هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4
Razer Thresher 7.1 For PS4 Wireless Gaming Headset
{p:{id:"8956",et:"Razer Thresher 7.1 For PS4 Wireless Gaming Headset",pt:"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4",u:"/Product/8956",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=38559&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 3630000
بارگذاری ...

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4

Razer Thresher 7.1 For PS4 Wireless Gaming Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10419,"idf":true,"p":{"up":17600,"fs":3630000.0,"bs":4270600.0,"dp":15.0,"pcc":132},"np":{"fs":3498000.0,"bs":4270600.0,"dp":18.0,"pcc":132},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":239,"t":"گارانتی 6 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":38559,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-1?defaultImage=1&mediaId=38559&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-1?defaultImage=1&mediaId=38559&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-1?defaultImage=1&mediaId=38559&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":38560,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-2?defaultImage=1&mediaId=38560&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-2?defaultImage=1&mediaId=38560&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-2?defaultImage=1&mediaId=38560&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38561,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-3?defaultImage=1&mediaId=38561&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-3?defaultImage=1&mediaId=38561&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-3?defaultImage=1&mediaId=38561&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38562,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-4?defaultImage=1&mediaId=38562&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-4?defaultImage=1&mediaId=38562&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-4?defaultImage=1&mediaId=38562&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":38563,"t":"هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-5?defaultImage=1&mediaId=38563&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-5?defaultImage=1&mediaId=38563&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-thresher-71-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ps4-5?defaultImage=1&mediaId=38563&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4

summary description icon
به نظر شما یک هدست خوب برای گیمینگ باید چه ویژگی ها و امکاناتی داشته باشد؟ از آنجایی که هدست ها تجربه یک بازی لذت بخش را برایتان دو چندان می کنند، بسیاری از گیمرها از انها استفاده می کنند. از ویژگی های هدست مناسب و با کیفیت می توان به طراحی ارگونومی و قابلیت تنظیم آن متناسب با سایز سر، تولید صدای خوب و رسا و ... اشاره کرد. هدست گیمینگ بی سیم ریزر (Razer) مدل Thresher 7.1 که مناسب برای PS4 است نیز این ویژگی های کلیدی را با خود یدک می کشد. در این هدست به لطف طراحی ارگونومیک شاهد استفاده راحت در طولانی مدت هستیم. این محصول بی سیم علاوه بر دانگل وایرلس به جک 3.5 میلی متری هم مجهز است که آن را تبدیل به نوع با سیم هم کرده است.
دکمه های کنترل صدا، روشن / خاموش و میکروفن بر روی این هدست به خوبی جای گرفته اند تا کنترل صدا را به راحتی در دست بگیرید. برد مفید آن هم 12 متر است که بسیار عالی به نظر می رسد. هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 دارای قابلیت صدای فراگیر است که به فناوری استفاده از بیش از پنج بلندگو برای شنیدن یک صدا اطلاق می شود. به کمک این قابلیت کیفیت صدای فوق العاده قدرتمندی را خواهید داشت. این هدست یک محصول عالی برای گیمرها محسوب می شود.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4

هدست گیمینگ Thresher 7.1 ریزر برای PS4

 
هدست گیمینگ Razer Thresher 7.1 برای PS4
 
با اینکه فناوری شبیه سازی صدای فراگیر مجازی با وجود پیشرفت های زیادش، هنوز یارای مقابله با صدای 7.1 کانال واقعی را ندارد اما روشی که شرکت ریزر در ساخت هدست Thresher 7.1 خود به کار برده، واقعی ترین تجربه ای است که می توان با پرداخت قیمت کم به آن دست یافت. این سری دارای مدل های متفاوتی است که برای پلاتفرم های مختلف طراحی شده اند و اگر می خواهید تجربه صدای 7.1 کانال مجازی ریزر را همراه کنسول بازی پلی استیشن 4 تجربه کنید، هدست Thresher 7.1 for PS4 برای شما ساخته شده است.

طراحی هدفون بی سیم Thresher 7.1 

 
هدست بی سیم Thresher 7.1
 
هدست گیمینگ Thresher 7.1 ریزر از ترکیب فلز و پلاستیک ساخته شده است و وزنی معادل 402 گرم دارد. این وزن سنگین به لطف تعادل دستگاه روی سر و گوشی های راحت آن، به خوبی قابل تحمل است و بعید می دانیم کسی پیدا شود که با آن احساس راحتی نکند. کمان این هدست از فولاد ساخته شده است و به همین دلیل در برابر شکستن مقاومت کامل دارد و هدبندی فنری در زیر آن نصب شده است که دستگاه را روی سر شما ثابت نگه می دارد.
 
هدست Thresher 7.1 ریزر گوشی های بسیار بزرگی دارد که طرحی دایره ای شکل دارند و روی هر کدام از آن ها یک لوگوی در هم تنیده مشاهده می شود که هنگام فعالیت دستگاه به رنگ آبی روشن می شوند. گوشی های مشکی و مات این هدست با طرحی لانه زنبوری آراسته شده اند و می توان بالشتک آن ها را از بدنه جدا کرد. این بالشتک ها از فومی بسیار نرم و انعطاف پذیر ساخته شده و پوششی چرم نما و خوش دوخت دارند. در صورتی که فردی گرمایی هستید و زیر فشار بازی به سرعت جوش می آورید می توانید بالشتک هدفون Thresher 7.1 خود را جدا کرده و آن را با بالشتک های مخصوص دارای ژل خنک کننده ساخت ریزر عوض کنید.
 
هدفون گیمینگ ریزر مدل Thresher 7.1
 
گوشی سمت راست هدفون گیمینگ Thresher 7.1 ریزر فقط یک کلید کوچک برای تنظیم حجم صدا دارد که در بخش تحتانی نصب شده است و با کمک قابلیت غلطشی آن، می توانید شدت صدای دستگاه را کم و زیاد کنید. کلید مشابهی در گوشی سمت چپ دستگاه نیز مشاهده می شود که برای تنظیم حجم صدای میکروفون به کار می رود و در کنار آن، کلید روشن و خاموش و LED نشانگر وضعیت دستگاه تعبیه شده است. پورت micro USB نصب شده در بین این دو، برای شارژ به کار می رود و در نهایت به میکروفون دستگاه می رسیم که از سمت چپ در مقابل دهان کاربر قرار می گیرد و می توان با یک حرکت، آن را درون گوشی مخفی کرد. 
 
هدست گیمینگ ریزر مدل Thresher 7.1
 
شرکت ریزر هدفون گیمینگ Thresher 7.1 را در نسخه Xbox نیز می سازد که تزئینات و نورپردازی داخلی آن به رنگ سبز است و در پیشرفته ترین مدل این سری یعنی Thresher 7.1 Ultimate شاهد یک پایه نگهدارنده آلومینیومی با کانکتورهای صوتی مخصوص نیز هستیم. در بسته بندی هدفون Thresher 7.1 مخصوص PS4 یک دانگل در اختیار شما قرار می گیرد که باید آن را به یک منبع انرژی USB وصل کنید و صدا را از طریق یک کابل اپتیکال، از خروجی صوتی PS4 خود به دانگل وصل کنید تا به صورت بی سیم به هدست مخابره شود. فقدان کانکتور اپتیکال در PS4 Slim بدان معنا است که هدست Thresher 7.1 توانایی کارکرد با این کنسول بازی را ندارد.

ویژگی ها و قابلیت های هدست بی سیم Thresher 7.1

هدفون بی سیم Thresher 7.1 ریزر دستگاهی همه فن حریف و شگفت انگیز است و فقط با تجربه کردن می توان به کیفیت صدای آن پی برد. در ادامه با برجسته ترین ویژگی های این هدست حرفه ای گیمینگ آشنا می شویم. 
.
هدفون گیمینگ Thresher 7.1 ریزر
 
صدای 7.1 کانال مجازی: هدست Thresher 7.1 دارای استاندارد Dolby Headphone است و می تواند صدای 7.1 کانال مجازی تولید کند تا بتوانید شلیک یا نزدیک شدن دشمن از پشت سر را نیز حس کنید. البته باید بدانید که ریزر از فناور یپردازش صدا برای این منظور استفاده می کند و دستگاه کماکان دو درایور برای تولید صدا دارد اما تفاوت صدای دستگاه در حالت 7.1 کانال با وضعیت استریو به خوبی قابل درک است و نقش مهمی در تجربه شنیداری شما در خلال بازی ایفا می کند.
 
ارتباط بی سیم: هدست گیمینگ ریزر مدل Thresher 7.1 یک دستگاه بی سیم واقعی است و برای مخابره صدای کنسول بازی شما از یک دانگل USB استفاده می کند. کافیست دانگل مذکور را به یک پورت خالی متصل کنید و خروجی صوتی اپتیکال PS4 خود را به کانکتور نظیر آن روی دانگل متصل کنید. این دانگل، صدای آنالوگ خارج شده از پورت اپتیکال را به امواجی در گستره 2.4 گیگاهرتز تبدیل می کند که پس از دریافت توسط هدست به شکل صدا در اختیار گوش های شما قرار می گیرد. 
 
هدست گیمینگ Thresher 7.1 ریزر
 
گوشی های ارگونومیک: کمان هدفون گیمینگ Thresher 7.1 ریزر قابل تنظیم نیست چون دستگاه برای تنظیم روی سر شما از یک هدبند فنری استفاده می کند و بدین ترتیب نیازی به درگیری با ریل های پلاستیکی وجود نخواهد داشت. در پشت لایه چرم نمای خوش دوختی که روی بالشتک های گوشی دستگاه کشیده شده است، یک شیار مخفی به کار رفته که از ایجاد فشار روی دسته عینک کاربران عینکی جلوگیری می کند و توجه سازنده به این جزئیات، می تواند شما را نسبت به صحت سایر ادعاهای ریزر امیدوار کند.
 
هدفون مخصوص بازی Thresher 7.1 ریزر
 
دوام بالای باتری: بدنه بزرگ و حجیم هدست Thresher 7.1 ریزر یک باتری عظیم الجثه را در خود جای داده است که با هر بار شارژ کامل می تواند شما را برای 16 ساعت تجربه شنیداری گیمینگ همراهی کند. ریزر مشخص نکرده است که روشن کردن حالت صدای فراگیر مجازی این رکورد را دستخوش تغییر می کند یا نه اما بعید می دانیم کسی بیش از 16 ساعت پای کنسول بازی خود بنشیند. اگر موضوع حیثیتی شد و تصمیم گرفتید یک شبانه روز کامل به فتح سرزمین های ناشناخته بپردازید، می توانید هدست خود را با یک کابل micro USB به شارژر یا پاوربانک بزنید تا وقفه ای در فرایند بازی ایجاد نشود. 
 
هدست محصوص بازی Thresher 7.1 ریزر
 
میکروفون با کیفیت: میکروفون یک هدست گیمینگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است چون صدای شما را بدون اشکال و در اوج کیفیت به گوش رقیب یا همبازی ها برساند. ریزر در ساخت هدست Thresher 7.1 از یک میکروفون فوق العاده حساس استفاده کرده است که دارای گستره پاسخگویی 100 تا 10 هزار هرتز است و حساسیتی برابر منفی 38 دسی بل دارد. این میکروفون، صدا را از بخش جلویی خود دریافت می کند و بدین ترتیب همبازیان متوجه سر و صدای اطراف شما نخواهند شد و در صورتی که با آن نیازی ندارید، می توانید آن را با یک فشار ساده به درون گوشی سمت چپ بفرستید. 

عملکرد هدست گیمینگ Thresher 7.1 ریزر

 
هدست Thresher 7.1 ریزر
 
باتری هدست گیمینگ Thresher 7.1 ریزر برای شارژ کامل به 4 ساعت زمان نیاز دارد و پس از اتمام شارژ، نشانگر LED آن ار قرمز به آبی تغییر می کند. حال کافیست دکمه روشن و خاموش را نگه دارید تا LED نشانگر روشن شود و لوگوهای نصب شده روی گوشی ها نیز همزمان با آن به نورافشانی خواهند پرداخت. روی دانگل دستگاه نیز یک LED آبی نصب شده که در حالت جستجو چشمک می زند و پس از یافتن هدست، ثابت می شود. 
 
هدفون Thresher 7.1 ریزر
 
تنظیم حجم صدای خروجی از گوشی ها و حساسیت میکروفون آن بسیار ساده است و معمولا نیازی به دستکاری آن نخواهید داشت. نگه داشتن کلید تنظیم صدای میکروفون آن را غیرفعال می کند و در این حال یک LED نارنجی رنگ روی دهنی دستگاه روشن می شود تا شما را از وضعیت Mute آگاه کند. 
 
هدفون گیمینگ Thresher 7.1 ریزر
 
واحدهای محرکه 50 میلی متری نصب شده درون هدست گیمینگ Thresher 7.1 ریزر عملکردی فوق العاده دارند و می توانند فرکانس هایی بین 12 هرتز تا 28 کیلوهرتز را پخش کنند. کیفیت صدای حیرت آور این هدست برای انجام بازی های اول شخص واقعا مثال زدنی است و به خوبی شما را در فضای بازی غرق می کند. شاید تنها ایراد آن فقدان مانیتورینگ صدای میکروفون در گوش کاربر و عایقبندی بیش از حد شدید آن باشد که موجب می شود نتوانید صدای صحبت کردن خود را بشنوید و ممکن است اطرافیانتان از داد و فریادهایتان کمی متعجب شوند.

نتیجه گیری

با خرید هدست مخصوص بازی Thresher 7.1 ریزر می توانید لذت بازی با کنسول PS4 خود را صدها برابر بهبود دهید. بیشتر تلویزیون ها از عهده پخش صدای مطلوب بر نمی آیند اما باس و تریبل قدرتمند تولید شده توسط این هدست می تواند صدای لرزش حاصل از انفجار یا رد شدن گلوله از بیخ گوشتان را به طرزی باورنکردنی، واقعی جلوه دهد. میکروفون قابل تنظیم، نصب آسان و کیفیت ساخت عالی را نیز به مجموعه امکانات هدفون گیمینگ Thresher 7.1 اضافه کنید و از خرید هدستی که با مراقبت، یک عمر برایتان کار می کند، لذت ببرید. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4
مشخصات فیزیکی
ابعاد
214x 196 x 104.8 میلی متر
وزن
402 گرم
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
بی سیم
رابط
دانگل وایرلس
دکمه
کنترل صدا ، روشن / خاموش ، میکروفن
برد مفید
12 متر
طول عمر باتری
16 ساعت
مدت زمان شارژ
4 ساعت
شارژ باتری توسط
درگاه MicroUSB
نشانگر LED
دارد ، برای نمایش وضعیت شارژ
دارای قابلیت
7.1 surround sound جهت کیفیت صدا
سازگار با
کامپیوتر ، لپ تاپ ، PS4 ، Mac
سایر مشخصات
استفاده راحت در طولانی مدت طراحی ارگونومیک
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
12 هرتز تا 28 هزار هرتز
امپدانس
32 اهم
قطر درایور
50 میلی‌ متر
نوع درایور
نئودیمیوم
مشخصات میکروفن
فرکانس پاسخگویی
100 هرتز تا 10 هزار هرتز
حساسیت
42 - دسی بل
میکروفن
خارجی ، روی هدست ، قابل تنظیم
نسبت سیگنال به نویز
55db
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست گیمینگ بی سیم ریزر مدل Thresher 7.1 مناسب برای PS4

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید