پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
REMAX TIGER RPP-33 5000mAh Power Bank
{p:{id:"8548",et:"REMAX TIGER RPP-33 5000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/8548",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=36290&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 100000
بارگذاری ...

پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

REMAX TIGER RPP-33 5000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10180,"idf":true,"p":{"up":220,"fs":100000.0,"bs":142900.0,"dp":30.0,"pcc":1},"np":{"fs":98400.0,"bs":142900.0,"dp":31.0,"pcc":1},"vv":[{"vid":1007,"id":40,"t":"سبز","gdt":1,"cc":"008000"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]},{"id":10134,"p":{"up":220,"fs":100000.0,"bs":142900.0,"dp":30.0,"pcc":1},"np":{"fs":98400.0,"bs":142900.0,"dp":31.0,"pcc":1},"vv":[{"vid":1007,"id":28,"t":"آبی","gdt":1,"cc":"0000FF"},{"vid":1047,"id":209,"t":"گارانتی اصالت و سلامت فيزيکی","gdt":2,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":36290,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=36290&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=36290&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=36290&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"},"imc":true},{"id":36291,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=36291&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=36291&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=36291&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":36292,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=36292&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=36292&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=36292&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":36293,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=36293&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=36293&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=36293&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}},{"id":36294,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=36294&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=36294&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=36294&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":36295,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=36295&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=36295&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=36295&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":36296,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=36296&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=36296&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=36296&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":36297,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=36297&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=36297&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=36297&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"},"imc":true},{"id":36298,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-9?defaultImage=1&mediaId=36298&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-9?defaultImage=1&mediaId=36298&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-9?defaultImage=1&mediaId=36298&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":36299,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-10?defaultImage=1&mediaId=36299&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-10?defaultImage=1&mediaId=36299&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-10?defaultImage=1&mediaId=36299&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":36300,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 11","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-11?defaultImage=1&mediaId=36300&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-11?defaultImage=1&mediaId=36300&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-11?defaultImage=1&mediaId=36300&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"},"imc":true},{"id":36301,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 12","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-12?defaultImage=1&mediaId=36301&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-12?defaultImage=1&mediaId=36301&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-12?defaultImage=1&mediaId=36301&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":39780,"t":"پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - 13","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-13?defaultImage=1&mediaId=39780&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-13?defaultImage=1&mediaId=39780&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-tiger-rpp-33-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-5000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-13?defaultImage=1&mediaId=39780&size=500","tv":{"id":39,"t":"زرد","cc":"FFFF00"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
پاور بانک ها را می توانیم از مهم‌ترین اختراعات بشر در زمینه ی باتری ها به حساب آوریم؛ چراکه نیروی الکتریسیته برای شارژ دستگاه های مختلف مانند تلفن های همراه را در همه جا برای ما فراهم کردند. برند دوست داشتنی ریمکس از سال 2008 اقدام به تولید لوازم جانبی کرده و صادقانه باید گفت که در این راه بسیار موفق بوده است. یکی از دسته کالاهای تولیدی توسط این برند، پاور بانک های آن است که با استقبال زیادی مواجه شده اند و از جمله مدل های تولیدی این خانواده می توان به پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 اشاره کرد. این پاور بانک 5000 میلی آمپر ساعت ظرفیت داشته و به یک باتری از نوع لیتیوم پلیمری مجهز است. با استفاده از REMAX TIGER RPP-33 می توانید شارژ سریع کوالکام 2.0 را در اختیار داشته باشید و از مزایای آن استفاده کنید. این پاور بانک 121 گرم وزن دارد و از جنس پلاستیک ABS ساخته شده است تا از نظر کیفیت ساخت نیز بسیار مناسب باشد. همچنین باید گفت که TIGER RPP-33 در مقابل اتصال کوتاه، شارژ اضافی و افزایش دما مقاوم است.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

 
پاور بانک ریمکس مدل Tiger Rpp-33
 
اپل با ساخت آیفون های نسل جدید خود، ظرفیت باتری این گوشی ها را به نحو چشمگیری افزایش داد اما اگر شما هنوز به گوشی آیفون 7 یا 8 خود پایبند مانده اید و به فکر تهیه یک پاوربانک هستید، می توانید یک مدل 5000 میلی آمپر ساعتی همانند پاوربانک TIGER RPP-33 ریمکس را خریداری کنید. این دستگاه کوچک و جمع و جور به دو خروجی مجهز شده است، در رنگ هایی بسیار شاد و جذاب عرضه می شود و می توان با یک نگاه، مقدار شارژ باقیمانده آن را تخمین زد.

طراحی پاوربانک TIGER RPP-33 ریمکس

ابعاد پاوربانک TIGER RPP-33 ریمکس برابر 102.3 در 68.8 در 15 میلی متر است و وزنی معادل 121 گرم دارد. ضخامت کم این دستگاه آن را برای حمل روزانه مناسب کرده و برخلاف پاوربانک های حجیم که فقط در سفر کاربرد دارند، این دستگاه را می توان هر روز در کیف دستی یا کوله پشتی قرار داد و به محل کار برد. 
 
 
در حالی که بیشتر پاوربانک های موجود در بازار طرحی یکپارچه دارند، پاوربانک TIGER RPP-33 از ظاهری ساندویچی بهره می برد و در ساخت آن از پلاستیک مات و براق استفاده شده است. دو طرف این پاوربانک ساختاری از پلاستیک مات دارند که می توان آن را در رنگ های سفید، لیمویی، سبز روشن و آبی کمرنگ یافت و در بخش جلویی، طرحی نقطه دار استفاده شده که ظاهر دستگاه را از یکنواختی در می آورد.
 
دور تا دور پاوربانک TIGER RPP-33 کمربندی از پلاستیک براق نقره ای رنگ به کار رفته که دکمه روشن و خاموش و کانکتورهای آن را احاطه کرده است. بیشتر طراحان، کلید روشن و خاموش پاوربانک را کوچک یا فرورفته طراحی می کنند تا هنگام قرار دادن آن در کیف، دستگاه بیهوده روشن نشود و سازندگان دستگاه TIGER RPP-33 نیز از همین اصل استفاده کرده اند.
 
در بخش جلویی بدنه TIGER RPP-33 چهار عدد LED کوچک و نقطه مانند نصب شده است که بیانگر ظرفیت باتری دستگاه هستند و هر کدام از آن ها وجود 25 درصد انرژی را نشان می دهد. برای مثال در صورت روشن بودن 3 عدد از آن ها، می توان دوامی بین 50 تا 75 درصد انتظار داشت و روشن بودن تمام آن ها، نشانگر ظرفیتی بین 75 تا 100 درصد است.
 
پاور بانک ریمکس مدل Tiger Rpp33
 
اندکی بالاتر از LED های نشانگر پاوربانک TIGER RPP-33 می توان مجموعه کانکتورهای آن را مشاهده کرد که شامل یک ورودی و دو خروجی هستند. ورودی microUSB نصب شده روی دستگاه برای شارژ آن به کار می رود و می توان با کمک کابل موجود در بسته بندی، آن را شارژ کرد. خروجی های این پاوربانک از نوع USB Type-A انتخاب شده اند و می توان همزمان از هر دو خروجی برای شارژ دو دستگاه استفاده کرد.

ویژگی های و قابلیت های پاوربانک TIGER RPP-33 ریمکس

شرکت ریمکس برای آنکه پاوربانک TIGER RPP-33 را به وسیله ای جذاب تبدیل کنید، آن را به قابلیت هایی مجهز کرده که در ادامه به مرور آن ها می پردازیم.
 
طراحی شیک و باریک: ظاهر ساندویچی پاوربانک TIGER RPP-33 در میان طرح های موجود در بازار، جدید و جالب به نظر می رسد و حتی برای افراد کم سن و سالی که به تازگی در حال فراگیری مفهوم باتری و شارژر هستند نیز مناسب است. ضخامت این پاوربانک تنها 15 میلی متر است و می توان آن را به راحتی در جیب جای داد و همه جا به همراه برد. 
 
پاور بانک ریمکس مدل Rpp-33
 
شارژ همزمان دو وسیله: اگر علاوه بر گوشی هوشمند، ساعت یا هدست شما نیز پنچر شده باشد، می توانید به سادگی آن ها را به کانکتورهای دستگاه متصل کنید و از شارژ همزمان بهره مند شوید. البته در این حال باید قید شدت جریان 2 آمپری و شارژ سریع تر را بزنید و احتمالا امکان شارژ باتری تبلت نیز وجود نخواهد داشت اما وجود این قابلیت در مواقع لزوم، کار شما را راه خواهد انداخت.
 
نشانگر LED: روی بدنه شارژر همراه TIGER RPP-33 4 عدد LED پرنور و واضح نصب شده که با یک نگاه دوام باقیمانده باتری را به شما اطلاع می دهند. هر کدام از این LED ها نشانگر 25 درصد ظرفیت هستند و هنگام وصل شدن به شارژر چشمک می زنند تا متوجه وضعیت شارژ دستگاه باشید. 

ظرفیت پاوربانک

همراهان فروشگاه پلازا می دانند که باتری پاوربانک نیز همانند سایر باتری های لیتیومی قابل شارژ، ورودی و خروجی 3.7 ولتی دارد اما استاندارد شارژ USB با ولتاژ 5 ولت کار می کند و به همین دلیل، همیشه بین ظرفیت اسمی و واقعی پاوربانک ها اختلاف وجود دارد. باتری پاوربانک TIGER RPP-33 دارای ظرفیت اسمی 5000 میلی آمپر ساعت است اما مقدار واقعی شارژدهی آن به 3400 میلی آمپر ساعت می رسد و به همین دلیل، ما آن را به عنوان وسیله ای برای همراهی روزانه پیشنهاد می کنیم.
 
پاور بانک ریمکس مدل Rpp33
 
بسیاری از ما ممکن است به دلیل عدم دسترسی به شارژر در محل کار، فرصت استفاده از تلفن را هنگام بازگشت به منزل از دست بدهیم و اینجاست که یک پاوربانک کوچک به کارمان می آید. بیشتر گوشی های میان رده امروزی دارای باتری هایی با ظرفیت 3000 تا 3500 میلی آمپر ساعت هستند و با کمک پاوربانک TIGER RPP-33 ریمکس می توان آن ها را یک مرتبه از باتری تخلیه شده به شارژ کامل رساند.
 
با توجه به باتری حجیم تبلت ها که ظرفیت هایی بین 6000 تا 9000 میلی آمپر ساعت دارند، امکان شارژ کامل آن ها از حالت پنچری کامل وجود ندارد و تنها می توان مقدار باتری آن ها را 30 تا 50 درصد افزایش داد اما در نهایت بعید می دانیم کاربری از پاوربانک برای شارژ کامل استفاده کند و همین که گوشی یا تبلت به ظرفیت 30 تا 50 درصد برسد، کار بیشتر کاربران راه خواهد افتاد. 

عملکرد پاوربانک TIGER RPP-33 ریمکس

هنگام وصل کردن پاوربانک TIGER RPP-33 به شارژر، LED های آن چشمک می زنند و فرایند شارژ را به کاربر اطلاع می دهند. ورودی و خروجی این پاوربانک فاقد استاندارد Quick Charge شرکت کوالکام است و باتری داخلی آن با حداکثر شدت جریان 1.5 آمپر شارژ می شود. 
 
کل فرایند شارژ این پاوربانک حدود 4 ساعت به طول می انجامد و در صورت اتصال تبلت به آن، بهتر است وسیله دیگری را به آن وصل نکنید. این پاوربانک کوچک و شکیل یکی از بهترین مدل ها برای همراهی آیفون های قدیمی تر اپل است و می تواند باتری این گوشی ها را یک بار به شارژ کامل برساند و مقداری انرژی برای ادامه روز نیز ذخیره نگه دارد. 

نتیجه گیری

اگر از یک گوشی هوشمند کوچک با باتری کم حجم استفاده می کنید، خرید پاوربانک TIGER RPP-33 ریمکس به شما امکان می دهد آن را در طول روز شارژ نگه دارید و فرصت برقراری ارتباط با دیگران را از دست ندهید. این پاوربانک کوچک، ساخت برند خوش نام ریمکس است که نسبت به برند های چینی دیگر، تمام محصولاتش را با کیفیت ساختی به مراتب بهتر می سازد و می توان به کارکرد بی نقص محصولاتش امیدوار بود.  

بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
102.3x 68.8 x 15 میلی متر
وزن
121 گرم
جنس
پلاستیک ABS
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
1.5 آمپر
ولتاژ خروجی
5 ولت
شدت جریان خروجی
2.0 آمپر
قابلیت شارژ سریع
دارد
دکمه روشن / خاموش
تعداد درگاه خروجی
2 عدد ، USB
شارژ همزمان
2 دستگاه
ظرفیت
5000 میلی آمپر ساعت
دارای
نشانگر LED ، جهت نمایش وضعیت شارژ
محافظت شده در برابر
اتصال کوتاه ، افزایش دما ، شارژ اضافی
سازگار با
موبایل ، تبلت ، دستگاه های مجهز به تکنولوژی شارژ سریع
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک ریمکس مدل TIGER RPP-33 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید