اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345
TSCO TS 2345 Bluetooth Speaker
{p:{id:"9176",et:"TSCO TS 2345 Bluetooth Speaker",pt:"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345",u:"/Product/9176",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=42298&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 208300
بارگذاری ...

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345

TSCO TS 2345 Bluetooth Speaker

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10787,"idf":true,"p":{"up":600,"fs":208300.0,"bs":245100.0,"dp":15.0,"pcc":4},"np":{"fs":202600.0,"bs":245100.0,"dp":17.0,"pcc":4},"vv":[{"vid":1007,"id":49,"t":"قهوه ای","gdt":1,"cc":"8B4513"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":42298,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-1?defaultImage=1&mediaId=42298&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-1?defaultImage=1&mediaId=42298&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-1?defaultImage=1&mediaId=42298&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"},"imc":true},{"id":42299,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-2?defaultImage=1&mediaId=42299&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-2?defaultImage=1&mediaId=42299&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-2?defaultImage=1&mediaId=42299&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":42300,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-3?defaultImage=1&mediaId=42300&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-3?defaultImage=1&mediaId=42300&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-3?defaultImage=1&mediaId=42300&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":42301,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-4?defaultImage=1&mediaId=42301&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-4?defaultImage=1&mediaId=42301&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-4?defaultImage=1&mediaId=42301&size=500","tv":{"id":49,"t":"قهوه ای","cc":"8B4513"}},{"id":42302,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-5?defaultImage=1&mediaId=42302&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-5?defaultImage=1&mediaId=42302&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-5?defaultImage=1&mediaId=42302&size=500"},{"id":42303,"t":"اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-6?defaultImage=1&mediaId=42303&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-6?defaultImage=1&mediaId=42303&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-ts-2345-6?defaultImage=1&mediaId=42303&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345

summary description icon
بیشتر اسپیکرهای قابل حمل موجود در بازار فقط یک درایور دارند و در نتیجه نمی توانند صدای استریو در اختیار شما قرار دهند اما اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345 از وجود دو درایور 3 وات بهره می برد و می تواند یک اتاق بزرگ را به سادگی با صدای قدرتمند و واضح موزیک پر کند. بدنه این اسپیکر دارای مقطعی 6 گوش است و همین طرح کلی روی دریچه های خروجی صدای آن نیز مشاهده می شود. ترکیب رنگ قهوه ای پوشش درایورها و رنگ نقره ای پنل جلویی بسیار شیک و زیبا به نظر می رسد و نقش موثری در تعدیل طراحی عجیب دستگاه دارد. اسپیکر بی سیم تسکو مدل TS 2345 از نسخه 5 بلوتوث برای ارتباط با گوشی یا تبلت شما استفاده می کند اما می توانید از فلش مموری یا کارت های حافظه micro SD نیز برای پخش موزیک روی آن استفاده کنید. این اسپیکر یک جک 3.5 میلی متری برای پخش صدا با کابل AUX دارد و در صورت تمایل می توانید برنامه های رادیویی دلخواه خود را نیز از طریق آن پخش کنید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345

اسپیکر TS 2345 تسکو؛ عجیب اما خوش صدا

 
 اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345
 
نیم نگاهی به مجموعه محصولات برند تسکو، این سازنده خوش نام ایرانی، نشان می دهد که برای هر سلیقه ای، یک اسپیکر وجود دارد و با پا گذاشتن در ورطه هایی از طراحی صنعتی که تا پیش از این کمتر سازنده ای از کشورمان به آن پا گذاشته، می توان ظرف مدتی کوتاه به یکی از شناخته شده ترین نام ها در دنیای لوازم دیجیتال تبدیل شد. اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345 با داشتن طرحی 6 گوش، شبیه هیچ کدام از اسپیکرهایی که قبلا دیده ایم، نیست و در این بخش می خواهیم تمام قابلیت ها و ویژگی های آن را به طور مشروح و مفصل، مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

طراحی اسپیکر پرتابل تسکو مدل TS 2345

بدنه اسپیکر TS 2345 تسکو از پلاستیک ساخته شده است و ابعادی برابر 230 در 66 در 60 میلی متر دارد. تمام اجزای بدنه این دستگاه به رنگ قهوه ای روشن انتخاب شده اند اما قاب جلویی بدنه، رنگی نقره ای دارد و دریچه های 6 ضلعی آن، بر شمای کلی بدنه تاکید می کند. در بخش پشتی نیز شاهد پوششی با فرورفتگی های ریز هستیم که در محل رادیاتور باس دستگاه، سوراخدار شده است تا جریان هوا درون بدنه، زمینه لازم برای پخش صدای باس قوی تر را فراهم کند. 
 
پورت ها و کانکتورهای اسپیکر پرتابل TS 2345 در قسمت پشتی آن تعبیه شده اند و شامل ورودی microUSB برای شارژ، شیار کارت حافظه، پورت USB Type-A و ورودی AUX می شوند. کلید روشن و خاموش دستگاه نیز در کنار این مجموعه به چشم می خورد و یک LED کوچک در این بخش نصب شده است که نورافشانی آن، وضعیت دستگاه را به شما گزارش می دهد. این LED هنگام شارژ با نور قرمز روشن می شود و پس از اتمام این فرایند، خاموش خواهد شد. 
 
کنترل بلندگوی بی سیم TS 2345 تسکو با کمک 4 دکمه انجام می شود که در قسمت فوقانی تعبیه شده اند و برای انتخاب منبع ورودی صدا، پخش آهنگ و جلو و عقب بردن فایل در حال پخش به کار می روند. کنترل حجم صدا نیز با کمک دکمه های اخیر انجام می شود و در حالی که زدن آن ها، آهنگ قبلی یا بعدی را پخش می کند، نگه داشتنشان، حجم صدا را تغییر می دهد. دقت داشته باشید که به همین دلیل، امکان جلو و عقب بردن تایم آهنگ وجود ندارد و اگر می خواهید بخش مشخصی از یک فایل صوتی را پخش کنید، بهتر است پخش بلوتوث را برای این منظور به کار ببرید.
 
اقلام موجود در بسته بندی اسپیکر قابل حمل TS 2345 شامل دو کابل است که اولی از نوع Type-A به microUSB انتخاب شده است و  برای شارژ به کار می رود و دومی با داشتن دو سر 3.5 میلی متری، جهت انتقال صدا از منابع جانبی کاربرد دارد. اگر می خواهید بدنه این دستگاه که پوششی نازک از لاستیک دارد را همیشه تمیز و سالم نگه دارید، توصیه می کنیم یک کیف چرمی یا کیسه پارچه ای برایش تهیه کنید تا در هنگام سفر و گردش، از گزند عوامل طبیعی، دور بماند.

ویژگی های بلندگو بلوتوث TS 2345 تسکو

سازگار با حافظه های جانبی: یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده انعطاف اسپیکر، توانایی سازگاری آن با منابع صوتی مختلف است. اسپیکر TS 2345 تسکو می تواند فایل های ذخیره سازی شده روی حافظه های فلش و کارت microSD را بدون دردسر برای شما پخش کند و بدین ترتیب هنگام لذت بردن از صدای موزیک، نیازی به داشتن گوشی یا پخش کننده نخواهید داشت. استفاده از حافظه جانبی همچنین فشار کمتری به باتری دستگاه وارد می کند و با کمک این قابلیت، می توانید دوامی بیشتر از پخش بلوتوث از آن انتظار داشته باشید. 
 
دارای رادیو FM: طرفداران رادیوی FM، این رسانه رایگان و فراگیر، می دانند که آلبوم های موسیقی، قدیمی می شوند اما برنامه های رادیو، همیشه تازه خواهد بود و به علاوه، اخبار دنیای پیرامون را نیز در اختیارمان قرار می دهد. اگر طالب این رسانه هستید و از شنیدن برنامه های رادیویی لذت می برید، باید بدانید که این دستگاه اولا به تیونر FM مجهز شده است و در ثانی، استفاده از این قابلیت در آن به سادگی فشردن دو دکمه است. کافیست دکمه منبع صوتی را بزنید و بعد با زدن دکمه پخش، کار جستجوی ایستگاه ها را به صورت خودکار آغاز کنید. 
 
قابلیت پاسخگویی به تماس تلفنی: مزیت بزرگ پخش بلوتوث، این است که علاوه بر صدای موزیک، صدای تماس تلفنی را نیز برایتان منتقل می کند و بدین ترتیب اگر هنگام پخش بلوتوث با اسپیکر TS 2345 تسکو، گوشی شما زنگ خورد، می توانید به سادگی و با فشردن یک دکمه، آن را مدیریت کنید. فشردن دکمه پخش و توقف آهنگ در هنگام زنگ خوردن گوشی، تماس را پاسخ می دهد و نگه داشتن آن نیز، موجب رد تماس می شود. میکروفون اسپیکر TS 2345 تسکو از حساسیت خوبی برخوردار است و چه در فضای بسته و چه در محیط باز می توانید از آن برای مکالمه استفاده کنید. 
 
پخش صدای استریو: چیزی که بیشتر انواع اسپیکر ارزان قیمت در آن کم می آورند، پخش صدا به صورت استریو است. این در حالی است که اسپیکر TS 2345 تسکو به دو درایور مستقل مجهز شده است و می تواند صدا را با قدرت کلی 6 وات در فضا پخش کند. این دو درایور، علاوه بر ارائه صدای قدرتمند تر، در ایجاد فضای صوتی مناسب تر نیز نقش دارند و زمانی که در اتاق از دستگاه استفاده می کنید، شما را بهتر با جو آهنگ درگیر می کنند. 

عملکرد بلندگوی پرتابل TS 2345 تسکو

طبق اطلاعات مندرج در دفترچه راهنمای اسپیکر TS 2345، شارژ کامل باتری این دستگاه به تقریب بین سه تا 4 ساعت طول می کشد که با توجه به ظرفیت 1200 میلی آمپر ساعت آن، کمی کند به نظر می رسد و امیدواریم در نسل های بعدی دستگاه، از باتری هایی با شارژ سریع تر استفاده شود. در هر صورت می توان اوقات استراحت یا رانندگی را برای شارژ این دستگاه اختصاص داد و حتی امکان روشن کردن آن با پاوربانک نیز وجود دارد.
 
گستره پاسخگویی درایورهای اسپیکر TS 2345 بین 100 هرتز تا 18 کیلوهرتز است. گوش بیشتر ما انسان ها می تواند فرکانس هایی بین 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز را بشنود و بدین ترتیب در می یابید که گستره پاسخگویی این اسپیکر، با طیف صوتی ایده آل، کمی فاصله دارد. صداهای باس در موزیک، از فرکانس هایی بین 60 تا 250 هرتز حاصل می شود و خوشبختانه اسپیکر TS 2345 تسکو به خوبی از عهده تولید صدای باس بر می آید. باس خروجی از این دستگاه در فضای بسته به خوبی قابل شنیدن است اما چنانچه قصد استفاده از آن با حداکثر حجم صدا را در اماکن باز دارید، بهتر است حساب زیادی روی لرزش زمین نکنید.
 
جایی که اسپیکر TS 2345 تسکو در آن به خوبی می درخشد، شفافیت صدا است و این امر را می توان در بسیاری از مدل های ساخت این شرکت به خوبی حس کرد. پخش صدای تریبل با قدرت کافی و وجود مقدار کنترل شده ای از باس در صدای دستگاه، موجب می شود تا این اسپیکر، برای کاربرد عمومی به انتخابی عالی تبدیل شود. بنابراین، چه به دنبال اسپیکری برای همراهی لپ تاپ خود می گردید و چه در پی بلندگویی هستید که هنگام انجام کار در خانه یا کارگاه، شما را با صدای رسای موزیک همراهی کند، انتخابی بسیار مناسب برای شما خواهد بود.

نتیجه گیری

این روزها اسپیکر بلوتوث به جزئی جدانشدنی از گردش و تفریح تبدیل شده است. این وسیله عده بسیار زیادی از کاربران، از کوهنوردان پیشکسوت گرفته تا کویرنوردان و حتی خانم های خانه دار را در جهت لذت بردن از صدای موسیقی و رادیو همراهی می کند و چنانچه می خواهید از موهبت پخش صدا، آن هم با حداقل محدودیت بهره مند شوید، در خرید اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345، شکی به دل راه ندهید. از برجسته ترین خصوصیات این اسپیکر قابل حمل می توان به صدای استریو، امکان پخش از فلش مموری و کارت حافظه و رادیوی FM اشاره کرد و وجود جک AUX آن نیز دست شما را در زمینه پخش موزیک از هر دستگاهی که جک 3.5 میلی متری صوتی دارد، آزاد خواهد گذاشت. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345
مشخصات فنی
ابعاد
230x 66 x 60 میلی متر
وزن
432 گرم
نوع اتصال
با سیم ، بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث 5.0 ، شیار کارت حافظه TF ، AUX ، پورت USB
منبع تغذیه
باتری ، لیتیومی
ظرفیت باتری
1200 میلی آمپر ساعت
مدت زمان شارژ
3 تا 3.5 ساعت
مدت زمان پخش موسیقی
6 ساعت
مدت زمان استندبای
22 ساعت
رادیو
FM
برد مفید
10 متر
دکمه
روشن / خاموش ، Mode ، چندکاره (حجم صدا / کنترل موسیقی) ، چندکاره ( پاسخگویی به تماس/ کنترل پخش موسیقی )
برقراری تماس
دارد ، میکروفون داخلی
دارای
نشانگر LED
سازگار با
موبایل ، تبلت ، لپ تاپ ، دستگاه های دارای USB ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری
اقلام همراه
کابل AUX ، کابل MicroUSB
سایر مشخصات
دارای استاندارد CE/FCC/ROHS
مشخصات اسپیکر
ولتاژ ورودی
5 ولت
جریان ورودی
0.8 آمپر
توان خروجی
6 وات
فرکانس پاسخگویی
100 هرتز تا 18 هزار هرتز
تعداد اسپیکر
2 عدد
نسبت سیگنال به نویز
85db
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اسپیکر بلوتوث تسکو مدل TS 2345

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید