اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011
KTS 1011 Bluetooth Speaker
{p:{id:"9778",et:"KTS 1011 Bluetooth Speaker",pt:"اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011",u:"/Product/9778",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=43264&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 194500
بارگذاری ...

اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011

KTS 1011 Bluetooth Speaker

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":11698,"idf":true,"p":{"up":880,"fs":194500.0,"bs":216100.0,"dp":9.0,"pcc":6},"np":{"fs":187800.0,"bs":216100.0,"dp":13.0,"pcc":6},"vv":[{"vid":1007,"id":48,"t":"قرمز","gdt":1,"cc":"FF0000"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]},{"id":11684,"p":{"up":880,"fs":194500.0,"bs":216100.0,"dp":9.0,"pcc":6},"np":{"fs":187800.0,"bs":216100.0,"dp":13.0,"pcc":6},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":43264,"t":"اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-1?defaultImage=1&mediaId=43264&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-1?defaultImage=1&mediaId=43264&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-1?defaultImage=1&mediaId=43264&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"},"imc":true},{"id":43265,"t":"اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-2?defaultImage=1&mediaId=43265&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-2?defaultImage=1&mediaId=43265&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-2?defaultImage=1&mediaId=43265&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":43266,"t":"اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-3?defaultImage=1&mediaId=43266&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-3?defaultImage=1&mediaId=43266&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-3?defaultImage=1&mediaId=43266&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":43267,"t":"اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-4?defaultImage=1&mediaId=43267&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-4?defaultImage=1&mediaId=43267&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-4?defaultImage=1&mediaId=43267&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":52454,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-KTS-1011-1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-1?defaultImage=1&mediaId=52454&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-1?defaultImage=1&mediaId=52454&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-1?defaultImage=1&mediaId=52454&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":52455,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-KTS-1011-2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-2?defaultImage=1&mediaId=52455&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-2?defaultImage=1&mediaId=52455&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-2?defaultImage=1&mediaId=52455&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52456,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-KTS-1011-3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-3?defaultImage=1&mediaId=52456&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-3?defaultImage=1&mediaId=52456&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-3?defaultImage=1&mediaId=52456&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52457,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-KTS-1011-4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-4?defaultImage=1&mediaId=52457&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-4?defaultImage=1&mediaId=52457&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-4?defaultImage=1&mediaId=52457&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"},"imc":true},{"id":52458,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-KTS-1011-5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-5?defaultImage=1&mediaId=52458&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-5?defaultImage=1&mediaId=52458&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-5?defaultImage=1&mediaId=52458&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":43268,"t":"اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-5?defaultImage=1&mediaId=43268&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-5?defaultImage=1&mediaId=43268&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-1011-5?defaultImage=1&mediaId=43268&size=500"},{"id":52459,"t":"plaza-ir-Bluetooth-Speaker-KTS-1011-6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-6?defaultImage=1&mediaId=52459&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-6?defaultImage=1&mediaId=52459&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/plaza-ir-bluetooth-speaker-kts-1011-6?defaultImage=1&mediaId=52459&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011

summary description icon
چیزی که اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 را از سایر بلندگوهای بی سیم متمایز می سازد، مجهز بودن آن به نورپردازی داخلی است و این قابلیت، به خوبی فضای اتاق را برای شما در جشن ها و میهمانی ها، دچار تغییرات چشم نواز می کند. بدنه جعبه مانند این دستگاه، نسبتا سبک طراحی شده است و یک وجه آینه ای دارد. در پشت این پوشش شفاف و صیقلی، 6 عدد LED سه رنگ نصب شده است که با نورافشانی ریتمیک خود، ستاره هایی معلق در فضا می سازند و حال و هوای جالبی به اسپیکر می دهند. شما می توانید موزیک دلخواه خود را با کمک بلوتوث در این دستگاه پخش کنید اما به دلیل وجود پورت USB و شیار کارت حافظه، پخش موزیک مستقیم نیز امکانپذیر خواهد بود. روی بدنه اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 یک جک 6.25 میلی متری تعبیه شده است که زمینه خواندن همراه آهنگ (کارائوکه) را فراهم می کند و در صورت خسته شدن از آهنگ های خود، می توانید اخبار جهان را با استفاده از تیونر FM این اسپیکر 10 وات، دنبال کنید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011

اسپیکر KTS-1011؛ ترکیب شگفت انگیزی از نور و صدا

 
اسپیکر بلوتوث KTS-1011
 
دستگاه های پر زرق و برقی که به نورپردازی مجهزند و صدایشان، با تصاویر رنگارنگ همراه است، طرفداران بسیاری دارند و اسپیکر بلوتوث KTS-1011 نیز با ارائه صدای با کیفیت در کنار رقص نور چشمگیر، یکی از بهترین دستیاران شما در میهمانی ها و جشن ها خواهد بود. این اسپیکر به خروجی 10 وات مجهز است و علاوه بر بلوتوث، می توانید آن را با فلش مموری و کارت حافظه نیز به کار بیندازید.
 
در این بخش، قابلیت های اسپیکر کی تی اس مدل 1011 را به طور مشروح و مفصل مورد بررسی قرار می دهیم و با ریز ترین جزئیات داخلی و خارجی آن آشنا می شویم تا بدانید دستگاهی که قرار است در میهمانی بعدی شما به کانون توجه تبدیل شود، چه توانایی هایی دارد.

طراحی اسپیکر بلوتوث KTS-1011

بدنه اسپیکر بلوتوث KTS-1011 شبیه یک مکعب بزرگ است و یک وجه آینه مانند، دو درایور نمایان و یک دستگیره محکم، نخستین چیزی است که در برخورد با آن، نظر شما را جلب می کند. با این حال، اسپیکر مذکور بسیار سبک وزن تر از چیزی است که به نظر می رسد و این ام در هنگام بلند کردن دستگاه به کمک دستگیره آن، به خوبی حس می شود.
 
بدنه اسپیکر کی تی اس مدل 1011 به طور کامل از پلاستیک ساخته شده و سبک بودن وزن آن نیز به همین دلیل است. پلاستیک به کار رفته در ساخت پنل دستگاه، پوششی به رنگ قرمز دارد و سایر وجوه آن نیز از پلی کربنات سخت به رنگ مشکی ساخته شده اند و می توان از آن انتظار عمری طولانی داشت. تنها بخش نگران کننده طراحی بلندگوی بی سیم کی تی اس 1011، درایورهای نمایان آن هستند که باید مراقب آن ها بود و از برخورد اجسام خارجی با آن ها پرهیز کرد.
 
روی بدنه اسپیکر KTS-1011 چهار اتصال مشاهده می شود که شامل کانکتور شارژ، ورودی میکروفن، پورت USB و شیار کارت حافظه است. شارژ دستگاه با کمک کابل MicroUSB انجام می شود که همه جا در دسترس است و زمینه را برای پر کردن باتری 1200 میلی آمپر ساعتی دستگاه با شارژر دیواری، پاور بانک، شارژر فندکی و حتی هاب USB را فراهم می کند. ورودی صوتی دستگاه نیز از نوع mic-Level انتخاب شده است و می توانید انواع میکروفن های مجهز به فیش 6.25 میلی متری را به آن وصل کنید.
 
با اینکه اسپیکر کی تی اس مدل 1011 در اصل یک بلندگوی بلوتوث است، اما می توانید از حافظه های جانبی نیز برای پخش موزیک در آن استفاده کنید. پورت های مربوطه در قسمت فوقانی بدنه دستگاه نصب شده اند و بدین ترتیب برای استفاده از دستگاه، لزومی به اتصال بلوتوث و استفاده از گوشی موبایل، وجود نخواهد داشت. کلید روشن و خاموش این اسپیکر در بین پورت های آن نصب شده است و حرکت دادن آن، دستگاه را در وضعیت پخش بلوتوث قرار می دهد.
 
کنترل اسپیکر بلوتوث KTS-1011 با کمک 4 دکمه انجام می شود که استفاده از آن را بی نهایت آسان می کند. این دکمه های خوش ساخت که با فاصله مناسبی از همدیگر نصب شده اند، برای انتخاب وضعیت پخش، توقف آهنگ و جلو و عقب بردن قطعه در حال پخش به کار می روند و نگه داشتن دکمه های اخیر، حجم صدا را کم و زیاد می کند. 
 
در نهایت به چشمگیر ترین بخش از بدنه اسپیکر کی تی اس 1011 می رسیم که همان قطعه براق و آینه مانندی است که در وجه جلویی دستگاه نصب شده و اگر از آن به عنوان آینه استفاده کنید، هیچ کس به شما خرده نمی گیرد چون این سطح، واقعا مثل یک آینه عمل می کند. با این حال، کاربرد دیگری نیز برای آن تعریف شده که پنهان کردن نورپردازی داخلی است و تنها با روشن کردن دستگاه، متوجه این قابلیت می شوید.
 
دستگیره اسپیکر بلوتوث KTS-1011 یک پایه نگهدارنده یا هولدر موبایل نیز دارد که با استفاده از آن می توانید گوشی خود را در هنگام پخش بلوتوث، به شکل افقی یا خوابیده روی دستگاه قرار دهید. در نهایت به بخش پشتی و زیرین دستگاه می رسیم که به جز 4 عدد بالشتک از جنس فوم، قطعه قابل توجه دیگری را در بر ندارند. پایه های مذکور که از ضخامت مناسبی برخوردارند، در هنگام پخش صدا با حجم بالا، از لرزش بدنه دستگاه جلوگیری می کنند. 

ویژگی های اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011

مجهز به رادیوی FM: با اینکه بیشتر کاربران اسپیکر های بلوتوث، از آن برای پخش موزیک دلخواه خود استفاده می کنند اما طرفداران رادیو نیز کم نیستند و از دیدن تیونر FM در لیست قابلیت های اسپیکر KTS-1011، خوشحال خواهند شد. برای استفاده از این قابلیت، کافیست دکمه وضعیت دستگاه را فشار دهید تا از بلوتوث به رادیو تغییر یابد و بعد با نگه داشتن دکمه پخش موزیک، کار جستجوی خودکار ایستگاه ها را شروع کنید. انتخاب ایستگاه قبل و بعد، با کمک دکمه های جلو و عقب بردن موزیک انجام می شود و سادگی زیادی به کار با دستگاه می دهد.
 
نورپردازی چندرنگ: تماشای نورپردازی وهم انگیز اسپیکر بلوتوس کی تی اس مدل 1011، زمان قابل توجهی از تیم پلازا گرفت و بخش مهمی از این زمان، صرف درک چگونگی پیاده کردن آن شد. در نهایت دریافتیم که در ساخت این نورپردازی، از همان فناوری شیشه های دارای ریزساختار به کار رفته در ساخت بدنه گوشی های موبایل استفاده شده است و روشن شدن LED در پشت آن، خطای دیدی به شکل حجم های معلق در برابر چشمان شما ایجاد می کند. 
 
پخش از حافظه های جانبی: فناوری بلوتوث، تنها راه گوش دادن به موزیک با اسپیکر بلوتوث KTS-1011 نیست و می توانید آلبوم های دلخواهتان را با انتقال روی فلش مموری یا کارت حافظه، همیشه همراه داشته باشید. پخش موزیک از روی حافظه های جانبی در این اسپیکر به ترتیب پوشه و حروف الفبا انجام می شود و برای جستجوی آهنگ، چاره ای جز فشردن دکمه جلو و عقب وجود ندارد. بنابراین بهتر است در نامگذاری پوشه های خود بکوشید تا کار یافتن آهنگ دلخواه برایتان آسان شود. 
 
قابلیت کارائوکه: اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 جزو معدود بلندگوهای پرتابل است که قابلیت خواندن به همراه موزیک (کارائوکه) را در اختیار شما قرار می دهد. برای این کار باید میکروفن دلخواهتان را با یک فیش 6.25 میلی متری به پنل دستگاه متصل کنید و بعد، اضطراب و خجالت را کنار بگذارید و با صدای بلند، بخوانید. اسپیکر بلوتوث KTS-1011 تنظیماتی برای اکو یا حجم صدای میکروفن ندارد اما در هر حال، قابلیت کارائوکه در آن، در هنگام سفر و گردش، کاربرد زیادی خواهد داشت.

عملکرد اسپیکر بلوتوث KTS-1011

نخستین نکته در مورد کارکرد اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 این است که روشن کردن آن بدون جلب توجه دیگران، امکانپذیر نیست و به محض حرکت دادن کلید روشن و خاموش، آوای خوشامدگویی بلندی از آن شنیده می شود. فشردن دکمه وضعیت برای انتخاب رادیو FM نیز در نخستین بار ممکن است به صدایی مهیب منجر شود و برای این منظور بهتر است قبل از فراخوانی رادیو، دکمه کاهش حجم صدا را نگه دارید تا صدای دستگاه به کمترین حد برسد. 
 
نورافشانی داخل بدنه اسپیکر بلوتوث KTS-1011 به کمک 6 عدد LED از نوع RGB انجام می شود که با سرعت و ریتم متغیر، تغییر رنگ می دهند و نور آن ها پس از عبور از پوشش آینه مانند جلوی دستگاه، به شکل ستاره های 6 پر معلق در فضا در می آید. این نورپردازی چشمگیر و زیبا، برای جشن، میهمانی، دورهمی و گردش های دوستانه، بسیار مناسب است اما اگر می خواهید از دستگاه برای کاربرد خانگی استفاده کنید، آگاه باشید که امکان خاموش کردن این ویژگی، وجود ندارد.
 
پخش اولین قطعه موزیک با اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 شما را به آسانی متوجه حجم صدای آن می کند. این بلندگو بی سیم از وجود دو درایور 5 وات بهره می برد که قدرتی برابر 10 وات در اختیار آن قرار می دهد و حتی یک اتاق بزرگ را نیز به سادگی با صدایی رسا و قدرتمند، پر می کند.
 
گستره پاسخگویی بلندگو بلوتوث KTS-1011 بین 150 هرتز تا 10 کیلوهرتز است و به همین دلیل نباید از آن انتظار صدای باس غران و رعد آسا داشته باشید. با این حال، قدرت صدای دستگاه برای عوض کردن حال و هوای برنامه های دورهمی کافیست و مسلما در هنگام سفر و گردش به کمک شما خواهد شتافت.

نتیجه گیری

اگر به دنبال یک بلندگوی مناسب برای گوش دادن به موزیک در فضای باز می گردید و یا خواهان دستگاهی برای پخش آهنگ در جشن ها و دورهمی ها هستید، خرید اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011 یکی از بهترین گزینه های پیش روی شما است. این اسپیکر با قدرت 10 واتی، قابلیت کارائوکه، رادیوی FM، توانایی پخش از روی حافظه های جانبی و نورپردازی جالب توجه خود، آماده است تا فضاهای دوستانه و فامیلی را با صدای پرقدرت موسیقی پر کند و انعطاف آن در پخش، کار گوش دادن به آهنگ را برای شما بسیار آسان می کند. 


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011
مشخصات فنی
وزن
740 گرم
نوع اتصال
بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث ، شیار کارت حافظه TF ، پورت USB
منبع تغذیه
باتری
ظرفیت باتری
1200 میلی آمپر ساعت
رادیو
FM
برد مفید
10 متر
دکمه
روشن / خاموش ، کنترل موسیقی ، Mode ، چندکاره (حجم صدا / کنترل موسیقی)
قابلیت حمل توسط
دسته پلاستیکی
دارای
نورپردازی LED ، پایه نگهدارنده موبایل ، دارای آینه
پشتیبانی از
ورودی میکروفن ، کارائوکه
سازگار با
موبایل ، تبلت ، لپ تاپ ، دستگاه های دارای بلوتوث
اقلام همراه
کابل MicroUSB
سایر مشخصات
دارای استاندارد CE/FCC/ROHS
مشخصات اسپیکر
ولتاژ ورودی
5 ولت
جریان ورودی
1 آمپر
توان خروجی
10 وات
فرکانس پاسخگویی
150 هرتز تا 18 هزار هرتز
کیفیت پخش صدا
HiFi
نسبت سیگنال به نویز
80db
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اسپیکر بلوتوث کی تی اس مدل 1011

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید