پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
Energizer UE20003 20000mAh Power Bank
{p:{id:"8971",et:"Energizer UE20003 20000mAh Power Bank",pt:"پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/8971",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=39417&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 368500
بارگذاری ...

پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

Energizer UE20003 20000mAh Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10431,"idf":true,"p":{"up":1440,"fs":368500.0,"bs":433500.0,"dp":14.0,"pcc":10},"np":{"fs":357800.0,"bs":433500.0,"dp":17.0,"pcc":10},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":210,"t":"گارانتی 1 ساله داده پرداز رایانه متین","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":39417,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=39417&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=39417&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=39417&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":39418,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=39418&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=39418&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=39418&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39419,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=39419&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=39419&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=39419&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39420,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=39420&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=39420&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=39420&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":39421,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=39421&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=39421&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=39421&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51331,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=51331&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=51331&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=51331&size=500"},{"id":51332,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=51332&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=51332&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=51332&size=500"},{"id":51333,"t":"پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=51333&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=51333&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ue20003-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-20000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8?defaultImage=1&mediaId=51333&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
یکی از تلخ ترین تجربیات هنگام سفر، خاموش شدن گوشی هنگام گردش است اما از آن تلخ تر وقتی است که بدانید پاوربانکتان نیز شارژ کافی برای به راه انداختن گوشی شما را ندارد. اینجا است که به اهمیت شارژرهای 20000 میلی آمپر ساعتی پی می برید و اگر از این تجربیات تلخ داشته اید، بهتر است خرید پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 را در برنامه های خود قرار دهید. این پاوربانک 340 گرمی را هم می توان با کابل های micro USB معمولی شارژ کرد و هم با کابل های USB Type-C سازگاری نشان می دهد. تمام ورودی ها و خروجی های پاوربانک UE20003 انرجایزر 2.1 آمپری هستند و می توان همزمان دو گوشی یا تبلت را برای شارژ به آن متصل کرد. روی این پاوربانک خوش ساخت یک نمایشگر کوچک نصب شده که مقدار ظرفیت باقیمانده آن را به درصد به شما اطلاع می دهد و به شما کمک می کند قبل از رسیدن پاوربانک به سطح بحرانی، دستگاه را شارژ کنید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک انرجایزر مدل UE20003

 
پاوربانک انرجایزر مدل UE20003
 
نیاز بیشتر ما با یک پاور بانک 10000 میلی آمپر ساعت برطرف می شود و 2 تا 3 مرتبه شارژ کامل باتری گوشی و اندکی انرژی برای آماده نگه داشتن هدست بی سیم، به سادگی با این رده از پاور بانک ها قابل دسترسی است. اما پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 برای افرادی طراحی شده است که به ظرفیت بیشتری نیاز دارند و ممکن است در طول روز، اصلا رنگ پریز برق را هم نبینند. در این بخش به نقد و بررسی این پاوربانک 20000 میلی آمپر ساعتی می پردازیم و تمام قابلیت های آن را به طور مشروح و مفصل از زیر ذره بین رد می کنیم تا تجربه خریدی مطمئن در اختیار شما قرار دهیم.

طراحی پاوربانک انرجایزر مدل UE20003

 
پاوربانک UE20003 انرجایزر
 
پاور بانک UE20003 انرجایزر همانند سایر شارژرهای همراه 20000 میلی آمپر ساعتی، دستگاه نازک و باریکی نیست و ضخامت بدنه آن به 27 میلی متر می رسد. با این حال، شرکت سازنده طول و عرض کمی برای آن انتخاب کرده است و به همین دلیل هم هنگام در دست گرفتن، ثبات خوبی دارد و هم فضای زیادی در کیف و کوله پشتی شما اشغال نمی کند. وزن این پاوربانک برابر 340 گرم است که در این رده از پاوربانک ها کاملا طبیعی است و بعید می دانیم کاربران دستگاه با آن مشکلی داشته باشند.
 
شرکت انرجایزر جزو معدود سازندگانی است که جنبه کاربردی محصولاتش، اولویتی به مراتب بالاتر از ظاهر دارند و به همین دلیل، مطابق معمول، طراحی بسیار ساده ای برای پاوربانک UE20003 انتخاب کرده است. بدنه این دستگاه از پلاستیک مات مشکی ساخته شده است و می توان انتظار داشت با مراقبت کافی، تا چند سال برای شما کارایی داشته باشد. بدنه سرسخت و مقاوم این دستگاه در برابر اثر انگشت و خش افتادگی مقاومت خوبی دارد و نیازی نیست هنگام انداختن آن در کیف یا کوله پشتی، نگران اجزای زینتی یا خط افتادن بدنه آن باشید.
 
در بخش فوقانی بدنه پاور بانک UE20003 یک پنجره مشکی براق تعبیه شده است که نمایشگر دستگاه در پشت آن قرار می گیرد و نواری مشکی و براق آن را از دو طرف، به دکمه روشن و خاموش و ورودی MicroUSB می رساند. این نمایشگر رقومی، از فناوری LED بهره می برد و مقدار شارژ باتری را در قالب درصد و با نور نافذ سفید رنگی به شما گزارش می دهد. دکمه روشن و خاموش پاور بانک انرجایزر مدل UE20003، کاملا همسطح با بدنه طراحی شده و کوچک بودن آن نیز مانع روشن و خاموش شدن تصادفی دستگاه درون کیف شما می شود.
 
پنل کانکتورهای دستگاه شامل 3 پورت است و علاوه بر ورودی microUSB کنار بدنه، یک ورودی USB Type-C نیز در اختیار شما قرار می گیرد تا در مواجهه با شارژرهای دیواری Type-C نیز بتوانید دستگاه را به سادگی شارژ کنید. خروجی های پاوربانک UE20003 انرجایزر از نوع Type-A انتخاب شده اند که امکان وصل کردن هر نوع کابل و مبدلی را برای شما فراهم می کند تا انواع و اقسام لوازم و گجت های دیجیتال را با کمک آن شارژ کنید.

ویژگی ها و قابلیت های پاور بانک UE20003 انرجایزر

دارای نمایشگر عمر باتری: نمایش ظرفیت باقیمانده در باتری های پاور بانک، اغلب توسط یک ردیف 4 عددی از LED انجام می شود که در آن، هر کدام از LED ها نمایان گر 25 درصد شارژ هستند. اما پاوربانک های پیشرفته تر، از یک نمایشگر رقومی برای این کار استفاده می کنند و پاور بانک انرجایزر مدل UE20003 نیز با داشتن یک نمایشگر LED، ظرفیت خود را با فشار یک دکمه به شما گزارش می دهد. با کمک این نمایشگر، مقدار شارژ به صورت درصد و با دقتی بسیار بالا در اختیار شما قرار می گیرد و نیازی نیست شارژ پاوربانک خود را با خطای 25 درصد، حدس بزنید.
 
مجهز به دو ورودی و دو خروجی: وجود دو ورودی در پاور بانک UE20003 انرجایزر به شما امکان می دهد آن را با انواع شارژر های در دسترس شارژ کنید و اگر فراموش کردید کابل Type-C همراه خود بردارید، شارژ آن با کابل microUSB نیز امکانپذیر خواهد بود. دو خروجی دستگاه نیز کار شارژ هم زمان دو وسیله را میسر می سازد و می توانید انواع کابل ها را برای شارژ به آن متصل کنید. پاور بانک UE20003 انرجایزر چراغ قوه ندارد اما هم اکنون چراغ قوه های مختلفی در بازار یافت می شود که از USB نیرو می گیرند و امکان تنظیم زاویه نیز در آن ها یافت می شود. با خرید یکی از این چراغ ها و همراه کردن آن با یک پنکه کوچک، می توانید کیف پاور بانک خود را به کیتی برای زنده مانی در طبیعت تبدیل کنید.
 
شارژ محافظت شده: پاور بانک های ساخت برندهای معتبر، فقط در داشتن نام و نشان شناخته شده با پاوربانک های متفرقه تفاوت ندارند و اختلاف هزینه شما هنگام خرید پاوربانک انرجایزر مدل UE20003، صرف مدارهایی می شود که ایمنی شارژ وسایل مختلف را تضمین می کند. ورودی های پاوربانک UE20003 در برابر نوسان برق محافظت شده اند و در صورت بروز ایراد در شارژر دیواری، دستگاه خود را از خطر آسیب دیدن نجات می دهد. به علاوه اگر مقدار تقاضای برق در خروجی های دستگاه از حدی بیشتر شود، خاموش خودکار از آسیب رسیدن به پاوربانک جلوگیری می کند. 

ظرفیت پاوربانک UE20003 انرجایزر

پاور بانک انرجایزر مدل UE20003 نیز همانند سایر همتایان خود از باتری های لیتیومی استفاده می کند و این نوع از باتری ها، با ولتاژ 3.7 ولت پر و خالی می شوند. اما می دانیم که استاندارد USB با ولتاژ 5 ولت کار می کند و این اختلاف، خود را به شکل مغایرت ظرفیت اسمی و واقعی پاوربانک ها نمایان می کند. ولتاژ 3.7 ولتی خارج شده از پاوربانک باید به 5 ولت افزایش یابد تا بتواند توسط مدارات شارژ گوشی یا تبلت شناسایی شود و بعد، دوباره باید به 3.7 ولت کاهش یابد تا باتری های گوشی را شارژ کند. مقداری انرژی نیز در این میان به شکل گرم شدن گوشی شما از میان می رود و در نهایت، ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعتی پاوربانک UE20003، معادل 13000 میلی آمپر ساعت خواهد بود. 
 
در این میان، جای نگرانی وجود ندارد چون با 13000 میلی آمپر ساعت می توان کارهای زیادی انجام داد. برای مثال می توان یک گوشی هوشمند همانند آیفون 6s اپل را 7 مرتبه به طور کامل شارژ کرد و یا یک گوشی پیشرفته تر مثل گلکسی اس 10 سامسونگ را 3 یا 4 بار از باتری رو به زوال، به شارژ 100 درصد رساند. عملکرد این پاوربانک برای شارژ تبلت نیز بسیار مناسب است و یک تبلت اندروید 10 اینچی را دو مرتبه به طور کامل شارژ می کند. 
 
این رکورد در مورد تبلت های کوچک تر مثل قطع 8 اینچی به شما امکان می دهد دستگاه را 3 مرتبه شارژ کنید اما این ارقام نباید اساس انتخاب شما قرار گیرند و پاوربانک UE20003 انرجایزر در عمل کارایی بیشتری دارد. این بدان دلیل است که بیشتر ما از پاوربانک خود برای شارژ کامل استفاده نمی کنیم و همین که باتری گوشی یا تبلتمان از 5 درصد به بیش از 50 درصد رسید، آن را از پاوربانک جدا می کنیم.

عملکرد شارژر همراه انرجایزر مدل UE20003

 
شارژ کامل یک پاوربانک 20000 میلی آمپر ساعتی، مستلزم زمان زیادی است و در بیشتر موارد، ساعات شب تا صبح برای این کار انتخاب می شود. این پاوربانک به محض پر شدن باتری، به صورت خودکار برق را از ورودی خود قطع می کند تا فشاری به باتری های آن وارد نشود و می توانید از بابت متصل نگه داشتن آن به شارژر، اطمینان داشته باشید. در بسته بندی پاور بانک انرجایزر مدل UE20003، یک کابل microUSB با طول تقریبی 40 سانتی متر عرضه می شود که می توان از آن برای شارژ پاوربانک یا گوشی استفاده کرد. 
 
هنگام زدن شارژر همراه انرجایزر مدل UE20003 به شارژ، عدد یکان نمایشگر چشمک می زند و شروع شدن فرایند شارژ را به شما نشان می دهد. این امر در تمام طول شارژ ادامه می یابد تا بتوانید همواره، نزدیک شدن شارژ به 100 درصد را زیر نظر داشته باشید. دکمه روشن و خاموش این پاوربانک، همانند سایر شارژر های همراه، صرفا برای کنترل ظرفیت باتری کاربرد دارد چون با زدن گوشی یا هر وسیله دیگری به خروجی آن آن، فرایند شارژ به صورت خودکار شروع می شود و با جداسازی دستگاه از پاوربانک نیز طی 30 ثانیه شاهد خاموش شدن پاوربانک خواهید بود. 
 
هر کدام از خروجی های پاور بانک UE20003 انرجایزر دارای شدت جریان 2.1 آمپر هستند و به همین دلیل شارژ گوشی و تبلت شما را با سرعتی بالا به اتمام می رسانند اما در صورت متصل کردن دو وسیله، شدت جریان 2.1 آمپری بین خروجی ها تقسیم می شود و بهتر است از این قابلیت، برای شارژ همزمان وسایل کم مصرف استفاده کنید. با این حال در بسیاری از موارد، نیاز داریم علاوه بر گوشی خود، گوشی دوستان و آشنایان را نیز شارژ کنیم و قدرت 1.5 آمپری دستگاه هنگام اتصال همزمان، کار شما را راه خواهد انداخت.

نتیجه گیری

یک پاوربانک 20000 میلی آمپر ساعتی به شما اجازه می دهد طی سفرهای طولانی خود، تمامی وسایلتان را شارژ نگه دارید و برای مدت زمان قابل توجهی از پریز برق دور شوید. خرید پاور بانک انرجایزر مدل UE20003 انتخاب بسیار مناسبی برای افرادی است که دائم به ماموریت های صحرایی می روند و فرصت بسیار کمی برای شارژ وسایل خود با برق شهری دارند. اگر دوست یا آشنایی دارید که عاشق سفر به اعماق طبیعت است، می توانید با هدیه دادن این پاوربانک به او، امنیت و آرامش خاطر بیشتری برایش رقم بزنید و او را در لذت بردن بیشتر از سفر، ثبت عکس و فیلم بیشتر و حفظ ارتباط مخابراتی او با اطرافیان، همراهی کنید. 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
138x 70 x 27 میلی متر
وزن
340 گرم
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
2.1 آمپر
قابلیت شارژ سریع
دارد
ولتاژ خروجی شارژ سریع
5 ولت
شدت جریان خروجی شارژ سریع
2.1 آمپر
تعداد درگاه خروجی
2 عدد ، USB
شارژ همزمان
2 دستگاه
ظرفیت
20000 میلی آمپر ساعت
دارای
LCD ، جهت نمایش وضعیت شارژ
محافظت شده در برابر
اتصال کوتاه ، شارژ اضافی
تحمل دما
صفر تا 45 درجه هنگام عملیات - 10 تا 60 درجه سانتی گراد هنگام نگهداری
سازگار با
موبایل ، تبلت
اقلام همراه
کابل MicroUSB
سایر مشخصات
دارای دو درگاه ورودی MicroUSB و Type-C جهت شارژ پاوربانک
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید