پیشنهاد ویژه--:--:--
هدست گیمینگ رپو مدل VH510
Rapoo VH510 Gaming Headset
پیشنهاد ویژه--:--:--
هدست گیمینگ رپو مدل VH510
 • هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 1
 • هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 2
 • هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 3
 • هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 4
 • هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 5
 • هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 6
 • هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 7
 • هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 8
{p:{id:"8647",et:"Rapoo VH510 Gaming Headset",pt:"هدست گیمینگ رپو مدل VH510",u:"/Product/8647",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=39745&size=169",soe:"106649"},g:{s:"headphone-Headset"}} 765000
بارگذاری ...

هدست گیمینگ رپو مدل VH510

Rapoo VH510 Gaming Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10146,"idf":true,"p":{"up":5500,"fs":765000.0,"bs":900000.0,"dp":15.0,"pcc":41},"np":{"fs":765000.0,"bs":900000.0,"dp":15.0,"pcc":41},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":747,"t":"گارانتی 18 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":39745,"t":"هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-1?defaultImage=1&mediaId=39745&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-1?defaultImage=1&mediaId=39745&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-1?defaultImage=1&mediaId=39745&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":39746,"t":"هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-2?defaultImage=1&mediaId=39746&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-2?defaultImage=1&mediaId=39746&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-2?defaultImage=1&mediaId=39746&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39747,"t":"هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-3?defaultImage=1&mediaId=39747&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-3?defaultImage=1&mediaId=39747&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-3?defaultImage=1&mediaId=39747&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39748,"t":"هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-4?defaultImage=1&mediaId=39748&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-4?defaultImage=1&mediaId=39748&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-4?defaultImage=1&mediaId=39748&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37655,"t":"هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-5?defaultImage=1&mediaId=37655&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-5?defaultImage=1&mediaId=37655&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-5?defaultImage=1&mediaId=37655&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":37654,"t":"هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-6?defaultImage=1&mediaId=37654&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-6?defaultImage=1&mediaId=37654&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-6?defaultImage=1&mediaId=37654&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39789,"t":"هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-7?defaultImage=1&mediaId=39789&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-7?defaultImage=1&mediaId=39789&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-7?defaultImage=1&mediaId=39789&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39790,"t":"هدست گیمینگ رپو مدل VH510 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-8?defaultImage=1&mediaId=39790&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-8?defaultImage=1&mediaId=39790&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-vh510-8?defaultImage=1&mediaId=39790&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تخفیف در پیشنهاد ویژه
   تومان
  • امتیاز پلازا بن
 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست گیمینگ رپو مدل VH510

summary description icon
این روزها که عصر، عصر بازی شناخته می شود، لوازم جانبی مورد نیاز برای رسیدن به بهترین بازی و نتیجه هم طرفدارن خاص خود را دارد. در این زمینه شرکت های زیادی به میدان آمده اند تا بهترین و مرغوب ترین ها را در اختیار گیمرها قرار دهند. رپو (Rapoo) یکی از کمپانی های فعال در این زمینه است که هدست گیمینگ رپو مدل VH510 را با کیفیتی بالا طراحی و روانه بازار کرده است. این هدست با سیم مجهز به رابط USB است و برای شروع کار نیازی به نصب اولیه درایور ندارد. شاید اولین چیزی که در لحظه نخست کار کردن با این هدست جذاب شما را مجذوب خود کند، نورپردازی LED آن باشد که در بخش کاپ آن چشم نوازی می کند. هدست گیمینگ VH510 یکی از بروزترین هدست های بازی شرکت رپو است که با خروجی صدای 7.1 کاناله ارائه می شود. علاوه بر این، هدست رپو دارای بازوهای تاشونده است که می توانید به راحتی آن را متناسب با اندازه سر خود شخصی سازی کنید. بر روی کاپ این هدست دکمه کنترل صدا و همچنین میکروفون به چشم می خورد که با وجود قابلیت حذف نویز علاوه بر بازی ها برای برقراری تماس ها نیز مناسب به نظر می رسد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست گیمینگ رپو مدل VH510

هدست گیمینگ رپو مدل VH510

 
هدست گیمینگ رپو مدل VH510
 
ضبط و تولید افکت های صوتی و موزیک بازی های کامپیوتری مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار زیادی است و در صورت استفاده از یک اسپیکر یا هدفون قدیمی، نیمی از لذت بازی را از دست می دهید. هدست گیمینگ VH510 رپو با داشتن صدای فراگیر مجازی، واحد های محرکه پرقدرت و میکروفون حساس، از نظر تعادل بین کیفیت و قیمت، یکی از برترین تجهیزات جانبی مخصوص بازی به حساب می آید که در این بخش توسط تیم پلازا به صورت مشروح و مفصل مورد ارزیابی قرار می گیرد.  

طراحی هدست گیمینگ VH510 رپو

هدست VH510 رپو یک وسیله غول پیکر است و اگر بگوییم هر کدام از گوشی های آن به اندازه یک کاسه بستنی خوری است، اغراق نکرده ایم. با این حال، سازنده آن را سبک نگه داشته است و قرار دادن آن روی سر تنها به اندازه 395 گرم به سر شما فشار وارد می کند. در ساخت این دستگاه از فلز، پلاستیک، چرم مصنوعی و فوم نرم ساخته شده و فقط برانداز کردن آن از فاصله نزدیک می تواند گویای دقتی باشد که رپو در مونتاژ آن به خرج داده است.
 
هدست رپو مدل VH510
 
هر کدام از گوشی های دستگاه شبیه یک رینگ اسپرت 5 پره است که از آلومینیوم ساخته شده و نشان V که برای ساخته های حرفه ای رپو به کار می رود، روی آن ها خودنمایی می کند. در فواصل بین این جسم فلزی مخوف، پوششی لانه زنبوری و ریز کار شده که نورپردازی داخلی دستگاه از میان آن نشت می کند و به مجموعه، ظاهری مدرن و جذاب می دهد.
 
برای آسایش هر چه تمام تر کاربر، گوشی های هدست VH510 در بخش داخلی به پوششی از چرم مصنوعی مجهز شده اند و بالشتکی از فوم انعطاف پذیر دارند که با قرار گیری روی سر کاربر، قالب لاله گوش او می شوند. فشار وارد شده توسط گوشی های هدست VH510 به سر کاربر آنقدر زیاد نیست که عرق کردن و خستگی را در پی داشته باشد اما پیشنهاد می کنیم هر 60 دقیقه، به گوش هایتان استراحت بدهید و دستگاه را از روی سر خود بردارید.
 
هدفون گیمینگ رپو مدل VH510
 
گوشی های هدست VH510 رپو توسط یک کمان فلزی به هم متصل شده اند و یک هدبند پهن با پوشش فوم و چرم مصنوعی در زیر آن دیده می شود که کارکرد فنری دارد و با قرارگیری روی سر، از افتادن هدست جلوگیری می کند. وجود هدبند فنری، نیاز به کمان قابل تنظیم را برطرف می کند و می توان به عمر بهتر آن در طولانی مدت امیدوار بود.
 
شرکت رپو روی گوشی سمت چپ این هدست یک پتانسیومتر برای تنظیم حجم صدا نصب کرده است که نسبت به کلیدهای دوگانه، سرعت عمل بسیار بالاتری دارد و می تواند صدا را به صورت آنی، به حجم دلخواه برساند. کابل دستگاه نیز به همین گوشی متصل شده که طولی حدود 2.2 متر دارد و در سر دیگر آن یک کانکتور USB مشاهده می شود. 

ویژگی ها و قابلیت های هدست گیمینگ VH510 رپو

 
 
هدفون رپو مدل VH510
 
صدای فراگیر مجازی: هدست هایی که به صدای 7.1 کانال واقعی مجهزند، در هر کدام از گوشی های خود  8 عدد واحد محرکه مجزا دارند که هم موجب افزایش گزاف قیمت آن ها می شود و هم سنگین شدن دستگاه را در پی دارد. اما طراحان هدست رپو، با کمک مهندسی صدا و به کار گیری اختلاف زمانی بین پخش صدای دو کانال چپ و راست هدست VH510 توانسته اند صدای فراگیر مجازی را به آن اضافه کنند که با وجود داشتن اختلاف محسوس با صدای 7.1 کانال واقعی، کاربر را بسیار بهتر از هدست های معمولی با فضای بازی درگیر می کند.  
 
ارتباط USB:  هدست VH510 رپو برای ساده تر شدن کار و عدم احساس نیاز کاربران رو به پیشرفت به خرید کارت صدا، از ارتباط USB برای انتقال صدا استفاده می کند و اثری از فیش های 3.5 میلی متری معمول روی هدفون های گیمینگ، در آن به چشم نمی خورد. برخی کاربران این دستگاه حتی پا را فراتر گذاشته و آن را به نسل چهارم کنسول پلی استیشن سونی (PS4) نیز متصل کرده اند و بدون هیچ اشکالی برای بازی به کار برده اند. در هر حال استفاده از این دستگاه به سادگی زدن کانکتور دستگاه به یک پورت خالی است و با نصب درایور آن از سایت رپو می توان برخی ویژگی های آن را به دلخواه تنظیم کرد. 
 
نورپردازی داخلی: بیشتر هدست های گیمینگ به LED هایی مجهز شده اند که با نورافشانی خود، کاربر را در فضای بازی غرق می کند و حس و حال بهتری به اوقات فراغت او می دهد. هدست VH510 رپو نیز چنین LED هایی درون بدنه خود دارد که با نورافشانی چند رنگ، نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کنند. LED های مذکور لوگوی V روی هر گوشی را به همراه پوشش لانه زنبوری اطراف آن ها روشن می کند و امکان خاموش کردن آن ها نیز وجود ندارد. 
 
هدست Rapoo VH510
 
میکروفون ضد نویز: در بسیاری از بازی ها، امکان چت و حرف زدن با رقبا و رفقا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای استفاده از این قابلیت، باید یک میکروفون در اختیار داشت. انتقال صدای کاربر در هدست VH510 رپو با کمک یک میکروفون بسیار حساس انجام می شود که به قابلیت نویزگیری الکترونیک مجهز شده و می توان برای آسایش در هنگام صحبت کردن، آن را به جهات مختلف تنظیم کرد. 

عملکرد هدست گیمینگ رپو مدل VH510

پس از متصل کردن کابل هدست VH510 رپو به کامپیوتر، بلافاصله با پیام ابزار صوتی جدید آشنا می شوید و دستگاه بدون هیچ گونه تنظیمی برای استفاده آماده خواهد بود. البته می توان درایور مخصوص دستگاه را از سایت رپو دانلود کرد و پس از نصب، به قابلیت های داخلی دستگاه همانند تنظیمات اکولایزر، صدای فراگیر و حساسیت میکروفون نیز دست یافت. 
 
هدفون Rapoo VH510
 
درون گوشی های هدست VH510 رپو، از واحد های محرکه دینامیک با قطر 50 میلی متر استفاده شده که می توانند فرکانس هایی بین 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز را پخش کنند و امپدانس و حساسیت آن ها به ترتیب 32 اهم و 103 دسی بل است. این هدست می تواند صدایی بسیار بلند و رسا پخش کند و عملکرد آن در زمینه تولید صداهای باس نیز بسیار عالی است. با خرید هدست VH510 می توانید پس از نصب هر بازی به تنظیمات صوتی آن مراجعه کرده و قابلیت صدای فراگیر را فعال کنید تا هدست جدیدتان شما را در فضایی سه بعدی قرار دهد و از بازی لذت دوچندان ببرید. 

نتیجه گیری

استودیوهای طراحی بازی همیشه برای جلوه های صوتی و موسیقی ساخته های خود، هزینه و زحمت زیادی متحمل می شوند و تنها با خرید یک هدست گیمینگ است که می توان ارزش این بعد از بازی ها را درک کرد. خرید هدست گیمینگ VH510 رپو راهی ساده و ارزان قیمت برای لذت بردن بیشتر از فضای صوتی بازی های کامپیوتری است و پس از تهیه آن احتمالا تمام بازی های مورد علاقه خود را یک بار دیگر نصب و تمام خواهید کرد. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست گیمینگ رپو مدل VH510
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
باسیم
رابط
USB
دکمه
کنترل صدا
بازوهای تاشونده
دارای قابلیت
نورپردازی LED
سازگار با
کامپیوتر ، لپ تاپ ، ویندوز ، دستگاه های دارای USB
سایر مشخصات
بدون نیاز به نصب اولیه
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
20 هرتز تا 20 هزار هرتز
امپدانس
32 اهم
حساسیت
103 دسی بل
قطر درایور
50 میلی‌ متر
خروجی صدا
7.1 کانال
حذف صدای مزاحم
دارد
مشخصات میکروفن
حساسیت
42 - دسی بل
امپدانس
2.2 کیلو اهم
میکروفن
روی هدست
دارای قابلیت
حذف صدای مزاحم
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست گیمینگ رپو مدل VH510
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست گیمینگ رپو مدل VH510
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست گیمینگ رپو مدل VH510

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید