ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB
Genius DX-120 Mouse With USB
{p:{id:"8265",et:"Genius DX-120 Mouse With USB",pt:"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB",u:"/Product/8265",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=36141&size=169",soe:"0"},g:{s:"Mouse"}} 106300
بارگذاری ...

ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB

Genius DX-120 Mouse With USB

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":9878,"idf":true,"p":{"up":560,"fs":106300.0,"dp":0.0,"pcc":4},"np":{"fs":102200.0,"bs":106300.0,"dp":3.0,"pcc":4},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":1033,"t":"گارانتی 18 ماهه شاب","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":36141,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-1?defaultImage=1&mediaId=36141&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-1?defaultImage=1&mediaId=36141&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-1?defaultImage=1&mediaId=36141&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":36142,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-2?defaultImage=1&mediaId=36142&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-2?defaultImage=1&mediaId=36142&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-2?defaultImage=1&mediaId=36142&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36143,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-3?defaultImage=1&mediaId=36143&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-3?defaultImage=1&mediaId=36143&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-3?defaultImage=1&mediaId=36143&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36144,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-4?defaultImage=1&mediaId=36144&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-4?defaultImage=1&mediaId=36144&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-4?defaultImage=1&mediaId=36144&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36145,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-5?defaultImage=1&mediaId=36145&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-5?defaultImage=1&mediaId=36145&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-5?defaultImage=1&mediaId=36145&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":34304,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-6?defaultImage=1&mediaId=34304&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-6?defaultImage=1&mediaId=34304&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-6?defaultImage=1&mediaId=34304&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":33226,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-7?defaultImage=1&mediaId=33226&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-7?defaultImage=1&mediaId=33226&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-7?defaultImage=1&mediaId=33226&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"},"imc":true},{"id":33227,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-8?defaultImage=1&mediaId=33227&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-8?defaultImage=1&mediaId=33227&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-8?defaultImage=1&mediaId=33227&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"},"imc":true},{"id":33228,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-9?defaultImage=1&mediaId=33228&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-9?defaultImage=1&mediaId=33228&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-9?defaultImage=1&mediaId=33228&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"},"imc":true},{"id":39224,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 10","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-10?defaultImage=1&mediaId=39224&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-10?defaultImage=1&mediaId=39224&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-10?defaultImage=1&mediaId=39224&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39225,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 11","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-11?defaultImage=1&mediaId=39225&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-11?defaultImage=1&mediaId=39225&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-11?defaultImage=1&mediaId=39225&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39226,"t":"ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB - 12","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-12?defaultImage=1&mediaId=39226&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-12?defaultImage=1&mediaId=39226&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-dx-120-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-usb-12?defaultImage=1&mediaId=39226&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB

summary description icon
جنیوس (Genius) یکی از کمپانی های مطرح در حوزه تولید لوازم جانبی دیجیتال است. یکی از زمینه های فعالیتی آن هم تولید ماوس های باکیفیت و فوق العاده است. ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB با طراحی زیبا و شکیل و رنگ بندی چشم نواز خود نظر همه را به سوی خود جلب می کند. امروزه که بیشتر کاربران علاوه بر کیفیت بالا و قیمت مناسب به ظاهر شکیل و خاص محصولات خود اهمیت می دهند، ماوس جنیوس مدل DX-120 می تواند بهترین گزینه برای آن ها باشد. این ماوس 85 گرمی به راحتی در دستان شما جای می گیرد و حس خوبی را در زمان کار کردن با آن تجربه خواهید کرد. طول کابل USB آن 1.5 متر است و قدرت مانور کافی را برای شما فراهم می کند. دقت حسگر نوری این ماوس 1000 DPI است و قابلیت استفاده با هر دو دست را دارد. از این نظر فرقی نمی کند، چه راست دست باشید چه چپ دست می توانید از ماوس Genius خود استفاده کنید. خوب است بدانید که بر روی این ماوس 3 عدد کلید تعبیه شده و به راحتی می توانید با آن کار کنید. با این مدل از ماوس جنیوس حرکت آسان و سریع را تجربه خواهید کرد. طراحی مناسب ماوس جنیوس مدل DX-120 سبب شده تا راحتی استفاده در طولانی مدت برای شما فراهم شود. با استفاده از این ماوس می توانید کارهای خود را در لپ تاپ و کامپیوتر مجهز به سیستم عامل های ویندوز و MacOS پیش ببرید و از تجربه کار کردن با آن نهایت لذت را ببرید. ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB دارای کیفیت ساخت بالایی است و ارزش خرید بالایی را هم به ارمغان می آورد. در مجموع جنیوس یعنی سرعت، دقت و آسودگی!

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB

ماوس جنیوس مدل DX-120

موس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB
 
یک برند، سالها خاطره
برند جنیوس را می توان یکی از نوستالژیک ترین برند های تولید کننده ی لوازم جانبی در دنیا دانست که در ابتدا با ماوس های غلطکی چاق و چله ای که داشت و سپس با آن اسپیکر های سفید و طوسی دوست داشتنی پا به خانه های ما گذاشت. جنیوس همواره در زمینه ی دو کالا پیشرو بوده است: 1- ماوس 2- کیبورد. ماوس DX-120 نمونه ای درخشان از محصولات این برند پرخاطره است.
 
این موشواره، ضرب المثل معروف: "من آنقدر ثروتمند نیستم که چیز ارزان قیمت بخرم!" را نقض کرده و با قیمت بسیار مناسبی که دارد، می توان آن را یکی از با کیفیت های بازار به حساب آورد! بنابراین ما نیز قصد داریم یکی از محصولات بسیار خوش قیمت و البته با کیفیت این برند محبوب را معرفی کرده و نکاتی را درباره ی آن با شما به اشتراک بگذاریم که حاصل تجربه ی عملی متخصصان فناوری تیم نقد و بررسی پلازا در یک روز کار با این محصول است.

طراحی

ماوس جنیوس مدل DX120
 
یکی از مهم ترین فاکتور های انتخاب در دنیای امروز ما، طراحی اصولی و زیبایی یک محصول است. اگر این فاکتور را نادیده گرفته و تنها به عملکرد سخت افزاری و ویژگی های فنی یک محصول نگاه کنید، به شما قول می دهیم که پس از مدتی به سادگی از آن خسته شده و به سراغ محصولی می روید که شاید عملکرد کالای قبلی را نداشته باشد، اما از نظر ظاهری برای شما دلبری کند!
 
ماوس Genius DX-120، یکی از آن دسته ماوس هایی است که می توان آن را زیبا دانست. این ماوس از پلاستیک بسیار با کیفیت ساخته شده است. دوگانگی مات بودن سطح فوقانی و براق بودن قسمت هایی مانند نام برند، نوار محل قرارگیری کف دست بر ماوس و بستر دکمه اسکرول، کنتراستی بسیار دوست داشتنی از رنگ این ماوس را برای شما همراه دارند که گویی یک ماوس دو رنگ در اختیار دارید؛ در حالی که اینطور نیست و طراحان این ماوس با خلاقیت خود، این تصور را برای چشمان شما ایجاد کرده اند. شایان ذکر است که طراحان جنیوس، برای آن دسته از کاربرانی که به ماوس های حقیقتاً دورنگ علاقه دارند، چهار انتخاب رنگ دیگر را برای DX120 در نظر گرفته اند که همگی دورنگ هستند.
 
DX-120 اندازه ای نسبتا کوچک و 85 گرم وزن دارد، اما به دلیل ارتفاع مناسب، به راحتی قسمت بسیار زیادی از دست شما را پوشش می دهد تا در کار کردن با آن احساس خستگی نکنید و البته طراحی ارگونومیک ماوس هم دستان شما را از آسیب های احتمالی محافظت می کند، چرا که یک ماوس و کیبورد غیر استاندارد می تواند آثار مخربی بر تونل های عصبی دستان شما داشته باشد.
 
تنها یک مسئله را باید در نظر داشته و هنگام کار کردن با این ماوس به آن دقت کرد: "از اجسام تیز دوری کنید!"؛ چراکه قسمت براق این ماوس می تواند در برخورد با اجسام تیز و برنده دچار خط و خش شده و اگر انسان حساسی هستید، مقداری شما را برنجاند؛ اما، باید در نظر داشت که این مسئله تنها برای احتیاط و بالا بردن طول عمر ظاهری ماوس شماست و مطلقاً دلیل بی کیفیت بودن مواد مصرفی در DX-120 نیست.
 
موس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB
 
این ماوس سه کلید داشته و به دلیل طراحی متقارنی که دارد، برای هر دو دست قابل استفاده است؛ همچنین یک کابل 1.5 متری با رابط USB نیز به این ماوس متصل شده است تا یک طول کابل معقول را در اختیار کاربر قرار دهد.
 

ویژگی های فنی

ماوس جنیوس مدل DX120
 
اتصال در موس DX120 به صورت با سیم و از طریق یک رابط USB 2.0 صورت می پذیرد. شما در این ماوس به نصب درایور نیازی نخواهید داشت و به اصطلاح این ماوس از نوع Plug & Play است؛ یعنی تنها با اتصال آن به دستگاه خود، قابل استفاده است. 
 
این ماوس یک حسگر نوری با دقت 1000 Dpi دارد و بنابراین در رده ی ماوس هایی قرار می گیرد که کاربری های متفاوتی دارد. اگر این ماوس را یک ماوس مناسب استفاده های اداری و خانگی بدانیم، می توانیم به DX-120 لقب "بسیار کاربردی" را بدهیم و اگر کاربری شما برای بازی بصورت حرفه ای یا طراحی های ظریف است، پیشنهاد می کنیم ماوس های با دقت حسگر متفاوت از این ماوس را انتخاب نمایید.
 
حرکت این موس بر سطوح مختلف بسیار روان است که این مسئله برای افراد علاقمند به وبگردی (جستجو در اینترنت) یا افراد مشغول به کارهایی که به تحرک بسیار زیاد ماوس احتیاج دارند بسیار مناسب است. همانطور که در قسمت طراحی گفتیم، این ماوس به راحتی در دست جای می گیرد و عملکرد حرکتی کاربر را بسیار ساده می کند.
 
موس جنیوس مدل DX120 با رابط USB
 
کلید های DX-120 بسیار خوش ساخت هستند و بدون شک کلیک کردن با استفاده از آنها، حس کیفیت را به شما القا خواهد کرد. از ساخت آنها که بگذریم، باید به دو نکته در مورد این کلید ها اشاره کرد:
1- هر سه کلید مقداری خشک بوده و به نسبت برخی دیگر از ماوس ها اندکی سخت تر فشرده می شوند که البته یک مسئله ی کاملاً سلیقه ای است و نه یک مزیت است و نه یک عیب.
2- صدای هر سه کلید به نسبت برخی دیگر از ماوس های موجود در بازار اندکی تیزتر است که البته بازهم سلیقه ای بوده و به هیچ وجه یک مزیت یا عیب محسوب نمی شود.
 
در نهایت باید گفت که این ماوس با تمامی سیستم عامل های موجود در بازار هماهنگ است و فرقی نمی کند که شما کاربر ویندوز باشید یا مک؛ در استفاده از این کالا به هیچ مشکلی بر نخواهید خورد.

نتیجه گیری

اگر بصورت کاملاً خلاصه بخواهیم این ماوس را از نظر بگذرانیم؛ باید گفت با یک ماوس بسیار با کیفیت، ارزان قیمت و البته زیبا طرف هستیم. امتیاز دریافتی DX-120 از متخصصین پلازا، نمره ی 9.1 از 10 بود که نشان می دهد با یک ماوس بسیار با کیفیت در دسته موس های ارزان قیمت طرف هستیم. اجازه دهید با شما رو راست باشیم؛ در این سالها، ماوس های ارزان قیمت بسیاری را تست کرده و برای آنها نقد و بررسی نوشته ایم تا شاید در زمینه ی خرید به شما کمکی کرده باشیم، اما، بسیار به ندرت اتفاق افتاده که یک ماوس را با این قیمت تا این میزان کاربردی و خوش ساخت بدانیم. به هر حال جنیوس برندی است که امتحان خود را پس داده است و اگر به دنبال یک ماوس ارزان قیمت از یک برند خوشنام برای PC (کامپیوتر خانگی) یا لپ تاپ خود هستید، ما با اعتماد به نفس کامل Genius DX-120 را به شما پیشنهاد می کنیم.
 
ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB
بارگذاری ...

مشخصات فنی

ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB
مشخصات فیزیکی
ابعاد
60x 105 x 37 میلی متر
وزن
85 گرم
جنس
پلاستیک
مشخصات کلی
نوع اتصال
با سیم
نوع رابط
USB
تعداد کلید
3 عدد
طول کابل
1.5 متر
نوع حسگر
نوری
دقت حسگر
1000 ، DPI
قابلیت استفاده
با هر دو دست
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر ، ویندوز ، MacOS
سایر مشخصات
راحتی استفاده در طولانی مدت حرکت آسان و سریع بدون نیاز به نصب اولیه
بارگذاری ...

اینفوگرافی

ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

ماوس جنیوس مدل DX-120 با رابط USB

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید