دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143
Havit HV-G143 Double Gamepad
{p:{id:"8058",et:"Havit HV-G143 Double Gamepad",pt:"دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143",u:"/Product/8058",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=52261&size=169",soe:"0"},g:{s:"GamePad"}} 220000
بارگذاری ...

دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143

Havit HV-G143 Double Gamepad

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":9712,"idf":true,"p":{"up":1000,"fs":220000.0,"bs":293300.0,"dp":24.0,"pcc":7},"np":{"fs":212500.0,"bs":293300.0,"dp":27.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":230,"t":"مشکی سفید","gdt":1,"cc":"FFFFFF"},{"vid":1047,"id":236,"t":"گارانتی 1 ساله مارون","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":52261,"t":"دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-1?defaultImage=1&mediaId=52261&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-1?defaultImage=1&mediaId=52261&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-1?defaultImage=1&mediaId=52261&size=500","tv":{"id":230,"t":"مشکی سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":52262,"t":"دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-2?defaultImage=1&mediaId=52262&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-2?defaultImage=1&mediaId=52262&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-2?defaultImage=1&mediaId=52262&size=500","tv":{"id":230,"t":"مشکی سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":41534,"t":"دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-3?defaultImage=1&mediaId=41534&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-3?defaultImage=1&mediaId=41534&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-3?defaultImage=1&mediaId=41534&size=500","tv":{"id":230,"t":"مشکی سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":41533,"t":"دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-4?defaultImage=1&mediaId=41533&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-4?defaultImage=1&mediaId=41533&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-4?defaultImage=1&mediaId=41533&size=500","tv":{"id":230,"t":"مشکی سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":33120,"t":"دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-5?defaultImage=1&mediaId=33120&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-5?defaultImage=1&mediaId=33120&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-5?defaultImage=1&mediaId=33120&size=500","tv":{"id":230,"t":"مشکی سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":52263,"t":"دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-6?defaultImage=1&mediaId=52263&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-6?defaultImage=1&mediaId=52263&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-hv-g143-6?defaultImage=1&mediaId=52263&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143

summary description icon
برای آن دسته از گیمرهایی که از Joystick یا دسته بازی برای بازی استفاده می کنند خبر های خوبی در راه است. شرکت نام آشنای هویت (Havit) یک گیم پد دوبل برای افرادی که حقیقتاً از بازی کردن لذت می برند طراحی کرده که در اینجا مختصراً به معرفی آن می پردازیم. Havit HV-G143بسیار زیبا و مدرن طراحی شده است که در نگاه اول حس جالبی را به شما منتقل می کند و بشدت به Havit HV-G142 شباهت دارد. طراحی بسیار چشم نواز است و دستان شما را در بر می گیرد که برای یک بازیکن حرفه ای بسیار مهم است. این محصول از 19 کلید و دو جوی استیک آنالوگ برای هدایت کردن بازی شما استفاده می کند. Havit HV-G143 به وسیله ی کابل USB به سیستم شما متصل می شود که 1.5 متر طول دار و نسبتاً مناسب است. در پایان می توان این محصول را یکی از زیباترین دسته های بازی ساخته شده توسط شرکت هایی بجز سونی و مایکروسافت دانست.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143

دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143

 
دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143
 
لذت بسیاری از بازی های کامپیوتری به دو نفره بودن آن ها است و برای آنکه بتوانید کامپیوتر خود را برای بازی دو نفره تجهیز کنید، راهی ارزان تر و آسان تر از خرید دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143 وجود ندارد. این مجموعه ارزان قیمت، دو دسته بازی خوش ساخت و مجهز در اختیار شما قرار می دهد که با کابل USB به کامپیوتر متصل می شوند و با داشتن کنترلرهای آنالوگ، شما را در هدایت دقیق کاراکتر مورد علاقه تان در بازی همراهی خواهند کرد. در این بخش به نقد و بررسی دسته بازی دوبل HV-G143 ساخت شرکت هویت می پردازیم و تمام قابلیت های این مجموعه ارزشمند مختص PC را به دقت مرور می کنیم.

طراحی دسته بازی دوبل HV-G143 هویت

زمانی، پلی استیشن سونی تنها کنسول بازی پرطرفدار در دنیا بود و برای خود یکه تازی می کرد. تاثیرگذاری سونی در دنیای بازی های کامپیوتری به قدری زیاد بود که طراحان دسته بازی کامیوتر را نیز تحت تاثیر خود قرار داد و اگر طرفدار پلی استیشن سونی باشید، می توانید آشنایی دسته بازی HV-G143 هویت را با یک نگاه تشخیص دهید. بنابراین در صورتی که با کنترلر PS2 و PS3 احساس راحتی می کنید، از کار با این مدل، خسته نخواهید شد. 
 
دسته بازی هویت مدل HV-G143
 
بدنه دسته بازی HV-G143 هویت از پلاستیک خشک شفاف ساخته شده است و در بسته بندی آن یک مدل سفید و یک نمونه سیاه آن در اختیار شما قرار می گیرد که اجزای مات و شفاف بدنه آن، ظاهری عمق دار و جذاب به دستگاه می دهد. دقت داشته باشید که هنگام ساخت پلاستیک مات، ماده ای جادویی به آن اضافه می شود که استحکام پلاستیک را به ترک خوردن افزایش می دهد در نتیجه هنگام کار با دسته بازی HV-G143 دقت داشته باشید تا به اجسام سخت برخورد نکنند. خوشبختانه دسته بازی HV-G143 هویت با پرس کردن به هم متصل نشده است و در بخش پشتی آن می توان پیچ هایی مشاهده کرد که کار تمیز کردن اجزای داخلی یا تعمیر دستگاه را بسیار آسان می کند.
 
گیم پد دوبل هویت مدل HV-G143
 
در سرتاسر بدنه دسته بازی دوبل HV-G143 19 عدد دکمه نصب شده است که 16 عدد آن ها به صورت پیش فرض برای بازی به کار می روند و آزادی عمل زیادی به شما می دهند. دو جوی استیک آنالوگ دستگاه همانند دسته بازی های پلی استیشن آرایشی متقارن دارند و پوشش طرحدار آن ها کمک می کند تا هنگام بازی از زیر انگشتان شست شما لیز نخورند. در کنار هر دو جوی استیک، یک مجموعه دکمه 4 تایی تعبیه شده است که در سمت راست برای انجام عملیات مختلف و در سمت چپ برای حرکت در جهات اصلی به کار می روند. انگشت اشاره شما وظیفه کنترل دکمه های ماشه ای را بر عهده دارد که جفت دکمه بالایی عملکردی کلیک دارد و جفت دکمه پایینی کارکردی آنالوگ دارند.
 
گیمپد دوبل هویت مدل HV-G143
 
در مرکز دسته بازی دوتایی هویت مدل HV-G143 5 عدد دکمه دیگر دیده می شود که برای انتخاب وضعیت، کارکرد رگباری، لغو رگبار و دو عملکرد دلخواه دیگر تعبیه شده اند. برای سیستم عامل ویندوز برنامه های کاربردی متعددی نوشته شده است که به صورت رایگان، امکان تغییر و تنظیم کارکرد دکمه های گیم پد شما را فراهم می کنند. دسته بازی دو عددی HV-G143 هویت دستورات خود را از طریق کابل USB به کامپیوتر می رسانند و وجود طول 1.5 متر، آزادی عمل مطلوبی در اختیار شما قرار خواهد داد. 

ویژگی های گیم پد هویت مدل HV-G143 

 
دسته بازی Havit مدل HV-G143
 
مجهز به 19 دکمه: درست است که وجود دکمه های متعدد روی یک دستگاه، آن را از سادگی در می آورند اما از طرف دیگر، بسیاری از بازی های کامپیوتری پیشرفته وجود دارند که نیازمند عملیات مختلف هستند و دکمه های بیشتر، به معنای ساده تر شدن کنترل بازی خواهد بود. مهم ترین دکمه های دسته بازی دو عددی HV-G143 هویت، کلیدهای ماشه ای آنالوگ، دکمه شلیک رگباری و دو دکمه قابل برنامه ریزی دستگاه است که آن را به یکی از انعطاف پذیر ترین دسته بازی های ارزان قیمت بازار تبدیل می کند. وجود دو عدد جوی استیک آنالوگ خوش ساخت با کارکرد کلیک دار به شما امکان می دهد به سادگی شخصیت بازی و زاویه دید دوربین را تنظیم کنید و سرعت پاسخگویی تمامی دکمه های آن نیز فشردن پیاپی آن ها را ممکن می سازد. 
 
دارای موتورهای لرزاننده: درون دستگیره های گیم پد دوبل هویت مدل HV-G143 دو عدد موتور ویبراتور یا لرزاننده تعبیه شده است که در صورت برخورد ماشین شما به موانع یا اصابت گلوله به کاراکترتان، دست شما را می لرزاند. این قابلیت که در بسیاری از بازی های کامپیوتری ارائه می شود، نقش بسزایی در انتقال حس بازی به شما دارد و می توانید در منوی تنظیمات بازی، آن را بیابید و به دلخواه تغییر دهید. اگر از لرزیدن دستتان در خلال بازی تمرکزتان را بر هم می زند می توانید آن را در بازی خاموش کنید و یا اینکه با نصب یک برنامه مدیریت دسته بازی، آن را از بیخ و بن غیر فعال سازید. 
 
گیم پد Havit مدل HV-G143
 
دکمه های آنالوگ: در زمان قدیم، کنترلرهای بازی فقط توانایی انتقال صفر و یک را داشتند اما با معرفی دکمه های آنالوگ، امکان انجام کارهای تدریجی و پیوسته نیز فراهم شد و بازی های کامپیوتری از نظر انعطاف، هزار برابر بهبود پیدا کردند. دسته بازی HV-G143 هویت دو جوی استیک آنالوگ دارد که با کمک آن ها می توان پارامترهای مختلفی همانند حرکت شخصیت بازی یا زاویه دید دوربین را آزادانه و به هر طرفی کنترل کرد. به علاوه دو دکمه ماشه ای نیز در زیر انگشت های اشاره شما قرار خواهد گرفت که فشردن آن ها را می توان برای گاز دادن ماشین و موتورسیکلت، کم و زیاد کردن دور اره موتوری یا هر کار تدریجی دیگر در بازی استفاده کرد.
 
بسته بندی اقتصادی: شرکت هویت با خلاصه کردن بسته بندی دسته بازی دوبل HV-G143، قیمت تمام شده تولید آن را کاهش داده است و موجب شده تا کاربر بتواند با پرداخت هزینه کم، صاحب دو دسته بازی کامپیوتر شود. در بسته بندی این دستگاه اثری از کیسه های نایلونی، دفترچه راهنما، CD نصب درایور و اشیای بی مصرف دیگر مشاهده نمی شود و پس از باز کردن آن با دستگاهی مواجه می شوید که مصداق عبارت Plug and Play است. 

عملکرد گیم پد دوبل هویت مدل HV-G143

 
گیمپد Havit مدل HV-G143
 
دسته بازی دوتایی هویت مدل HV-G143 نیازی به نصب درایور ندارد و به سادگی توسط ویندوز به عنوان یک رابط کنترلی شناخته می شود. پس از وصل کردن این کنترلر به کامپیوتر خود می توانید کار بازی هایی همانند فوتبال یا ماشین سواری را شروع کنید اما اگر در فکر انجام بازی های اول شخص پیچیده و مخوف هستید، بهتر است چند دقیقه برای نصب یک برنامه Mapping یا مدیریت تنظیمات دسته بازی وقت صرف کنید. این قسم برنامه ها به شما امکان می دهند کارکرد دکمه های مختلف یک دسته بازی را به دلخواه تنظیم و ذخیره کنید تا قبل از راه اندازی بازی، با فراخوانی آن، تجربه راحت تری داشته باشید.

نتیجه گیری

اگر به دنبال یک مجموعه ارزان قیمت و مجهز شامل دو دسته بازی کامپیوتر می گردید، خرید دسته بازی هویت مدل HV-G143 را به شما توصیه می کنیم. این دسته های بازی در دو رنگ سفید و سیاه عرضه می شوند و درست همانند مهره های سیاه و سفید، هنگام شروع بازی، کار انتخاب را برای شما و همبازیتان آسان می کند. از ویژگی های این دسته بازی می توان به کنترلرهای آنالوگ، یک جفت دکمه اضافه قابل برنامه ریزی و دکمه های ماشه ای اشاره کرد و بدنه نیمه شفاف آن هم ظاهری مخوف و جالب توجه دارد. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143
مشخصات کلی
نوع اتصال
با سیم
نوع رابط
USB
LED
قابلیت شوک
دارد ، دوگانه
کلید
چهار جهته ، آنالوگ چپ و راست ، تریگر ، توربو ، Mode ، Clear ، بامپر
تعداد کلید
19 کلید
سازگار با
کامپیوتر ، لپ تاپ ، ویندوز
سایر قابلیت ها
کیفیت ساخت بالا طراحی ارگونومیک و خوش دست بدون نیاز به نصب اولیه
بارگذاری ...

اینفوگرافی

دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

دسته بازی دوبل هویت مدل HV-G143

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید