پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
TSCO TP 866L 10000mAh Power Bank
{p:{id:"8691",et:"TSCO TP 866L 10000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/8691",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=37998&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 223900
بارگذاری ...

پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

TSCO TP 866L 10000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":11235,"idf":true,"p":{"up":640,"fs":223900.0,"dp":0.0,"pcc":4},"np":{"fs":217800.0,"bs":223900.0,"dp":2.0,"pcc":4},"vv":[{"vid":1007,"id":46,"t":"طلایی","gdt":1,"cc":"FFD700"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]},{"id":10169,"p":{"up":640,"fs":223900.0,"bs":263400.0,"dp":14.0,"pcc":4},"np":{"fs":217800.0,"bs":263400.0,"dp":17.0,"pcc":4},"vv":[{"vid":1007,"id":37,"t":"خاکستری","gdt":1,"cc":"808080"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":37998,"t":"پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=37998&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=37998&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=37998&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"},"imc":true},{"id":37999,"t":"پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=37999&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=37999&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=37999&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":38000,"t":"پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=38000&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=38000&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=38000&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":38001,"t":"پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=38001&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=38001&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=38001&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":38002,"t":"پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=38002&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=38002&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=38002&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":39661,"t":"پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=39661&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=39661&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=39661&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":39662,"t":"پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=39662&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=39662&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=39662&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":39663,"t":"پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=39663&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=39663&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tp-866l-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=39663&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
پاوربانک یکی از مهم ترین وسایلی است که در همه حال خصوصا مسافرت ها به درد می خورد. چرا که با تمام شدن شارژ بلافاصله قادر خواید بود دستگاه خود را در سریع ترین زمان ممکن شارژ کنید. پاوربانک تسکو (TSCO) مدل TP 866L یکی از پاوربانک های با کیفیت موجود در بازار است که همه نیازهای شما را برآورده می کند. این محصول دارای بدنه ای آلومینیومی است و 203 گرم وزن دارد. باطری لیتیوم پلیمر ان دارای ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت است و یک درگاه خروجی از نوع USB دارد. برای شارز کامل باطری این دستگاه به 5 تا 6 ساعت زمان نیاز دارید. خوب است بدانید که ولتاژ خروجی این پاوربانک ایده آل 5 ولت و شدت جریان خروجی آن 2.1 آمپر است. گفتنی است که بر روی این محصول یک LCD تعبیه شده که جهت نمایش وضعیت شارژ به کار می رود. پاوربانک تسکو مدل TP 866L به ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت دارای قابلیت حمل آسان است و به راحتی می توانید ان را در مسافرت ها و پیاده روی ها با خود حمل کنید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

 
پاوربانک TP 866L تسکو
 
پاوربانک ها در کیف و کوله پشتی جا اشغال می کنند اما لزوما نباید دستگاه هایی بی قواره و ضخیم باشند و این همان چیزی است که در مورد پاوربانک TP 866L تسکو صدق می کند. این دستگاه با داشتن بدنه فلزی شیک و باریک، ظرفیتی معادل 10000 میلی آمپر ساعت دارد و می توان آن را با شارژرهای دارای کابل Type-C نیز شارژ کرد. در این بخش به بررسی دقیق و مشروح پاوربانک TP 866L می پردازیم تا مشخص شود این دستگاه از چه مزایایی برای ربودن توجه کاربر به سمت خود بهره می گیرد و در برابر سایر رقبا چه حرف هایی برای گفتن دارد.

طراحی پاوربانک TP 866L تسکو

 
پاوربانک TP 866L تسکو
 
اگر در دست گرفتن پاوربانک TP 866L تسکو نتواند حس میهن پرستی را در شما تحریک کند، احتمالا هیچ دستگاه دیگری در این زمینه موفق نخواهد بود. بدنه این پاوربانک بسیار خوش ساخت و زیباست و سازنده در کمال درایت از چاپ کردن نام ها و نشانه های زائد روی آن خودداری کرده که ظاهری ساده و چشم نواز به آن می دهد. پاوربانک TP 866L به سادگی در کف دست جا می شود و به دلیل کاربرد مقدار زیادی فلز در ساختار خود، می توان به دوام و استحکام آن در طولانی مدت امیدوار بود.
 
روی بدنه پاوربانک TP 866L یک دایره سیاه رنگ مشاهده می شود که نمایشگر دستگاه را در خود جای داده و بلافاصله پس از روشن شدن دستگاه می تواند عددی روی آن رویت کرد که درصد باقیمانده باتری دستگاه را نشان می دهد و بین صفر تا 100 متغیر است. این نمایشگر در تاریکی با رنگ قرمز آشکاری می درخشد و می توان آن را در هر شرایطی مشاهده کرد.
 
پاوربانک TP 866L دو پورت ورودی دارد و می توان آن را با کابل های microUSB و USB Type-C شارژ کرد. مجهز بودن به کانکتور اخیر به کاربر امکان می دهد بدون نیاز به تبدیل و رابط، باتری دستگاه را شارژ کند و این امر، با توجه به رایج شدن استاندارد USB Type-C می تواند کارایی دستگاه را در طولانی مدت تضمین کند. در کنار این دو کانکتور، یک پورت USB بزرگ یا Type-A نیز مشاهده می شود که می توان هر وسیله دلخواهی را به آن متصل کرد و شدت جریان 2.1 آمپری آن را برای شارژ سریع به کار برد.

ویژگی های و قابلیت های پاوربانک TP 866L تسکو

 
پاوربانک TP 866L تسکو
 
نمایشگر دوام باتری: در حالی که بیشتر پاوربانک ها از یک ردیف 4 عددی LED برای نشان دادن مقدار حدودی عمر باتری خود استفاده می کنند، پاوربانک TP 866L یک نمایشگر کوچک دارد که مقدار دقیق ظرفیت باتری را در قالب درصد به کاربر اطلاع می دهد. این نمایشگر قرمز رنگ پس از فشردن دکمه دستگاه بلافاصله روشن می شود و هنگام وصل کردن آن به شارژر شروع به چشمک زدن می کند تا کاربر را در جریان فرایند شارژ قرار دهد.
 
 بدنه فلزی خوش ساخت: شرکت تسکو برای پاوربانک TP 866L پوسته ای زیبا و مستحکم ساخته که در رنگ های نقره ای و طلایی عرضه می شود و پوشش نیمه مات آن، ضمن چشمگیر بودن و داشتن طرح تراشدار ظریف، اثر انگشت و خش افتادگی را به این زودی نشان نمی دهد. پوشش مذکور در دو طرف بدنه دستگاه به کار رفته و نواری از پلاستیک فشرده مات مشکی، دور تا دور بدنه را احاطه کرده است. ضخامت 14 میلی متری بدنه دستگاه آن را در زمره دستگاه های باریک و جمع و جور قرار می دهد و با خرید یک کیف شیک و زیبا می توان این پاوربانک را به سادگی هنگام سفر با خود حمل کرد.
 
شارژر همراه TP 866L تسکو
 
ورودی USB Type-C: کانکتور microUSB پرطرفدار ترین رابط شارژ و انتقال داده سیمی به حساب می آید اما دیر یا زود جای خود را به استاندارد USB Type-C خواهد داد. تقریبا تمامی گوشی ها و تبلت های جدید از این رابط برای شارژ و انتقال داده استفاده می کنند و احتمالا تا دو سه سال آینده، کانکتور microUSB به فراموشی سپرده خواهد شد. مزیت بزرگ کانکتورهای Type-C، کار کردن دو جهته است و می توان آن را بدون درگیری با جهت درست و غلط، به کابل متصل کرد. 
 
خاموشی خودکار: پاوربانک TP 866L تسکو حدود 40 ثانیه پس از غیر فعال ماندن به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف انرژی صرفه جویی کند و ایمنی کار بالایی داشته باشد. روشن ماندن پاوربانک همانند هر وسیله الکترونیکی دیگر، علاوه بر تخلیه باتری، یک ریسک ایمنی و سلامتی هم به حساب می آید و با ارائه قابلیت خاموشی خودکار می توان از عدم بروز مخاطره اتصالی هنگام قرار دادن دستگاه در کیف و کوله پشتی اطمینان حاصل کرد.

ظرفیت پاوربانک

باتری های داخل بدنه پاوربانک با ظرفیتی معادل 10000 میلی آمپر ساعت شارژ می شوند اما این رقم برای خروجی باتری های لیتیوم پلیمری یعنی ولتاژ 3.7 ولت ثبت شده و این در حالی است که شارژ USB با ولتاژ 5 ولت انجام می شود. به همین دلیل ظرفیت واقعی دستگاه برای شارژ گوشی و تبلت برابر 6700 میلی آمپر ساعت است و با این رکورد می توان یک باتری 3000 تا 3500 میلی آمپر ساعتی را دو بار از تخلیه کامل به حداکثر شارژ رساند.
 
پاوربانک TP 866L تسکو
 
در صورت نیاز به شارژ تبلت باید از ظرفیت باتری تبلتتان با خبر باشید و برای مثال اگر از یک تبلت 7 یا 8 اینچی استفاده می کنید که ظرفیت باتری آن حدود 5000 میلی آمپر ساعت است، می توانید با یک بار شارژ کامل پاوربانک، باتری دستگاه را یک مرتبه به حداکثر شارژ برسانید و مقدار کمی هم برای زنده نگه داشتن گوشی یا ساعت هوشمند خود باقی بگذارید. 
 
تبلت های 10 اینچی، باتری هایی با ظرفیت 6000 یا 7000 میلی آمپر ساعت یا حتی بالاتر دارند و پس از پر کردن باتری پاوربانک می توان آن ها را تا نزدیکی 100 درصد ظرفیت پر کرد. در هر حال بعید می دانیم کاربری پیدا شود که بخواهد تبلت خود را در سفر به شارژ 100 درصد برساند و معمولا قبل از بیخ پیدا کردن کار و قطع تمام امیدها برای باز گرداندن حیات به باتری پنچر گوشی و تبلت، یا سفر به اتمام می رسد و یا کاربر به برق دسترسی پیدا می کند.

عملکرد پاوربانک TP 866L تسکو

 
پاوربانک TP 866L تسکو
 
در بسته بندی تبلت TP 866L تسکو یک کابل شارژ کوتاه عرضه می شود که پس از اتصال آن به شارژر و نصب سوکت microUSB، باتری دستگاه را طی 5 تا 6 ساعت شارژ می کند. در این خلال عدد یکان نشانگر روی بدنه چشمک می زند و طی مدت زمان شارژ می توان ظرفیت ذخیره شده در باتری را به صورت زنده مشاهده کرد. پس از رسیدن باتری دستگاه به حداکثر شارژ، فرایند پر کردن باتری متوقف می شود و می توان دستگاه را با خیال راحت برای شارژ ادوات دیجیتال به کار برد.
 
استفاده از پاوربانک TP 866L بسیار ساده است و برای روشن کردن آن کافیست دکمه کوچک نصب شده کنار بدنه دستگاه را یک بار فشار دهید. این دکمه درون یک فرورفتگی نصب شده تا احتمال فشرده شدن تصادفی آن در کیف و کوله پشتی کاربر به حداقل برسد و دو مرتبه فشردن پیاپی، آن را خاموش می کند. در صورت فراموش کردن این کار هم دستگاه پس از 40 ثانیه به صورت خودکار خاموش می شود تا احتمال اتصالی و یا کاهش دوام باتری آن را تهدید نکند. 

نتیجه گیری

بازار پر تب و تاب پاوربانک پر از مدل های رنگارنگ و متنوع است اما اگر می خواهید انتخابی ساده داشته باشید و وجود قابلیت هایی همانند چراق قوه یا شکل عجیب و غریب برایتان مهم نیست، خرید پاوربانک TP 866L تسکو می تواند گجت های شما را با حداکثر کارایی شارژ نگه دارد. مزایایی همانند بدنه شیک، باریک و خوش ساخت و وجود نمایشگر ظرفیت باتری این دستگاه را به انتخابی عالی تبدیل می کند و البته قیمت مناسب آن نسبت به برند های رقیب را نیز نمی توان نادیده گرفت.  

بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
131.5x 68.5 x 14 میلی متر
وزن
203 گرم
جنس
آلومینیوم
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
2.0 آمپر
ولتاژ خروجی
5 ولت
شدت جریان خروجی
2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی
1 عدد ، USB
ظرفیت
10000 میلی آمپر ساعت
دارای
LCD ، جهت نمایش وضعیت شارژ
مدت زمان شارژ باتری پاوربانک
5 تا 6 ساعت
قابلیت حمل آسان
خاموشی خودکار
دارد
سازگار با
موبایل ، تبلت
سایر مشخصات
دارای دو درگاه ورودی MicroUSB و Type-C جهت شارژ پاوربانک
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک تسکو مدل TP 866L ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید