اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397
TSCO TS 2397 Bluetooth Speaker
{p:{id:"8742",et:"TSCO TS 2397 Bluetooth Speaker",pt:"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397",u:"/Product/8742",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=38786&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 767200
بارگذاری ...

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397

TSCO TS 2397 Bluetooth Speaker

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10314,"idf":true,"p":{"up":2320,"fs":767200.0,"bs":959000.0,"dp":20.0,"pcc":17},"np":{"fs":746300.0,"bs":959000.0,"dp":22.0,"pcc":17},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]},{"id":10313,"p":{"up":2320,"fs":767200.0,"bs":959000.0,"dp":20.0,"pcc":17},"np":{"fs":746300.0,"bs":959000.0,"dp":22.0,"pcc":17},"vv":[{"vid":1007,"id":42,"t":"سفید","gdt":1,"cc":"FFFFFF"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":38786,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-1?defaultImage=1&mediaId=38786&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-1?defaultImage=1&mediaId=38786&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-1?defaultImage=1&mediaId=38786&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":38787,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-2?defaultImage=1&mediaId=38787&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-2?defaultImage=1&mediaId=38787&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-2?defaultImage=1&mediaId=38787&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38788,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-3?defaultImage=1&mediaId=38788&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-3?defaultImage=1&mediaId=38788&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-3?defaultImage=1&mediaId=38788&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38789,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-4?defaultImage=1&mediaId=38789&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-4?defaultImage=1&mediaId=38789&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-4?defaultImage=1&mediaId=38789&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52646,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-TSCO-TS-2397-1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-1?defaultImage=1&mediaId=52646&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-1?defaultImage=1&mediaId=52646&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-1?defaultImage=1&mediaId=52646&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":52647,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-TSCO-TS-2397-2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-2?defaultImage=1&mediaId=52647&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-2?defaultImage=1&mediaId=52647&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-2?defaultImage=1&mediaId=52647&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":52737,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-TSCO-TS-2397-3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-3?defaultImage=1&mediaId=52737&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-3?defaultImage=1&mediaId=52737&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-3?defaultImage=1&mediaId=52737&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":38888,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-7?defaultImage=1&mediaId=38888&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-7?defaultImage=1&mediaId=38888&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-7?defaultImage=1&mediaId=38888&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38887,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-6?defaultImage=1&mediaId=38887&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-6?defaultImage=1&mediaId=38887&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-6?defaultImage=1&mediaId=38887&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38886,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-5?defaultImage=1&mediaId=38886&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-5?defaultImage=1&mediaId=38886&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2397-5?defaultImage=1&mediaId=38886&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52649,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-TSCO-TS-2397-4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-4?defaultImage=1&mediaId=52649&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-4?defaultImage=1&mediaId=52649&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-4?defaultImage=1&mediaId=52649&size=500"},{"id":52650,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-TSCO-TS-2397-5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-5?defaultImage=1&mediaId=52650&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-5?defaultImage=1&mediaId=52650&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-tsco-ts-2397-5?defaultImage=1&mediaId=52650&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397

summary description icon
ساعت های رومیزی جزو آن لوازمی هستند که پس از چند دهه خداحافظی از بازار، دوباره با اقبال عمومی مواجه شده اند و هر روز به قابلیت های بیشتری مجهز می شوند. اسپیکر TS 2397 تسکو ضمن داشتن قابلیت پخش موزیک و همراهی شما در سفر و گردش، می تواند به عنوان یک ساعت رومیزی شیک و کاربردی نیز عمل کند و یک پایه نگهدارنده برای قرار دادن گوشی نیز در بسته بندی آن یافت می شود. تامین صدا در این دستگاه با کمک دو واحد محرکه 3 وات و یک بلندگوی 7 وات انجام می شود که قدرت کلی آن را به 13 وات می رساند و یک باتری 3600 میلی آمپرساعتی نیز درون آن نصب شده تا بتواند کاربر را در هنگام دوری از برق شهری نیز همراهی کند. از قابلیت های اصلی دستگاه می توان به دو آلارم قابل برنامه ریزی، قابلیت تماس تلفنی، امکان پخش از فلش، کارت حافظه و ورودی AUX، ورودی میکروفون و دکمه بزرگ خاموش کردن آلارم اشاره کرد و جهت آسایش کاربر، امکان تنظیم نور نمایشگر LED ساعت دستگاه نیز وجود دارد. در صورت نیاز می توانید دستگیره لاستیکی این اسپیکر را متصل کنید و آن را همه جا به همراه بردارید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل  TS 2397

 
اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397
 
اگر می خواهید یک وسیله کاربردی برای اتاق خواب خود خریداری کنید که علاوه بر پخش موزیک، قابلیت های دیگری هم داشته باشد، اسپیکر بلوتوث TS 2397 تسکو انتخاب بسیار مناسبی به نظر می رسد چون هم به ساعت دیجیتال مجهز شده است و هم می تواند شما را راس ساعت، با موزیک دلخواهتان از خواب بیدار کند. این اسپیکر مجهز و خوش ساخت از قیمت بسیار مناسبی برخوردار است و در این بخش به بررسی جزء به جزء قابلیت های آن می پردازیم. 

طراحی اسپیکر بی سیم TS 2397 تسکو

 
اسپیکر تسکو مدل TS 2397
 
اسپیکر TS 2397 تسکو ابعادی برابر 237 در 108 در 117 میلی متر دارد و به شکل یک بوم باکس کوچک طراحی شده است. شرکت تسکو این دستگاه را در رنگ مشکی و سفید می سازد که در مدل سفید رنگ، سوراخ های خروجی صدای دستگاه به رنگ نارنجی انتخاب شده اند اما احتمالا بیشتر کاربران با مدل مشکی ارتباط برقرار خواهند کرد. 
 
اسپیکر بی سیم تسکو مدل TS 2397
 
پنل اسپیکر TS 2397 تسکو در قسمت فوقانی آن نصب شده و در مرکز خود یک کلید چندمنظوره بزرگ دارد. این کلید 8 ضلعی را می توان برای روشن و خاموش کردن دستگاه به کار برد و چرخاندن آن، حجم صدا را تغییر می دهد. در صورت روشن شدن آلارم دستگاه می توانید این دکمه را فشار دهید تا صدای آن خاموش شود و انتخاب گزینه های موجود در منوهای ساده دستگاه نیز با همین دکمه انجام می شود.
 
در اطراف این کلید چند منظوره می توان دکمه های کنترل پخش موزیک، دکمه انتخاب وضعیت پخش، تنظیم ساعت، دو دکمه برای تنظیم آلارم های دوگانه دستگاه و یک دکمه برای تنظیم نور پس زمینه یا خاموش کردن نمایشگر دستگاه مشاهده کرد که فشردن هر کدام از آن ها، LED های آبی پررنگ دستگاه را به مدت چند ثانیه روشن می کند.
 
بلندگوی بلوتوث تسکو مدل TS 2397
 
در بخش جلویی دستگاه یک نمایشگر بزرگ از نوع LED نصب شده که با نوری سفید، وضعیت پخش و شارژ باتری را در معرض دید کاربر قرار می دهد و می توان درخشندگی آن را در 3 سطح تنظیم کرد. دو عدد خروجی صوتی در دو طرف پنل فوقانی دستگاه در نظر گرفته شده است و در دو سمت بدنه دستگاه نیز پورت های جابجایی هوا مخصوص تولید صدای باس به چشم می خورند. 
 
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2397
 
کانکتورهای اسپیکر بلوتوث TS 2397 تسکو در قسمت پشتی آن نصب شده اند و شامل ورودی microUSB مخصوص شارژ، ورودی میکروفون، پورت USB برای اتصال فلش، شیار کارت حافظه و جک 3.5 میلی متری AUX می شوند. یک LED کوچک وضعیت شارژ شدن باتری دستگاه را به کاربر گزارش می دهد و کلیدی برای تنظیم آلارم هم در این بخش مشاهده می شود. این کلید سه وضعیتی به شما امکان می دهد آلارم را در حالات تمام روزهای هفته، دوشنبه تا جمعه و دوشنبه تا شنبه تنظیم کنید و احتمالا حالت اول آن برای بیشتر ایرانی ها، کارامد ترین گزینه باشد.
 
در بسته بندی اسپیکر بی سیم TS 2397 تسکو علاوه بر کابل های شارژ و AUX، یک ریموت کنترل بزرگ نیر عرضه می شود که با کمک آن می توان تمام کارکردهای دستگاه را تنظیم کرد و یکی دوتا از دکمه های روی آن مختص همین ریموت هستند و گم کردن آن، امکان تنظیمشان را از شما خواهد گرفت. بنابراین بهتر است آن را همیشه دم دست نگه دارید و مراقبش باشید تا بتوانید دستگاه را به راحتی از دور هم کنترل کنید. پایه گوشی، دیگر وسیله جانبی موجود در بسته بندی است که پس از وصل کردن آن به بدنه، می توانید گوشی خود را هنگام پخش موزیک، در بالای اسپیکر قرار دهید. 

ویژگی ها و قابلیت های اسپیکر وایرلس TS 2397 تسکو

اسپیکر بلوتوث TS 2397 تسکو را می توان آچار فرانسه دنیای اسپیکرهای تسکو نامید و با انعطاف فوق العاده خود آماده است تا هم در منزل و هم در سفر، شما را با امکانات متنوع خود همراهی کند. در ادامه به مرور مهم ترین ویژگی های این اسپیکر جالب توجه می پردازیم. 
 
بلندگوی بی سیم تسکو مدل TS 2397
 
دارای ساعت دیجیتال: شاخص ترین ویژگی اسپیکر قابل حمل TS 2397 تسکو نمایشگر LED غول پیکر آن است که زمان را با نور نافذ سفید رنگ خود به شما نشان می دهد. این نمایشگر همچنین وظیفه نشان دادن حجم صدا، درصد باتری، وضعیت پخش دستگاه و سایر اطلاعات آن را بر عهده دارد و در هر وضعیتی که قرار داشته باشید می توانید با فشار یک دکمه، شدت نوردهی آن را تنظیم و یا آن را خاموش کنید. 
 
بلندگو تسکو مدل TS 2397
 
انعطاف بالا در پخش موزیک: بلوتوث تنها راه پخش موزیک با اسپیکر TS 2397 تسکو نیست. با کمک این دستگاه می توانید فلش خود را برای پخش موزیک به کار ببرید و یا آلبوم های دلخوهتان را روی یک کارت حافظه microSD بریزید و دستگاه بزنید. وجود جک 3.5 میلی متری AUX نیز در سفر از واجبات است و به شما و دوستانتان امکان می دهد بدون دردسر های اتصال بلوتوث، موزیک مورد علاقه تان را از این اسپیکر پخش کنید. یک ویژگی عجیب اسپیکر TS 2397 تسکو وجود جک 3.5 میلی متری برای پذیرش میکروفون است و به همین دلیل اگر در حین سفر به سرتان زد که با صدای بلندتری آواز بخوانید می توانید از این قابلیت کمک بگیرید.
 
اسپیکر TS2397 تسکو
 
مجهز به رادیوی FM: رادیو جزء جدا نشدنی زندگی قدیمی ها است اما بیشتر ما کاربرد این رسانه پر سابقه و رایگان را به فراموشی سپرده ایم. دستگاه با زدن دکمه Mode، به حالت رادیو می رود و با نگه داشتن آن، جستجوی ایستگاه های رادیویی به صورت خودکار آغاز می شود. و پس از آن انتخاب ایستگاه با دکمه های کنترل موزیک انجام می شود. اسپیکر TS 2397 تسکو برخلاف مدل های دیگر نیازی به آنتن رادیو ندارد و می توان بدون آویزان کردن سیم و کابل، از قابلیت های رادیویی آن استفاده کرد. 
 
بلندگو TS2397 تسکو
 
قابلیت تماس تلفنی: توانایی دریافت تماس تلفنی یکی از اصلی ترین ویژگی های هر اسپیکر یا هدست بلوتوث به حساب می آید و اسپیکر TS 2397 تسکو نیز با داشتن این قابلیت، شما را در ارتباط با اطرافیانتان همراهی می کند. در صورت زنگ خوردن گوشی شما هنگام گوش دادن موزیک به روش بی سیم، می توانید دکمه پخش را یک مرتبه فشار دهید و پس از اتمام مکالمه، آن را دوباره بزنید تا تماس قطع شود. در صورت عدم تمایل به پاسخگویی تماس تلفنی، کافیست دکمه مذکور را نگه دارید تا دستگاه تماس را رد کند.  

عملکرد هدست بلوتوث TS 2397 تسکو

اسپیکر TS 2397 تسکو برای شارژ کامل باتری 3600 میلی آمپر ساعتی خود نیازمند 4 ساعت زمان است و پس از هر بار شارژ کامل می تواند تا 10 روز در حالت استندبای برای نمایش ساعت به کار رود. دوام باتری در هنگام پخش به متغیرهای زیادی همانند حجم صدا، نوع اکولایزر، وضعیت پخش و حتی دمای هوا بستگی دارد و به همین دلیل آماری از طرف سازنده در این زمینه منتشر نشده است.
 
TS2397 تسکو
 
اسپیکر TS 2397 تسکو به یک واحد محرکه 7 وات برای پخش صداهای بم و دو واحد محرکه 3 وات برای پخش صداهای زیر مجهز شده است که قدرت کلی صدای آن را به 13 وات می رساند. حجم صدای این اسپیکر در 15 درجه کنترل می شود و به خوبی از پس به لرزه در آوردن میز شما بر می آید اما وجود پایه های لاستیکی در قسمت تحتانی، از ایجاد صداهای ناهنجار حاصل از لرزش بدنه جلوگیری می کند.
 
یکی از ویژگی های جالب این اسپیکر، حالات اکولایزر آن است که از طریق ریموت کنترل آن در دسترس شما قرار می گیرد و به شما امکان می دهد مقدار باس و تریبل صدای آن را از میان حالات پیش فرض تنظیم کنید. کیفیت پخش صدای اسپیکر TS 2397 تسکو بسیار بالا است و تا زمانی که آن را با سیگنال فراتر از حد تحملش تغذیه نکنید، شفافیت صدایش را به خوبی حفظ می کند.

نتیجه گیری

خرید اسپیکر بلوتوث TS 2397 تسکو راهی آسان برای پر کردن فضای خانه با صدای موزیک است و حتی می توان آن را در سفر نیز به همراه برداشت تا هنگام نشست به گرد آتش صدای موزیک دلخواهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید. این اسپیکر با داشتن قابلیت پخش ار روی فلش، کارت حافظه و کابل AUX یکی از انعطاف پذیر ترین و مجهز ترین اسپیکرهای قابل حمل موجود در بازار است و با توجه به امکانات متعدد خود، قیمتی دست یافتنی و قابل قبول دارد. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397
مشخصات فنی
ابعاد
237x 117 x 108 میلی متر
وزن
1010 گرم
نوع اتصال
با سیم ، بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث 4.2 ، شیار کارت حافظه TF ، جک 3.5 میلی متری ، پورت USB
منبع تغذیه
باتری ، لیتیومی
ظرفیت باتری
3600 میلی آمپر ساعت
مدت زمان شارژ
4 ساعت
مدت زمان استندبای
240 ساعت
ریموت کنترل
رادیو
دارد ، FM
برد مفید
10 متر
کنترل پخش از طریق
ریموت کنترل ، دکمه
دکمه
پاسخگویی به تماس ، کنترل موسیقی ، Mode ، set sleep ، آلارم ، چندکاره (روشن، خاموش / حجم صدا /Snooz) ، Time
برقراری تماس
دارد ، میکروفون داخلی
قابلیت حمل توسط
بند
دارای قابلیت
ساعت ، زنگ هشدار ، تنظیم نور صفحه
دارای
نمایشگر LED
سازگار با
موبایل ، تبلت ، لپ تاپ ، پخش کننده موسیقی ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دیجیتال ، دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری
مشخصات اسپیکر
توان خروجی
13 وات
فرکانس پاسخگویی
80 هرتز تا 20 هزار هرتز
وضوح صدا
85db
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2397

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید