میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر
WSTER WS-858 Karaoke Mic Bluetooth Handheld Speaker
{p:{id:"9688",et:"WSTER WS-858 Karaoke Mic Bluetooth Handheld Speaker",pt:"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر",u:"/Product/9688",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=42942&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 145000
بارگذاری ...

میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر

WSTER WS-858 Karaoke Mic Bluetooth Handheld Speaker

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":11560,"idf":true,"p":{"up":1000,"fs":145000.0,"dp":0.0,"pcc":7},"np":{"fs":139000.0,"bs":145000.0,"dp":4.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":56,"t":"نقره ای","gdt":1,"cc":"C0C0C0"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]},{"id":11558,"p":{"up":1000,"fs":145000.0,"dp":0.0,"pcc":7},"np":{"fs":139000.0,"bs":145000.0,"dp":4.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":38,"t":"رز گلد","gdt":1,"cc":"DD9086"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]},{"id":11561,"p":{"up":1000,"fs":145000.0,"dp":0.0,"pcc":7},"np":{"fs":139000.0,"bs":145000.0,"dp":4.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":28,"t":"آبی","gdt":1,"cc":"0000FF"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]},{"id":11562,"p":{"up":1000,"fs":145000.0,"dp":0.0,"pcc":7},"np":{"fs":139000.0,"bs":145000.0,"dp":4.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":45,"t":"صورتی","gdt":1,"cc":"FFC0CB"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]},{"id":11563,"p":{"up":1000,"fs":145000.0,"dp":0.0,"pcc":7},"np":{"fs":139000.0,"bs":145000.0,"dp":4.0,"pcc":7},"vv":[{"vid":1007,"id":46,"t":"طلایی","gdt":1,"cc":"FFD700"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":42942,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-1?defaultImage=1&mediaId=42942&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-1?defaultImage=1&mediaId=42942&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-1?defaultImage=1&mediaId=42942&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"},"imc":true},{"id":42943,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-2?defaultImage=1&mediaId=42943&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-2?defaultImage=1&mediaId=42943&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-2?defaultImage=1&mediaId=42943&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":42944,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-3?defaultImage=1&mediaId=42944&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-3?defaultImage=1&mediaId=42944&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-3?defaultImage=1&mediaId=42944&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":42945,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-4?defaultImage=1&mediaId=42945&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-4?defaultImage=1&mediaId=42945&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-4?defaultImage=1&mediaId=42945&size=500","tv":{"id":46,"t":"طلایی","cc":"FFD700"}},{"id":42946,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-5?defaultImage=1&mediaId=42946&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-5?defaultImage=1&mediaId=42946&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-5?defaultImage=1&mediaId=42946&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"},"imc":true},{"id":42947,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-6?defaultImage=1&mediaId=42947&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-6?defaultImage=1&mediaId=42947&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-6?defaultImage=1&mediaId=42947&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":42948,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-7?defaultImage=1&mediaId=42948&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-7?defaultImage=1&mediaId=42948&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-7?defaultImage=1&mediaId=42948&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"},"imc":true},{"id":42949,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-8?defaultImage=1&mediaId=42949&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-8?defaultImage=1&mediaId=42949&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-8?defaultImage=1&mediaId=42949&size=500","tv":{"id":45,"t":"صورتی","cc":"FFC0CB"}},{"id":42950,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-9?defaultImage=1&mediaId=42950&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-9?defaultImage=1&mediaId=42950&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-9?defaultImage=1&mediaId=42950&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"},"imc":true},{"id":42951,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-10?defaultImage=1&mediaId=42951&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-10?defaultImage=1&mediaId=42951&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-10?defaultImage=1&mediaId=42951&size=500","tv":{"id":40,"t":"سبز","cc":"008000"}},{"id":42952,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 11","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-11?defaultImage=1&mediaId=42952&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-11?defaultImage=1&mediaId=42952&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-11?defaultImage=1&mediaId=42952&size=500","tv":{"id":56,"t":"نقره ای","cc":"C0C0C0"},"imc":true},{"id":42953,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 12","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-12?defaultImage=1&mediaId=42953&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-12?defaultImage=1&mediaId=42953&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-12?defaultImage=1&mediaId=42953&size=500","tv":{"id":56,"t":"نقره ای","cc":"C0C0C0"}},{"id":52293,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 13","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-13?defaultImage=1&mediaId=52293&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-13?defaultImage=1&mediaId=52293&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-13?defaultImage=1&mediaId=52293&size=500","tv":{"id":38,"t":"رز گلد","cc":"DD9086"},"imc":true},{"id":42954,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 14","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-14?defaultImage=1&mediaId=42954&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-14?defaultImage=1&mediaId=42954&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-14?defaultImage=1&mediaId=42954&size=500"},{"id":42955,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 15","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-15?defaultImage=1&mediaId=42955&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-15?defaultImage=1&mediaId=42955&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-15?defaultImage=1&mediaId=42955&size=500"},{"id":42956,"t":"میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر - 16","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-16?defaultImage=1&mediaId=42956&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-16?defaultImage=1&mediaId=42956&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-ws-858-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-16?defaultImage=1&mediaId=42956&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر

summary description icon
خرید میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر به شما امکان می دهد صدای صحبت کردن خود را تقویت کنید و آن را به گوش همه برسانید. بدین ترتیب کاربرانی همانند راهنمایان گردشگری و تور لیدرها می توانند با کمک این دستگاه، اطمینان حاصل کنند که صدایشان توسط تمام حضار شنیده می شود. میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 در رنگ های گوناگونی شامل طلایی، مشکی، نقره ای، زر گلد، آبی، صورتی، قرمز، بنفش و سبز ساخته می شود و در مونتاژ آن از ترکیب فلز و پلاستیک استفاده شده است. این دستگاه را که حاصل تلفیق میکروفون، آمپلی فایر و اسپیکر است، می تواند به یک وسیله سرگرمی برای کودکان نیز تبدیل شود و اگر فرزندتان در زمینه خوانندگی، استعداد نشان می دهد می توانید با خرید آن، زمینه لازم برای بروز توانایی هایش را فراهم کنید. در بسته بندی میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر یک باتری لیتیوم یونی قابل شارژ عرضه می شود و با کمک کابل microUSB همراه، می توانید آن را برای استفاده، شارژ کنید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر

میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر

 
میکروفون بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858
 
زمانی که در میان یک جمعیت بزرگ قرار دارید و می خواهید صدای خود را به گوش تک تک افراد حاضر برسانید، هیچ وسیله ای به اندازه میکروفن کارائوکه وستر مدل WS-858 به شما کمک نخواهد کرد. این دستگاه که در اصل برای آواز خواندن به همراه آهنگ (کارائوکه) طراحی شده است، بیشتر برای راهنمایان گردشگری و تورلیدرها کاربرد دارد و می توان آن را حاصل تلاقی میکروفون، آمپلی فایر و اسپیکر به حساب آورد. در این بخش به بررسی قابلیت های این اسپیکر میکروفونی می پردازیم و نقاط قوت و ضعف آن را محک می زنیم.

طراحی میکروفن کارائوکه وستر مدل WS-858 

 
میکروفون اسپیکری وستر مدل WS-858
 
چشمانتان را ببندید، یک میکروفون دستی را از میان بدنه یک اسپیکر بلوتوث عبور دهید و با باز کردن چشمانتان، دقیقا با همان چیزی مواجه می شوید که در ذهنتان تصور کرده اید. اسپیکر میکروفنی وستر مدل WS-858 به معنای واقعی کلمه حاصل پیوند یک میکروفون با یک اسپیکر است و همین امر، موجب شده است تا کارایی بسیار بالایی به عنوان یک وسیله آموزشی، سرگرمی و اطلاع رسانی داشته باشد.
 
نمونه ای که برای تست در اختیار تیم پلازا قرار گرفت، رنگ رزگلد میکروفون اسپیکر دار وستر مدل WS-858 بود. ترکیب رنگ طلایی-صورتی براق دستگاه با رنگ سفید بدنه و پوشش توری نقره ای رنگ بلندگو، آن را به وسیله ای چشمگیر تبدیل کرده است و با اینکه بعید می دانیم این دستگاه پرتاب شدن روی سنگ و آسفالت را تاب بیاورد اما کیفیت ساخت مطلوب آن به همراه مراقبت و استفاده معقول، دوام آن را تا چند سال تضمین خواهد کرد.
 
میکروفون بلوتوث وستر مدل WS-858
 
دستگیره میکروفون اسپیکر وستر مدل WS-858 پوسته ای از آلومینیوم آنودایز مات دارد و چرخاندن آن، جایگاه باتری دستگاه را نمایان می کند. درون خشاب باتری این میکروفون، یک باتری لیتیومی از نوع 18650 با ظرفیت 1800 میلی آمپر ساعت قرار می گیرد که در بسته بندی دستگاه موجود است و می توان یدک آن را به سادگی در بازار خریداری کرد. کانکتورهای این میکروفون در بخش تحتانی اسپیکر آن قرار گرفته اند و شامل پورت MicroUSB برای شارژ، پورت USB برای وصل کردن فلش مموری، شیار کارت حافظه microSD و ورودی 3.5 میلی متری AUX می شود.
 
اندکی بالاتر از دستگیره میکروفون وستر مدل WS-858، دکمه های کنترلی متعددی به چشم می خورد که برای تنظیم دستگاه به کار می روند. روشن و خاموش کردن این اسپیکر با کمک دکمه مخصوصی در قسمت فوقانی انجام می شود که باید آن را چند ثانیه نگه داشت تا عمل کند.
 
میکروفون وستر مدل WS-858
 
پنل کنترلی اسپیکر وستر مدل WS-858 شامل دکمه های جلو و عقب بردن آهنگ، اسکن ایستگاه های رادیویی، ضبط صدا، تنظیم حجم صدای خروجی و دو اسلایدر برای تنظیم ولوم میکروفون و مقدار اکو است که همگی با فاصله ای معقول از همدیگر تعبیه شده اند و فشردن تمام آن ها، فیدبک مکانیکی خوبی در پی دارد. 
 
در نهایت به دهنی میکروفون وستر مدل WS-858 می رسیم که با توری پلاستیکی براقی پوشانده شده و با باز کردن درب پیچی آن، امکان دسترسی به میکروفون و تمیز کردن توری از داخل وجود خواهد داشت. درایور اسپیکر وستر مدل WS-858 در پشت توری نقره ای رنگی در بخش میانی نصب شده است و زمانی که میکروفون را به سمت خود می گیرید، باید ترتیبی دهید تا این درایور، روی به جمعیت باشد تا همه بتوانند صدای شما را بشنوند. 

ویژگی های میکروفن کارائوکه WS-858 وستر

اسپیکر میکروفونی وستر مدل WS-858 دستگاه کوچکی است اما قابلیت های بسیار زیادی دارد که در ادامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم.
 
دارای رادیو FM: اگر در هنگام کار با اسپیکر بلوتوث وستر مدل WS-858 به پخش ایستگاه های رادیویی نیاز پیدا کردید، می توانید با فشردن دکمه روشن و خاموش، آن را به وضعیت رادیو ببرید و با زدن دکمه اسکن، کار جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی را شروع کنید. پس از اتمام اسکن، انتخاب ایستگاه به سادگی زدن دکمه جلو و عقب بردن آهنگ است و کار تنظیم حجم صدای رادیو نیز با دو دکمه نصب شده در سمت راست پنل انجام می شود.
 
میکروفون اسپیکر دار WS-858
 
امکان پخش از منابع صوتی جانبی: پخش بلوتوث، تنها راه اجرای موزیک با میکروفون اسپیکر وستر مدل WS-858 نیست. کافیست فلش مموری یا کارت حافظه خود را به کانکتورهای مخصوص آن وصل کنید تا کار پخش موزیک از روی آن ها به صورت خودکار آغاز شود. در این حال، کنترل آهنگ و حجم صدای آن با دکمه های پنل دستگاه انجام می شود و با زدن دکمه اسکن، می توانید پخش آهنگ را متوقف کنید.
 
قابلیت ضبط صدا: برای این کار، به یک کابل تبدیل microUSB به فیش 3.5 میلی متری نیاز دارید که بخش microUSB آن به دستگاه و بخش 3.5 میلی متری آن به گوشی شما متصل می شود. برای ضبط صدا با این دستگاه باید یک اپلیکیشن ضبط روی گوشی خود نصب کنید که نمونه آن در اپل استورهای مختلف، فراوان است. این اپلیکیشن ها، جک 3.5 میلی متری خروجی گوشی را به ورودی Line-in تبدیل می کنند و با کمک آن ها می توانید خروجی صوتی هر دستگاهی همانند میکروفون وستر مدل WS-858 را به آسانی ضبط کنید. 
 
امکان ثبت سلفی با موبایل: آخرین حقه ای که اسپیکر میکروفونی وستر مدل WS-858 در آستین دارد، امکان کنترل عکاسی در گوشی هوشمند است. برای استفاده از این قابلیت، باید دستگاه را با فشردن دکمه روشن و خاموش در وضعیت سلفی قرار دهید و بعد با انتخاب آن به عنوان یک ابزار بلوتوث در گوشی و اجرای دوربین آن، دکمه های بالا و پایین را برای عکاسی به کار ببرید. 

عملکرد میکروفون کارائوکه وستر مدل WS-858 

 
اسپیکر میکروفونی وستر مدل WS-858
 
باتری 1800 میلی آمپر ساعتی ارائه شده همراه اسپیکر میکروفونی بلوتوث وستر مدل WS-858 ظرف یکی دو ساعت وصل بودن به شارژر، پر می شود و پس از آن کافیست دکمه روشن و خاموش را نگه دارید تا دستگاه بلافاصله به وضعیت بلوتوث برود. فشردن این دکمه، وضعیت دستگاه را تغییر می دهد و در این حال، صدای اعلان رسایی نیز از آن پخش می شود تا بدانید در کدام منو قرار دارید.
 
پخش بلوتوث، یکی از جالب ترین قابلیت های اسپیکر میکروفون وستر مدل WS-858 را امکانپذیر می کند که آن را با نام کارائوکه (Karaoke) می شناسیم. در این حال، پخش موزیک از طریق گوشی انجام می شود و می توانید همراه آن در میکروفون دستگاه، بخوانید تا صدایتان به صدای موزیک اضافه شده و از طریق اسپیکر دستگاه پخش شود. داشتن چنین دستگاهی، در سفرها بسیار هیجان انگیز است و به شما امکان می دهد مهارت های خوانندگی خود و اطرافیانتان را محک بزنید و سرگرم شوید. 
 
کاربرد دیگر میکروفون کارائوکه وستر مدل WS-858، حمایت از استعدادهای خوانندگی در افراد کم سن و سال است. قیمت ارزان این دستگاه می تواند آن را به هدیه ای ارزشمند برای تبدیل کند و اشتیاق آن ها را برای صحبت کردن و یا شعر خواندن افزایش دهد. این دستگاه در رنگ های بسیار شاد و جذابی عرضه می شود که استفاده از آن را برای کودکان لذت بخش می کند و با انتقال شعر و آهنگ های کودکانه روی فلش مموری و پخش کردن آن ها با اسپیکر دستگاه، می توانید به سادگی هر کودکی را به همراهی کردن، وادار کنید.

نتیجه گیری

اسپیکر میکروفونی بلوتوث وستر مدل WS-858 یکی از توانمند ترین و مجهز ترین ابزارهای صوتی بازار محسوب می شود. با اینکه قدرت صدای خروجی این اسپیکر آنقدر نیست که اتاق را به لرزه در بیاورد و قدرت تفکیک آن هم در بهترین حالت، متوسط است، اما باز هم می توان آن را به عنوان یک وسیله کاربردی، توصیه کرد.
 
این وسیله هنگام سخنرانی برای جمع های کوچک، عملکردی عالی دارد و به سادگی می تواند راهنمایان گردشگری را در رساندن صدایشان به حضار، همراهی کند. به علاوه با اضافه کردن آن به لیست تجهیزات سفر و استفاده از قابلیت کارائوکه، می توانید ساعات خوشی در کنار دوستان خود داشته باشید. در نهایت خرید میکروفون بلوتوث وستر مدل WS-858 را به عنوان هدیه ای مناسب برای کودکان توصیه می کنیم تا در راستای تسریع حرف زدن و شعر خواندن، کمکی برای آن ها باشد. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر
مشخصات فنی
نوع اتصال
با سیم ، بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث ، شیار کارت حافظه TF ، AUX ، پورت USB
منبع تغذیه
باتری ، لیتیومی
ظرفیت باتری
1800 میلی آمپر ساعت
میکروفن
خروجی هدفون
رادیو
FM
دکمه
روشن / خاموش ، کنترل موسیقی ، حجم صدا ، شاتر جهت عکاسی ، حجم صدای میکروفن ، چندکاره ( رادیو/ کنترل پخش موسیقی ) ، خاموش و روشن میکروفن ، ریمیکس
دارای قابلیت
ضبط صدا
دارای
نشانگر LED ، نمایش وضعیت پاور
سازگار با
موبایل ، تبلت ، کامپیوتر ، لپ تاپ ، دستگاه های دارای USB ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری
اقلام همراه
کابل شارژ ، دفترچه راهنما
سایر مشخصات
استفاده به عنوان میکروفن
مشخصات اسپیکر
ولتاژ ورودی
5 ولت
توان خروجی
5 وات
فرکانس پاسخگویی
100 هرتز تا 10 هزار هرتز
کیفیت پخش صدا
استریو ، HiFi
بارگذاری ...

اینفوگرافی

میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

میکروفن بلوتوث کارائوکه وستر مدل WS-858 همراه با اسپیکر

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید