اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115
Kingstar KBS115 Bluetooth Speaker
{p:{id:"9841",et:"Kingstar KBS115 Bluetooth Speaker",pt:"اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115",u:"/Product/9841",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=44101&size=169",soe:"0"},g:{s:"Speaker"}} 247500
بارگذاری ...

اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115

Kingstar KBS115 Bluetooth Speaker

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":11785,"idf":true,"p":{"up":1760,"fs":247500.0,"dp":0.0,"pcc":13},"np":{"fs":234400.0,"bs":247500.0,"dp":5.0,"pcc":13},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":210,"t":"گارانتی 1 ساله داده پرداز رایانه متین","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":44101,"t":"اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-1?defaultImage=1&mediaId=44101&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-1?defaultImage=1&mediaId=44101&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-1?defaultImage=1&mediaId=44101&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":44102,"t":"اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-2?defaultImage=1&mediaId=44102&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-2?defaultImage=1&mediaId=44102&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-2?defaultImage=1&mediaId=44102&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":44103,"t":"اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-3?defaultImage=1&mediaId=44103&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-3?defaultImage=1&mediaId=44103&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-3?defaultImage=1&mediaId=44103&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":44104,"t":"اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-4?defaultImage=1&mediaId=44104&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-4?defaultImage=1&mediaId=44104&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-4?defaultImage=1&mediaId=44104&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":44105,"t":"اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-5?defaultImage=1&mediaId=44105&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-5?defaultImage=1&mediaId=44105&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-5?defaultImage=1&mediaId=44105&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":44106,"t":"اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-6?defaultImage=1&mediaId=44106&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-6?defaultImage=1&mediaId=44106&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-kbs115-6?defaultImage=1&mediaId=44106&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115

summary description icon
خرید اسپیکر بلوتوث، روشی عالی برای فرار از یکنواختی های زندگی است و اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115 آماده است تا با قدرت و انعطاف بالای خود، سکوت را از زندگی شما، دور کند. بدنه جعبه مانند بلندگوی بی سیم KingStar KBS115 طولی برابر 201.3 میلی متر دارد و به همین دلیل می توانید آن را به سادگی در کوله پشتی یا کیف خود حمل کنید. درایور 3 وات این اسپیکر در یک سمت و پنل کنترلی آن در سمت دیگر مشاهده می شود. کانکتورهای اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115 به شما امکان می دهند فلش مموری و کارت حافظه خود را برای پخش آهنگ به آن متصل کنید و یک جک 3.5 میلی متری نیز برای دریافت صدا در اختیار شما قرار می گیرد. اما اصلی ترین راه گوش دادن به موزیک با اسپیکر بی سیم کینگ استار مدل KBS115، استفاده از فناوری بلوتوث است و پس از وصل شدن، می توانید از دکمه های نصب شده روی پنل آن برای کنترل موزیک استفاده کنید. شارژ بلندگو بلوتوث کینگ استار مدل KBS115 با کمک کابل MicroUSB انجام می شود و با هر بار شارژ کامل می توانید از دستگاه برای حدود 6 ساعت پخش مداوم استفاده کنید.

مشخصات فنی

اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115
مشخصات فنی
ابعاد
201.3x 86.3 x 79.3 میلی متر
وزن
430 گرم
نوع اتصال
با سیم ، بی سیم
اتصال دهنده
بلوتوث 4.0 ، شیار کارت حافظه ، AUX ، پورت USB
منبع تغذیه
باتری
ظرفیت باتری
1500 میلی آمپر ساعت
مدت زمان پخش موسیقی
6 ساعت
رادیو
دارد ، FM
برد مفید
10 متر
اتصال همزمان به
اسپیکر هم نام دیگر
دکمه
روشن / خاموش ، Mode ، چندکاره (حجم صدا / کنترل موسیقی) ، چندکاره ( پاسخگویی به تماس/ کنترل پخش موسیقی )
قابلیت حمل توسط
بند
سازگار با
موبایل ، تبلت ، لپ تاپ ، دستگاه های دارای بلوتوث ، دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری
سایر مشخصات
دارای استاندارد CE/FCC/ROHS دارای محل اتصال بند
مشخصات اسپیکر
ولتاژ ورودی
5 ولت
جریان ورودی
1 آمپر
توان خروجی
3 وات
فرکانس پاسخگویی
100 هرتز تا 16 هزار هرتز
امپدانس
4 اهم
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اسپیکر بلوتوث کینگ استار مدل KBS115

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید