ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris
Razer Atheris Wireless Gaming Mouse
{p:{id:"8497",et:"Razer Atheris Wireless Gaming Mouse",pt:"ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris",u:"/Product/8497",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=36988&size=169",soe:"0"},g:{s:"Mouse"}} 1285000
بارگذاری ...

ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris

Razer Atheris Wireless Gaming Mouse

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10070,"idf":true,"p":{"up":5460,"fs":1285000.0,"bs":1511800.0,"dp":15.0,"pcc":40},"np":{"fs":1244000.0,"bs":1511800.0,"dp":17.0,"pcc":40},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":239,"t":"گارانتی 6 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":36988,"t":"ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-1?defaultImage=1&mediaId=36988&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-1?defaultImage=1&mediaId=36988&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-1?defaultImage=1&mediaId=36988&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":36989,"t":"ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-2?defaultImage=1&mediaId=36989&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-2?defaultImage=1&mediaId=36989&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-2?defaultImage=1&mediaId=36989&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36990,"t":"ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-3?defaultImage=1&mediaId=36990&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-3?defaultImage=1&mediaId=36990&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-3?defaultImage=1&mediaId=36990&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36991,"t":"ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-4?defaultImage=1&mediaId=36991&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-4?defaultImage=1&mediaId=36991&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-4?defaultImage=1&mediaId=36991&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39805,"t":"ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-5?defaultImage=1&mediaId=39805&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-5?defaultImage=1&mediaId=39805&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-5?defaultImage=1&mediaId=39805&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39806,"t":"ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-6?defaultImage=1&mediaId=39806&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-6?defaultImage=1&mediaId=39806&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-6?defaultImage=1&mediaId=39806&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39807,"t":"ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-7?defaultImage=1&mediaId=39807&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-7?defaultImage=1&mediaId=39807&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-7?defaultImage=1&mediaId=39807&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39808,"t":"ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris - 8","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-8?defaultImage=1&mediaId=39808&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-8?defaultImage=1&mediaId=39808&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-atheris-8?defaultImage=1&mediaId=39808&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris

summary description icon
ریزر (Razer) یک شرکت آمریکایی تبار است که در حوزه تولید بازی های رایانه ای و محصولاتی همچون ماوس، کیبورد و دسته گیمینگ فعالیت دارد. ماوس بی سیم ریزر مدل Atheris یکی از تولیدات با کیفیت و قدرتمند این کمپانی موفق و بزرگ است که به کلیدهای قابل برنامه ریزی تجهیز شده است. نوع حسگر آن نوری است و دقت 7200 DPI را در اختیار شما قرار می دهد. فرکانس این ماوس بی سیم 2.4 گیگاهرتز است و حداکثر شتاب آن 30 G تخمین زده شده است. انرژی مورد نیاز ماوس بی سیم ریزر مدل Atheris از طریق 2 عدد باتری قلمی تامین می شود که 350 ساعت شارژ را نگه می دارند. از مشخصات بارز ماوس بی سیم ریزر مدل Atheris می توان به راحتی استفاده در طولانی مدت، حرکت آسان و سریع، دارای قابلیت تنظیم حساسیت On-The-Fly، دارای قابلیت Razer Synapse 3، بهره مندی از سوئیچ مکانیکی و قابلیت استفاده با با هر دو دست اشاره داشت. این ماوس فوق العاده کمپانی ریزر دارای ابعاد مناسبی است و تنها 66 گرم وزن دارد که آن را به یک محصول ایده آل تبدیل کرده است.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris

ماوس بی سیم ریزر مدل  Atheris

 
ماوس بی سیم ریزر مدل Atheris
 
گیمرهایی که از لپتاپ برای بازی استفاده می کنند، مجبورند لوازم جانبی مخصوص بازی خود را از بین ادوات سبک و کوچک انتخاب کنند و ماوس بی سیم ریزر مدل Atheris به نیاز این دسته از کاربران پاسخ می دهد. این موس جمع و جور و جذاب به قابلیت هایی همانند دقت عالی، سرعت بازیابی بالا، عمر باتری فوق العاده و فناوری بلوتوث با گستره ارتباطی 2.4 گیگاهرتز مجهز شده و در این بخش تک تک ویژگی های آن را با هم از زیر ذره بین می گذرانیم تا بتوانیم شما گیمرهای همیشه در سفر را از خرید این موشواره شگفت آور مطمئن کنیم. 

طراحی ماوس بی سیم Atheris ریزر

 
ماوس وایرلس Atheris ریزر
 
سنت نامگذاری ماوس های شرکت ریزر به نام مارهای خطرناک، قدمت زیادی دارد و نام Atheris هم به افعی های درختی آفریقایی بر می گردد که شکارچی هایی ماهر و همیشه در استتار هستند. در نگاه اول، ابعاد 99.7 در 62.8 در 34.1 میلی متری این ماوس بی سیم، گویای طراحی آن برای گیمرها نیست اما با کمی دقت می توان متوجه دکمه های اضافه آن شد که در فرایند بازی، اهمیتی ویژه دارد و عامل تمایز موس های اداری از انواع مخصوص بازی هستند.
 
با اینکه ماوس Atheris برای گیمینگ طراحی شده است اما افرادی که به دنبال یک ماوس کوچک برای کار گرافیکی با لپتاپ می گردند نیز به خوبی با آن راحت خواهند بود. این ماوس 66 گرم وزن دارد اما پس از قرار دادن دو عدد باتری قلمی، 113 گرم وزن پیدا می کند که نسبت به ماوس های سبک، حسی بسیار بهتر دارد و خطر افتادن آن از روی میز کار که بسیاری از ماوس های سبک را تهدید می کند، در کار با این دستگاه مشاهده نمی شود. 
 
موس بی سیم ریزر مدل Atheris
 
بخش فوقانی بدنه ماوس اسکرولر موس Atheris ریزر پوششی مات دارد که در حفظ تماس انگشتان دست و جلوگیری از عرق کردن آن ها نقشی موثر ایفا می کند و در دو طرف بدنه نیز قطعاتی لاستیکی و شیاردار نصب شده است که هنگام حرکت دادن ماوس، موجب بهبود ثبات دست کاربر می شود. عملکرد اسکرولر موشوار Atheris ریزر زمین تا آسمان با اسکرولر ماوس های ارزان قیمت بازار تفاوت دارد و هم هنگام بالا و پایین بردن و هم هنگام فشردن دکم آن، می توان متوجه درجه بندی دقیق و مجزای کلیک های آن شد. این ماوس به دکمه انتخاب حساسیت و کلیدهای جلو و عقب بردن نیز مجهز شده که کار با آن را هنگام بازی، بسیار آسان می کند. 
 
اگر از نورپردازی تجهیزات گیمینگ خوشتان نمی آید، موس Atheris برای شما طراحی شده است. تنها نوری که روی بدنه این دستگاه مشاهده می شود، یک LED ریز و نقطه مانند به رنگ آبی است که روی دکمه انتخاب حساسیت نصب شده و ارتباط آن با کامپیوتر را نشان می دهد. این LED هنگام روشن کردن دستگاه سبز می شود و در صورت کمبود باتری به رنگ قرمز چشمک می زند. در بخش زیری موشواره Atheris ریزر، یک کلید سه جهته مشاهده می شود که برای روشن و خاموش کردن دستگاه به کار می رود و با قرار دادن آن روی حالت بلوتوث محض، می توان بدون دانگل نیز از آن استفاده کرد. 
 
ماوس بی سیم ریزر مدل Atheris
 
یک تفاوت مهم در ماوس Atheris ریزر که آن را از سایر ماوس های وایرلس متمایز می کند این است که در بخش تحتانی آن دری برای نصب باتری مشاهده نمی شود و برای این کار باید قسمت فوقانی دستگاه را جدا کرد. خوشبختانه به دلیل عمر فوق العاده بالای باتری در این دستگاه، نیازی زیادی به انجام این کار ندارید و پیشنهاد ما، استفاده از یک جفت باتری آلکالاین یا قابل شارژ از برندی معتبر است تا کارکرد صحیح دستگاه را تضمین کرده و در صورت فراموش کردن تعویض، درون بدنه این دستگاه سولفاته نشوند. 

ویژگی ها و قابلیت های ماوس وایرلس Atheris ریزر

عمر 300 ساعته باتری: ماوس Atheris ریزر با یک جفت باتری قلمی مناسب می تواند کاربر را تا 300 ساعت همراهی کند و در صورت تغییر وضعیت دستگاه از حالت 2.4 گیگاهرتزی به بلوتوث، این رکورد به 350 ساعت افزایش می یابد. بدیهی است که حالت 2.4 گیگاهرتزی نسبت به بلوتوث از سرعتی به مراتب بالاتر و تاخیری بسیار کمتر برخوردار است اما در ساعاتی که به سرعت بالا نیازی ندارید می توانید فقط با حرکت دادن کلید بخش زیر بدنه، ماوس را به حالت بلوتوث منتقل کنید. 
 
موشواره بی سیم ریزر مدل Atheris
 
حسگر اپتیکال 7200 Dpi: هنگام انجام بازی، به خصوص بازی های اول شخص، ماوس های گیمینگ مهم ترین ویژگی خود یعنی امکان تنظیم حساسیت را رو می کنند. فشردن این دکمه، دقت ماوس را برای کاربر تغییر می دهد و در حالی که هنگام حرکت به اطراف، کاربر به سرعت زیادی نیاز دارد و باید زاویه دید خود را مدام تغییر دهد، هنگام نشانه گیری، استفاده از دوربین یا تک تیر اندازی به سرعت کم و دقت بالا نیاز است و با این قابلیت می توان حساسیت دلخواه را برای داشتن تجربه ای روان و مطلوب، در شرایط مورد نیاز انتخاب کرد. 
 
ارتباط 2.4 گیگاهرتزی: دانگل ارائه شده همراه موس Atheris ریزر، امکان ارتباط 2.4 گیگاهرتزی را برای کاربر فراهم می کند اما این فناوری، در صورت تشخیص باندهای اشغال شده توسط تلفن یا وسایل بی سیم دیگر، باند دیگری را برای ارتباط با کامپیوتر یا لپتاپ کاربر انتخاب می کند تا کاربر هنگام کار با آن، پرش یا اختلالی تجربه نکند. 
 
موشواره بی سیم Razer مدل Atheris
 
کارکرد بدون دانگل: اگر شما نیز فراموش می کنید دانگل موس خود را همراه بردارید، از بابت کار با دستگاه Atheris نگران نباشید. در زیر بدنه این ماوس، کلیدی نصب شده که به شما امکان می دهد دستگاه را بدون دانگل و فقط با کمک بلوتوث به لپتاپتان متصل کنید و برای این کار کافیست منوی بلوتوث را باز و ماوس Atheris ریزر را از لیست ادوات در دسترس انتخاب کنید. دقت داشته باشید که ارتباط بلوتوث با وجود نداشتن دردسر کار با دانگل، معمولا کند تر از ارتباط 2.4 گیگاهرتزی است و بهتر است یکی از کیف های زیبایی که شرکت ریزر برای ماوس Atheris می سازد را خریداری کرده و دانگل آن را همیشه همراه داشته باشید.
 
مناسب برای کارهای روزانه و گرافیکی: ماوس Atheris ریزر برای گیمینگ طراحی شده اما این امر به معنای تک کاره بودن آن نیست و بسیاری از کاربران برنامه های گرافیکی همانند اتوکد یا فتوشاپ، برای داشتن دقت بالا هنگام کار، از ماوس های گیمینگ استفاده می کنند. بنابراین اگر به دنبال یک ماوس جمع و جور و کوچک اما دقیق و حساس برای ویرایش تصاویر یا مدلسازی سه بعدی می گردید دستگاه Atheris ریزر را در میان انتخاب های خود بگنجانید. 

عملکرد ماوس بلوتوث Atheris ریزر

پس از قرار دادن دانگل دستگاه در یک پورت USB، پیامی مبنی بر نصب برنامه Razer Synapse 3 روی مانیتور ظاهر می شود که پیشنهاد می کنیم حتما آن را نصب کنید چون قابلیت های بسیاری در اختیارتان قرار می دهد. با کمک این برنامه می توانید رفتار کلیدهای ماوس را تغییر دهید و عملکرد ترکیبی به آن ها بدهید. مثلا کاری کنید تا با نگه داشتن کلید جلو بردن، کلیک راست دستگاه برای شلیک رگباری استفاده شود و امکان تنظیم حساسیت Dpi دستگاه در هر کدام از وضعیت های پنجگانه ای که با دکمه مخصوص در دسترس است نیز وجود دارد. 
 
موشواره بی سیم ریزر مدل Atheris
 
برنامه Synapse 3 همچنین امکان نوشتن ماکروهای مختلف را به کاربر می دهد که از الزامات گیمینگ حرفه ای است و با کمک آن می توان با زدن یک دکمه، عملکرد مجموعه ای از دکمه های کیبورد را به صورت پیاپی یا با تاخیر زمانی دلخواه اجرا کرد. ماکروهای در زندگی روزمره ما کاربرد بسیاری دارند و حتی هنگام کار با اسناد ورد و اکسل، ویرایش تصویر در فتوشاپ یا مرور وب نیز می توان از آن ها برای صرفه جویی یک ثانیه ای در زمان استفاده کرد. تکرار همین ثانیه ها در طول ساعات کاری، هفته ها و ماه ها می تواند به مقدار قابل توجهی در وقت شما صرفه جویی کند و حس خوب استفاده بهینه از تکنیک هایی که بیشتر همکارانتان از آن آگاهی ندارند نیز لذت خاص خود را دارد. 

نتیجه گیری

ماوس Atheris ریزر دستگاهی بسیار خوش ساخت و خوش دست است و همانند سایر ساخته های این برند، نمی توان هنگام بازی، ایرادی در کارکرد آن مشاهده کرد. خرید ماوس گیمینگ Atheris ریزر که در میان ساخته های این برند، جزو خوش قیمت ترین ها به شمار می آید، به شما امکان می دهد هنگام بازی با لپتاپ خود به سرعت و دقتی عالی دسترسی داشته باشید و اگر به قابلیت های یک ماوس گیمینگ نیاز دارید اما نورافشانی رنگارنگ تجهیزات گیمینگ را بر نمی تابید، بی شک بهترین انتخاب شما محسوب می شود. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris
مشخصات فیزیکی
ابعاد
99.7x 62.8 x 34.1 میلی متر
وزن
66 گرم
مشخصات کلی
نوع اتصال
بی سیم
نوع رابط
بلوتوث ، دانگل وایرلس
کلید
قابل برنامه ریزی
نوع حسگر
نوری
دقت حسگر
7200 ، DPI
فرکانس
2.4 گیگاهرتز
باتری
دارد ، 2 عدد قلمی
مدت زمان نگهداری شارژ
350 ساعت
قابلیت استفاده
با هر دو دست
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر
حداکثر شتاب ماوس
30G
نرخ گزارش
1000 هرتز
دارای سوئیچ
مکانیکی
لوازم همراه
باتری
سایر مشخصات
راحتی استفاده در طولانی مدت حرکت آسان و سریع دارای قابلیت تنظیم حساسیت On-The-Fly دارای قابلیت Razer Synapse 3
بارگذاری ...

اینفوگرافی

ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

ماوس گیمینگ بی سیم ریزر مدل Atheris

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید