کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200
AOC KM200 wireless Keyboard and Mouse
{p:{id:"8640",et:"AOC KM200 wireless Keyboard and Mouse",pt:"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200",u:"/Product/8640",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=37849&size=169",soe:"0"},g:{s:"Keyboard"}} 277200
بارگذاری ...

کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200

AOC KM200 wireless Keyboard and Mouse

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10266,"idf":true,"p":{"up":1360,"fs":277200.0,"dp":0.0,"pcc":10},"np":{"fs":267000.0,"bs":277200.0,"dp":3.0,"pcc":10},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":1117,"t":"گارانتی 12 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":37849,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-1?defaultImage=1&mediaId=37849&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-1?defaultImage=1&mediaId=37849&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-1?defaultImage=1&mediaId=37849&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":37850,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-2?defaultImage=1&mediaId=37850&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-2?defaultImage=1&mediaId=37850&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-2?defaultImage=1&mediaId=37850&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37851,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-3?defaultImage=1&mediaId=37851&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-3?defaultImage=1&mediaId=37851&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-3?defaultImage=1&mediaId=37851&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37852,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-4?defaultImage=1&mediaId=37852&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-4?defaultImage=1&mediaId=37852&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-4?defaultImage=1&mediaId=37852&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37853,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-5?defaultImage=1&mediaId=37853&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-5?defaultImage=1&mediaId=37853&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-5?defaultImage=1&mediaId=37853&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37854,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-6?defaultImage=1&mediaId=37854&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-6?defaultImage=1&mediaId=37854&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-6?defaultImage=1&mediaId=37854&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37855,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-7?defaultImage=1&mediaId=37855&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-7?defaultImage=1&mediaId=37855&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-7?defaultImage=1&mediaId=37855&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37856,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-8?defaultImage=1&mediaId=37856&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-8?defaultImage=1&mediaId=37856&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-8?defaultImage=1&mediaId=37856&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39582,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-9?defaultImage=1&mediaId=39582&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-9?defaultImage=1&mediaId=39582&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-9?defaultImage=1&mediaId=39582&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39583,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-10?defaultImage=1&mediaId=39583&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-10?defaultImage=1&mediaId=39583&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-10?defaultImage=1&mediaId=39583&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39584,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 11","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-11?defaultImage=1&mediaId=39584&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-11?defaultImage=1&mediaId=39584&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-11?defaultImage=1&mediaId=39584&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39585,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 12","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-12?defaultImage=1&mediaId=39585&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-12?defaultImage=1&mediaId=39585&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-12?defaultImage=1&mediaId=39585&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39586,"t":"کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200 - 13","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-13?defaultImage=1&mediaId=39586&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-13?defaultImage=1&mediaId=39586&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-km200-13?defaultImage=1&mediaId=39586&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200

summary description icon
اگر به دنبال مجموعه ای بروز و مرغوب از کیبورد و ماوس بی سیم هستید پیشنهاد ما به شما خرید کیبورد و ماوس بی سیم او ای سی (AOC) مدل KM200 از فروشگاه پلازا است. این دو محصول دارای طراحی مناسبی هستند و در ابعاد معقولی تولید شده اند. کیبورد بی سیم او ای سی مجهز به دانگل وایرلس است و 1 عدد باتری قلمی با طول عمر 12 ماه منبع تغذیه آن را تشکیل می دهد. این کیبورد دارای 104 عدد کلید است و فرکانس کاری آن به 2.4 گیگاهرتز می رسد. گفتنی است که عمر ضربه پذیری کلیدهای کیبورد بی سیم او ای سی مدل KM200 ، 10 میلیون ضربه تخمین زده شده و بدنه آن در برابر قطرات آب مقاومت بالایی از خود نشان می دهد. ماوس بی سیم این محصول هم مجهز به دانگل وایرلس است و 3 عدد کلید بر روی آن تعبیه شده است. خوب است بدانید که حسگر نوری آن دارای دقت 1000 DPI است. ماوس بی سیم او ای سی مدل KM200 قابلیت استفاده با هر دو دست را دارد که این موضوع سبب می شود چه راست دست باشید چه چپ دست بتوانید از آن استفاده کنید و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. این محصول یک خرید عالی است.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200

کیبورد و ماوس بی سیم او ای سی مدل  KM200

 
کیبورد و ماوس بی سیم او ای سی مدل KM2000
 
سیم و کابل، دشمنان اصلی یک میز کار مدرن هستند و تعجبی ندارد چرا سازندگان لوازم جانبی کامپیوتر تا این حد روی فناوری وایرلس مانور می دهند. اگر شما نیز از در هم تنیدگی سیم ماوس و کیبوردتان خسته شده اید و می خواهید به میز کارتان، شکلی امروزی دهید، مجموعه کیبورد و ماوس KM200 ای او سی را برای خرید به شما توصیه می کنیم. اعضای این مجموعه با یک دانگل به رایانه شما متصل می شوند که بهترین مزیت خرید ماوس و کیبورد در قالب یک محصول به حساب می آید و استفاده از آن فقط یکی از پورت های USB کامپیوتر یا لپتاپتان را اشغال می کند.

طراحی کیبورد و ماوس بی سیم AOC مدل KM200

 
صفحه کلید و موشواره ای او سی مدل KM200
 
شرکت ای او سی در طراحی کیبورد KM200 به جمع و جور بودن اهمیت زیادی داده است و این موضوع را می توان در ضخامت 25 میلی متری آن مشاهده کرد. بدنه این کیبورد بسیار باریک و شیک است و در طراحی آن فقط از خطوط تیز استفاده شده که آن را از کیبوردهای دیگر متمایز می سازد. جنس بدنه این کیبورد پلاستیک فشرده مات است که اثر انگشت و خش افتادگی را آشکار نمی کند و در کف آن نیز 3 عدد بالشتک لاستیکی نصب شده که جلوی سر خوردن دستگاه روی میز را می گیرد. 
 
بدنه ماوس KM200 نیز از پلاستیک مات ساخته شده و برای آنکه ساده و خسته کننده به نظر نرسد، نوار براقی دور تا دور آن کشیده شده است و نام و نشان AOC روی آن خودنمایی می کند. این موشواره، برای انجام کارهای روزمره خانگی و اداری طراحی شده و دکمه های آن به کلیک چپ و راست و اسکرولر دکمه دار خلاصه می شود اما به دلیل داشتن تقارن کامل، کاربران چپ دست نیز می توانند از آن استفاده کنند و این کار تنها مستلزم یکی دو کلیک در کنترل پنل ویندوز است. 
 
ماوس و کیبورد بی سیم ای او سی مدل KM200
 
در بسته بندی مجموعه KM200 یک باتری قلمی برای ماوس و یک باتری نیم قلمی برای کیبورد یافت می شود که دلیل این انتخاب، نیاز موس به ظرفیت بیشتر است. در حالی که این وسیله از ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعتی بهره می برد و در بیشتر مواقع کاربرد توسط کاربر روشن است، کار کیبورد توسط یک باتری با ظرفیت 900 میلی آمپر ساعت نیز راه می افتد چون در بیشتر موارد فعالیت حیاتی ندارد و تنها زمانی که کاربر چیزی تایپ می کند باید با دانگل ارتباط برقرار کند.
 
دانگل همراه بسته بندی کیبورد و ماوس KM200 واقعا کوچک است و اینکه هر دو وسیله را به کامپیوتر متصل می کند، مهم ترین دلیل روی آوردن کاربران به سمت پکیج های کیبورد و ماوس به حساب می آید. در حالی که کیبوردها و ماوس های دیگر، به دلیل اختصاصی بودن استاندارد برندهای گوناگون به دانگل اختصاصی نیاز دارند، ماوس و کیبورد مجموعه KM200 هر دو با یک دانگل سازگارند و بدین ترتیب فقط یکی از پورت های USB کاربر را به خود اختصاص می دهند. 

ویژگی ها و قابلیت های کیبورد و ماوس AOC مدل KM200

 
کیبورد و ماوس بی سیم او ای سی مدل KM2000
 
مصرف کم انرژی: کیبورد مجموعه KM200 برند AOC با استفاده از یک باتری آلکالاین نو و استفاده عادی، تا 12 ماه عمر می کند. اگر از کیبورد خود برای بازی یا تایپ طولانی مدت استفاده می کنید با عمر کمتری مواجه خواهید شد و بنابراین پیشنهاد می کنیم همزمان با خرید دستگاه، یک بسته 4 عددی باتری نیم قلمی نیز تهیه کنید تا ضمن بهره بردن از مزایای فناوری بی سیم، در مسیر کار و سرگرمی بدون باتری نمانید.
  
نشانگر قفل های کیبورد: برای به حداقل رساندن مصرف برق روی کیبوردهای بی سیم، معمولا اثری از نشانگر کلیدهای سه گانه قفل وجود ندارد اما روی بدنه کیبورد KM200 یک LED با نور قرمز رنگ نصب شده که هنگام زدن کلیدهای قفل، به آرامی روشن می شود و در صورت غیرفعال کردن قفل، چشمک می زند و خاموش می شود. با اینکه LED مذکور در حالت عادی خاموش است اما همین تفاوت در الگوی روشن و خاموش شدن، کاربر را در جریان وضعیت کلید های Num Lock، Caps Lock و Scroll Lock قرار می دهد. 
 
کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200
 
کنترل حجم صدا: کلید های F1 تا F12 در کیبورد KM200 به قدری فشرده طراحی شده اند که به سازنده امکان جای دادن دو دکمه کاربردی دیگر را نیز داده اند و ویندوز به صورت پیش فرض، این دو کلید را برای کم و زیاد کردن حجم صدا به کار می برد. شرکت AOC برای ارائه محصولی شیک و ساده، از ارائه کلیدهای میانبر دیگر خودداری کرده و بیایید با حقیقت روبرو شویم. کدامیک از ما برای فراخوانی ماشین حساب یا مرورگر وب، از کلیدهای میانبر کیبورد استفاده می کنیم؟
 
طراحی مقاوم در برابر آب: اگر در زمینه ریختن نوشیدنی روی کیبورد، سابقه دارید، مجموعه KM200 برای شما ساخته شده است. بخش های داخلی این کیبورد در برابر ریختن آب و سایر نوشیدنی های روزمره مقاومت کامل دارد و می توان با کج کردن دستگاه، آب را از آن خارج کرد. حتی می توان با ریختن مقداری آب روی آن، نوشیدنی های دیگر را نیز پاک کرد اما امکان غوطه ور کردن دستگاه در آب وجود ندارد و پیشنهاد می کنیم برای داشتن بیشترین کارایی، این ویژگی دستگاه را که فقط برای نجات دادن آن در شرایط اضطراری لحاظ شده، مورد آزمایش قرار ندهید.  

عملکرد ماوس و کیبورد ای او سی مدل KM200

 
کارکرد کلیدهای کیبورد KM200 بسیار روان است و با اینکه بی صدا به حساب نمی آید اما پر سر و صدا هم نیست و صدایی مشابه یک کیبورد اداری ایده آل دارد. این نکته در مورد موشواره مجموعه نیز صدق می کند و می توان از آن انتظار کارکردی شبیه سایر ماوس های خوش ساخت و با کیفیت بازار داشت. مجموعه KM200 برای ارتباط از فناوری 2.4 گیگاهرتزی استفاده می کند که 10 متر برد دارد و اگر از آن به همراه تلویزیون نیز استفاده کنید، بعید می دانیم بیش از 5 متر از دانگل دور شوید. 
 
ماوس و کیبورد بی سیم ای او سی مدل KM200
 
ماوس KM200 دقتی برابر 1000 نقطه در اینچ (DPI) دارد و نباید از آن انتظاری مشابه موشواره های گیمینگ داشت چون این دستگاه برای کارهای اداری و روزمره طراحی شده و در اموری همانند گشت زنی در اینترنت و انجام کارهای گرافیکی، از دقت مطلوبی برخوردار است. 

نتیجه گیری

یک کیبورد اداری ایده آل دارای طراحی شسته رفته، بدنه بادوام و کلیدهایی راحت است و ماوس مناسب نیز ضمن داشتن دقت کافی باید روان و کم صدا باشد. تمام این ویژگی ها به شکل بی سیم در این مجموعه، گرد هم آمده اند و خرید کیبورد و ماوس KM200 ای او سی را به تمام افرادی که به دنبالی محصولی خوش قیمت با کیفیت ساخت بالا و کارایی مطلوب می گردند، توصیه می کنیم. 
 
 

 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200
مشخصات فیزیکی
ابعاد
25 450x 125 x میلی متر
وزن
377 گرم
مشخصات کلی
نوع اتصال
بی سیم
رابط
دانگل وایرلس
منبع تغذیه
1 عدد قلمی
طول عمر باتری
12 ماه
تعداد کلید
104 عدد
دارای کلید
کنترل صدا
تعداد کلید تابعی
12 عدد
فرکانس
2.4 گیگاهرتز
حروف فارسی
مقاوم در برابر
قطرات آب
عمر ضربه پذیری کلیدها
10 میلیون ضربه
پایه
دارد ، قابل تنظیم
سازگار با سیستم عامل
ویندوز
مشخصات ماوس
ابعاد
100x 55 x 36 میلی متر
نوع اتصال
بی سیم
نوع رابط
دانگل وایرلس
تعداد کلید
3 عدد
نوع حسگر
نوری
دقت حسگر
1000 ، DPI
قابلیت استفاده
با هر دو دست
بارگذاری ...

اینفوگرافی

کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

کیبورد و ماوس بی سیم ای او سی مدل KM200

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید