنند، حیاتی به نظر می رسد. در مشخصات فنی این پاوربانک، اشاره ای به مقدار تحمل وزن آن نشده اما می توان به زنده مانی آن در زندگی یک فرد خردسال، اطمینان کامل داشت. 
 
 پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion
 
چراغ شبتاب: نگه داشتن دکمه روشن و خاموش پاوربانک RPL-36 Minion ریمکس، یک LED کوچک را روی بدنه آن روشن می کند که می توان از آن به عنوان یک چراغ قوه استفاده کرد اما به عنوان چراغ شبتاب کاربرد بیشتری دارد و برای خردسالانی که از تاریکی شب می ترسند، عامل رهایی از موجودات ترسناک نامرئی خواهد بود.  
 
طراحی منحصر به فرد: در بازار، پاوربانک هایی به شکل قوطی نوشابه، نوار کاست، جاسوئی یا باتری قلمی نیز یافت می شوند اما هیچ کدام به اندازه مدل RPL-36 Minion ریمکس برای کودکان جذابیت ندارند. طراحی جالب این وسیله، کودکان را به فراگیری در مورد باتری و جریان الکتریکی مشتاق تر می کند و همیشه در شارژ نگه داشتن آن، پیشقدم خواهند بود.  
 
پردازنده هوشمند: شرکت Remax در ساخت پاوربانک RPL-36 Minion از یک پردازنده هوشمند استفاده کرده که ادوات کاربر را از گزند نوسانات جریان، ولتاژ اضافی، اتصال کوتاه، تغییرات ولتاژ حاصل از افزایش دما، بار اضافی و ولتاژ معکوس محافظت می کند و برق ورودی به گوشی و تبلت را در وضعیت پایدار 5 ولت 2 آمپر نگه می دارد. 

عملکرد پاوربانک RPL-36 Minion ریمکس

 
 پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion
 
کار با پاوربانک RPL-36 Minion ریمکس، بسیار ساده است و به دلیل مشخص بودن اجزای اصلی همانند کلید روشن و خاموش، نشانگر های ظرفیت باتری، چراغ داخلی و پورت های ورودی و خروجی، هر کودکی پس از یکی دو ساعت، کار با آن را فرا خواهد گرفت. اگر بخواهیم با حقیقت مواجه شویم، طراحی شاد و جذاب این پاوربانک، بزرگسالان را نیز به خود جلب می کند و اگر یک کاربر جوان یا میانسال هم بخواهد میز کار یا کوله پشتی خود را به یک پاوربانک کوچک زرد رنگ و براق مجهز کند، نمی توان به او ایرادی وارد کرد. 

نتیجه گیری

آنچه پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion را از سایر مدل های با ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت متمایز می کند، شکل جالب و متفاوت آن است که از مینیون های خرابکار انیمیشن من نفرت انگیز الگو برداری شده است. کیفیت ساخت این وسیله به سادگی در رده ممتاز قرار می گیرد و چنانچه به سفرهای طولانی مدت نمی روید و فقط خواهان یک منبع انرژی کوچک هستید که بتواند طی روز، گوشی شما را از پنچری نجات دهد، خرید پاوربانک RPL-36 Minion ریمکس را به شما توصیه می کنیم. 
 
پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
105x 47.5 x 49.5 میلی متر
وزن
250 گرم
جنس
پلاستیک ABS ، PC
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
2.0 آمپر
ولتاژ خروجی
5 ولت
شدت جریان خروجی
2.0 آمپر
قابلیت شارژ سریع
دارد
دکمه روشن / خاموش
تعداد درگاه خروجی
1 عدد ، USB
ظرفیت
10000 میلی آمپر ساعت
چراغ قوه اضطراری
دارای
نشانگر LED ، جهت نمایش وضعیت شارژ
محافظت شده در برابر
نوسانات جریان ، ولتاژ اضافی ، اتصال کوتاه ، افزایش دما ، شارژ اضافی ، شارژ معکوس
پردازنده داخلی
دارد
سازگار با
موبایل ، تبلت ، دستگاه های دارای درگاه USB
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک ریمکس مدل RPL-36 Minion ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید