کیبورد و ماوس گیمینگ ریزر مدل Cynosa Lite and Abyssus Lite
Razer Cynosa Lite and Abyssus Lite Gaming Keyboard and Mouse
{p:{id:"8554",et:"Razer Cynosa Lite and Abyssus Lite Gaming Keyboard and Mouse",pt:"کیبورد و ماوس گیمینگ ریزر مدل Cynosa Lite and Abyssus Lite",u:"/Product/8554",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=52412&size=169",soe:"0"},g:{s:"Keyboard"}} 2178000
بارگذاری ...

کیبورد و ماوس گیمینگ ریزر مدل Cynosa Lite and Abyssus Lite

Razer Cynosa Lite and Abyssus Lite Gaming Keyboard and Mouse

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":9972,"idf":true,"p":{"up":10560,"fs":2178000.0,"bs":2722500.0,"dp":20.0,"pcc":79},"np":{"fs":2098800.0,"bs":2722500.0,"dp":22.0,"pcc":79},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":239,"t":"گارانتی 6 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":52412,"t":"خرید کیبورد و موس گیمینگ ریزر plaza-ir-Keyboard-Mouse-Razer-Cynosa -lite-1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-1?defaultImage=1&mediaId=52412&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-1?defaultImage=1&mediaId=52412&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-1?defaultImage=1&mediaId=52412&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":52413,"t":"خرید کیبورد و موس گیمینگ ریزر plaza-ir-Keyboard-Mouse-Razer-Cynosa -lite-2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-2?defaultImage=1&mediaId=52413&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-2?defaultImage=1&mediaId=52413&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-2?defaultImage=1&mediaId=52413&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52414,"t":"خرید کیبورد و موس گیمینگ ریزر plaza-ir-Keyboard-Mouse-Razer-Cynosa -lite-3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-3?defaultImage=1&mediaId=52414&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-3?defaultImage=1&mediaId=52414&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-3?defaultImage=1&mediaId=52414&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52415,"t":"خرید کیبورد و موس گیمینگ ریزر plaza-ir-Keyboard-Mouse-Razer-Cynosa -lite-4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-4?defaultImage=1&mediaId=52415&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-4?defaultImage=1&mediaId=52415&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-4?defaultImage=1&mediaId=52415&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52416,"t":"خرید کیبورد و موس گیمینگ ریزر plaza-ir-Keyboard-Mouse-Razer-Cynosa -lite-5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-5?defaultImage=1&mediaId=52416&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-5?defaultImage=1&mediaId=52416&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-plaza-ir-keyboard-mouse-razer-cynosa-lite-5?defaultImage=1&mediaId=52416&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

کیبورد و ماوس گیمینگ ریزر مدل Cynosa Lite and Abyssus Lite

summary description icon
برای بازیکنان حرفه ای دنیای بازی های رایانه ای چه چیزی بهتر از اینکه یک موس و کیبورد باکیفیت در اختیار داشته باشند و برای معنا کردن واژه ی کیفیت در این زمینه چه برندی بهتر از ریزر (Razer)؟ ریزر در این سالها همواره توانسته با اقتدار در صدر برند های سازنده ی موس و کیبورد های گیمینگ باشد. یکی از مدل های بسیار دوست داشتنی این برند را می توان کیبورد و ماوس ریزر مدل Cynosa Abyssus دانست. کیبورد این مجموعه با یک سیم مجهز به رابط USB به رایانه متصل می شود. این کیبورد بر روی خود 104 کلید دارد و به منظور افزایش فرکانس پاسخگویی به قابلیت Ultra polling که مختص برند ریزر است مجهز شده است. این کیبورد بسیار زیباست و قابلیت نوردهی Razer Chroma با توانایی انتخاب 16.8 میلیون را در اختیار شما قرار می دهد. موس نیز از یک رابط USB استفاده می کند و دارای 3 کلید قابل برنامه ریزی است. عمر این کلید ها 5 میلیون بار کلیک بوده و کیفیت بسیار بالایی دارند. دقت حسگر در این مجموعه 3500DPI است که میزان مناسبی برای یک موس گیمینگ به حساب می آید. همچنین باید اشاره کرد که هر دو دستگاه ارگونومیک طراحی شده اند و موس قابلیت استفاده برای هر دو دست را داراست. قابلیت کروما به شما امکان می دهد ریتم و رنگ نورپردازی داخلی این ماوس و کیبورد خوش ساخت را به هم متحد و هماهنگ کنید و تمام این امور با نصب نرم افزار مخصوص ریزر با نام Synapse 3.0 امکانپذیر می شود.

مشخصات فنی

کیبورد و ماوس گیمینگ ریزر مدل Cynosa Lite and Abyssus Lite
مشخصات فیزیکی
ابعاد
463x 154.1 x 31 میلی متر
وزن
948 گرم
مشخصات کلی
نوع اتصال
باسیم
رابط
USB
تعداد کلید
104 عدد
دارای کلید
آنتی گوست ، Macro Recording با قابلیت برنامه ریزی ، Gaming
کلید میانبر
کلیدهای تابعی
کلید آنتی گوست
10 عدد
مقاوم در برابر
آب ، رطوبت
سازگار با سیستم عامل
ویندوز
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر ، دستگاه دارای درگاه USB
سایر مشخصات
دارای قابلیت Ultrapolling مخصوص ریزر جهت افزایش فرکانس پاسخگویی قابلیت انتخاب 16.8 میلیون رنگ دارای قابلیت نوردهی Razer Chroma دارای قابلیت Razer Synapse قابلیت تنظیم نور در 22 قسمت مختلف
مشخصات ماوس
ابعاد
117x 64 x 38 میلی متر
وزن
80 گرم
نوع اتصال
با سیم
نوع رابط
USB
کلید
قابل برنامه ریزی
تعداد کلید
3 عدد
عمر ضربه پذیری کلیدها
5 میلیون بار کلیک
نوع حسگر
نوری
دقت حسگر
3500 ، DPI
قابلیت استفاده
با هر دو دست
گزارش نرخ
1000 هرتز
سایر مشخصات
راحتی استفاده در طولانی مدت دارای قابلیت Ultrapolling با فرکانس 1000 هرتز دارای قابلیت Razer Synapse
بارگذاری ...

اینفوگرافی

کیبورد و ماوس گیمینگ ریزر مدل Cynosa Lite and Abyssus Lite
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

کیبورد و ماوس گیمینگ ریزر مدل Cynosa Lite and Abyssus Lite
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

کیبورد و ماوس گیمینگ ریزر مدل Cynosa Lite and Abyssus Lite

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید