کیبورد هترون مدل HK210
Hatron HK210 Keyboard
{p:{id:"8518",et:"Hatron HK210 Keyboard",pt:"کیبورد هترون مدل HK210",u:"/Product/8518",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=41247&size=169",soe:"0"},g:{s:"Keyboard"}} 114000
بارگذاری ...

کیبورد هترون مدل HK210

Hatron HK210 Keyboard

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10039,"idf":true,"p":{"up":380,"fs":114000.0,"bs":152000.0,"dp":25.0,"pcc":2},"np":{"fs":111200.0,"bs":152000.0,"dp":26.0,"pcc":2},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":41247,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-1?defaultImage=1&mediaId=41247&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-1?defaultImage=1&mediaId=41247&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-1?defaultImage=1&mediaId=41247&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":41248,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-2?defaultImage=1&mediaId=41248&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-2?defaultImage=1&mediaId=41248&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-2?defaultImage=1&mediaId=41248&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36701,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-3?defaultImage=1&mediaId=36701&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-3?defaultImage=1&mediaId=36701&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-3?defaultImage=1&mediaId=36701&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36702,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-4?defaultImage=1&mediaId=36702&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-4?defaultImage=1&mediaId=36702&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-4?defaultImage=1&mediaId=36702&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36703,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-5?defaultImage=1&mediaId=36703&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-5?defaultImage=1&mediaId=36703&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-5?defaultImage=1&mediaId=36703&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":36704,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-6?defaultImage=1&mediaId=36704&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-6?defaultImage=1&mediaId=36704&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-6?defaultImage=1&mediaId=36704&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39453,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-7?defaultImage=1&mediaId=39453&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-7?defaultImage=1&mediaId=39453&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-7?defaultImage=1&mediaId=39453&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39454,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-8?defaultImage=1&mediaId=39454&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-8?defaultImage=1&mediaId=39454&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-8?defaultImage=1&mediaId=39454&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39455,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 9","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-9?defaultImage=1&mediaId=39455&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-9?defaultImage=1&mediaId=39455&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-9?defaultImage=1&mediaId=39455&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39456,"t":"کیبورد هترون مدل HK210 - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-10?defaultImage=1&mediaId=39456&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-10?defaultImage=1&mediaId=39456&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-hk210-10?defaultImage=1&mediaId=39456&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

کیبورد هترون مدل HK210

summary description icon
اگر به دنبال یک کیبورد مناسب برای خود هستید، خرید کیبورد هترون (Hatron) مدل HK210 را از فروشگاه پلازا از دست ندهید. این کیبورد زیبا و عالی از نوع با سیم طراحی شده و دارای اندازه و ابعاد مناسبی است. شما می توانید از طریق رابط USB، این کیبورد را به دستگاه خود متصل کنید و از کار کردن با آن لذت ببرید. بر روی این مدل از کیبورد هترون 104 عدد کلید تعبیه شده که 12 عدد از آن ها را کلید میانبر Fn تشکیل می دهد. اگر نگران این مسئله هستید که بر این کیبورد تنها حروف انگلیسی حک شده باید بدانید که اینگونه نیست. بر روی کیبورد هترون مدل HK210 حروف فارسی نیز حک شده و نیازی به چسباندن برچسب فارسی نخواهید داشت. از ویژگی های جالب توجه این نوع کیبورد می توان به مقاومت آن در برابر قطرات آب و عمر ضربه پذیری کلیدهای آن تا 10 میلیون ضربه اشاره کرد. کیبورد هترون مدل HK210 دارای پایه هایی با قابلیت تنظیم است تا کار کردن با آن را برایتان راحت تر کند. خوب است بدانید که طول کابل آن به 1.5 متر می رسد و این یعنی قدرت انعطاف پذیری بالا. این محصول هترون با سیستم عامل های ویندوز، MacOS و لینوکس سازگار است و برای کامپیوتر و دیگر دستگاه دارای درگاه USB مناسب و کاربردی است.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

کیبورد هترون مدل HK210

کیبورد هترون مدل HK210

کیبورد هترون مدل HK210
 
بی صدا تایپ کنید!
اگرچه بسیاری از کاربران و تایپیست‌ها دوست دارند در حین کار کردن با کامپیوتر، صدای فشردن کلیدها به گوششان برسد، اما کاربرانی هم هستند که به کیبورد بی صدا نیاز دارند. به عنوان مثال در مکان‌هایی نظیر کتابخانه‌ یا سالن‌های مطالعه که رعایت سکوت اهمیت دارد، نمی توان از کیبوردهای معمولی و پُر سر و صدا استفاده کرد. کیبورد هترون مدل HK210 به همین منظور تولید شد تا شما را غرق در سکوت کند. 
 
یکی از شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر نامی برای خود دست و پا کرده، کمپانی هترون (Hatron) است. این کمپانی چینی در عرصه تولید لوازم جانبی دیجیتال نظیر ماوس و کیبورد فعالیت می کند و صادرات گسترده‌ای به کشورهای آسیایی نظیر ایران دارد. کیبورد هترون مدل HK 210 نمونه‌ای درخشان از محصولات این شرکت است. این صفحه کلید از نوع بی‌صدا ساخته شده و کاربران می توانند از آن در محیط‌های اداری و یا در هنگام شب استفاده کنند. برای آشنایی با ویژگی‌های ظاهری و خصوصیات فنی این کیبورد همراه ما باشید تا در ادامه نقاط قوت و ضعف آن را بسنجیم. 

طراحی کیبورد هترون HK210

کیبورد Hatron مدل HK210 در دسته‌ی کیبوردهای با کلید معمولی جای می گیرد. در واقع کلیدهایی که برای این محصول در نظر گرفته شده، متداول‌ترین کلیدهای موجود در بازار است. فاصله‌ی زیادی بین کلیدها وجود ندارد و از فضای خالی بین کلیدها می توان کف کیبورد را دید. مزیتی که این کلیدها دارند، راحت تمیز شدن آن است. کافی است کیبورد را برگردانید تا اگر گرد و غباری زیر کلیدها وجود دارد، خالی شود. 
 
کیبورد هترون مدل HK210
 
طراحان کمپانی هترون برای ساخت بدنه‌ی کیبورد مدل HK210 از پلاستیک استفاده کرده اند. نکته‌ی جالب در خصوص بدنه و کلیدهای این محصول، حالت زبر آن است. وقتی دست خود را روی بدنه‌ی HK210 می کشید، زبر بودن آن را احساس می کنید. هترون برای راحتی کاربران و افزایش سرعت تایپ، کلید و بدنه‌ی این کیبورد را به حالت زبر طراحی کرده است. این ویژگی باعث می شود که سرعت عمل تایپیست ها در هنگام استفاده از کیبورد بیشتر شود. 
 
اندازه‌ی بدنه‌ی این صفحه کلید کاملاً استاندارد است. طول و عرضی معادل 44.5 در 14.6 سانتی متر دارد و به همین دلیل به راحتی روی میز کامپیوتر قرار می گیرد. اگر به قسمت پایینی کیبورد نگاهی بیندازید محل استراحت مچ دست را در این قسمت می‌بینید. استراحتگاه مچ دست در این کیبورد قرار داده شده تا از خستگی دست کاربران جلوگیری شود. 
 
کیبورد هترون مدل HK210
 
از سوی دیگر یک کابل بلند به طول 1.5 متر به پشت آن متصل شده است. بنابراین به راحتی می توانید از طریق این کابل و سوکت USB آن، کیبورد را به کامپیوتر متصل کنید. نکته مهم این است که پس از اتصال سوکت USB به کامپیوتر، کیبورد بلافاصله قابل استفاده خواهد بود. (قابلیت Plug&Play) 
 
کیبورد هترون مدل HK210
 
روی کیبورد هترون مدل HK 210 تعداد 104 کلید وجود دارد. از این تعداد، 12 عدد به عنوان Fn در نظر گرفته شده تا کاربران بتوانند از طریق آن‌ها میانبرهایی در اختیار داشته باشند. باید به این نکته هم اشاره کنیم که این کیبورد، به صفحه کلید عددی (ماشین حساب) مجهز است. حتماً می دانید بسیاری از شرکت‌های تولید کننده کیبورد برای کاهش هزینه‌ی تمام شده‌ی محصول، این صفحه کلید عددی را در کیبورد خود قرار نمی دهند؛ اما خوشبختانه این صفحه کلید هترون از این ویژگی برخوردار است. 

امکانات کیبورد هترون HK210

بیشتر کیبوردهای که در بازار لوازم دیجیتال می‌بینید، امکانات و قابلیت‌های نسبتاً مشابهی دارند. تنها تفاوتی که این کیبوردها را از یکدیگر متمایز می کند، کیفیت آن‌ها است. البته نام برند و قیمت ارزان کالا هم اهمیت بالایی دارد. در این بخش، چند نمونه از قابلیت‌های کیبورد Hatron مدل HK210 را معرفی می کنیم که حتماً برایتان جالب خواهد بود. 
 
حفره‌ی تخلیه‌ی آب: قبل از اینکه خاصیت بی‌صدا بودن کلیدهای کیبورد مدل HK210 را به شما معرفی کنیم، شاید جالب باشد اگر بدانید در زیر این کیبورد حفره‌هایی برای تخلیه‌ی آب قرار داده شده است. اگر به زیر این کیبورد نگاهی بیندازید، این حفره‌های کوچک را مشاهده خواهید کرد. طراحان کمپانی هترون برای اینکه قطرات آب زیر کلیدهای این کیبورد باقی نماند، حفره‌هایی برای تخلیه‌ی آب در آن در نظر گرفته اند. 
 
کیبورد هترون مدل HK210
 
خاصیت بی‌صدا بودن: جذاب‌ترین ویژگی کیبورد هترون مدل HK210 همین خاصیت بی صدا بودن کلیدهای آن است. این موضوع روی جعبه‌ی کالا هم حک شده و هترون به شدت روی این خاصیت، مانور تبلیغاتی کرده است. کاربرانی که می خواهند در نیمه‌های شب با کیبورد کار کنند یا از آن در محیط های اداری و مکان های عمومی مثل کتابخانه استفاده کنند، قطعاً از این قابلیت خوششان خواهد آمد. البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در این کیبورد چند کلید نظیر Enter  و Space از نوع بی صدا نیستند و اگر پس از فشردن این کلیدها صدایی شنیدید، تعجب نکنید. 
 
کیبورد هترون مدل HK210
 
کلیدهای با طول عمر بالا: شرکت هترون (Hatron) عادت دارد محصولاتی با مقاومت بالا تولید کند. کیبورد مدل HK 210 نمونه‌ای از این محصولات جان سخت محسوب می شود. عمر ضربه پذیری کلیدهای این کیبورد تا 10 میلیون ضربه ارزیابی شده است. بنابراین با خیال راحت تا چندین سال از این محصول هترون استفاده کنید و نگران خراب شدن یا نقص در عملکرد کلیدهای آن نباشید. 
 
درج حروف فارسی: پس از خرید کیبورد Hatron HK210 نیازی نیست برچسب حروف فارسی را به صورت جداگانه خریداری کنید. روی کلیدهای این کیبورد حروف فارسی حک شده است. اگرچه کیفیت این حروف حک شده خیلی بالا نیست اما می توانید برای چند سال روی آن حساب کنید. 
 
کیبورد هترون مدل HK210
 
مقاوم در برابر قطرات آب: به دلیل وجود حفره‌هایی در کف و جنس کلید و بدنه‌ی این کیبورد، می توان آن را یک محصول مقاوم در برابر قطرات آب به حساب آورد. البته به این موضوع توجه داشته باشید که با یک کیبورد ضدآب طرف نیستید و این موضوع را با مقاومت در برابر قطرات آب اشتباه نگیرید. 
 
دارای پایه تنظیم ارتفاع: هترون برای آن دسته از کاربرانی که عادت دارند در هنگام تایپ، به کیبورد خود شیب بدهند، پایه‌های تنظیم ارتفاع قرار داده است. این جک های تنظیم شونده، شیب کیبورد هترون را بیشتر می کنند تا تایپ کردن برای کاربران راحت تر باشد. 

نتیجه‌گیری 

در یک جمع‌بندی نهایی با توجه به قیمت کیبورد هترون مدل HK210 و قابلیت‌هایی که دارد، می توان این محصول را مناسب کاربری خانگی و اداری به حساب آورد. به لطف وجود کلیدهای بی صدا در این کیبورد، شما می توانید در نیمه‌های شب یا محیط های ساکتی مانند کتابخانه از آن استفاده کنید. مقاومت در برابر پاشش قطرات آب، وجود جک تنظیم ارتفاع و حفره‌هایی در کف برای تخلیه آب از دیگر ویژگی‌هایی است که خرید کیبورد هترون مدل HK210 را جذاب‌تر کرده است. 
بارگذاری ...

مشخصات فنی

کیبورد هترون مدل HK210
مشخصات فیزیکی
ابعاد
445.7x 146.6 x 22 میلی متر
مشخصات کلی
نوع اتصال
باسیم
رابط
USB
تعداد کلید
104 عدد
کلید میانبر
کلیدهای تابعی
تعداد کلید تابعی
12 عدد
طول کابل
1.5 متر
حروف فارسی
مقاوم در برابر
قطرات آب
عمر ضربه پذیری کلیدها
10 میلیون ضربه
تایپ بی صدا
پایه
دارد ، قابل تنظیم
سازگار با سیستم عامل
ویندوز ، MacOS ، لینوکس
مناسب برای
کامپیوتر ، دستگاه دارای درگاه USB
بارگذاری ...

اینفوگرافی

کیبورد هترون مدل HK210
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

کیبورد هترون مدل HK210
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

کیبورد هترون مدل HK210

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید