هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential
Razer Nari Essential Wireless Gaming Headset
{p:{id:"8871",et:"Razer Nari Essential Wireless Gaming Headset",pt:"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential",u:"/Product/8871",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=38610&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 2831400
بارگذاری ...

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential

Razer Nari Essential Wireless Gaming Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10424,"idf":true,"p":{"up":13720,"fs":2831400.0,"bs":3146000.0,"dp":10.0,"pcc":102},"np":{"fs":2728400.0,"bs":3146000.0,"dp":13.0,"pcc":102},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":239,"t":"گارانتی 6 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":38610,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-1?defaultImage=1&mediaId=38610&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-1?defaultImage=1&mediaId=38610&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-1?defaultImage=1&mediaId=38610&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":38611,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-2?defaultImage=1&mediaId=38611&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-2?defaultImage=1&mediaId=38611&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-2?defaultImage=1&mediaId=38611&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38612,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-3?defaultImage=1&mediaId=38612&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-3?defaultImage=1&mediaId=38612&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-3?defaultImage=1&mediaId=38612&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38613,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-4?defaultImage=1&mediaId=38613&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-4?defaultImage=1&mediaId=38613&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-4?defaultImage=1&mediaId=38613&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38614,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-5?defaultImage=1&mediaId=38614&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-5?defaultImage=1&mediaId=38614&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-5?defaultImage=1&mediaId=38614&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38615,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-6?defaultImage=1&mediaId=38615&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-6?defaultImage=1&mediaId=38615&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-6?defaultImage=1&mediaId=38615&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38616,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-7?defaultImage=1&mediaId=38616&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-7?defaultImage=1&mediaId=38616&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-nari-essential-7?defaultImage=1&mediaId=38616&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential

summary description icon
هدست های معمولی برای گوش دادن به موسیقی با میدرنج قدرتمند‌تر نسبت به بیس طراحی شده اند، این در حالی است که هدست های گیمینگ دارای بیس قدرتمند تری هستند تا صدای هیجانی بیشتری را در حین انجام بازی به شما منتقل کنند. هدست گیمینگ بی سیم ریزر (Razer) مدل Nari Essential یکی دیگر از هدست های گیمینگ خانواده ریزر است که با قابلیت ها و امکانات بی شمار خود انجام بازی را برایتان لذت بخش می کند. این هدست بی سیم دارای برد مفید 12 متری است و طول عمر باتری آن به 16 ساعت می رسد. نشانگر LED برای نمایش وضعیت شارژ بر روی آن تعبیه شده و مجهز به تکنولوژی THX Spatial Audio جهت ارائه کیفیت بالاتر صدا است.
درایور های نئودیمیومی آن هم صدای فراگیری را همراه با جزییات به گوش شما می رساند. خوب است بدانید که میکروفون خارجی تعبیه شده بر روی آن به راحتی قابلیت تنظیم دارد و دارای قابلیت حذف صدای مزاحم است. همچنین، به لطف طراحی ارگونومیک هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential استفاده راحت در طولانی مدت را تجربه خواهید کرد. از دیگر امکانات این هدست گیمینگ فوق العاده می توان به دکمه های کنترل صدا و روشن / خاموش، قطر درایور 40 میلی‌ متری و پخش 360 درجه صدا اشاره کرد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential

هدست گیمینگ ریزر مدل Nari Essential

 
هدست گیمینگ ریزر مدل Nari Essential
 
سری Nari در هدست های گیمینگ ریزر شامل 3 مدل است که با نام های Nari، Nar Essential و Nari Ultimate مشخص می شوند. هدست گیمینگ Nari Essential ریزر مدل پایه این سری به حساب می آید و قیمت مطلوب آن لذت بردن از صدای با کیفیت را برای گیمرهای رو به پیشرفت قابل دسترسی می کند. قابلیت هایی که در مدل بالاتر مشاهده می شود اما در Nari Essential از آن چشم پوشی شده است شامل ساختار تلسکوپی میکروفون، امکان کاربرد سیمی و نورپردازی داخلی است که برای بسیاری از گیمرها آنقدرها هم حیاتی به نظر نمی رسد. 

طراحی هدفون گیمینگ Nari Essential ریزر

هدفون بی سیم Nari Essential ریزر در نگاه اول کاملا شبیه مدل های دیگر این سری است و برای پیدا کردن تفاوت های آن باید کمی دقیق شد. نخستین تفاوت ظاهری آشکار دستگاه نسبت به برادران بزرگ تر خود، اتصال یک قطعه ای گوشی با هدبند است که در مدل های دیگر دو قطعه دارد و بدین ترتیب امکان چرخاندن گوشی ها و قرار دادن دستگاه در حالت کاملا مسطح وجود ندارد. پس از آن می توان میکروفون غیر تلسکوپی دستگاه را مشاهده کرد که توانایی جاگیر شدن داخل بدنه را ندارد اما هیچ کدام از این تفاوت ها هنگام استفاده از دستگاه محدود کننده به حساب نمی آیند و دستگاه در زمینه ارائه ویژگی های بنیادی سری Nari با مدل های دیگر تفاوتی ندارد.
 
هدفون گیمینگ ریزر مدل Nari Essential
 
گوشی های هدست بی سیم Nari Essential ریزر همانند سایر ساخته های این برند از پلاستیک مشکی مات ساخته شده اند و یک حلقه زینتی با طرح لانه زنبوری ریز روی آن ها به چشم می خورد. هر کدام از این گوشی ها در بخش پشتی یک لوگوی بزرگ دارند که فاقد LED است و در نتیجه هنگام روشن بودن دستگاه، نورافشانی نمی کند. طراحی نیمه معلق گوشی ها در قاب خود بدین معناست که گوشی ها یکی دو درجه آزادی دارند و هنگام قرار دادن روی سر، به خوبی گوش های شما را می پوشانند.
 
بالشتک گوشی های هدست گیمینگ ریزر مدل Nari Essential از فومی با انعطاف فوق العاده زیاد ساخته شده اند و به محض قرار دادن دستگاه روی سر، به شکل لاله گوش شما در می آیند. این بالشتک ها یک شیار مخفی نیز دارند که هنگام قرار گیری روی سر کاربرانی که از عینک استفاده می کنند، از ایجاد فشار روی دسته عینک جلوگیری به عمل می آورند. پوشش این بالشتک ها از جنسی چرم نما است که عمری طولانی دارد و اگر پس از هر بار استفاده آن را با یک دستمال مرطوب پاک کنید، چند سال برایتان عمر خواهند کرد.
 
هدفون ریزر مدل Nari Essential
 
گوشی سمت راست هدست Nari Essential ریزر کاملا خالی از سکنه است اما در بخش تحتانی گوشی سمت چپ می توانید کانکتور شارژ، دکمه روشن و خاموش، LED نشانگر وضعیت و کلید تنظیم حجم صدا را مشاهده کنید. میکروفون این هدست کلید روشن و خاموش ندارد اما اگر آن را به بالا حرکت دهید، صدایی کلیک مانند خواهید شنید که نشانگر غیر فعال شدن میکروفون داخلی دستگاه است.
 
در بسته بندی هدفون گیمینگ ریزر مدل Nari Essential فقط یک کابل microUSB ارائه می شود که برای شارژ دستگاه به کار می رود و برای این کار می توانید از هر منبع انرژی USB استفاده کنید. بدنه بزرگ هدست Nari Essential یک باتری بزرگ و با ظرفیت را در خود جای داده است که با هر بار شارژ کامل می تواند شما را تا 16 ساعت همراهی کند. بدین ترتیب اگر روزی 4 ساعت برای بازی کردن وقت بگذارید، می توانید هدست خود را تا 4 روز زنده نگه دارید.

ویژگی های هدست مخصوص بازی Nari Essential ریزر

هدست گیمینگ ریزر مدل Nari Essential یکی از مجهز ترین و خوش ساخت ترین هدست های موجود در بازار است و برای همراهی شما در بازی های کامپیوتری به ویژگی های جالبی مجهز شده است که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.
 
ارتباط 2.4 گیگاهرتزی: فناوری بلوتوث به دلیل معمول بودن و عدم نیاز به دانگل، اقبال زیادی در بین کاربران معمولی دارد اما پهنای باند آن در بیشتر مواقع برای انتقال حجم بالای اطلاعات صوتی مورد نیاز برای بازی کفایت نمی کند و به علاوه معمولا نیازمند جستجوی دستگاه و مصرف مقدار زیادی انرژی است. اما هدست Nari Essential ریزر از فناوری 2.4 گیگاهرتزی برای انتقال صدا استفاده می کند که فقط با زدن دانگل به کنسول یا کامپیوتر و زدن یک دکمه انجام می شود. 
 
هدفون ریزر مدل Nari Essential
 
هدبند فنری: اگر از هدبند های ریلی بیزارید و معتقدید این ساز و کار پس از مدتی از کار می افتد، هدفون Nari Essential ریزر برای شما ساخته شده است. این دستگاه برای حفظ ثبات و تعادل خود روی سر شما از یک هدبند فنری استفاده می کند و بدین ترتیب عمر مفیدی به مراتب بیشتر از هدفون ها و هدست های دیگر دارد. به علاوه پس از هر بار استفاده به صورت خودکار به وضعیت قبلی خود باز می گردد و کار قرار دادن دستگاه در کیف را بسیار آسان می کند. 
 
صدای فراگیر مجازی: در میان مشخصات فنی هدست Nari Essential ریزر، نام فناوری THX Spatial Audio به خوبی می درخشد و نشان می دهد که دستگاه توانایی پخش صدای فراگیر مجازی را دارد. این استاندارد به طراحان هدست امکان داده است تا با مهندسی صدا بتوانند پخش صدا از بالا، پایین و پشت سر را شبیه سازی کنند و برخلاف مدل های سری Kraken X، استفاده از این قابلیت نیازی به نسخه 64 بیتی ویندوز 10 ندارد. 
 
هدست ریزر مدل Nari Essential
 
میکروفون حساس: فقدان قابلیت تلسکوپی نباید در تصمیم شما برای خرید هدست Nari Essential ریزر اختلالی ایجاد کند چون می توانید آن را هنگام عدم نیاز به سادگی به بالا بچرخانید و از جلوی دست و پای خود دور کنید. این میکروفون که خاموش بودن آن با نوردهی یک LED کوچک مشخص می شود دارای گستره پاسخگویی 100 هرتز تا 6.5 کیلوهرتز است و نسبت سیگنال به نویزی معادل 50 دسی بل دارد. حساسیت این میکروفون در فرکانس یک کیلوهرتز برابر منفی 42 دسی بل است و با داشتن الگوی صدابرداری تک جهته، سر و صدای محیط را به گوش همبازی های شما نمی رساند.

عملکرد هدفون بی سیم ریزر مدل Nari Essential 

شارژ کامل باتری هدست Nari Essential حدود 4 ساعت زمان می برد و پس از شارژ، نشانگر LED آن از قرمز به سبز تغییر رنگ می دهد. پس از آن می توانید دکمه روشن و خاموش را نگه داشته و دانگل دستگاه را به PS4 یا کامپیوتر خود بزنید و دکمه آن را فشار دهید تا به صورت خودکار با هدست جفت و جور شود. در نهایت باید به قسمت تنظیمات صوتی کامپیوتر یا کنسول بازی خود بروید و از لیست ادوات صوتی در دسترس، هدست Nari Essential را برای دریافت و ارسال صدا انتخاب کنید.
 
یکی از ویژگی هایی که در این هدست فدای قیمت پایین تر شده ، کاربرد درایورهای 40 میلی متری به جای نوع 50 میلی متری به کار رفته در مدل های Nari و Nari Ultimate است. با این حال حساسیت 107 دسی بلی و گستره پاسخگویی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتزی درایورهای این هدفون با مدل های بالاتر تفاوتی ندارد و در عمل نباید تفاوت معناداری برای گیمرها ایجاد کند. این هدست همچنین جک 3.5 میلی متری ندارد و امکان کاربرد سیمی آن وجود نخواهد داشت.
 
صدای تولید شده از هدست گیمینگ Nari Essential ریزر ممکن است برای پخش موزیک مناسب نباشد اما بی شک برای بازی های اول شخص و فیلم های اکشن بسیار مناسب است. اگر نحوه کار با اکولایزر را بدانید، می توانید کارکرد این هدست را به سادگی به شکل دلخواه خود در آورید و با افزودن مقدار تریبل خروجی آن، درک بهتری از جزئیات صدای بازی داشته باشید. گوشی های این هدست نیز بالشتک هایی با ژل خنک کننده دارند و بنابراین هنگام بازی در اوج گرمای تابستان هم از خطر داغ کردن در امان خواهید بود.

نتیجه گیری

کلمه Essential در زبان انگلیسی به معنای بنیادی است و نشان می دهد قابلیت های بنیادی هدست های سری Nari یعنی پخش بی سیم 2.4 گیگاهرتزی، گوشی های خنک کننده، میکروفون حساس و صدای فراگیر مجازی در مدل Nari Essential نیز یافت می شود. خرید هدست گیمینگ Nari Essential ریزر به شما امکان می دهد در ساعات طولانی انجام بازی های کامپیوتری، صدای بازی را در اوج آسودگی و شفافیت دریافت کنید و دوام بالای باتری آن نیز نیاز به توقف بازی برای شارژ هدفون را به کل برطرف می کند. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
بی سیم
رابط
دانگل وایرلس
دکمه
کنترل صدا ، روشن / خاموش
برد مفید
12 متر
طول عمر باتری
16 ساعت
شارژ باتری توسط
درگاه MicroUSB
نشانگر LED
دارد ، برای نمایش وضعیت شارژ
اقلام همراه
دفترچه راهنما ، کابل شارژ ، دانگل وایرلس
سایر مشخصات
استفاده راحت در طولانی مدت طراحی ارگونومیک مجهز به تکنولوژی THX Spatial Audio جهت ارائه کیفیت بالاتر صدا
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
20 هرتز تا 20 هزار هرتز
امپدانس
32 اهم
حساسیت
107 دسی بل
قطر درایور
40 میلی‌ متر
نوع درایور
نئودیمیوم
مشخصات میکروفن
فرکانس پاسخگویی
100 هرتز تا 6500 هرتز
حساسیت
42 - دسی بل
میکروفن
خارجی ، روی هدست ، قابل تنظیم
پخش 360 درجه صدا
نسبت سیگنال به نویز
50db
دارای قابلیت
حذف صدای مزاحم
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Nari Essential

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید