هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339
TSCO TH 5339 Bluetooth Headset
{p:{id:"8693",et:"TSCO TH 5339 Bluetooth Headset",pt:"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339",u:"/Product/8693",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=40642&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 238700
بارگذاری ...

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339

TSCO TH 5339 Bluetooth Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10275,"idf":true,"p":{"up":680,"fs":238700.0,"bs":280800.0,"dp":14.0,"pcc":5},"np":{"fs":232200.0,"bs":280800.0,"dp":17.0,"pcc":5},"vv":[{"vid":1007,"id":46,"t":"طلایی","gdt":1,"cc":"FFD700"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":40642,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-1?defaultImage=1&mediaId=40642&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-1?defaultImage=1&mediaId=40642&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-1?defaultImage=1&mediaId=40642&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"},"imc":true},{"id":40643,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-2?defaultImage=1&mediaId=40643&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-2?defaultImage=1&mediaId=40643&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-2?defaultImage=1&mediaId=40643&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":40644,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-3?defaultImage=1&mediaId=40644&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-3?defaultImage=1&mediaId=40644&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-3?defaultImage=1&mediaId=40644&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":40645,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-4?defaultImage=1&mediaId=40645&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-4?defaultImage=1&mediaId=40645&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-4?defaultImage=1&mediaId=40645&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":40646,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-5?defaultImage=1&mediaId=40646&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-5?defaultImage=1&mediaId=40646&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-5?defaultImage=1&mediaId=40646&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":40647,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-6?defaultImage=1&mediaId=40647&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-6?defaultImage=1&mediaId=40647&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-6?defaultImage=1&mediaId=40647&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":40648,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-7?defaultImage=1&mediaId=40648&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-7?defaultImage=1&mediaId=40648&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-7?defaultImage=1&mediaId=40648&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":40649,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-8?defaultImage=1&mediaId=40649&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-8?defaultImage=1&mediaId=40649&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-8?defaultImage=1&mediaId=40649&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":40650,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-9?defaultImage=1&mediaId=40650&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-9?defaultImage=1&mediaId=40650&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-9?defaultImage=1&mediaId=40650&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":40651,"t":"هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339 - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-10?defaultImage=1&mediaId=40651&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-10?defaultImage=1&mediaId=40651&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-th-5339-10?defaultImage=1&mediaId=40651&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339

summary description icon
چنانچه به دنبال هدستی هستید که هم به صورت باسیم و هم به صورت بی سیم قابلیت استفاده داشته باشد، خرید هدست بلوتوث TSCO مدل TH 5339 را از دست ندهید. این هدست محصولی از کمپانی نام آشنای تسکو است که به واسطه فناوری بلوتوث نسخه 4.2، کارت حافظه TF و جک 3.5 میلی متری با دستگاه شما ارتباط برقرار می کند. اگر به دنبال رادیو هم هستید باید نوید این را دهیم که این هدست از رادیو هم پشتیبانی می کند و یک محصول تمام عیار است. برد مفید آن 10 متر است و به باتری لیتیوم یونی به ظرفیت 400 میلی آمپر ساعت مجهز شده است. مدت زمان شارژ این هدست 2.5 ساعت به طول می انجامد که نتیجه آن 6 تا 7 ساعت پخش موسیقی و 4 تا 6 ساعت نگهداری شارژ برای مکالمه است. بله شما می توانید از هدست تسکو مدل TH 5339 برای مکالمه هم استفاده کنید. این محصول مجهز به میکروفون داخلی جهت پاسخگویی به تماس ها هم است. لازم به ذکر است که 180 ساعت می تواند در حالت استندبای شارژ را حفظ کند. از مشخصات هدفون آن می توان به فرکانس پاسخگویی 20 تا 20 هزار هرتز، امپدانس 32 اهم و حساسیت 110 دسی بل اشاره کرد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339

 
هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339
 
انعطاف، یکی از برجسته ترین خصوصیاتی است که از یک وسیله صوتی ایده آل انتظار می رود و فقدان آن می تواند هدستی که قرار است هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت به کمک کاربر بشتابد را به ابزاری دست و پا گیر تبدیل کند. هدست بلوتوث TH 5339 تسکو یکی از همین هدست های انعطاف پذیر است که با وجود متکی بودن به بلوتوث برای پخش صدا، می تواند با یک کابل AUX به سادگی به یک هدفون سیمی تبدیل شود و بدون مصرف باتری همراه شما باشد. در این بخش، هدست مذکور را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم تا ببینیم سازنده این دستگاه از چه روش هایی برای عرض اندام در بازار لوازم صوتی استفاده کرده است.

طراحی هدست بی سیم TH 5339 تسکو

 
هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339
 
شرکت تسکو هدست TH 5339 را در دو رنگ مشکی و طلایی می سازد که مدل طلایی رنگ آن در اختیار کارشناسان پلازا قرار گرفت و بژ مایل به نارنجی عبارت دقیق ترین برای توصیف آن به حساب می آید. بدنه این هدست به طور کامل از پلاستیک ساخته شده و پوششی نازک از لاستیک نرم روی آن کشیده شده تا از دست کاربر لیز نخورد و اثر انگشت را دیرتر نمایان کند.  گوشی ها و هدبند کمانی دستگاه در بخش داخلی به بالشتک های ابری مجهز شده اند که در قسمت گوشی ها پوششی چرم نما و در بخش هدبند، پوششی فومی دارند و برای جلوگیری از خستگی و ایجاد فشار روی گوش و سر کاربر در نظر گرفته شده اند.
 
هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339
 
نشانگر های کانال راست و چپ، درست زیر مفصل هدبند دستگاه خودنمایی می کنند و با یک فشار می توان این مفصل ها را جمع کرد تا دستگاه در کیف یا کوله پشتی راحت تر جا شود. ساخته شدن این مفصل ها از پلاستیک اندکی هشدار دهنده است و پیشنهاد می کنیم استفاده از این قابلیت را فقط به موارد اورژانسی اختصاص دهید. بخش بیرونی و داخلی گوشی ها با نوارهایی نقره ای و براق تزیین شده که ظاهر جالب تری به دستگاه می دهند و آن را از یکنواختی در می آورند. 
 
هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339
 
در حالی که گوشی سمت چپ دستگاه کاملا خالی از سکنه طراحی شده، گوشی سمت راستی، یک شهر شلوغ است و شیار کارت حافظه، LED نشانگر، جک AUX، پورت microUSB، میکروفون داخلی، دکمه های وضعیت پخش، جلو و عقب بردن آهنگ، پخش و توقف موزیک و دکمه روشن و خاموش، روی این گوشی تعبیه شده اند. نصب این همه دکمه روی هدستی که کاربر هنگام کار آن را نمی بیند کمی غیرمتعارف است و ممکن است در چند ساعت اول کار با دستگاه مجبور شوید آن را مدام از سر بردارید تا ترتیب دکمه ها دوباره به یادتان بیاید اما پس از چند روز کار با این هدست می توان عملکرد تمام دکمه ها را به ذهن سپرد و از آن راحت تر استفاده کرد.

ویژگی ها و قابلیت های هدست وایرلس TH 5339 تسکو

در بازاری که پخش بلوتوث، قابلیتی استاندارد و عمومی به حساب می آید، سازندگان مجبورند با ارائه قابلیت های جانبی، سهم بازار بیشتری به ساخته های خود اختصاص دهند و شرکت تسکو نیز توانایی های زیادی به هدست TH 5339 خود داده تا بتواند با انعطاف عمل فوق العاده ای که دارد، شما را به سمت خود فرا خواند.
 
قابلیت استفاده با سیم: از نظر کارشناسان پلازا، برجسته ترین خصوصیت هدست TH 5339 تسکو توانایی پخش با سیم و بدون مصرف باتری است. بیایید با حقیقت روبرو شویم، باتری های کوچک نصب شده داخل یک هدست بلوتوث بالاخره تمام می شود و گرفتاری و مشغله نیز ممکن است شما را از شارژ باتری آن باز دارد. با اتصال یک کابل AUX استریو می توان از هدست TH 5339 برای پخش موزیک و دیدن فیلم استفاده کرد و این امر به خصوص در منزل که همیشه به برق دسترسی داریم و نیازی نیست باتری دستگاه را برای دیدن فیلم خالی کنیم، به کمک ما خواهد شتافت. 
 
هدست وایرلس تسکو مدل TH 5339
 
7 ساعت پخش مداوم: باتری لیتیومی نصب شده درون گوشی سمت راست هدست TH 5339، ظرفیتی معادل 400 میلی آمپر ساعت دارد و طبق اطلاعات مندرج در وب سایت تسکو، می توان با هر بار شارژ کامل از آن برای پخش 6 تا 7 ساعت موزیک استفاده کرد. اگر رکورد روزانه شما بیش از این مقدار است و ممکن است در این خلال به برق یا پاوربانک دسترسی نداشته باشید، پیشنهاد می کنیم کابل AUX دستگاه را همیشه همراه بردارید تا فرایند گوش دادن به موزیک دچار وقفه نشود.
  
قابلیت تماس تلفنی: فناوری بلوتوث 4.2 و میکروفون داخلی هدست TH 5339 را می توان برای مکالمه تلفنی مورد استفاده قرار داد و آن را به یک هندزفری غول پیکر تبدیل کرد. هنگام گوش دادن به موزیک اگر گوشی شما زنگ بخورد، می توانید به سادگی فشردن یک دکمه، تماس دریافتی را پاسخ دهید و یا رد کنید و پس از اتمام مکالمه نیز فشردن دکمه مذکور، ادامه پخش موزیک را میسر خواهد کرد. 
 
هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339
 
رادیوی FM: دومین قابلیت کاربردی هدست TH 5339 تسکو، رادیوی FM آن است. متاسفانه وقتی که مردم به رادیو، این رسانه فرهنگی رایگان و با سابقه اختصاص می دهند، بسیار کمتر از قبل شده است اما شرکت تسکو، سلیقه کاربران علاقه مند به رادیو را نادیده نگرفته و با مجهز کردن هدست TH 5339 به یک تیونر FM داخلی، امکان گوش دادن به برنامه های دلخواه را برای آن ها فراهم کرده است.
  
شیار کارت حافظه: اگر گوشی شما حافظه زیادی ندارد و به شیار کارت حافظه هم مجهز نیست، می توانید آرشیو موزیک، کتب صوتی یا پادکست های خود را روی یک کارت حافظه microSD منتقل کنید و با نصب آن روی دستگاه، به آن ها گوش فرا دهید. شرکت تسکو هنوز این شیار را با نام TF خطاب می کند که مخفف TransFlash و نام منسوخ شده microSD است. 

عملکرد هدست بلوتوث TH 5339 تسکو

در بسته بندی هدست TH 5339 یک کابل AUX برای پخش با سیم و یک کابل microUSB برای شارژ ارائه می شود و اتصال دستگاه به شارژر، باتری آن را ظرف 2 ساعت و نیم شارژ می کند. پس از آن می توان دکمه روشن کردن دستگاه را نگه داشت و در صورت وجود کارت حافظه در شیار مخصوصش روی گوشی سمت راست، دستگاه بلافاصله پخش را آغاز می کند. در غیر اینصورت، هدست وارد وضعیت Pairing می شود و می توان آن را در لیست ادوات در دسترس روی گوشی، تبلت یا لپتاپ مشاهده کرد. 
 
هدست بی سیم تسکو مدل TH 5339
 
برای فعال کردن تیونر رادیوی FM کافیست دکمه وضعیت پخش را یک بار فشار دهید تا دستگاه، قرارگیری در حالت رادیو را گوشزد کند و بعد دکمه پخش را نگه دارید تا جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی آغاز شود. پس از اتمام این کار، فشردن دکمه های جلو و عقب، ایستگاه را برایتان تغییر می دهد و نگه داشتن آن ها، حجم صدا را کم و زیاد می کند. بدیهی است که هنگام گوش دادن به رادیو امکان پاسخگویی به تماس تلفنی وجود ندارد و برای این کار حتما باید در وضعیت پخش بلوتوث باشید. هدست TH 5339 تسکو امکان شماره گیری آخرین شماره گرفته شده را نیز به شما می دهد و هنگام روشن بودن بلوتوث می توانید با دو بار فشردن پیاپی دکمه پخش موزیک از قابلیت Redial آن استفاده کنید. 

نتیجه گیری

خرید هدست TH 5339 تسکو به شما امکان می دهد در فضای باز از 6 ساعت پخش مداوم موزیک و رادیوی FM لذت ببرید و در این خلال اگر کسی با شما تماس گرفت، پاسخگوی او باشید. همچنین در صورت اتمام باتری یا حضور در محلی که نیازی به مصرف کردن باتری نیست، می توانید از کابل AUX برای پخش صدا با دستگاه استفاده کنید و انرژی ذخیره شده در دستگاه را به زمان حیاتی تری اختصاص دهید. این هدست با داشتن قیمت مناسب و انعطاف عمل عالی، بی شک یکی از برترین ساخته های شرکت تسکو است و خرید آن را چه به عنوان یک ابزار صوتی برای امور روزمره به خودتان یا به عنوان یک هدیه ارزشمند برای دوستان و آشنایان، توصیه می کنیم. 
 
هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339






 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339
مشخصات فیزیکی
جنس
پلاستیک ، چرم مصنوعی
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
باسیم ، بی سیم
رابط
بلوتوث ، کارت حافظه TF ، جک 3.5 میلی متری
نسخه بلوتوث
4.2
رادیو
دکمه
روشن / خاموش ، چند کاره (تماس و کنترل پخش موسیقی) ، چندکاره (کنترل صدا / کنترل موسیقی) ، Mode
برد مفید
10 متر
منبع تغذیه
باتری ، لیتیومی
ظرفیت باتری
400 میلی آمپر ساعت
مدت زمان شارژ
2.5 ساعت
مدت زمان پخش موسیقی
6 تا 7 ساعت
نگهداری شارژ برای مکالمه
4 تا 6 ساعت
نگهداری شارژ در حالت استندبای
180 ساعت
بازوهای تاشونده
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
20 هرتز تا 20 هزار هرتز
امپدانس
32 اهم
حساسیت
110 دسی بل
نسبت سیگنال به نویز
108db
مشخصات میکروفن
حساسیت
105 دسی بل
امپدانس
32 اهم
میکروفن
داخلی ، جهت پاسخگویی به تماس
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست بلوتوث تسکو مدل TH 5339

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید