اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359
TSCO TS 2359 Bluetooth Speaker
{p:{id:"8726",et:"TSCO TS 2359 Bluetooth Speaker",pt:"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359",u:"/Product/8726",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=37901&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 230700
بارگذاری ...

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359

TSCO TS 2359 Bluetooth Speaker

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10148,"idf":true,"p":{"up":660,"fs":230700.0,"bs":288400.0,"dp":20.0,"pcc":4},"np":{"fs":224400.0,"bs":288400.0,"dp":22.0,"pcc":4},"vv":[{"vid":1007,"id":46,"t":"طلایی","gdt":1,"cc":"FFD700"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":37901,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-1?defaultImage=1&mediaId=37901&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-1?defaultImage=1&mediaId=37901&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-1?defaultImage=1&mediaId=37901&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"},"imc":true},{"id":37902,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-2?defaultImage=1&mediaId=37902&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-2?defaultImage=1&mediaId=37902&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-2?defaultImage=1&mediaId=37902&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":37903,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-3?defaultImage=1&mediaId=37903&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-3?defaultImage=1&mediaId=37903&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-3?defaultImage=1&mediaId=37903&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":37904,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-4?defaultImage=1&mediaId=37904&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-4?defaultImage=1&mediaId=37904&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-4?defaultImage=1&mediaId=37904&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":37905,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-5?defaultImage=1&mediaId=37905&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-5?defaultImage=1&mediaId=37905&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-5?defaultImage=1&mediaId=37905&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":37906,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-6?defaultImage=1&mediaId=37906&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-6?defaultImage=1&mediaId=37906&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-6?defaultImage=1&mediaId=37906&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39620,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-7?defaultImage=1&mediaId=39620&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-7?defaultImage=1&mediaId=39620&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-7?defaultImage=1&mediaId=39620&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":39621,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-8?defaultImage=1&mediaId=39621&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-8?defaultImage=1&mediaId=39621&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-8?defaultImage=1&mediaId=39621&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":39622,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-9?defaultImage=1&mediaId=39622&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-9?defaultImage=1&mediaId=39622&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-9?defaultImage=1&mediaId=39622&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":39623,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-10?defaultImage=1&mediaId=39623&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-10?defaultImage=1&mediaId=39623&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2359-10?defaultImage=1&mediaId=39623&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359

summary description icon
از آنجایی که امروزه اسپیکر های بلوتوثی طرفداران زیادی پیدا کرده اند شرکت های مختلف تولید کننده لوازم دیجیتال هم وارد این عرصه شده اند که یکی از آن ها کمپانی خوش نام تسکو (TSCO) است. این کمپانی ایرانی که هدف خود را تولید محصولات با کیفیت قرار داده همواره با تولید بهترین ها توانسته جایگاه ویژه ای را در بازار برای خود دست و پا کند. اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 از جمله اسپیکرهای خوش ساخت این کمپانی است که خواسته شما را در حد مطلوبی برآورده می کند. این محصول دارای وزن 473 گرم است و علاوه بر اتصالی بی سیم که حاصل اتصال دهنده بلوتوث نسخه 4.2 است، مجهز به اتصال دهنده های شیار کارت حافظه TF، جک 3.5 میلی متری و USB شده است که آن را تبدیل به یک اسپیکر نوع باسیم هم کرده است. گفتنی است که باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه 1200 میلی آمپر ساعت ظرفیت دارد و دارای برد مفید 10 متر است. از مشخصات اسپیکر آن می توان به توان خروجی 5 وات، فرکانس پاسخگویی 150 هرتز تا 18 هزار هرتز و در نهایت وضوح صدای 80 db اشاره کرد. خوب است بدانید که اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359 دارای رادیوی FM نیز است.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359

اسپیکر قابل حمل تسکو مدل TS 2359

 
اسپیکر قابل حمل تسکو مدل TS 2359
 
همه از اسپیکرهای قابل حمل به عنوان وسیله ای برای همراهی در سفر یاد می کنند اما بسیاری از این اسپیکر ها به عنوان یک وسیله خانگی طراحی می شوند تا پس از خرید و قرار گرفتن روی میز کار، وظیفه پخش صدا را از لپتاپ کاربر به عهده بگیرند و یا خانم های خانه دار را هنگام رسیدگی به امور منزل، در گوش دادن به موزیک همراهی کنند. اسپیکر قابل حمل تسکو مدل TS 2359 یکی از این اسپیکرهای بزرگ است که می توان آن را در سفر همراه برداشت و برای پخش موزیک و فیلم به کار برد و یا در فضای امن منزل، محلی روی اوپن آشپزخانه یا میز کامپیوتر به آن اختصاص داد.  در این بخش به بررسی جزء به جزء اسپیکر TS 2359 تسکو می پردازیم تا شما علاقه مندان بتوانید با اطمینان بیشتری به خرید آن اقدام کنید. 

طراحی اسپیکر وایرلس TS 2359 تسکو

 
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2359
 
مدلی که شرکت تسکو برای آزمایش در اختیار گروه پلازا قرار داده، نوع طلایی رنگ دستگاه است که رنگی بسیار روشن دارد و ترکیب آن با پوشش سیاه جلویی، ظاهری شیک و مدرن به اسپیکر می دهد اما می توان آن را در رنگ نقره ای نیز خریداری کرد. بدنه اسپیکر TS 2359 از پلاستیک ساخته شده اما پنل کنترل آن آلومینیومی و تراشدار است و رنگی مشابه سایر اجزای بدنه دارد. پوشش واحد های محرکه نیز از جنس توری فلزی است و می توان به استحکام و دوام آن امیدوار بود. 
 
اسپیکر TS 2359 تسکو ابعادی برابر 190 در 73 در 60 میلی متر دارد که قطعا جیبی به حساب نمی آید اما قابل حمل است و وزن 473 گرمی آن نیز برای بیشتر کاربران در هنگام سفر، اضافه بار به حساب نمی آید. در کف بدنه این اسپیکر دو بالشتک برای تثبیت آن روی سطوح نصب شده است اما اگر از صدای بلند با باس زیاد استقبال می کنید، بد نیست آن را به روش دلخواه در جای خود ثابت کنید تا بر اثر لرزش، روی سطح جابجا نشود. 
 
اسپیکر قابل حمل تسکو مدل TS 2359
 
در قسمت پشتی بدنه پورتی برای شارژ باتری در نظر گرفته شده که میزبان کانکتور microUSB دستگاه است و کنار آن یک پورت USB Type-A یا USB بزرگ دیده می شود که امکان اتصال فلش را به کاربر می دهد. در ادامه شاهد شیار کارت حافظه هستیم که با انواع کارت های خانواده microSD سازگار است و پایان بخش کانکتورهای دستگاه، یک جک 3.5 میلی متری برای تغذیه اسپیکر با صدای خروجی از دستگاه های دیگر است که برای استفاده از آن باید یک کابل AUX تهیه کرد.
 
کنترل اسپیکر بلوتوث TS 2359 تسکو با کمک 5 دکمه صورت می گیرد که منظم و مرتب روی پنل فوقانی بدنه نصب شده اند و به ترتیب برای روشن و خاموش کردن، جلو و عقب بردن آهنگ، پخش و توقف موزیک و تماس تلفنی به کار می روند. انتخاب وضعیت پخش صدای دستگاه با کمک دکمه روشن و خاموش انجام می شود و با کمک آن می توان اسپیکر را در وضعیت رادیوی FM نیز قرار داد. 

ویژگی ها و قابلیت های اسپیکر بلوتوث TS 2359 تسکو

صدای استریو: شرکت تسکو اسپیکر TS 2359 را به دو واحد محرکه 5 واتی مجهز کرده که قدرت خروجی آن را به 10 وات می رساند و امکان لذت بردن از دو کانال صوتی مجزا را به کاربر می دهد. بدیهی است که صدای استریو نسبت به خروجی مونوی اسپیکرهای دیگر به مراتب فراگیر تر است و کاربر را بهتر در فضای فیلم و موسیقی غرق می کند. 
 
رادیوی FM: تیونر FM داخلی، اسپیکر TS 2359 را برای افرادی که از این سرویس رایگان استفاده می کنند، مناسب کرده است. کافیست دستگاه را در وضعیت رادیو قرار دهید و با زدن یک دکمه، جستجو برای ایستگاه های رادیویی آغاز می شود. پس از آن می توان با کمک دکمه های جلو و عقب بردن آهنگ، ایستگاه رادیویی دلخواه را انتخاب کرد و از برنامه های آن لذت برد. 
 
اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359
 
پخش با فلش و کارت حافظه: یکی از برجسته ترین قابلیت های اسپیکر TS 2359 تسکو، امکان استفاده از حافظه فلش یا کارت microUSB برای پخش موزیک است و این امر به خصوص زمانی به کار می آید که باتری گوشی شما به اتمام رسیده و یا آرشیو موزیک خود را روی فلش و کارت حافظه ریخته اید. 
 
ورودی AUX: اگر پخش کننده ای دارید که فاقد بلوتوث است، می توانید بدون دردسر آن را به اسپیکر TS 2359 تسکو متصل کنید. این کار مستلزم داشتن یک کابل AUX است که در هر فروشگاهی یافت می شود و جزو ملزومات اساسی سفر به حساب می آید. 
 
اسپیکر قابل حمل تسکو مدل TS 2359
 
قابلیت تماس تلفنی: این روزها بیشتر اسپیکر ها و هدست های بلوتوث به قابلیت پاسخگویی به تماس های تلفنی مجهزند و در صورت دریافت تماس تلفنی هنگام متصل بودن اسپیکر TS 2359 به بلوتوث، می توان با زدن یک دکمه، به آن پاسخ داد و یا با نگه داشتن آن، تماس را رد کرد. 

عملکرد اسپیکر بلوتوث TS 2359 تسکو

 
اسپیکر قابل حمل تسکو مدل TS 2359
 
در بسته بندی اسپیکر TS 2359 تسکو، یک کابل نسبتا بلند برای شارژ آن ارائه می شود که پس از اتصال به بدنه، یک LED قرمز را روشن کرده و باتری را بسته به قدرت آداپتور مورد استفاده، بین یک تا دو ساعت شارژ می کند. صدای پخش شده توسط واحدهای محرکه اسپیکر TS 2359 به سادگی مرز مهیب را رد می کند و به هیچ عنوان از نظر قدرت صدا کم نمی آورد. 
 
تنظیم حجم صدا در این اسپیکر با نگه داشتن دکمه های جلو و عقب بردن موزیک انجام می شود اما می توان از دکمه های حجم صدای گوشی نیز برای کم و زیاد کردن خروجی استفاده کرد. شرکت تسکو اطلاعاتی در زمینه دوام باتری 1200 میلی آمپر ساعتی اسپیکر TS 2359 منتشر نکرده است اما می توان پیش بینی کرد که با یک بار شارژ کامل بتواند کاربر را برای پخش حدود 4 تا 6 ساعت پخش مداوم همراهی کند. 

نتیجه گیری

خرید اسپیکر بلوتوث TS 2359 تسکو به شما امکان می دهد در حین سفر و گردش از صدای پرقدرت 10 واتی بهره مند شوید و یا هنگامی که در خانه نشسته اید، بتوانید از بلوتوث یا فلش برای گوش دادن به موزیک دلخواه خود استفاده کنید. این اسپیکر با قیمت مناسب خود، خریدی مطمئن برای شما رقم می زند و می توان از آن به عنوان هدیه ای کاربردی برای آنان که دوستشان دارید نیز یاد کرد. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359
مشخصات فنی
ابعاد
190x 73 x 60 میلی متر
وزن
473 گرم
نوع اتصال
با سیم ، بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث 4.2 ، شیار کارت حافظه TF ، جک 3.5 میلی متری ، USB
ورودی USB
منبع تغذیه
باتری ، لیتیومی
ظرفیت باتری
1200 میلی آمپر ساعت
رادیو
دارد ، FM
برد مفید
10 متر
دکمه
پاسخگویی به تماس ، روشن / خاموش ، کنترل موسیقی
برقراری تماس
دارد
مقاوم در برابر
رطوبت
مشخصات اسپیکر
توان خروجی
10 وات
فرکانس پاسخگویی
150 هرتز تا 18 هزار هرتز
وضوح صدا
80db
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2359

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید