هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S غیر اصل
JOYROOM JR-T03S Bluetooth Headset
{p:{id:"9805",et:"JOYROOM JR-T03S Bluetooth Headset",pt:"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S",u:"/Product/9805",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=43702&size=169",soe:"0"},g:{s:"headphone-Headset"}} 380000
بارگذاری ...

هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S

غیر اصل

JOYROOM JR-T03S Bluetooth Headset

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":11754,"idf":true,"p":{"up":1700,"fs":380000.0,"bs":506700.0,"dp":25.0,"pcc":12},"np":{"fs":367200.0,"bs":506700.0,"dp":27.0,"pcc":12},"vv":[{"vid":1007,"id":42,"t":"سفید","gdt":1,"cc":"FFFFFF"},{"vid":1047,"id":990,"t":"گارانتی سلامت فیزیکی","gdt":3,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":43702,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-1?defaultImage=1&mediaId=43702&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-1?defaultImage=1&mediaId=43702&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-1?defaultImage=1&mediaId=43702&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"},"imc":true},{"id":43703,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-2?defaultImage=1&mediaId=43703&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-2?defaultImage=1&mediaId=43703&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-2?defaultImage=1&mediaId=43703&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":43704,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-3?defaultImage=1&mediaId=43704&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-3?defaultImage=1&mediaId=43704&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-3?defaultImage=1&mediaId=43704&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":43705,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-4?defaultImage=1&mediaId=43705&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-4?defaultImage=1&mediaId=43705&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-4?defaultImage=1&mediaId=43705&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":43706,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-5?defaultImage=1&mediaId=43706&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-5?defaultImage=1&mediaId=43706&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-5?defaultImage=1&mediaId=43706&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":43707,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-6?defaultImage=1&mediaId=43707&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-6?defaultImage=1&mediaId=43707&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-6?defaultImage=1&mediaId=43707&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":43708,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-7?defaultImage=1&mediaId=43708&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-7?defaultImage=1&mediaId=43708&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-7?defaultImage=1&mediaId=43708&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":43709,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-8?defaultImage=1&mediaId=43709&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-8?defaultImage=1&mediaId=43709&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-8?defaultImage=1&mediaId=43709&size=500","tv":{"id":48,"t":"قرمز","cc":"FF0000"}},{"id":43710,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 9","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-9?defaultImage=1&mediaId=43710&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-9?defaultImage=1&mediaId=43710&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-9?defaultImage=1&mediaId=43710&size=500","tv":{"id":42,"t":"سفید","cc":"FFFFFF"}},{"id":43711,"t":"هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-10?defaultImage=1&mediaId=43711&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-10?defaultImage=1&mediaId=43711&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-jr-t03s-10?defaultImage=1&mediaId=43711&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S

summary description icon
خرید هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S، یکی از بهترین جایگزین ها برای ایرپادز اپل را در اختیار شما قرار می دهد و چنانچه می خواهید آیفون خود را به همراه یک دست هدست بی سیم مناسب به کار ببرید، آن را به شما توصیه می کنیم. در بسته بندی هدست بی سیم JoyRoom مدل JR-T03S، یک داک شارژ مشابه ایرپاد به چشم می خورد که گوشی ها را ظرف یک ساعت شارژ می کند و ظرفیتی برابر 400 میلی آمپر ساعت دارد. در بسته بندی هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S، یک کابل لایتنینگ برای شارژ ارائه می شود و می توانید از کاور سیلیکونی موجود در بسته بندی نیز برای محافظت از داک شارژ در برابر خش افتادگی و سایر آسیب ها استفاده کنید. هدست بی سیم جوی روم مدل JR-T03S، گزینه ای ارزان قیمت و مناسب به جای ایرپادز است و لذت بردن از صدای موزیک را بدون درگیری با سیم و کابل امکانپذیر می سازد.

مشخصات فنی

هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S
مشخصات کلی
نوع
هدست
نوع اتصال
بی سیم
رابط
بلوتوث
نسخه بلوتوث
5.0
دکمه
روشن / خاموش
برد مفید
10 متر
توان خروجی
5میلی وات
ولتاژ ورودی
3.3 تا 4.2 ولت
منبع تغذیه
باتری
ظرفیت باتری
45 میلی آمپر ساعت
مدت زمان شارژ
1 ساعت با سیم و 3 ساعت بی سیم
مدت زمان پخش موسیقی
3.5 ساعت
نگهداری شارژ در حالت استندبای
100 ساعت
شارژ باتری توسط
داک شارژ
ظرفیت داک شارژ
400 میلی آمپر ساعت
سازگار با
موبایل ، تبلت ، دستگاه های دارای بلوتوث
اقلام همراه
کیف ، قلاب نگهدارنده
سایر مشخصات
استفاده راحت در طولانی مدت مطابق با قانون RoHS دارای استانداردهای A2DP، AVRCP و HFP
مشخصات هدفون
فرکانس پاسخگویی
107 هرتز تا 20 هزار هرتز
امپدانس
16 اهم
حساسیت
103 دسی بل
خروجی صدا
استریو
قابلیت کاهش صدای مزاحم
نسبت سیگنال به نویز
80db
مشخصات میکروفن
میکروفن
داخلی
بارگذاری ...

اینفوگرافی

هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

هدست بلوتوث جوی روم مدل JR-T03S

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید