اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361
TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker
{p:{id:"8928",et:"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker",pt:"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361",u:"/Product/8928",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=38922&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 201500
بارگذاری ...

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361

TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10403,"idf":true,"p":{"up":120,"fs":201500.0,"bs":223900.0,"dp":10.0},"np":{"fs":200600.0,"bs":223900.0,"dp":10.0},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]},{"id":10402,"p":{"up":120,"fs":201500.0,"bs":223900.0,"dp":10.0},"np":{"fs":200600.0,"bs":223900.0,"dp":10.0},"vv":[{"vid":1007,"id":46,"t":"طلایی","gdt":1,"cc":"FFD700"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":38922,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38922&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38922&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38922&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"},"imc":true},{"id":38923,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38923&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38923&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38923&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":38924,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38924&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38924&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38924&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":38925,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38925&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38925&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38925&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":38926,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38926&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38926&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38926&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":38927,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38927&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38927&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38927&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38928,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38928&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38928&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38928&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38929,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38929&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38929&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=38929&size=500"},{"id":39843,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39843&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39843&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39843&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":39844,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39844&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39844&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39844&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":39845,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39845&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39845&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39845&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":39846,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39846&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39846&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39846&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39847,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39847&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39847&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39847&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39848,"t":"TSCO TS 2361 Bluetooth Speaker","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39848&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39848&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/tsco-ts-2361-bluetooth-speaker?defaultImage=1&mediaId=39848&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361

summary description icon
اسپیکر TS 2361 تسکو در نگاه اول شبیه هر مدل قابل حمل دیگری به نظر می رسد اما این دستگاه برخلاف بیشتر نمونه های موجود در بازار که یا مونو هستند و یا قدرت کافی ندارند، به درایورهای 10 وات استریو مجهز شده و صدایی بسیار پرقدرت ایجاد می کند. این اسپیکر بلوتوث، پورت USB، ورودی AUX و شیار کارت حافظه دارد و علاوه بر این، از وجود رادیوی FM نیز بهره می برد. در هنگام گوش دادن به موزیک در وضعیت بلوتوث می توانید به تماس های تلفنی پاسخ دهید و امکان رد تماس یا تماس مجدد با آخرین شماره گرفته شده نیز وجود دارد. اسپیکر بلوتوث 8928 تسکو از یک باتری 1200 میلی آمپر ساعتی برای تامین انرژی کمک می گیرد که می توان آن را با کابل MicroUSB شارژ کرد.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361

 
اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361
 
یک اسپیکر بلوتوث ایده آل هم باید از کیفیت پخش مناسبی برخوردار باشد و هم در پذیرش منابع صوتی مختلف، انعطاف خوبی از خود نشان دهد. اما در این میان نباید ظاهر دستگاه را نیز از یاد برد و اینجاست که اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361 به عنوان گزینه خرید ایده آل، مطرح می شود. این بلندگوی بی سیم قابلیت های هیجان انگیز زیادی دارد و با قیمت مطلوب خود، آماده است تا شما را در سفر و گردش همراهی کند. 

طراحی اسپیکر بی سیم 2361 تسکو

 
اگر جزو طرفداران دستگاه های شیک و مدرن هستید، اسپیکر بی سیم 2361 تسکو را بسیار جذاب خواهید یافت. این دستگاه ابعادی برابر 210 در 86 در 88 میلی متر دارد و می توانید آن را به سادگی در کوله پشتی سفری خود جا دهید اما به عنوان یک اسپیکر رومیزی نیز قابل استفاده است و وجود آن روی میز کامپیوتر یا اوپن آشپزخانه نیز چندان جلب توجه نمی کند.
 
وزن اسپیکر تسکو مدل 2361 برابر 765 گرم است که حمل آن در دست را چندان آسان نمی کند و برای همراه برداشتن دستگاه بهتر است از بند دوشی یا گردنی استفاده کنید. سازنده این دستگاه در دو طرف بدنه آن دو حلقه پلاستیکی با پوشش کروم نما تعبیه کرده است که بند دوشی موجود در بسته بندی اسپیکر به آن متصل می شود و با کمک آن می توانید دستگاه را از تیرک چادر مسافرتی یا شاخه درخت آویزان کنید.
 
اسپیکر بی سیم تسکو مدل TS 2361
 
بدنه بلندگوی بلوتوث TS 2361 تسکو از پلاستیک ساخته شده است و پوششی نرم و مات روی آن کشیده شده است که در نمونه آزمایشی تیم پلازا، رنگی مشکی دارد اما می توانید آن را در رنگ طلایی نیز خریداری کنید. پوشش درایورهای این دستگاه فلزی است تا از وارد شدن هر گونه آسیب به آن ها جلوگیری کند و ظاهری شیک و جنس دار به دستگاه می دهد. در نگاه اول ممکن است جلو و عقب دستگاه را با هم اشتباه بگیری اما با کمی دقت درایورهای استریو رو تشخیص می دهید و بخشی که کانکتورهای آن را در بر گرفته، قسمت پشتی دستگاه است. 
 
بلندگو بی سیم تسکو مدل TS 2361
 
در دو سوی بدنه استوانه ای شکل این اسپیکر تسکو، اجسام دایره ای شکل تراشداری از جنس فلز مشاهده می شود که روی پرده انعطاف پذیری معلق هستند. این اجسام، رادیاتورهای باس دوگانه اسپیکر را تشکیل می دهند که کارکردی کاملا مکانیکی دارند و با پرتاب صدا به اطراف، صدای باس دستگاه را تقویت می کنند. تسکو برای جلوگیری از لرزش دستگاه روی سطح میز، یک پایه لاستیکی بزرگ برای اسپیکر 2361 در نظر گرفته است که در قسمت تحتانی بدنه نصب شده است اما در صورت قرار دادن آن به صورت عمودی نیز از تعادل نسبتا خوبی برخوردار خواهد بود.
 
اسپیکر قابل حمل تسکو مدل 2361
 
دکمه های کنترلی بلندگوی قابل حمل TS 2361 تسکو در قسمت فوقانی آن نصب شده اند و شامل دکمه برقراری ارتباط بلوتوث، تنظیم حجم صدا، پخش و توقف آهنگ، روشن و خاموش و انتخاب منبع صوتی می شوند. فشردن این دکمه ها بازخوردی کلیک دار و محکم دارد و می توان به کارکرد صحیح آن ها در طولانی مدت امیدوار بود. کانکتورهای این دستگاه نیز در پشت همین ردیف دکمه مشاهده می شوند و می توان از آن ها برای تغذیه با منابع صوتی خارجی (AUX)، اتصال فلش و کارت حافظه microSD و شارژ باتری استفاده کرد. 
 
در بسته بندی اسپیکر 2361 تسکو یک کابل شارژ microUSB و یک بند گردنی ارائه می شود و تهیه کابل AUX بر عهده خود کاربر است. امیدواریم تسکو در تلاش های بعدی، حلقه های مخصوص اتصال بند اسپیکر قابل حمل خود را از فلز بسازد تا بتوان از آن با اطمینان بیشتری برای آویزان کردن دستگاه استفاده کرد. 

ویژگی ها و قابلیت های اسپیکر پرتابل TS 2361 تسکو

اسپیکر 2361 تسکو برای اینکه شما را از کاکرد خود راضی نگه دارد فقط به ظاهر شیک و مدرن خود متکی نیست و لیستی بلند بالا از ویژگی های جالب توجه دارد که در ادامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم.
 
اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2361
 
مجهز به رادیوی FM: اسپیکر 2361 تسکو به یک تیونر FM داخلی مجهز شده که گوش دادن به ایستگاه های رادیویی را بسیار آسان می کند. برای استفاده از این قابلیت کافیست کابل USB دستگاه را به پورت آن متصل کنید تا نقش آنتن را ایفا کند و سپس دکمه انتخاب منبع صدا را فشار دهید تا دستگاه به حالت رادیوی FM برود. حال با فشردن دکمه پخش موزیک می توانید جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی را فعال کنید و فشردن و نگه داشتن دکمه های مثبت و منفی، تغییر ایستگاه و تنظیم حجم صدا را امکانپذیر می کند.
 
بلندگوی بلوتوث تسکو مدل TS 2361
 
قابلیت تماس تلفنی: اگر هنگام پخش موزیک از طریق بلوتوث، کسی به گوشی شما زنگ زد می توانید به سادگی تماس دریافتی را مدیریت کنید. با زدن دکمه منبع صوتی، ارتباط شما با مخاطب برقرار می شود و پس از اتمام مکالمه می توانید دوباره همان دکمه را بزنید تا تماس تلفنی پایان یابد. در صورتی که نمی خواهید به تماس تلفنی پاسخ دهید می توانید دکمه مذکور را نگه دارید تا مخاطبتان Reject شود. این اسپیکر به قابلیت Redial یا شماره گیری مجدد نیز مجهز است و در صورت دوبار زدن روی دکمه منبع صوتی، آخرین شماره گرفته شده با گوشی را دوباره شماره گیری می کند.
 
بلندگوی بی سیم TS 2361 تسکو
 
توانایی پخش از کارت حافظه و USB: در بسیاری از مواقع گوشی شما شارژی برای ارتباط بلوتوث و پخش بی سیم ندارد و شاید حافظه گوشیتان هم پر شود نتوانید آن را از فایل های موزیک پر کنید. در این حالت می توانید آلبوم های احساسی یا میکس شاد دلخواهتان را روی یک فلش بریزید و به پورت USB دستگاه بزنید تا به طور خودکار آن ها را پخش کند. اسپیکر 2361 تسکو با کارت های micro SD نیز سازگار است و هنگام استفاده از آن ها می توانید از مزیت کم حجم بودن و آسیب نرساندن به ظاهر شیک و ساده دستگاه نیز بهره مند شوید.
 
بلندگوی پرتابل 2361 تسکو
 
دارای ورودی AUX: کابل AUX یکی از ملحقات سفر و طبیعت گردی است.با اینکه وظیفه خرید این کابل بر عهده خود شما است اما می توانید مدل دلخواه خود را به سادگی پیدا کرده و از صدای خروجی هر دستگاهی برای به لرزه در آوردن درایورهای بلندگوی 2361 تسکو استفاده کنید. هنگام استفاده از کابل AUX همیشه سعی کنید صدای منبع صوتی خود را در حالت متوسط قرار دهید چون تغذیه اسپیکرهای قابل حمل با سیگنال های بیش از حد قوی ممکن است به نویز یا اغتشاش صدا ختم شود. 
 
مقاوم در برابر رطوبت: روی بسته بندی اسپیکر TS 2361 تسکو عبارت Splash Resistant به چشم می خورد و ممکن است فکر کنید دستگاه می تواند پاشش یک لیوان آب را هم تحمل کند. با توجه به اینکه در مشخصات فنی این اسپیکر اشاره ای به رتبه بندی مقاومت (IP Rating) نشده است، بهتر است بنا را بر این بگذاریم که دستگاه می تواند پاشش ملایم آب به شکل قطرات باران را تا رساندن آن به سرپناه تحمل کند و بی شک فرو بردن آن در آب، پیامد های ناگواری خواهد داشت. 

عملکرد اسپیکر بلوتوث TS 2361 تسکو

 
بلندگوی بلوتوث تسکو مدل TS 2361
 
باتری بلندگو TS 2361 تسکو با کمک کابل micro USB شارژ می شود و پس از آن می توانید دکمه روشن و خاموش را فشار دهید تا دستگاه در وضعیت پخش قرار گیرد. نمی دانیم تسکو چه زمانی صدای خوشامدگویی و هشدار مهیب اسپیکرهای خود را به یک بیپ آرام و ملایم تغییر می دهد اما بهتر است به این وضعیت عادت کنید چون کیفیت صدای این دستگاه بسیار بالا است و به صدای خوشامدگویی بلندش می ارزد.
 
اگر فلش یا کارت حافظه ای به دستگاه متصل نباشد، بلافاصله در وضعیت بلوتوث قرار می گیرد و می توانید آن را در لیست دستگاه های در دسترس مشاهده کنید. اما اگر منبع صوتی متفاوتی به این اسپیکر پرتابل متصل کرده باشید، هنگام روشن شدن دستگاه، اولویت پخش با آن خواهد بود.
 
اسپیکر پرتابل 2361 تسکو
 
صدای خارج شده از اسپیکر قابل حمل 2361 تسکو بسیار قدرتمند است و به سادگی یک اتاق بزرگ را با نوای آهنگ دلخواه شما پر می کند. مقدار صدای بیس آن برای منتقل کردن ضرباهنگ موزیک کفایت می کند و تریبل قدرتمندم آن نیز درجه ای عالی از شفافیت در اختیار گوش های شما قرار می دهد. اگر گوشی یا تبلت شما به اکولایزر مجهز باشد (که پیشنهاد می کنیم حتما از آن استفاده کنید)، می توانید به خروجی صوتی بلندگوی پرتابل TS 2361 شکل دهید و آن را برای کوبش بیشتر تنظیم کنید. 

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361 – قدرت نامحدود صدا

یک نگاه به قیمت اسپیکر بلوتوث 2361 تسکو کافیست تا شما را به خرید آن ترغیب کند. این دستگاه کوچک، خوش ساخت و مجهز، از نظر کیفیت صدا در سطح بهترین اسپیکر های بازار قرار دارد و می تواند به بهترین دستیار شما در سفر و طبیعت گردی تبدیل شود. خرید اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361 همچنین راهی بسیار خوب برای خوشحال کردن اطرافیان شما است و اگر قصد دارید دوستان یا خانواده خود را با خرید یک وسیله کاربردی و ماندگار برای آن ها شاد کنید، پیشنهاد ما، این مدل از ساخته های شرکت تسکو است. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361
مشخصات فنی
ابعاد
210x 86 x 88 میلی متر
وزن
765 گرم
جنس بدنه
پلاستیک
نوع اتصال
با سیم ، بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث 4.2 ، شیار کارت حافظه TF ، جک 3.5 میلی متری ، پورت USB
منبع تغذیه
باتری ، لیتیوم پلیمری
ظرفیت باتری
1200 میلی آمپر ساعت
رادیو
دارد ، FM
برد مفید
10 متر
کنترل پخش از طریق
دکمه
دکمه
روشن / خاموش ، کنترل موسیقی ، حجم صدا ، بلوتوث
برقراری تماس
دارد ، میکروفون داخلی
قابلیت حمل توسط
بند
اقلام همراه
بند برای حمل ، کابل شارژ
مشخصات اسپیکر
توان خروجی
10 وات
فرکانس پاسخگویی
150 هرتز تا 18 هزار هرتز
وضوح صدا
80db
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2361

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید