پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
REMAX RPP-87 Kooker 10000mAh Power Bank
{p:{id:"8544",et:"REMAX RPP-87 Kooker 10000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/8544",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=36798&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 195000
بارگذاری ...

پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

REMAX RPP-87 Kooker 10000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10130,"idf":true,"p":{"up":1000,"fs":195000.0,"bs":243800.0,"dp":20.0,"pcc":7},"np":{"fs":187500.0,"bs":243800.0,"dp":23.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":10129,"p":{"up":1000,"fs":195000.0,"bs":243800.0,"dp":20.0,"pcc":7},"np":{"fs":187500.0,"bs":243800.0,"dp":23.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":42,"t":"سفید","gdt":1,"cc":"FFFFFF"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":36798,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=36798&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=36798&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=36798&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":36799,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=36799&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=36799&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=36799&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":36800,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=36800&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=36800&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=36800&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":39754,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=39754&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=39754&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=39754&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39755,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=39755&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=39755&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=39755&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39756,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=39756&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=39756&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=39756&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39757,"t":"پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=39757&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=39757&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-rpp-87-kooker-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=39757&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
دنیای شارژر های همراه یا همان پاور بانک ها دنیای بسیار گسترده و عجیبی است! از زمانی که به خانواده ی لوازم جانبی راه پیدا کرده و به زندگی انسان وارد شده اند، بیشتر از آن چیزی که انتظار آن می رفت وابستگی ایجاد کرده و به یک عضو لاینفک از خانواده ی الکترونیکی افراد تبدیل شده اند. برند ریمکس (REMAX) را می توان در دسته ی بهترین تولید کنندگان این محصولات کاربردی به حساب آورد. یکی از مدل های تولید شده توسط این برند، پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker است که می تواند با اقتدار یکی از بهترین های دسته ی قیمتی خود باشد. این پاور بانک 10000 میلی آمپر ساعت ظرفیت دارد و از باتری های لیتیوم پلیمری نیرو می گیرد. کیفیت ساخت در REMAX RPP-87 Kooker بسیار بالاست و طراحان این برند به خوبی خصوصیات یک پاور بانک مناسب را درک کرده اند. این پاور بانک تنها 204 گرم وزن دارد و از پلاستیک ABS به همراه پلی‌کربنات ساخته شده است تا مقاوم باشد. این پاور بانک ابعادی معادل 132x 68 x 16 میلی متر دارد که میزان مناسبی است و می توان آن را در دسته ی پاور بانک ها خوش اندازه به حساب آورد. همچنین RPP-87 Kooker دارای یک LCD جهت نمایش وضعیت شارژ است که نکته ای مثبت به حساب می آید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

 
پاوربانک RPP-87 ریمکس
 
پاوربانک RPP-87 ریمکس به سری Kooker تعلق دارد و می توان آن را برادر کوچکتر مدل 20000 میلی آمپر ساعتی RPP-59 به حساب آورد. این پاوربانک 10000 میلی آمپر ساعتی جزو خوش ساخت ترین و زیبا ترین پاوربانک های موجود در بازار است و اگر نیازی به شارژ همزمان دو وسیله ندارید، می توان آن را به عنوان همراهی ایده آل برای کاربرد روزانه شما پیشنهاد کرد. 

طراحی پاوربانک RPP-87 ریمکس

 
هر کسی که با پاوربانک RPP-59 ریمکس کار کرده باشد، دستگاه RPP-87 را آشنا خواهد یافت و تنها تفاوت ظاهری آشکار این دو دستگاه، تعداد پورت های خروجی آن ها است. ابعاد این پاوربانک برابر 132 در 68 در 16 میلی متر است که چندان بزرگ به حساب نمی آید اما وزن 204 گرمی آن، حس دستگاهی خوش ساخت و جنس دار را به شما منتقل می کند و حمل آن در کیف نیز فشار چندانی به بند دوشتان نمی آورد.
 
پوسته خارجی پاوربانک RPP-87 ریمکس از پلاستیک ساخته شده و می توان آن را در رنگ سیاه یا سفید خریداری کرد. بخش پشتی و بیشتر قسمت جلویی بدنه این دستگاه با پوشش تراشدار زیبایی پوشانده شده و طراحی یکپارچه و بدون درز آن، جالب توجه و چشمگیر است. در بسته بندی این پاوربانک یک کابل microUSB ارائه می شود که نام و نشان سازنده در دو طرف آن حک شده و می توان از آن برای شارژ دادن یا شارژ گرفتن استفاده کرد.
 
 پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker
 
چیزی که اولین برخورد با پاوربانک RPP-87، نگاه شما را می رباید، یک پنل گرد است که با روشن کردن دستگاه، دوام باتری را با نور سفید نافذی نمایش می دهد و نسبت به LED های چهارگانه پاوربانک های دیگر، بسیار دقیق تر و گویا تر است. در مدل های دیگر، وقتی 3 چراغ روشن داریم، باید ظرفیت بین 50 تا 75 درصد را حدس بزنیم و این امر به خصوص وقتی یک چراغ روشن داریم خطرساز می شود اما در دستگاه RPP-87، ظرفیت دقیق باتری به صورت درصد به اطلاع شما می رسد و دقت آن، رقیب ندارد. 
 
در سمت راست بدنه پاوربانک RPP-87 ریمکس، یک دکمه برای روشن و خاموش کردن مشاهده می شود که فشردن آن دستگاه را روشن می کند و دو بار زدن روی آن، موجب خاموشی دستگاه می شود. این پاوربانک به قابلیت خاموش شدن خودکار مجهز شده که با وجود آنکه پیش پا افتاده به نظر می رسد اما احتمال اتصال کوتاه دستگاه هنگام قرارگیری در میان وسایل فلزی موجود در کیف را به صفر می رساند و صرفه جویی در مصرف انرژی را باید دومین مزیت آن به حساب آورد. 

ویژگی ها و قابلیت های پاوربانک RPP-87 ریمکس

 
 پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker
 
دارای دو ورودی: پاوربانک RPP-87 ریمکس دو پورت ورودی دارد و چه از شارژر MicroUSB معمول استفاده می کنید و چه یک شارژر Type-C، می توانید آن ها را برای شارژ این پاوربانک به کار ببرید. خروجی دستگاه از نوع Type-A یا USB بزرگ است که در بازار، بی شمار کابل و تبدیل برای آن یافت می شود و پیدا کردن کابل جایگزین برای آن اصلا دشوار نیست.
 
مدارهای حفاظتی: وجود مدارهای مخصوص در ورودی پاوربانک RPP-87، باتری آن را در برابر افت و خیز ولتاژ شارژرهای مختلف محافظت می کند و این امر به خصوص با توجه به معمول بودن شارژرهای غیر استاندارد، اهمیت ویژه ای دارد. خروجی این پاوربانک نیز تثبیت شده است و از نظر ولتاژ و شدت جریان، نوسانی به گوشی، تبلت یا ادوات دیگر منتقل نمی کند. مدارهای کنترلی مذکور، همچنین مانع از تخلیه کامل باتری پاوربانک می شوند که از مهم ترین عوامل از کار افتادن این قبیل دستگاه ها است. 
 
نمایشگر ظرفیت: اگر اهل آمار دقیق هستید و هر گونه انحراف معیار یا واریانس، شما را آزار می دهد، نمایشگر ظرفیت پاوربانک RPP-87، برایتان کاربردی خواهد بود. این نمایشگر مقدار دقیق ظرفیت باتری داخلی دستگاه را در معرض دید شما قرار می دهد و از LED های چهارگانه به کار رفته در پاوربانک های دیگر که ظرفیت شارژدهی را با خطای 25 درصد نمایش می دهند، به مراتب دقیق تر عمل می کند. 

ظرفیت پاوربانک

 
پاوربانک RPP-87 ریمکس
 
باتری های لیتیومی قابل شارژ، با ولتاژ 3.7 ولت شارژ می شوند اما ولتاژ خروجی یک پورت USB برابر 5 ولت است که در دنیای پاوربانک ها، به معنای همسان نبودن ظرفیت قید شده روی بسته بندی با ظرفیت واقعی دستگاه خواهد بود. با این توضیح، ظرفیت واقعی یک پاوربانک 10000 میلی آمپر ساعتی همانند مدل RPP-87 ریمکس برابر 6700 میلی آمپر ساعت خواهد بود و با این مقدار، می توان باتری یک گوشی میان رده با ظرفیت 3000 تا 3500 میلی آمپر ساعت را دو بار، از پنچری کامل به شارژ حداکثر رساند. 
 
هنگام وصل کردن یک تبلت 8 اینچی می توان از ظرفیت ذخیره شده در پاوربانک RPP-87 برای یک مرتبه شارژ کامل صفر تا صد استفاده کرد و در مورد تبلت های بزرگ تر، امکان رساندن شارژ دستگاه از صفر به 100 وجود ندارد و باید به مقدار 70 یا 80 درصد بسنده کرد. بعید می دانیم این قضیه در کاربردهای دستگاه اختلالی ایجاد کند چون پاوربانک ها برای رساندن شارژ به 100 درصد طراحی نشده اند و فقط قرار است باتری گوشی یا تبلت را به مقداری قابل قبول برسانند.

عملکرد پاوربانک RPP-87 ریمکس

 
پاوربانک RPP-87 ریمکس
 
پس از وصل کردن کابل موجود در بسته بندی به شارژر، عدد یکان نمایشگر پاوربانک RPP-87 شروع به چشمک زدن می کند و فرایند شارژ را نشان می دهد. وجود یک عدد پورت خروجی، این پاوربانک را برای افرادی مناسب می کند که فقط یک وسیله نیازمند شارژ دارند و وجود پورت ثانوی شارژ، برایشان مهم نیست. 
 
خروجی 2.1 آمپری دستگاه ممکن است برای شارژ باتری یک گوشی کوچک الزامی نباشد چون باتری گوشی را می توان با شدت جریان یک آمپر هم شارژ کرد اما برای تبلت حیاتی است و شارژرهای یک آمپری معمولا از پس شارژ سریع یک تبلت 9 یا 10 اینچی بر نمی آیند.  

نتیجه گیری

با اینکه سازندگان گوشی های همراه ساخته های خود را نسل به نسل به باتری های حجیم تر و با دوام تری مجهز می کنند اما از طرف دیگر، زندگی روزمره ما لحظه به لحظه با این گوشی ها پیوند بیشتری می خورد و از دست دادن شارژ باتری برای برخی از ما به منزله کابوسی وحشتناک است که هر روز در معرض تجربه کردن آن هستیم. خرید پاوربانک RPP-87 ریمکس به شما امکان می دهد گوشی یا تبلت خود را با نهایت ایمنی و کیفیت شارژ کنید و در هر لحظه با دقتی بالا در جریان دوام باقیمانده باتری آن باشید. 
 
 شارژر همراه ریمکس مدل RPP-87 Kooker 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
132x 68 x 16 میلی متر
وزن
204 گرم
جنس
پلاستیک ABS ، PC
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
قابلیت شارژ سریع
دارد
تعداد درگاه خروجی
2 عدد ، USB
ظرفیت
10000 میلی آمپر ساعت
دارای
LCD ، جهت نمایش وضعیت شارژ
سایر مشخصات
دارای دو درگاه ورودی MicroUSB و Type-C جهت شارژ پاوربانک دارای استانداردهای CE، ROHS و FCC
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک ریمکس مدل RPP-87 Kooker ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید