اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355
TSCO TS 2355 Bluetooth Speaker
{p:{id:"9173",et:"TSCO TS 2355 Bluetooth Speaker",pt:"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355",u:"/Product/9173",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=42183&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 213000
بارگذاری ...

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355

TSCO TS 2355 Bluetooth Speaker

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10766,"idf":true,"p":{"up":600,"fs":213000.0,"bs":250600.0,"dp":15.0,"pcc":4},"np":{"fs":208400.0,"bs":250600.0,"dp":16.0,"pcc":4},"vv":[{"vid":1007,"id":49,"t":"قهوه ای","gdt":1,"cc":"8B4513"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":42183,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-1?defaultImage=1&mediaId=42183&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-1?defaultImage=1&mediaId=42183&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-1?defaultImage=1&mediaId=42183&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"},"imc":true},{"id":42184,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-2?defaultImage=1&mediaId=42184&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-2?defaultImage=1&mediaId=42184&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-2?defaultImage=1&mediaId=42184&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":42185,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-3?defaultImage=1&mediaId=42185&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-3?defaultImage=1&mediaId=42185&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-3?defaultImage=1&mediaId=42185&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":42186,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-4?defaultImage=1&mediaId=42186&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-4?defaultImage=1&mediaId=42186&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-4?defaultImage=1&mediaId=42186&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":42187,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-5?defaultImage=1&mediaId=42187&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-5?defaultImage=1&mediaId=42187&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-5?defaultImage=1&mediaId=42187&size=500"},{"id":42188,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-6?defaultImage=1&mediaId=42188&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-6?defaultImage=1&mediaId=42188&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2355-6?defaultImage=1&mediaId=42188&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355

summary description icon
شرکت تسکو اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 را به شکل یک وسیله صوتی قدیمی و کلاسیک طراحی کرده است و اگر به این ادوات علاقه مند هستید و جنبه آنتیک بودن لوازم خانگی برایتان مهم است، می توانید با خرید آن، صدای پرقدرت 5 وات را با ظاهری قدیمی همراه کنید. بدنه این دستگاه پوششی با طرح چوب دارد و پوشش برنجی رنگ درایور آن، با رنگ کلیدهای قسمت فوقانی همخوانی نشان می دهد. از ویژگی های برجسته اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 می توان به قابلیت پخش موزیک از فلش و کارت حافظه اشاره کرد و به علاوه امکان وصل کردن منابع صوتی خارجی با کمک کابل AUX نیز وجود دارد. علاقه مندان به رادیو از مشاهده تیونر FM روی این اسپیکر بی سیم خوشحال خواهند شد و دسترسی به آن به سادگی زدن یک دکمه است.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355

 
اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355
 
میانه شما با دستگاه های کلاسیک و قدیمی چطور است؟ اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 را می توان برادر کوچک تر مدل TS 2365 به حساب آورد که با داشتن بدنه ای شبیه رادیوهای قدیمی و استفاده از طرح چوب و رنگ طلایی در ساختار خود، زیبایی خاصی دارد. این اسپیکر می تواند صدای موزیک را با قدرتی برابر 6 وات پخش کند و به شما امکان پاسخگویی به تماس های تلفنی را نیز می دهد. در این قسمت، به نقد و بررسی کامل این اسپیکر می پردازیم تا شما را با یکی از جالب ترین و متفاوت ترین لوازم دیجیتال ساخت داخل آشنا کرده باشیم.

طراحی اسپیکر بی سیم تسکو مدل TS 2355

اسپیکر بلوتوث TS 2355 تسکو در نگاه اول شبیه یک جعبه چوبی با تزئینات برنجی به نظر می رسد و پنجره سوراخدار آن، در تداعی انی حس نوستالژیک، بی تاثیر نیست. ابعاد این اسپیکر برابر 148 در 105 در 100 میلی متر است و وزنی برابر 500 گرم دارد. بدنه دستگاه به طور کامل از پلاستیک ساخته شده است و به همین دلیل بهتر است از کاربرد فضای باز آن خودداری کنید و محلی مناسب روی میز کامپیوتر یا اوپن آشپزخانه به آن اختصاص دهید. 
 
تمام وجوه اسپیکر بی سیم تسکو مدل TS 2355 پوششی ملامینه به رنگ چوب دارد و تنها در بخش جلویی آن می توان پنجره ای سرتاسری مشاهده کرد که پوششی برنزی رنگ دارد و نام و نشان سازنده، روی آن خودنمایی می کند. در تحتانی بدنه این اسپیکر، 4 عدد پایه نسبتا بلند در نظر گرفته شده است تا از تماس مستقیم بدنه با میز جلوگیری کند و هنگام پخش موزیک با صدای بلند، مانع از لرزش دستگاه شود. 
 
اسپیکر تسکو مدل TS 2355
 
پنل دکمه های اسپیکر TS 2355 تسکو در قسمت فوقانی آن نصب شده است و می توان یک کلید ولوم در مرکز آن مشاهده کرد که برای تنظیم حجم صدا به کار می رود. اندکی پایین تر، دکمه های منبع صوتی، جلو و عقب زدن آهنگ و پخش و توقف موزیک به چشم می خورد که کنترل دستگاه را به کاری بی نهایت آسان تبدیل می کنند. دکمه پخش و توقف صدا، کار مدیریت تماس های تلفنی را نیز بر عهده دارد و 
 
قطعه پلاستیکی برنزی رنگی که این دکمه ها را در بر گرفته است، تا قسمت پشتی بدنه نیز امتداد می یابد و کانکتورهای اسپیکر را روی خود جای می دهد. در کنار کلید روشن و خاموش، می توان شیار کارت حافظه، پورت شارژ، کانکتور USB، فیش AUX و LED نشانگر دستگاه را رویت کرد. نصب این پنل در بخش پشتی از بابت مخفی کردن کابل ها و فلش مموری اهمیت دارد و با اینکه نکته کوچکی به حساب می آید اما روی ظاهر دستگاه تاثیر قابل توجهی می گذارد. 
 
بسته بندی اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 شامل یک کابل شارژ و یک کابل صوتی است. کابل شارژ این دستگاه از نوع microUSB انتخاب شده است و در صورت بروز اشکال می توانید از هر کابل جایگزینی برای شارژ اسپیکر استفاده کنید. کابل صوتی یا AUX اسپیکر TS 2355 نیز در دو سر خود فیش های 3.5 میلی متری استریو دارد و به شما امکان می دهد صدای دستگاه هایی که خروجی 3.5 میلی متری دارند را برای پخش با صدای بلند به آن ارسال کنید. 

ویژگی های اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2355

ولوم مکانیکی: تنظیم مکانیکی حجم صدا یکی از مهم ترین نقاط قوت اسپیکر TS 2355 تسکو به حساب می آید. وجود یک پتانسیومتر در قسمت فوقانی بدنه این اسپیکر به شما امکان می دهد حجم صدای آن را همیشه در یک سطح خاص قرار دهید و از ریست شدن حجم صدا پس از روشن کردن دستگاه جلوگیری کنید. این در حالی است که در اسپیکرهای بلوتوث دیگر، دکمه های تنظیم حجم صدا با جلو و عقب بردن آهنگ یک کارکرد دارند و هنگام نگه داشتن این دکمه ها برای افزایش یا کاهش حجم صدا، ممکن است به اشتباه آهنگ بعدی را اجرا کنید.
 
پخش از حافظه جانبی: اگر گوشی مجهز به بلوتوث ندارید، باز می توانید از اسپیکر TS 2355 تسکو برای پخش موزیک با کیفیت بالا استفاده کنید. این اسپیکر به شیار کارت حافظه و پورت USB مجهز شده است و به شما امکان می دهد انواع کارت های حافظه microSD و فلش مموری های گوناگون را برای پخش آهنگ به آن متصل کنید. دقت داشته باشید که در این حال، پخش آهنگ به ترتیب پوشه و حروف الفبا انجام می شود و توصیه می کنیم هنگام پر کردن حافظه و فلش، ترتیب فولدرهای داخل آن را به ذهن بسپارید. 
 
مجهز به رادیوی FM: یک اسپیکر رومیزی بدون رادیوی FM کامل نیست و بلندگوی پرتابل تسکو مدل TS 2355 نیز با داشتن تیونر FM به شما امکان می دهد برنامه های رادیویی دلخواهتان را فقط با فشردن یکی دو دکمه دنبال کنید. برای داشتن آنتن دهی بهتر، کافیست کابل AUX موجود در بسته بندی را به جک نظیرش وصل کنید و دکمه منبع صدا را بزنید تا دستگاه به وضعیت رادیوی FM برود. جستجوی ایستگاه رادیویی در این اسپیکر نیز همانند سایر ساخته های تسکو به صورت خودکار انجام می شود و پس از آن می توان با فشردن دکمه های جلو و عقب، ایستگاه دلخواه را انتخاب کرد. 
 
قابلیت پاسخ به تماس تلفنی: وجود فناوری ارتباطی بلوتوث در اسپیکر تسکو مدل TS 2355 کار مدیریت تماس های تلفنی را برای شما بسیار آسان می کند. در هنگام گوش دادن به موزیک از طریق بلوتوث، اگر گوشی شما زنگ بخورد می توانید دکمه پخش و توقف آهنگ را بزنید تا صدای آهنگ قطع شود و بعد با کمک میکروفون نصب شده در بخش پشتی، امکان صحبت کردن با طرف مقابل در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در صورتی که تمایلی به پاسخگویی ندارید می توانید دکمه پخش صدا را نگه دارید تا تماس دریافتی، رد شود.

عملکرد بلندگوی بلوتوث تسکو مدل TS 2355

شارژ باتری اسپیکر TS 2355 به صورت کامل به تقریب 2 ساعت به طول می انجامد و می توانید آن را با هر شارژر USB در دسترس، از انواع دیواری و فندکی گرفته تا پاوربانک، شارژ کنید. برای استفاده از ارتباط بلوتوث دستگاه، کافیست آن را روشن کنید و پس از چند ثانیه، نام آن را در فهرست ادوات بلوتوث در دسترس گوشی خود مشاهده خواهید کرد. در هنگام پخش از طریق بلوتوث می توانید آهنگ های لیست اجرای خود را با فشردن دکمه های جلو و عقب تغییر دهید و یا پخش آن ها را متوقف کنید.
 
طبق اطلاعات مندرج روی بسته بندی اسپیکر بی سیم TS 2355 تسکو، این دستگاه می تواند فرکانس هایی بین 60 هرتز تا 16 کیلوهرتز را پخش کند که به معنای داشتن صدای بیس مطلوب و تریبل قابل قبول است. اما برای آزمودن این داده ها، هیچ راهی بهتر از پخش موزیک با کمک حافظه جانبی نیست و پس از وصل کردن یک فلش مموری با آهنگ های آزمایشی، می توانیم به شما اطمینان دهیم که کیفیت صدای اسپیکر TS 2355 تسکو، نیاز بیشتر کاربران خانگی را برطرف می کند. صدای خارج شده از این دستگاه، اتاق شما را به لرزه در نمی آورد اما بی شک برای گوش دادن به سبک های مختلف موزیک کافیست و حتی در حجم صدای بالا نیز می توان صدایی شفاف و بدون تداخل از آن دریافت کرد. 
 
با اینکه اسپیکر TS 2355 تسکو یک باتری 1200 میلی آمپر ساعتی دارد اما فرم چهارگوش آن چندان مناسب بیرون بردن نیست و اگر می خواهید به این قصد، اسیکر خریداری کنید، پیشنهاد می کنیم به خرید یک کیف مناسب برای آن نیز بیندیشید. در نهایت بیشتر کاربران ترجیح می دهند از این دستگاه در فضای امن داخل منزل استفاده کنند و آن را به عنوان یک وسیله مدرن، به دکور خانگی خود، بیفزایند.

نتیجه گیری

یک اسپیکر مجهز و انعطاف پذیر، کالایی است که برای خرید آن باید هزینه زیادی پرداخت کرد و بیشتر مدل های موجود در بازار، از نظر داشتن پورت های ورودی، رادیو یا تماس تلفنی، محدودیت هایی پیش پای شما قرار می دهند. خرید اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355 این محدودیت ها را از سر راه شما بر می دارد و کار پخش موزیک و رادیو با صدای رسا را برایتان آسان می کند. این اسپیکر را می توانید در اتاق خواب نصب کنید تا شب ها قبل از خواب، بتوانید از صدای دلنشین موزیک بهره مند شوید. همچنین قرار دادن آن روی اوپن آشپزخانه، زمانی که در حال رسیدگی به امور منزل هستید نیز شما را از تنهایی در می آورد و اگر طالب برنامه های رادیویی هستید، به بهترین همراه شما تبدیل خواهد شد. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355
مشخصات فنی
ابعاد
148x 105 x 110 میلی متر
وزن
500 گرم
نوع اتصال
با سیم ، بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث 5.0 ، شیار کارت حافظه TF ، AUX ، پورت USB
منبع تغذیه
باتری ، لیتیومی
ظرفیت باتری
1200 میلی آمپر ساعت
مدت زمان شارژ
2.5 ساعت
مدت زمان استندبای
100 ساعت
رادیو
FM
برد مفید
10 متر
دکمه
روشن / خاموش ، کنترل موسیقی ، حجم صدا ، Mode ، چندکاره ( مدیریت تماس / کنترل پخش موسیقی )
برقراری تماس
دارد ، میکروفون داخلی
دارای
نشانگر LED
سازگار با
موبایل ، تبلت ، لپ تاپ ، دستگاه های دارای USB ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری
اقلام همراه
کابل AUX ، کابل MicroUSB
سایر مشخصات
پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت 32 گیگابایت
مشخصات اسپیکر
ولتاژ ورودی
5 ولت
جریان ورودی
0.5 آمپر
توان خروجی
6 وات
فرکانس پاسخگویی
60 هرتز تا 18 هزار هرتز
نسبت سیگنال به نویز
80db
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2355

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید